Decree № 27578262, 19.11.2012, Obolonskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
19.11.2012
Case No.
2605/17929/12
Document №
27578262
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 1\2605\1191/2012

П О С Т А Н О В А

19 листопада 2012 року Оболонський районний суд міста Києва

у складі: головуючого -судді - Ліщука Т.О.,

при секретарі - Бродяній В.Я.,

з участю прокурора - Гриненко О.О.,

провівши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві попередній розгляд справи по обвинуваченню ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчинені злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст. 205, ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 обвинувачується у тому, що він у 2011 році знаходячись у м. Києві, з корисливих мотивів вступив у попередню змову з невстановленими особами, діючи разом із якими у період 2011-2012 років, умисно вчинив злочин у сфері господарської діяльності. Дії ОСОБА_1 виразились у повторному створенні суб'єктів підприємницької діяльності ПП «Вердана Плюс»(код за ЄДРПОУ 37821460), 1111 «Статуспромактив»(код за ЄДРПОУ 37821738), ПП «К.Астерікс»(код за ЄДРПОУ 37991000), ТОВ «Арена Стар Компані»(код за ЄДРПОУ 38119376) з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, та формальному призначенні себе директором, в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємницької діяльності та порядок оподаткування, а саме: ст.56 Господарського кодексу України, якою передбачено: «Суб'єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і громадян шляхом заснування нового, реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення) діючого (діючих) суб'єкта господарювання з додержанням вимог законодавства»; ст.65 Господарського кодексу України, якою передбачено: «Управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів. Для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) або уповноважений ним орган призначає (обирає) керівника підприємства. Керівник підприємства без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами»; ст.58 Господарського кодексу України, якою передбачено: «Суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом»; ст.19 Господарського кодексу України, якою передбачено: «Усі суб'єкти господарювання зобов'язані здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом»; ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», якою передбачено: «Власник, або уповноважена ним службова особа підприємства повинні організовувати бухгалтерський облік на підприємстві та забезпечити фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах», п.п.16.1.2 п.16.1 ст.16 Податкового Кодексу України, відповідно до якого «Платник податків зобов'язаний вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів»; п.п.16.1.12 п.16.1 ст.16 Податкового Кодексу України, відповідно до якого «Платник податків зобов'язаний забезпечувати збереження документів, пов'язаних з виконанням податкового обов'язку; п.181.1 ст.181 Податкового Кодексу України, відповідно до якого «У разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 000 гривень, така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку в органі державної податкової служби за своїм місцезнаходженням», та при наступних обставинах.

Так, невстановлені слідством особи з метою втягнення ОСОБА_1 у свою злочинну діяльність, для безпосереднього прикриття своєї злочинної діяльності, при зустрічі з ним у 2011 році у м. Києві по вул. Нижній Вал, 37/20, запропонували йому стати формальним засновником та директором суб'єкта підприємницької діяльності.

ОСОБА_1, розуміючи що він, як службова особа підприємства або як засновник не має необхідних морально-ділових якостей та фінансових можливостей для здійснення підприємницької діяльності, погодився стати засновником підприємства. При цьому він розумів, що до діяльності підприємств відношення мати не буде і його функція буде полягати виключно в прикритті незаконної діяльності, яка буде здійснюватися з використанням тих підприємств, в яких він буде рахуватись засновником та директором.

Обговоривши свою роль щодо подальшого функціонування підприємств та розмір винагороди, яку він отримає за свою незаконну діяльність, ОСОБА_1, погодився виконати всі необхідні дії, надав вказаним невстановленим особам копію свого паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду, для виготовлення на його ім'я документів про створення суб'єктів підприємницької діяльності, а також домовився про час та місце наступної зустрічі. З метою реалізації своїх раніше спланованих злочинних дій, ОСОБА_1 27.07.2011 року прибув за адресою: м. Київ, вул. Нижній Вал, 37/20, де згідно попередньої домовленості в денний час зустрівся з невстановленими особами. При даній зустрічі невстановлені особи повідомили, що з метою прикриття їх незаконної діяльності необхідно створити суб'єкт підприємницької діяльності за грошову винагороду, на що отримали від ОСОБА_1 згоду на вчинення необхідних дій. Після цього, вони разом пройшли до нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, що розташована у м. Києві по вул. Нижній Вал, 41. Знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, ОСОБА_1 звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_3, з проханням завірити його підпис на довіреності, якою він уповноважив раніше йому незнайомих осіб ш вчинити від його імені дії необхідні для реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності ПП «Вердана Плюс» і постановки його на облік у відповідних установах, бути його представником та розписуватись за нього. Після цього, у присутності приватного нотаріуса ОСОБА_3 він підписав попередньо підготовлену на його ім'я довіреність, а остання засвідчила його підпис. Виготовлену довіреність ОСОБА_1 віддав невстановленим особам, отримавши від них за це згідно попередньої домовленості грошову винагороду у розмірі 300 грн. Вказані дії ОСОБА_1 вчинив для створення суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності. На підставі виданої ОСОБА_1 довіреності, невстановлені особи виготовили на його ім'я установчі документи, а саме: рішення власника №1 про створення приватного підприємства, та призначення його директором; статут ПП «Вердана Плюс»у двох примірниках, і необхідні реєстраційні документи, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи». Так, 03.08.2011 року, на підставі раніше оформленої довіреності у приватного нотаріуса ОСОБА_3 та наданих документів, реєстратор виконавчого комітету Луцької міської ради Волинської області (м. Луцьк, вул. Б.Хмельницького, 19) зареєстрував на ім'я громадянина ОСОБА_1, суб'єкт підприємницької діяльності ПП «Вердана Плюс», про що зробив відповідний запис в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців за №11981020000006367 від 03.08.2011 року і присвоїв код ЄДРПОУ 37821460. Згідно наказу №1 від 03.08.2011 року, ОСОБА_1 призначено директором ПП «Вердана Плюс». 04.08.2011 року, на підставі отриманих документів про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, ПП «Вердана Плюс»поставлено на податковий облік у Луцьку об'єднану ДШ, про що видано довідку (форма №4-ОПП) про взяття на облік платника податків №1007 від 04.08.2011 року. Продовжуючи свої злочинні дії направлені на прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_1 використовуючи попередньо отримані документи про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та взяття його на податковий облік, відкрив для ПП «Вердана Плюс»рахунки у банківських установах, а саме: 01.11.2011 року рахунок №26006110000507 в ПАТ «Банк Ринкові Технології»(м.Київ, вул. Лук'янівська, 1-А), а 09.11.2011 року рахунок №2600534112304 в ПАТ «Діамантбанк»(м. Київ, пл. Контрактова, 10-А). Вчинивши зазначені дії за грошову винагороду, ОСОБА_1, не маючи наміру здійснення статутної діяльності, передав невстановленим особам пакет реєстраційних, засновницьких документів, а також документів про постановку ПП «Вердана Плюс»на податковий облік та відкриття рахунків у банківських установах, для подальшого незаконного використання їх при проведенні фінансових операцій за межами податкового контролю та уникнення викриття осіб, що проводять зазначені операції від його імені та складання і подачі звітних документів до державної податкової інспекції. Крім того, ОСОБА_1, діючи повторно, з метою реалізації своїх раніше спланованих злочинних дій, направлених на створення суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, 11.08.2011 року прибув за адресою: м. Київ, вул. Нижній Вал, 37/20, де згідно попередньої домовленості в денний час зустрівся з невстановленими особами. При даній зустрічі невстановлені особи повідомили, що з метою прикриття їх незаконної діяльності необхідно створити суб'єкт підприємницької діяльності за грошову винагороду, на що отримали від ОСОБА_1 згоду на вчинення необхідних дій. Після цього, вони разом прибули до нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, що розташована у м. Києві по вул. Ярославській, 26. Знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, ОСОБА_1 звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_5, з проханням завірити його підпис на довіреності якою він уповноважив раніше йому незнайомих осіб вчинити від його імені дії необхідні для реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності ПП «Статуспромактив»і постановки його на облік у відповідних установах, бути його представником та розписуватись за нього. Після цього, у присутності приватного нотаріуса ОСОБА_5 він підписав попередньо підготовлену на його ім'я довіреність, а остання засвідчила його підпис. Виготовлену довіреність ОСОБА_1 віддав невстановленим особам, отримавши від них за це згідно попередньої домовленості грошову винагороду у розмірі 300 грн. Вказані дії ОСОБА_1 вчинив для повторного створення суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності. На підставі виданої ОСОБА_1 довіреності, невстановлені особи виготовили на його ім'я установчі документи, а саме: рішення засновника №1 про створення приватного підприємства; статут ПП «Статуспромактив»у двох примірниках, і необхідні реєстраційні документи, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи». Так, 19.08.2011 року, на підставі раніше оформленої довіреності у приватного нотаріуса ОСОБА_5 та наданих документів, реєстратор виконавчого комітету Луцької міської ради Волинської області (м. Луцьк, вул. Б.Хмельницького, 19) зареєстрував на ім'я громадянина ОСОБА_1, суб'єкт підприємницької діяльності ПП «Статуспромактив», про що зробив відповідний запис в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців за №11981020000006389 від 19.08.2011 року та присвоїв код ЄДРПОУ 37821738. Згідно наказу №1 від 18.08.2011 року, ОСОБА_1 призначено директором ПП «Статуспромактив». 22.08.2011 року, на підставі отриманих документів про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, ПП «Статуспромактив»поставлено на податковий облік у Луцьку об'єднану ДПІ, про що видано довідку (форма №4-ОПП) про взяття на облік платника податків №1093 від 22.08.2011 року. Продовжуючи свої злочинні дії направлені на прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_1 використовуючи попередньо отримані документи про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та взяття його на податковий облік, відкрив для ПП «Статуспромактив»рахунки у банківських установах, а саме: 01.11.2011 року рахунок №26007110000506 в ПАТ «Банк Ринкові Технології»(м. Київ, вул. Лук'янівська, 1-А), а 29.11.2011 року рахунок №2600934112382 в ПАТ «Діамантбанк»(м. Київ, пл. Контрактова, 10-А). Вчинивши зазначені дії за грошову винагороду, ОСОБА_1, не маючи наміру здійснення статутної діяльності, передав невстановленим особам пакет реєстраційних, засновницьких документів, а також документів про постановку ПП «Статуспромактив»на податковий облік та відкриття рахунків у банківських установах, для подальшого незаконного використання їх при проведенні фінансових операцій за межами податкового контролю та уникнення викриття осіб, що проводять зазначені операції від його імені та складання і подачі звітних документів до державної податкової інспекції.

Продовжуючи свої злочинні дії направлені на створення суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_1 повторно, 23.11.2011 року, згідно попередньої домовленості зустрівся в денний час у м. Києві по вул. Нижній Вал, 37/20, з раніше йому знайомими невстановленими особами. При даній зустрічі невстановлені особи повідомили, що з метою прикриття їх незаконної діяльності необхідно повторно створити суб'єкт підприємницької діяльності за грошову винагороду, на що отримали від ОСОБА_1 згоду на вчинення необхідних дій. Після цього, вони разом прибули до нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, що розташована у м. Києві по вул. Почайнінській, 44 к.З. Перед входом у нотаріальну контору невстановлені особи передали ОСОБА_1 попередньо виготовлені від його імені документи про створення ПП «К.Астерікс», які у них були при собі, і залишився зовні, а ОСОБА_1 зайшов у приміщення нотаріальної контори. Знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, ОСОБА_1 звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_6, з проханням завірити його підпис на документах необхідних для створення ПП «К.Астерікс», після чого у присутності останньої підписав попередньо підготовлені на його ім'я документи суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: рішення власника №1 про створення приватного підприємства та призначення себе директором; статут ПП «К.Астерікс»у двох примірниках; надав довіреність, якою уповноважив раніше йому незнайомих осіб вчинити від його імені дії необхідні для реєстрації даного підприємства, отримання печатки і постановки його на облік у відповідних установах. Приватний нотаріус ОСОБА_6 засвідчила підпис ОСОБА_1 у документах, які він на виході з нотаріальної контори віддав невстановленим особам та отримав від них за це, згідно попередньої домовленості, грошову винагороду у розмірі 300 грн. На підставі підписаних та наданих ОСОБА_1 документів про створення ПП «К.Астерікс», у тому числі установчих документів, було проведено оформлення необхідних реєстраційних документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової а юридичної особи». Вказані дії ОСОБА_1 вчинив для повторного створення суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності. Так, 02.12.2011 року, на підставі раніше оформлених у приватного нотаріуса ОСОБА_6 документів, реєстратор виконавчого комітету Луганської міської ради (м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 14) зареєстрував на ім'я громадянина ОСОБА_1, суб'єкт підприємницької діяльності ПП «К.Астерікс», про що зроблено відповідний запис в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців за №13821020000018996 від 02.12.2011 року та присвоїв код ЄДРПОУ 37991000. 05.12.2011 року, на підставі отриманих документів про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, «К.Астерікс» поставлено на податковий облік у Ленінську міжрайонну ДШ у м. Луганську, про що видано довідку (форма №4-01111) про взяття на облік платника податків №1502 від 06.12.2011 року. 19.12.2011 року, перебуваючи у м. Києві, ОСОБА_1 продовжуючи свої злочинні дії направлені на прикриття незаконної діяльності, використовуючи попередньо отримані документи про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та взяття його на податковий облік, відкрив для даного суб'єкта підприємницької діяльності рахунок №26008112398001 у Київській Філії ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»(м. Київ, вул. Обсерваторна, 10). При цьому ОСОБА_1 з метою проведення фінансових операцій, отримав електронні ключі доступу до системи „Клієнт-Банк" для дистанційного керування грошовими коштами по рахунку. Вчинивши зазначені дії за грошову винагороду, ОСОБА_1, не маючи наміру здійснення статутної діяльності, передав невстановленим особам пакет реєстраційних, засновницьких документів, а також документів про постановку на податковий облік ПП «К.Астерікс».

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на створення суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, діючи повторно, ОСОБА_1 12.03.2012 року, згідно попередньої домовленості зустрівся в денний час у місті Києві по вулиці Нижній Вал, 37\20, з раніше йому знайомою невстановленою особою, яка повідомила, що необхідно створити суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, за грошову винагороду. ОСОБА_1 надав згоду на вчинення необхідних дій. Після цього, вони разом прибули до будинку №11 по вулиці Мечнікова у місті Києві, у якому розташована нотаріальна контора приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 У дворі даного будинку, вказана невстановлена особа вказавши де необхідно поставити підпис, передала ОСОБА_1 попередньо підготовлені на ім'я останнього документи про створення ТОВ «Арена Стар Компані». ОСОБА_1 в свою чергу зайшовши у приміщення вказаної нотаріальної контори звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_7, у присутності якої підписав попередньо підготовлені на його ім'я документи суб'єкта підприємницької діяльності у двох примірниках. Приватний нотаріус ОСОБА_7 посвідчила підписи ОСОБА_1 у двох примірниках статуту. Після цього ОСОБА_1 повернув оформлені документи невстановленій особі, за що отримав грошову винагороду у розмірі 400 гривень та домовився про зустріч наступного дня. 13.03.2012 року згідно попередньої домовленості у обумовлений час ОСОБА_1 зустрівся у місті Києві по вулиці Нижній Вал 37\20 з невстановленою особою, звідки вони приїхали до відділу реєстрації Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, розташованої у місті Києві по проспекту Героїв Сталінграда 57, з метою здійснення державної реєстрації підприємства. Під час подорожі у салоні автомобіля, останній передав ОСОБА_1 підготовлені та оформлені для проведення державної реєстрації ТОВ «Арена Стар Компані»документи, та вказав де необхідно поставити підпис. ОСОБА_1 підписав вказані документи ТОВ «Арена Стар Компані»і зайшовши до кабінету державного реєстратора Вертай Л.М., подав їх для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи». Вказані дії ОСОБА_1 вчинив для повторного створення суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності. В цей же день, за вказаною адресою, державний реєстратор зареєстрував на ім'я громадянина ОСОБА_1, суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Арена Стар Компані», про що зробив відповідний запис в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб та фізичних осіб -підприємців за №10691020000028581 від 13.03.2012 року та присвоїв код ЄДРПОУ 38119376. Згідно наказу №1-К від 05.03.2012 року, ОСОБА_1 призначений директором ТОВ «Арена Стар Компані». Після цього, ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою та разом з невстановленими особами з метою прикриття своєї незаконної діяльності, 16.03.2012 року поставив ТОВ «Арена Стар Компані»на податковий облік у ДШ Оболонського району м. Києва, про що отримав довідку (форма №4-ОПП) про взяття на облік платника податків №828/29-112 від 06.12.2011 року. 02.04.2012 року, ОСОБА_1, продовжуючи свої злочинні дії згідно попередньої змови та діючи разом із невстановленими особами, відкрив для ТОВ «Арена Стар Компані»рахунок №2600028856001 в АТ «ЕРДЕ БАНК», що розташований у м. Києві по вул. П.Сагайдачного/Ігорівська, буд.10/5-А. При цьому ОСОБА_1 з метою проведення фінансових операцій, отримав електронні ключі доступу до системи „Клієнт-Банк" для дистанційного керування грошовими коштами по рахунку. Вчинивши зазначені дії за грошову винагороду, ОСОБА_1, не маючи наміру здійснення статутної діяльності, передав невстановленим особам пакет реєстраційних, засновницьких документів, а також документів про постановку ТОВ «Арена Стар Компані»на податковий облік, відкриття рахунків у банківських установах та електронні ключі доступу до системи „Клієнт-Банк", для подальшого незаконного використання їх при проведенні фінансових операцій за межами податкового контролю та уникнення викриття осіб,- що проводять зазначені операції від його імені та складання і подачі звітних документів до державної податкової інспекції. Невстановлені особи діючи від імені ОСОБА_1, в порушення вимог п. 181.1 ст. 181 Податкового Кодексу України, здійснили перерахування грошових коштів по рахунку №2600028856001 відкритому в АТ «Ерде Банк», з метою отримання для ТОВ «Арена Стар Компані»свідоцтва платника податку на додану вартість та його використанні при незаконному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість для інших платників даного податку. Вищевказані умисні дії ОСОБА_1, які виразились у повторному створенні суб'єктів підприємницької діяльності ПП «Вердана Плюс»(код за ЄДРПОУ 37821460), ПП «Статуспромактив»(код за ЄДРПОУ 37821738), ПП «К.Астерікс»(код за ЄДРПОУ 37991000), ТОВ «Арена Стар Компані»(код за ЄДРПОУ 38119376), з метою прикриття незаконної діяльності, призвели до того що невстановлені особи, які були організаторами його злочинної діяльності, набули можливість на здійснення фінансових операцій за межами податкового контролю від імені формально призначеного засновника та директора, у порушення встановленого законодавством порядку.

Таким чином, ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що своїми умисними діями, які виразились у повторному створенні суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб, вчинив злочин передбачений ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України.

Крім того, ОСОБА_1, для створення суб'єкта підприємницької діяльності, без наміру здійснення господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, діючи за вказівками невстановлених слідством осіб, за попередньою змовою групою осіб, вчинив підроблення офіційного документа, який видається і посвідчується підприємством, і який надає права і звільняє від обов'язків.

Так, у листопаді 2011 року, невстановлені особи діючи за попередньою змовою та разом із ОСОБА_1, з метою зайняття фіктивним , підприємництвом, отримавши від останнього згоду щодо реєстрації на його ім'я суб'єкта підприємницької діяльності, у невстановленому слідством місці та при невстановлених слідством обставинах виготовили рішення власника № 1 про створення ПП «К.Астерікс» від 21.11.2011 року. 23.11.2011 року, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою вчинення підроблення офіційного документа, прибув у приміщення нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, що розташована у м. Києві по вул. Почайнінській, 44 к.3. Знаходячись за вказаною адресою, він заздалегідь усвідомлюючи, що ПП «К.Астерікс», створюється для прикриття незаконної діяльності, у присутності приватного нотаріуса ОСОБА_6, підробив шляхом підписання попередньо виготовлене та надане йому невстановленими особами рішення власника №1 від 21.11.2011 року про створення ПП «К.Астерікс», яке містить завідомо неправдиві відомості щодо створення підприємства за рішенням власника, формування статутного капіталу, управління товариством, місцезнаходження товариства та місця прийняття рішення. Крім того, ОСОБА_1, для створення ПП «К.Астерікс»і ТОВ «Арена Стар Компані», без наміру здійснення господарської діяльності, з метою прикриття. незаконної діяльності, діючи за вказівками невстановлених слідством осіб, за попередньою змовою групою осіб, вчинив підроблення офіційних документів, які видаються і посвідчуються підприємством, і які надають права і звільняють від обов'язків. Так ОСОБА_1, 23.11.2011 року, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами та знаходячись у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, що розташована у м. Києві по вул. Почайнінській, 44 к.3, повторно підробив шляхом затвердження, попередньо виготовлений та наданий йому невстановленими особами статут ПП «К.Астерікс», який містить завідомо неправдиві відомості щодо реєстрації підприємства за рішенням власника, шляхом передачі майна і участі у підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку, мети та предмету діяльності товариства, внесків до статутного капіталу, управління товариством, місцезнаходження товариства та місця затвердження статуту тощо. Приватний нотаріус ОСОБА_6 нотаріально посвідчила його підпис на статуті ПП «К.Астерікс». Вказаний підроблені офіційні документи ОСОБА_1 передав невстановленим особам, які використали їх 02.12.2011 року шляхом надання Державному реєстратору виконавчого комітету Луганської міської ради, для проведення державної реєстрації ПП «К.Астерікс». Він же, 12.03.2012 року, діючи згідно попередньої домовленості з невстановленими особами, з метою вчинення повторного підроблення офіційного документа, прибув у приміщення нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, що розташована у АДРЕСА_1. Знаходячись за вказаною адресою, він заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ «Арена Стар Компані»,створюється для прикриття незаконної діяльності, у присутності приватного нотаріуса ОСОБА_7, повторно підписав попередньо виготовлений та наданий йому невстановленими особами протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Арена Стар Компані»від 05.03.2012 року, який містить завідомо неправдиві відомості щодо створення товариства за рішенням учасника, створення статутного капіталу, місцезнаходження товариства тощо.

Крім того, ОСОБА_1, 12.03.2012 року, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами та знаходячись у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, що розташована у АДРЕСА_1, повторно підробив шляхом підписання, попередньо виготовлений та наданий йому невстановленими особами статут ТОВ «Арена Стар Компані», який містить завідомо неправдиві відомості щодо реєстрації товариства за рішенням учасника, шляхом передачі майна і участі у підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку, мети та предмету діяльності товариства, прав та обов'язків учасників товариства, внесків до статутного капіталу, управління товариством, місцезнаходження товариства тощо. Приватний нотаріус ОСОБА_7 нотаріально посвідчила його підпис на статуті ТОВ «Арена Стар Компані»для подальшого його використання для здійснення державної. реєстрації, як суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

Таким чином, ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що своїми умисними діями, які виразились в підробленні документа, який видається особою, яка має право видавати чи посвідчувати такий документ, який надає право або звільняє від обов'язків, з метою його використання іншою особою, повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинив злочин, передбачений ч.3 ст. 358 КК України.

Крім того ОСОБА_1, діючи згідно попередньої домовленості з невстановленими особами, повторно підробивши 12.03.2012 року офіційні документи, а саме: протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Арена Стар Компані»від 05.03.2012 року і статут ТОВ «Арена Стар Компані», та нотаріально посвідчив свій підпис в ньому у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 Вказані підроблені офіційні документи ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використав 13.03.2012 року знаходячись у м. Києві по проспекту Г.Сталінграду, 57, шляхом надання Державному реєстратору Оболонської районної державної адміністрації м. Києва, для проведення державної реєстрації ТОВ «Арена Стар Компані», як суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальність.

Таким чином, ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що своїми умисними діями, які виразились у використанні підробленого документа, за попередньою змовою групою осіб, вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.28, ч.4 ст.358 КК України.

Під час попереднього розгляду справи прокурор просив призначити справу до судового розгляду, вважаючи, під час досудового слідства у справі не було допущено таких порушень вимог КПК України, без усунення яких справа не може бути призначена до судового розгляду.

Обвинувачений до суду не з'явився про день, час та місце попереднього розгляду справи повідомлявся належним чином.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що кримінальну справу необхідно направити на додаткове розслідування, оскільки під час досудового слідства у справі допущено такі порушення вимог КПК України, без усунення яких справа не може бути призначена до судового розгляду.

Відповідно до ст. 246 КПК України суддя при попередньому розгляді кримінальної справи вправі з власної ініціативи, чи за клопотанням прокурора, повертає її на додаткове розслідування лише у випадках, коли під час порушення справи, провадження дізнання або досудового слідства були допущені такі порушення вимог цього Кодексу, без усунення яких вона не може бути призначена до судового розгляду.

Як вбачається з довідки № 302629 від 18.09.2012 року, виданої Київською міською наркологічною клінічною лікарнею «Соціотерапія», ОСОБА_1 з 11.11.2011 року перебуває під диспансерно-динамічним наглядом із діагнозом: розлади психіки і поведінки внаслідок вживання наркотичних та інших психоактивних речовин. Вживання зі шкідливими наслідками (т.3 а.с.109).

Вищезазначена обставина дають суду підстави вважати ОСОБА_1 особою, яка через свої психічні вади не може сама реалізувати своє право на захист. Незважаючи на обізнаність про такий стан обвинуваченого, старший слідчий з особливо важливих справ ВРОВС СУ ОДПС-ЦО з обслуговування ВПП ДПС Скоробагатько Д.В. прийняв відмову ОСОБА_1 від захисту, про що виніс постанову ( т.3 а.с.96).

Відповідно до п.2 ч.1 ст.45 КПК України участь захисника при провадженні дізнання, досудового слідства і в розгляді кримінальної справи в суді першої інстанції є обов'язковою у справах про злочини осіб, які через свої психічні вади не можуть самі реалізувати своє право на захист - з моменту затримання особи чи пред'явлення їй обвинувачення або з моменту встановлення цих вад.

За встановлених обставин, оскільки під час досудового слідства у справі допущено таке порушення вимог КПК України, без усунення якого справа не може бути призначена до судового розгляду, кримінальну справу необхідно направити на додаткове розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. 246 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчинені злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст. 205, ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358 КК України повернути прокурору міста Києва для організації проведення додаткового розслідування.

На постанову може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва протягом семи діб з дня її винесення.

Суддя: Т.О.Ліщук

22.11.2012 Справа № 2605/17929/12

Часті запитання

Який тип судового документу № 27578262 ?

Документ № 27578262 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 27578262 ?

Дата ухвалення - 19.11.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 27578262 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 27578262 ?

В Obolonskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 27578248
Next document : 27578263