№ 27754217, 22.10.2012, Circuit Administrative Court of the Autonomous Republic of Crimea

Approval Date
22.10.2012
Case No.
2а-10438/12/0170/8
Document №
27754217
Form of court proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

вул. Севастопольська, 43, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, Україна, 95013

ПОСТАНОВА

Іменем України

22 жовтня 2012 р. (11:10 год.) Справа №2а-10438/12/0170/8

Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим у складі головуючого судді Кушнової А.О., за участю секретаря Богацької А.О., розглянув у письмовому провадженні адміністративну справу за позовом

Управління Пенсійного фонду України у Красноперекопському районі АРК

до Новопавлівського комунального підприємства «Надія»

про стягнення,

без участі представників сторін,

Суть спору: До Окружного адміністративного суду АР Крим надійшов адміністративний позов Управління Пенсійного фонду України у Красноперекопському районі АРК до Новопавлівського комунального підприємства «Надія» про стягнення заборгованості у сумі 5135,96 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що всупереч Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» № 2464 від 08.07.2010 року зі змінами та доповненнями відповідачем не сплачуються у встановлені законодавством строки та розмірах єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за що позивачем також нараховані штрафні (фінансові) санкції, які також підлягають стягненню.

Ухвалами Окружного адміністративного суду АР Крим від 24.09.2012 року відкрито провадження в адміністративній справі, закінчено підготовче провадження та справу призначено до судового розгляду.

У судове засідання 22.10.2012 року сторони явку своїх представників не забезпечили, про день, час та місце судового розгляду справи повідомлені належним чином - рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення та електронною поштою.

До дня розгляду справи від позивача надійшло клопотання про розгляд справи у відсутність його представника.

Відповідач явку свого представника у судове засідання не забезпечив, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином - рекомендованою поштовою кореспонденцією. Відповідач заперечень на адміністративний позов не надав, про причини неявки суду не повідомив, клопотання про відкладення розгляду справи або про розгляд справи у відсутність його представника не надсилав.

Приймаючи до уваги, що в матеріалах справи достатньо доказів для з'ясування обставин по справі, суд вважає можливим на підставі статті 128 КАС України розглядати справу за відсутністю представників позивача та відповідача.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши надані докази, суд

ВСТАНОВИВ:

Новопавлівське комунальне підприємство «Надія» зареєстроване як платник єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в Управлінні Пенсійного фонду України у Красноперекопському районі АР Крим.

Законом який визначає правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку є Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» № 2464 від 08.07.2012 року зі змінами та доповненнями (далі - Закон № 2464).

Єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування є, згідно з п.2 ч. 1 ст. 1 Закону № 2464, консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

П. 1 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464 передбачено, що платниками єдиного внеску є роботодавці, а саме підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), у тому - числі, філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.

Відповідно до пунктів 1, 4 частини другої статті 6 Закону № 2464 платник єдиного внеску зобов'язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок; подавати звітність до територіального органу Пенсійного фонду у строки, в порядку та за формою, встановленими Пенсійним фондом за погодженням з відповідними фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

Згідно із частиною восьмою статті 9 Закону № 2464 платники єдиного внеску зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за відповідний базовий звітний період, не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом. Базовим звітним періодом для виду платника, до якого відноситься відповідач, є календарний місяць.

Відповідно до електронного роздрукування звітності за Новопавлівським комунальним підприємством «Надія» згідно з таблицею 1. «Нарахування єдиного внеску» сума єдиного внеску, що підлягає сплаті за квітень - червень 2012 року складає 4241,13 грн. (а.с.7-12).

Пенсійний фонд відповідно до покладених на нього ст. 12 Закону № 2464 завдань та функцій, зокрема, здійснює контроль за додержанням законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, правильністю нарахування, обчислення, повнотою і своєчасністю сплати єдиного внеску.

Крім того, Управлінням Пенсійного фонду України у Красноперекопському районі АРК прийнято рішення № 433 від 30.11.2011 року про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску, яким до відповідача застосовані штраф в розмірі 415,88 грн. та пеня в розмірі 132,58 грн. (а.с.13).

Також Управлінням Пенсійного фонду України у Красноперекопському районі АРК прийнято рішення № 270 від 17.05.2012 року про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску, яким до відповідача застосовані штраф в розмірі 205,00 грн. та пеня в розмірі 141,37 грн. (а.с.14).

Таким чином, за відповідачем склалася заборгованість в розмірі 5135,96 грн., у тому числі в сумі 4241,13 грн. зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за квітень-травень 2012 року, 620,88 грн. штрафу та 273,95 грн. пені.

Згідно з п. 2 ч. 11 ст. 25 Закону № 2464 за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску Територіальний орган Пенсійного фонду застосовує до платника єдиного внеску штраф у розмірі 10 відсотків своєчасно не сплачених сум.

Частиною 10 ст. 25 Закону № 2464 передбачено, що на суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка суми недоплати за кожний день прострочення платежу.

У ч. 4 ст. 25 Закону № 2464 визначено, що територіальний орган Пенсійного фонду у порядку, за формою і в строки, встановлені Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, надсилає платникам єдиного внеску, які мають недоїмку, вимогу про її сплату (абз. 1).

Вимога про сплату недоїмки є виконавчим документом (абз. 2).

Платник єдиного внеску зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дня надходження вимоги про сплату недоїмки сплатити суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею (абз. 3).

У разі незгоди з розрахунком суми недоїмки платник єдиного внеску узгоджує її з органом Пенсійного фонду в порядку, встановленому Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики (абз. 4).

У разі якщо згоди з органом Пенсійного фонду не досягнуто, платник єдиного внеску зобов'язаний сплатити суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею протягом десяти робочих днів з дня надходження рішення відповідного органу Пенсійного фонду або оскаржити вимогу до органу Пенсійного фонду вищого рівня чи в судовому порядку (абз. 5).

У разі якщо платник єдиного внеску протягом десяти робочих днів з дня надходження вимоги не сплатив зазначені у вимозі суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею, не узгодив вимогу з органом Пенсійного фонду, не оскаржив вимогу в судовому порядку або не сплатив узгоджену суму недоїмки протягом десяти робочих днів з дня надходження узгодженої вимоги, територіальний орган Пенсійного фонду надсилає в порядку, встановленому законом, до підрозділу державної виконавчої служби вимогу про сплату недоїмки (абз. 6).

У випадках, зазначених в абзаці шостому цієї частини, територіальний орган Пенсійного фонду також має право звернутися до суду з позовом про стягнення недоїмки. При цьому заходи досудового врегулювання спорів, передбачені законом, не застосовуються (абз. 7).

Судом встановлено, що Управлінням Пенсійного фонду України у Красноперекопському районі АР Крим на адресу відповідача була надіслана вимога № Ю-135 від 03.07.2012 року на суму 9667,87 грн., до якої входить й заборгованість в розмірі 5135,96 грн., яка була отримана відповідачем, про що свідчить поштове повідомлення про вручення (а.с.6).

Таким чином, за відповідачем склалася заборгованість в розмірі 5135,96 грн., у тому числі в сумі 4241,13 грн. зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за квітень-травень 2012 року, 620,88 грн. штрафу та 273,95 грн. пені.

Відповідно до ст. 71 КАС України відповідач не надав доказів сплати ним зазначеної заборгованості.

Враховуючи вищевикладене суд дійшов висновку, що позовні вимоги обґрунтовані, підтверджені матеріалами справи та підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 158-163, ст. 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити.

2. Стягнути з Новопавлівського комунального підприємства «Надія» (ідентифікаційний код 31068179; р/р 2902900981 в ВАТ «Уксимбанк», МФО 324786) на користь Управління Пенсійного Фонду України у Красноперекопському районі АР Крим (р/р 37199076000105, УДК в Красноперекопському районі, МФО 824026, ЄДРПОУ 22300375) суму заборгованості в розмірі 5135,96 грн., з яких 4241,13 грн. зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за квітень - травень 2012 року, 620,88 грн. штрафу та 273,95 грн. пені.

Постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її проголошення. Якщо проголошено вступну та резолютивну частину постанови або справу розглянуто у порядку письмового провадження, постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її отримання у разі неподання апеляційної скарги.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Апеляційна скарга подається до Севастопольського апеляційного адміністративного суду через Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим протягом 10 днів з дня проголошення. У разі проголошення вступної та резолютивної частини постанови або розгляду справи у порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом 10 днів з дня отримання.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Севастопольського апеляційного адміністративного суду.

Суддя Кушнова А.О.

Часті запитання

Який тип судового документу № 27754217 ?

Документ № 27754217 це

Яка дата ухвалення судового документу № 27754217 ?

Дата ухвалення - 22.10.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 27754217 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 27754217 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 27754217, Circuit Administrative Court of the Autonomous Republic of Crimea

The court decision No. 27754217, Circuit Administrative Court of the Autonomous Republic of Crimea was adopted on 22.10.2012. The procedural form is Administrative, and the decision form is . On this page, you will find key information about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find useful information quickly.

The court decision No. 27754217 refers to case No. 2а-10438/12/0170/8

This decision relates to case No. 2а-10438/12/0170/8. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 27754213
Next document : 27754223