Court decree № 27815511, 26.11.2012, High Administrative Court of Ukraine

Approval Date
26.11.2012
Case No.
к-33100/09-с
Document №
27815511
Form of legal proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2012 року м. Київ К-33100/09

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:

Головуючого Кошіля В.В.

Суддів Борисенко І.В.

Моторного О.А.

розглянувши у попередньому судовому засіданні касаційну скаргу Бориспільської об'єднаної державної податкової інспекції Київської області

на ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 30.06.2009 року

та постанову Господарського суду Київської області 25.01.2008 року

у справі № А18/520-07

за позовом Дочірнього підприємства «ФМ Ложістік Дніпро»акціонерного товариства «ФМ Ложістік»

до Бориспільської об'єднаної державної податкової інспекції Київської області

про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень

ВСТАНОВИВ:

Дочірнє підприємство «ФМ Ложістік Дніпро»акціонерного товариства «ФМ Ложістік»звернулось до суду про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень Бориспільської об'єднаної державної податкової інспекції Київської області № 0000541710/0 від 15.03.2007 року, № 0000541710/1 від 21.05.2007 року, № 0000541710/2 від 03.08.2007 року, № 0000541710/3 від 27.09.2007 року.

Постановою Господарського суду Київської області від 25.01.2008 року, яка залишена без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 30.06.2009 року; позов задоволено; скасовано спірні податкові повідомлення-рішення, з мотивів протиправності їх прийняття.

В касаційній скарзі відповідач просить скасувати рішення судів першої та апеляційної інстанцій; прийняти нове судове рішення про відмову в задоволенні позовних вимог, посилаючись на порушення судами норм матеріального та процесуального права.

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України перевіривши правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, за результатами проведеної виїзної планової перевірки ДП «ФМ Ложістік Дніпро»акціонерного товариства «ФМ Ложістік»з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.10.2003 року по 30.09.2006 року, складено акт № 131/23-1/20071893 від 02.03.2007 року, в якому зафіксовано порушення п. п. 1.2, 1.3, 1.5 ст. 1, ст. 4, п. 7.1 ст. 7, пп. 8.1.1 п. 8.1 ст. 8, п. 17.2 ст. 17 та ст. 19 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб»; ст. 8 Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян».

На підставі результатів вказаної перевірки та адміністративного оскарження, відповідачем прийняті наступні податкові повідомлення-рішення: № 0000541710/0 від 15.03.2007 року, № 00005417/1 від 21.05.2007 року № 00005417/2 від 03.08.2007 року, № 00005417/3 від 27.09.2007 року про визначення суми податкового зобов'язання по податку з доходів фізичних осіб в розмірі 59 666,25 грн., в т.ч.: 19 888,75 грн. основного платежу та 39 777,50 грн. штрафних (фінансових) санкцій.

Донараховуючи податкове зобов'язання спірним податковим повідомленням-рішенням, відповідач виходив з того, що при перевірці розрахунків з підзвітними особами встановлено не підтвердження в повному обсязі використання підзвітної суми працівниками.

Задовольняючи позовні вимоги, суди попередніх інстанцій виходили з наступного, з чим погоджується суд касаційної інстанції.

Відповідно до п. п. 4.3.2. п. 4.3 ст. 4 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб»до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку не включається сума коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, з урахуванням норм пункту 9.10 статті 9 цього Закону.

Згідно до п. 1.4. Розділу II «Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон», затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 року № 59 (в редакції від 10.06.1999 року № 146) за час перебування у відрядженні працівникові відшкодовуються витрати: а) на проїзд (включаючи попереднє замовлення квитків, користування постільними речами в поїздах, оплату аеропортних зборів, перевезення багажу) як до місця відрядження й назад так і за місцем відрядження; б) на оплату рахунків за проживання в готелях (мотелях) або наймання інших житлових приміщень, а також включених до таких рахунків витрат на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, білизни, взуття), за користування холодильником, телевізором (крім каналів, за які встановлено окрему плату), кондиціонером; в) на оплату телефонних рахунків; г) на оформлення закордонних паспортів, дозволів на в'їзд (віз), на комісійні (в разі обміну валютних коштів), обов'язкове страхування, інші документально оформлені витрати, пов'язані з правилами в'їзду та перебування в місці відрядження, включаючи будь-які збори та податки, що підлягають сплаті у зв'язку зі здійсненням таких витрат.

Вказані в цьому пункті витрати можуть бути відшкодовані лише за наявності документів (в оригіналі), що підтверджують вартість цих витрат, у вигляді рахунків готелів (мотелів) або інших суб'єктів, що надають послуги з розміщення та проживання відрядженого працівника, транспортних квитків або рахунків (багажних квитанцій), страхових полісів тощо.

Крім названих у цьому пункті витрат, відрядженому працівникові відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.99 № 663 «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон»відшкодовуються, у межах граничних норм, не підтверджені документально витрати на харчування та фінансування інших власних потреб (добові витрати), що з'явилися у зв'язку з відрядженням.

Відповідно до абз. 2 Загальних положень даної Інструкції встановлено, що витрати на відрядження особи, яка перебуває в трудових відносинах з платником податку, включаються до складу валових витрат платника податку лише за наявності документів, що підтверджують зв'язок такого відрядження з основною діяльністю підприємства, а саме: запрошень сторони, яка приймає і діяльність якої збігається з діяльністю підприємства, що направляє у відрядження; укладеного договору (контракту) та інших документів, які регулюють або засвідчують бажання встановити цивільно-правові відносини; документів, що засвідчують участь відрядженої особи в переговорах, конференціях або симпозіумах, які проводяться за тематикою, що стосується основної діяльності підприємства, яке відряджає працівника.

Як вірно встановлено судами попередніх інстанцій, відрядження працівників ДП «Ложістік Дніпро»відбувалися в системі компаній: Акціонерного товариства «ФМ Ложістік»(материнська компанія -засновник) та її дочірніх підприємств в інших країнах. Відповідно до статуту ДП «Ложістік Дніпро», його засновником являється Акціонерне товариство «ФМ Ложістік»розташоване за адресою: Франція, 57370, місто Фальсбург, вул. Де л'Єроп.

Судами встановлено, що між позивачем та приймаючими сторонами існували цивільно-правові відносини, які підтверджуються наступними документами: угодою про співробітництво, укладеною між Акціонерним товариством «ФМ Ложістік»(Франція), ЗАТ «ФМ Ложистик Восток»(РФ) та ДП «ФМ Ложістік Дніпро»(Україна); договорами між ДП «ФМ Ложістік Дніпро»та ЗАТ «ФМ Ложистик Восток», які укладені протягом 2000-2005 років; графіками стажувань затвердженими ДП «ФМ Ложістік Дніпро»та ЗАТ «ФМ Ложистик Восток»; посвідченнями про відрядження з відмітками приймаючої сторони; копіями сторінок закордонних паспортів працівників з відмітками контрольно-пропускних пунктів Прикордонних військ України; журналом реєстрації посвідчень про відрядження; копіями запрошень приймаючої сторони та закордонними паспортами працівників позивача із службовими візами.

Відповідно до п. 1.5 вищезазначеної Інструкції фактичний час перебування у відрядженні за кордоном визначається: у разі відрядження до країн, з якими встановлено повний прикордонний контроль, - за відмітками контрольно-пропускних пунктів Прикордонних військ України в закордонному паспорті або документі, що його замінює; у разі відрядження до країн, з якими не встановлено або спрощено прикордонний контроль, - згідно з відмітками сторони, яка відряджає, та сторони, яка приймає, у посвідченні про відрядження. Відмітки в посвідченні про відрядження щодо прибуття і вибуття працівника завіряються тією печаткою, якою користується у своїй господарській діяльності підприємство для засвідчення підпису відповідної службової особи, на яку наказом (розпорядженням) керівника підприємства покладено обов'язки здійснювати реєстрацію осіб, які вибувають у відрядження та прибувають з нього; у разі відсутності відміток відповідно до підпунктів «а»і «б»цього пункту добові витрати відрядженому працівникові не відшкодовуються.

Відповідно до пп. «а» п. 19.2 ст. 19 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб»особи, які відповідно до цього закону мають статус податкових агентів, зобов'язані своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету податок з доходу, який виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати та за її рахунок.

Підсумовуючи вищенаведене, суди обох інстанцій дійшли вірного висновку, що в позивача наявні всі документи на підтвердження того, що відрядження працівників ДП «Ложістік Дніпро»були пов'язані з діяльністю підприємства, а тому в розумінні пп. 4.3.2. п. 4.3 ст. 4 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб»сума коштів отриманих платником податку на відрядження не включається до складу загального місячного або річного оподаткованого доходу.

Зважаючи на вищезазначене та за відсутності порушень норм матеріального та процесуального права, висновок судів першої та апеляційної інстанцій про задоволення позовних вимог є вірним, а касаційна скарга відповідача - необґрунтованою та такою, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2201, 223, 224, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

УХВАЛИВ:

Касаційну скаргу Бориспільської об'єднаної державної податкової інспекції Київської області відхилити.

Ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 30.06.2009 року та постанову Господарського суду Київської області від 25.01.2008 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту постановлення та може бути переглянута Верховним Судом України у випадках, встановлених Кодексом адміністративного судочинства України.

Головуючий(підпис)В.В. Кошіль Судді(підпис)І.В. Борисенко (підпис)О.А. Моторний

Часті запитання

Який тип судового документу № 27815511 ?

Документ № 27815511 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 27815511 ?

Дата ухвалення - 26.11.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 27815511 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 27815511 ?

В High Administrative Court of Ukraine
Previous document : 27815460
Next document : 27815533