Court decree № 28229077, 05.11.2012, Commercial Court of Kharkiv Oblast

Approval Date
05.11.2012
Case No.
5023/4552/12
Document №
28229077
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

_____________

"05" листопада 2012 р.

Справа № 5023/4552/12

вх. № 4552/12

ОКРЕМА УХВАЛА

Суддя Інте Т.В.

розглянувши матеріали справи за позовом ДП "Харківський електромеханічний завод", м. Харків

до ПП "Ларго-Зет", м. Харків

про стягнення коштів

ВСТАНОВИВ:

ДП "Харківський електромеханічний завод" (далі - позивач) звернулось до господарського суду Харківської області з позовом, в якому просить стягнути з ПП "Ларго-Зет" (далі - відповідач) 15000,00 грн. основного боргу, 2737,50 грн. пені, 3% річних у сумі 450,00 грн., інфляційних витрат у сумі 150,00 грн., штраф у сумі 1050,00 грн. та витрати по сплаті судового збору у сумі 1609,50 грн., мотивуючи свої вимоги неналежним виконанням відповідачем його зобов'язань за додатковою угодою № 1 до договору № 14/10-2010 від 19.08.10 р.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 22.10.12 р. розгляд справи № 5023/4552/12 було відкладено на 05.11.2012 р. о 10:30 та даною ухвалою позивача було зобов'язано надати до суду оригінали документів в обґрунтування позову для огляду у судовому засіданні, докази оплати судового збору у сумі 1609,50 грн. на належний номер рахунку (має бути № 31215206783003, замість № 26004000004872), належно засвідчені копії документів доданих до позовної заяви та уточнення суми позовних вимог.

Позивач про судове засідання був повідомлений належним чином, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення, проте, витребуваних судом документів до суду не надав, в судове засідання його представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно з частиною третьою статті 22 ГПК сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи.

Таким чином, на думку суду, така поведінка позивача свідчить про недобросовісне користування ним своїми процесуальними правами та спрямована на зловживання ними. Також, така поведінка відповідача свідчить про на умисне затягування судового процесу, порушує права інших учасників судового процесу та суперечить вимогам статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, учасником якої є Україна, стосовно права кожного на розгляд його справи судом упродовж розумного строку.

Відповідно до ст. 90 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, виявивши при вирішенні господарського спору порушення законності або недоліки в діяльності підприємства, установи, організації, державного чи іншого органу, виносить окрему ухвалу.

Окрема ухвала надсилається відповідним підприємствам, установам, організаціям, державним та іншим органам, посадовим особам, які несуть відповідальність за ухилення від виконання вказівок, що містяться в окремій ухвалі.

Відповідно до п. 5.1. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26 грудня 2011 року № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" окрема ухвала виноситься господарським судом за наявності умов, передбачених частиною першою статті 90 ГПК - виявлення при вирішенні спору порушень законності або недоліків у діяльності підприємства, установи, організації, державного чи іншого органу (далі - підприємства і організації). При цьому господарський суд не обмежений колом ні учасників судового процесу у конкретній справі, ані загалом осіб, зазначених у статті 1 ГПК.

Згідно п. 5.2. вказаної Постанови окрема ухвала виноситься, як правило, одночасно з рішенням зі справи. Водночас з урахуванням обставин конкретної справи (зокрема, у випадках, зазначених у підпунктах 3.12, 3.13 пункту 3 цієї постанови) суд може винести окрему ухвалу в будь-який момент часу в процесі розгляду справи.

Отже, вищевказані обставини є підставою для висновку про наявність недоліків в роботі відповідальних за юридично-правову роботу позивача та є підставою для винесення окремої ухвали, якою керівника позивача має бути повідомлено про вказані недоліки з метою вжиття відповідних організаційно-правових заходів та недопущення повторних подібних недоліків в роботі підприємтсва.

Керуючись ст.ст. 22, 86, 90 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Окрему ухвалу надіслати керівнику ДП "Харківський електромеханічний завод".

Повідомити керівника ДП "Харківський електромеханічний завод" про вказані недоліки в роботі посадових осіб відповідальних за юридично-правову роботу для вжиття відповідних організаційно-правових заходів.

Про вжиття вказаних заходів повідомити господарський суд Харківської області у місячний строк.

Суддя Інте Т.В.

Previous document : 28229069
Next document : 28229081