Decision № 29279442, 12.02.2013, Commercial Court of Kherson Oblast

Approval Date
12.02.2013
Case No.
5024/1717/2012
Document №
29279442
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

73000, м. Херсон, вул. Горького, 18

тел. /0552/ 49-31-78, 42-06-22, 32-11-36

____________________________

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2013 р. Справа № 5024/1717/2012

Господарський суд Херсонської області у складі судді Грицай О.С. при секретарі Гололобові М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом Публічного акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія "Херсонобленерго", м. Херсон

до Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Вельд", м. Херсон

про стягнення 33 414 грн. 54 коп.,

за участю представників сторін:

від позивача - Марченко І.П. дов. №07/2403-12 від 28.12.2012 року;

від відповідача - Волошин О.Ю., керівник, витяг з ЄДР серія АБ №674954 від 11.04.2011.

в с т а н о в и в:

У грудні 2012 року Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Херсонобленерго" звернулося до господарського суду Херсонської області з позовом до об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Вельд", просило стягнути з відповідача суму заборгованості 33 414,54 грн., посилаючись на самовільне підключення відповідача до електричних мереж позивача без облікового споживання електричної енергії.

Справа розглядалась у судових засідання 18.12.2012 року, 15.01.2013 року, 24.01.2013 року, 07.02.2013 року, 12.02.2013 року.

Ухвалою господарського суду Херсонської області від 24.01.2013 року продовжено строк вирішення спору по справі на 15 днів.

Заперечуючи проти позову, відповідач зазначив, що розрахунок витраченої електроенергії на ліфтах завищений. Доповнюючи відзив, відповідач частково визнав позов у сумі 23 375,86 грн., посилаючись на лист НКРЕ від 23.01.2012 №30-21-24/23, яким було перераховано завдані збитки енергопостачальній компанії (а.с. 35, 53-55).

У судовому засіданні 07.02.2013 року було заслухано пояснення представника НКРЕ Рижкова О.Т., який пояснив, що при розрахунку потужності самовільно підключених ліфтів слід брати до уваги соsф рівним 0.65.

Крім викладеного судом встановлено, що 04 вересня 2012 року представниками позивача в житловому будинку, обслуговування якого здійснює відповідач, було виявлено самовільне підключення до електричних мереж позивача та без облікове споживання електричної енергії.

Представник позивача пояснив суду, що 04.09.2012 року в ході перевірки дотримання «Правил користування електричною енергією» представниками позивача в присутності представника відповідача було виявлено порушення п. 3.1, 5.1, 3.3, 6.40, 7.6 «Правил користування електричною енергією», а саме: без облікове споживання електричної енергії на ліфти та комунальному освітленні, позадоговірне споживання електричної енергії, самовільне підключення після відключення за адресою: м. Херсон, пр. Димитрова, 20.

За даним фактом порушення публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Херсонобленерго" при участі голови об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Вельд" складено акт № 111790 від 04.09.2012 року про порушення споживачем Правил користування електричною енергією, а саме: без облікове споживання електричної енергії, позадоговірне споживання, самовільне підключення після відключення (а.с 20).

Позивачем, на підставі пунктів 2.1.7,2.9, 2.6, 2.5, 2.2, 2.3 Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, було проведено розрахунок обсягів спожитої без дозволу електричної енергії за період з 06.12.2011 по 04.09.2012 року на суму 33 414,54 грн.(а.с. 23).

За таких обставин позивачем відповідачу було виставлено рахунок № 5500 за вересень 2012 року по акту №111790 та додатковий рахунок за вересень 2012 року по акту №11790 на сплату вартості не облікованої електричної енергії у розмірі 33 414,54 грн.

Матеріали справи містять лист від 14.09.2012 року №39/3712 Публічного акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія "Херсонобленерго", яким останній повідомив об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Вельд" про складений акт про порушення ПКЕЕ №111790 та направив відповідачу витяг з протоколу засідання комісії з розгляду акту про порушення ПКЕЕ та рахунок по вищевказаному акту порушення для сплати до 18.10.2012 року. Доказом відправлення листа від 14.09.2012 року є квитанція від 14.09.2012 року та опис вкладення (а.с. 26-27).

Враховуючи наведене Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Херсонобленерго" звернулося до господарського суду з позовом до об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Вельд" про стягнення 33 414,54 грн. вартості не облікованої електричної енергії.

Відповідно до ст. 322 Цивільного кодексу України, власник зобов'язаний утримувати майно, що йому належить, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідачем не заперечується факт самовільного підключення до системи Публічного акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія "Херсонобленерго".

Пунктом 2 листа Вищого господарського суду України від 30.12.2011 року № 01-06/1872 "Про практику застосування господарськими судами законодавства про постачання електричної енергії (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)" передбачено, що самовільне підключення до об'єктів електроенергетики і споживання електричної енергії без приладів обліку та укладання договору є підставою для стягнення її вартості згідно з приписами статей 1212 і 1213 ЦК України.

Відповідно до статті 27 Закону "Про електроенергетику" правопорушення в електроенергетиці тягне за собою встановлену законодавством України цивільну, адміністративну і кримінальну відповідальність. Згідно з частиною другою зазначеної статті відповідними правопорушеннями є, зокрема, крадіжка електричної енергії, самовільне підключення до об'єктів електроенергетики і споживання енергії без приладів обліку.

Відповідно до статті 1212 ЦК України особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.

У разі неможливості повернути в натурі потерпілому безпідставно набуте майно відшкодовується його вартість (частина друга статті 1213 ЦК України).

З врахуванням вищенаведеного, виявивши факт споживання об'єднанням електричної енергії без укладення договору на її постачання, енергопостачальна організація правомірно згідно з вимогами Правил та приписами Методики виставила відповідачу до сплати рахунок за самовільно спожиту електроенергію. Аналогічну правову позицію викладено у постанові Верховного Суду України від 16.05.2011 N 15/147/10.

Пунктом 1 Порядку визначення розміру і відшкодування збитків, завданих енергопостачальнику внаслідок викрадення електричної енергії, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2006 р. N 122 (надалі порядок) передбачено, що відповідно до цього Порядку визначається розмір збитків, завданих енергопостачальнику внаслідок недоотримання коштів за електричну енергію, викрадену споживачем шляхом її самовільного використання без застосування приладів обліку (якщо таке застосування обов'язкове) або у разі умисного пошкодження приладів обліку чи у будь-який інший спосіб, а також проводиться відшкодування завданих енергопостачальнику збитків.

Вищезазначеним Порядком, а саме п. 4 передбачено, що обсяг електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, визначається за величиною розрахункового споживання електричної енергії протягом періоду порушення на підставі акта виявлених порушень, складеного відповідно до методики визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії, затвердженої НКРЕ.

Пунктом 6 Порядку передбачено, що на підставі акта виявлених порушень енергопостачальник розраховує розмір завданих внаслідок викрадення електричної енергії збитків та надсилає споживачеві електричної енергії рахунок для їх оплати. Споживач електричної енергії здійснює оплату зазначених збитків протягом 30 днів після отримання рахунка.

Процедура розрахунку розміру завданої шкоди передбачено Методикою, яка затверджена постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 04.05.2006 року №562 та ПКЕЕ.

Відповідно до п. 6.42 ПКЕЕ на підставі акта порушень уповноваженими представниками постачальника електричної енергії (електропередавальної організації) під час засідань комісії з розгляду актів про порушення визначаються обсяг недоврахованої електричної енергії та сума завданих споживачем збитків. Комісія з розгляду актів порушень створюється постачальником електричної енергії (електропередавальною організацією) і має складатися не менше ніж з трьох уповноважених представників постачальника електричної енергії. Споживач має бути повідомлений про час і дату засідання комісії не пізніше ніж за 5 робочих днів до призначеного дня засідання і має право бути присутнім на засіданні комісії. Рішення комісії оформляється протоколом і набирає чинності з дня вручення протоколу споживачу. Разом з протоколом споживачу надаються розрахунок величини вартості та розрахункові документи для оплати недоврахованої електричної енергії та/або збитків.

Комісія з розглядів актів порушень ПКЕЕ при визначенні обсягу не облікової безпідставно отриманої електроенергії згідно акту порушення ПКЕЕ керувалася п. 2.6. та п. 2.1.7. зазначеної у п. 6.40. ПКЕЕ Методики, де зазначено, що вона встановлює порядок визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31.07.96 N 28 (далі - ПКЕЕ), або Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 N 1357 (далі - ПКЕЕН).

Однак, відповідач проти позовних вимог частково заперечує, посилаючись на те, що позивачем не вірно визначено розмір нарахованої суми.

Правомірність даного нарахування була перевірена, залученим судом до участі у судовому засіданні, представником Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (сектор у Херсонській області), з письмових пояснень якого вбачається наступне: акт складений відповідно до вимог ПКЕЕ, в акті вказано потужність та кількість приєднаних струмоприймачів. Облік електроенергії використаної на комунальне освітлення та роботу ліфтів в будинку відсутній, тому величина добового обсягу споживання електричної енергії самовільного підключення розрахована виходячи із максимальної потужності підключених приладів без врахування розрахункового коефіцієнта потужності (соsф).

Представником НКРЕ був зроблений висновок, що при розрахунку потужності самовільно підключених ліфтів слід брати до уваги соsф рівний 0.65, а тому добове споживання ліфтів склало W доб.с.п = 6 х 4 х 0,65 х 12 = 187,2 кВт.год.

Додержуюсь вимог Методики, сектор НКРЕ в Херсонської області провів перерахунок завданих збитків енергопостачальній компанії ОСББ «Вельд» по зазначеному акту порушення ПКЕЕ. Так, відповідно до пункту 2.6 Методики у разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпункті 5 пункту 2.1 цієї Методики, та за умови відсутності Договору або в разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпунктах 1 - 3 пункту 2.1 цієї Методики, у разі виявлення випадків фіксації індикаторами впливу постійного (змінного) магнітного або електричного полів, величина розрахункового добового обсягу споживання електричної енергії через проводи (кабелі), якими здійснене самовільне підключення (Wдоб.с.п., кВт·год), розраховується за формулою

Wдоб.с.п. = Pс.п. · tвик.с.п., (2.7) де Pс.п. - потужність самовільного підключення (кВт);

tвик.с.п. - час використання самовільного підключення протягом доби (приймається - 12 год./добу).

Нарахування по акту береться за період з 06.12.2011 року по 04.09.2012 року (273 дня).

Освітлення сходових клітин:

W доб.с.п = 66 х 0,06 х 1х 12 х 0,3040х273 = 3943,78 грн.

Робота ліфтів:

соs ф для ліфтів = 0,65 ( згідно ДБН 2.5-23:2010).

W доб.с.п = 6 х 4 х 12 х 273 х 0,65 х 0,3040 = 15536,1 грн.

Сумарна величина розрахунку недовраховоної електричної енергії по акту №111790 складає 19 479,88 грн. без ПДВ. З урахуванням ПДВ сума складає 23 375,86 грн.

Судом був перевірений розрахунок завідуючого сектору НКРЕ та зазначено, що коефіцієнт потужності соsф =0,65 міститься у таблиці 3.6 ДБН В.2.5-23:2010.

Згідно зі статтею 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідно до статті 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Таким чином, суперечності між розрахунками позивача та відповідача були врегульовані поясненнями представника НКРЕ.

Посилання публічного акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія "Херсонобленерго" на лист Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 29.02.2012 року №1246/11/47-12 спростовується поясненнями у судовому засіданні представника НКРЕ та його листом №30-24-24/43 від 05.02.2013 року (а.с. 61).

Понесені позивачем витрати зі сплати судового збору відшкодовуються йому за рахунок відповідача, з вини якого спір доведено до врегулювання в судовому порядку.

На підставі вказаних правових норм і керуючись статтями 44, 49, 82-85 ГПК України,

в и р і ш и в :

1.Позовні вимоги задовольнити частково.

2.Стягнути з Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Вельд" (73000, м. Херсон, вул. Димитрова, 20, ЄДРПОУ 34074578) на користь Публічного акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія "Херсонобленерго" на рахунок зі спеціальним режимом використання у філії Херсонського обласного управління ВАТ «Ощадбанк» №10021 МФО 352457 код ЗКПО 05396638 р/р 26036300020852 заборгованість у сумі 23 375,86 грн.

3.Стягнути з Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Вельд" (73000, м. Херсон, вул. Димитрова, 20, ЄДРПОУ 34074578) на користь Публічного акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія "Херсонобленерго" на поточний рахунок №26007010068166 у ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767 судовий збір в сумі 1609,50 грн.

4. В решті позову відмовити.

5. Накази видати після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено - 13 лютого 2013 року

Суддя О.С.Грицай

Previous document : 29279428
Next document : 29279443