Decree № 27433940, 06.11.2012, Odessa Circuit Administrative Court

Approval Date
06.11.2012
Case No.
1570/5877/2012
Document №
27433940
Form of legal proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 1570/5877/2012

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2012 року

Одеський окружний адміністративний суд у складі: головуючого –судді Танцюри К.О., розглянувши у порядку письмового провадження справу за адміністративним позовом Білгород –Дністровської об’єднаної державної податкової інспекції Одеської області Державної податкової служби до Кредитної спілки «АКЕРМАН-ФІНАНС»про накладення арешту на кошти та цінності, -

В С Т А Н О В И В:

Білгород –Дністровська об’єднана державна податкова інспекція Одеської області Державної податкової служби звернулася до Одеського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Кредитної спілки «АКЕРМАН-ФІНАНС»про накладення арешту на кошти та цінності КС «АКЕРМАН-ФІНАНС»на суму 40787,73грн. на розрахунковому рахунку в ПАТ «КБ Надра». У адміністративному позові позивач зазначив, що за КС «АКЕРМАН-ФІНАНС»рахується заборгованість у розмірі 40787,73грн., яка станом на 20.09.2012р. не погашена, тому, на підставі пп.20.1.17 п.20.1 ст.20 Податкового кодексу України, Білгород –Дністровська ОДПІ просить накласти арешт на кошти та цінності КС«АКЕРМАН-ФІНАНС»на суму 40787,73грн. на розрахунковому рахунку в ПАТ «КБ Надра»

18.10.2012р. від Білгород –Дністровської ОДПІ надійшло клопотання про розгляд справи без участі її представника.

Представник КС«АКЕРМАН-ФІНАНС»у судове засідання не з’явився, про дату, час та місце повідомлявся належним чином, а тому, на підставі положень ст.128 КАС України справа розглянута за його відсутності за наявними у справі доказами у письмовому провадженні.

Дослідивши матеріали справи суд встановив наступні обставини та відповідні їм правовідносини.

КС «АКЕРМАН-ФІНАНС»04.06.2004р зареєстроване як юридична особа Виконавчим комітетом Білгород-Дністровської міської ради Одеської області, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (а.с.3) та перебуває на обліку як платник податку у Білгород-Дністровській ОДПІ, що підтверджується довідкою про взяття на облік платника податків від 07.03.2008р. за №207. (а.с.44)

Як вбачається з облікової картки платника податків за КС«АКЕРМАН-ФІНАНС»рахується заборгованість у загальному розмірі 40787,73грн., а саме по податку на доходи найманих працівників у розмірі 40281,19грн. та по земельному податку з юридичних осіб у сумі 506,54грн. (а.с.6-11)

Судом встановлено, що Білгород –Дністровською ОДПІ була проведена виїзна планова документальна перевірка правильності обчислення та своєчасності внесення до бюджету сум податку з доходів фізичних осіб, податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів КС«АКЕРМАН-ФІНАНС»за період з 01.07.2006р. по 30.09.2008р. За результатами зазначеної перевірки складено довідку №389/2200/17-01/26567916 від 17.02.2009р. (а.с.14-19) Перевіркою встановлено порушення: п.2.1 ст.2, пп.9.2.3 п.9.2 ст.9, п.7.1 ст.7, пп.8.1.1 п.8.1 ст.8, п.17.2 ст.17 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб»у зв’язку з чим донарахуванню підлягає податок з доходу фізичних осіб у сумі 13427,19грн. На підставі зазначеного Білгород –Дністровською ОДПІ було прийнято податкове повідомлення-рішення №0000411701/1 від 27.03.2009р., яким КС«АКЕРМАН-ФІНАНС»визначено грошове зобов’язання по податку з доходів найманих працівників за основним платежем 13427,19грн. та за штрафними (фінансовими) санкціями 26854грн. (а.с.20), яке отримано 01.04.2009р. відповідачем згідно дати зазначеної на повідомленні про вручення поштового відправлення (а.с.20-21).

Білгород –Дністровською ОДПІ з метою погашення податкового боргу було направлено на адресу відповідача податкову вимогу №1/84 від 26.04.2010р. на загальну суму 40281,19грн., яку отримано відповідачем 01.06.2010р. згідно дати зазначеної на повідомленні про вручення поштового відправлення (а.с.22). Також, Білгород –Дністровська ОДПІ 11.08.2010р. направила другу податкову вимогу №2/157 на загальну суму 40353,57грн. на адресу КС «АКЕРМАН-ФІНАНС», однак конверт повернувся без вручення адресату. (а.с.23)

Крім того, зазначена заборгованість збільшилася у зв’язку з самостійним визначенням відповідачем суми податкового зобов’язання по земельному податку з юридичних осіб у податковому розрахунку земельного податку за 2010 рік у сумі 502,52грн. У зв’язку з несвоєчасною сплатою податкового зобов’язання також була нарахована пеня у розмірі 4,04грн.

Таким чином, за відповідачем рахується податковий борг у загальній сумі 40787,73грн., а саме по податку на доходи найманих працівників у розмірі 40281,19грн. та по земельному податку з юридичних осіб у сумі 506,54грн.

При цьому, відповідно до ст. 2 Закону України «Про державну податкову службу в Україні», завданнями органів державної податкової служби, зокрема, є здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством.

Підпунктом 20.1.17 п. 20.1. ст. 20 Податкового кодексу України, який набрав чинності з 01.01.2011р., визначено, що органи державної податкової служби мають право звертатися до суду щодо накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку, у разі, якщо у платника податків, який має податковий борг, відсутнє майно та/або його балансова вартість менша суми податкового боргу, та/або таке майно не може бути джерелом погашення податкового боргу.

Податковим кодексом України визначено особливий порядок накладення адміністративного арешту на кошти на рахунку платника податків.

Згідно із п. 94.4. ст. 94 Податкового кодексу України арешт може бути накладено органом державної податкової служби на будь-яке майно платника податків, крім коштів на рахунку платника податків.

Застосування адміністративного арешту коштів на рахунку платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду шляхом звернення органу державної податкової служби до суду (пп. 94.6.2 п. 94.6. ст. 94 Податкового кодексу України).

Відповідно до п. 7.1. Порядку застосування адміністративного арешту майна платника податків, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010р. № 1042, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.12.2010р. за № 1437/18732, арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду шляхом звернення органу державної податкової служби до суду.

Згідно із п.7.3. наведеного Порядку, для застосування арешту коштів на рахунку платника податків орган державної податкової служби подає до суду позовну заяву у порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України, у день прийняття рішення про застосування адміністративного арешту майна платника податків.

Таким чином, реалізація права податкового органу на застосування адміністративного арешту коштів на рахунках платника податків може здійснюватися виключно шляхом безпосереднього звернення до адміністративного суду з позовом про накладення арешту на кошти на рахунку платника податків в день прийняття відповідного рішення про накладення арешту на майно платника податку.

В даному випадку суду не надані докази прийняття позивачем рішення про накладення арешту на майно платника податку в день подачі позову до суду, а отже порушений порядок накладення такого виду арешту.

Крім того, відповідно до п. 94.1. ст. 94 Податкового кодексу України адміністративний арешт майна платника податків є винятковим способом забезпечення виконання платником податків його обов'язків, визначених законом.

Арешт коштів на рахунку платника податків є різновидом адміністративного арешту, який застосовуються виключно на підставі рішення суду на відміну від адміністративного арешту іншого майна, який здійснюється за рішенням керівника податкового органу. Разом з тим, підстави його застосування, що визначені п. 94.2. ст. 94 Податкового кодексу України, є загальними як для керівника податкового органу так і для суду.

Так, згідно із п. 94.2. ст. 94 Податкового кодексу України арешт майна може бути застосовано, якщо з'ясовується одна з таких обставин: платник податків порушує правила відчуження майна, що перебуває у податковій заставі; фізична особа, яка має податковий борг, виїжджає за кордон; платник податків відмовляється від проведення документальної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб органу державної податкової служби; відсутні свідоцтва про державну реєстрацію суб'єктів господарювання, дозволи (ліцензії) на її здійснення, торгові патенти, сертифікати відповідності реєстраторів розрахункових операцій; відсутня реєстрація особи як платника податків в органі державної податкової служби, якщо така реєстрація є обов'язковою відповідно до цього Кодексу, або коли платник податків, що отримав податкове повідомлення або має податковий борг, вчиняє дії з переведення майна за межі України, його приховування або передачі іншим особам; платник податків відмовляється від проведення перевірки стану збереження майна, яке перебуває у податковій заставі; платник податків не допускає податкового керуючого до складення акта опису майна, яке передається в податкову заставу, та/або акта опису (виділення) майна для його продажу.

Пункт 94.2. ст. 94 Податкового кодексу України кореспондує із нормами Порядку застосування адміністративного арешту майна платника податків, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010р. № 1042, відповідно до п. 3.1. якого арешт майна може бути застосовано, якщо з'ясовується одна з таких обставин: платник податків порушує правила відчуження майна, що перебуває у податковій заставі; фізична особа, яка має податковий борг, виїжджає за кордон; платник податків відмовляється від проведення документальної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб органу державної податкової служби; відсутні свідоцтва про державну реєстрацію суб'єктів господарювання, дозволи (ліцензії) на її здійснення, торгові патенти, сертифікати відповідності реєстраторів розрахункових операцій; відсутня реєстрація особи як платника податків в органі державної податкової служби, якщо така реєстрація є обов'язковою відповідно до Кодексу, або коли платник податків, що отримав податкове повідомлення або має податковий борг, вчиняє дії з переведення майна за межі України, його приховування або передачі іншим особам; платник податків відмовляється від проведення перевірки стану збереження майна, яке перебуває у податковій заставі; платник податків не допускає податкового керуючого до складення акта опису майна, яке передається в податкову заставу, та/або акта опису (виділення) майна для його продажу; у разі відмови платника податків (його посадових осіб або осіб, які здійснюють готівкові розрахунки та/або проводять діяльність, що підлягає ліцензуванню та/або патентуванню) від проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів (зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки), передбаченої абзацом першим пункту 20.1.5 статті 20 розділу I Кодексу, або ненадання для перевірки документів, їх копій (за умови наявності таких документів).

Як вбачається із наведених норм, адміністративний арешт застосовується за наявності однієї із наведених обставин.

Із досліджених доказів по справі, судом встановлено, що зазначені обставини для застосування адміністративного арешту у позивача відсутні.

Наявність у відповідача податкового боргу та направлення йому позивачем податкових вимог не є підставою для застосування адміністративного арешту.

Суд звертає увагу позивача на те, що адміністративний арешт не є виключним та єдиним способом погашення податкового боргу. Винятковість адміністративного арешту законодавець чітко пов’язує із обставинами, визначеними п. 94.2. ст. 94 Податкового кодексу України, що виникли між платником податків та податковим органом.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 71 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

Згідно з ч.1 ст.69 Кодексу адміністративного судочинства України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що позивач не довів суду обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги та не надав необхідні докази, в підтвердження своїх позовних вимог. За таких обставин адміністративний позов Білгород –Дністровської об’єднаної державної податкової інспекції Одеської області Державної податкової служби до Кредитної спілки «АКЕРМАН-ФІНАНС»про накладення арешту на кошти та цінності Кредитної спілки «АКЕРМАН-ФІНАНС»у сумі 40787,73грн. на розрахунковому рахунку в ПАТ «КБ Надра»задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст.158-163,167 КАС України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні адміністративного позову Білгород –Дністровської об’єднаної державної податкової інспекції Одеської області Державної податкової служби до Кредитної спілки «АКЕРМАН-ФІНАНС»про накладення арешту на кошти та цінності Кредитної спілки «АКЕРМАН-ФІНАНС»у сумі 40787,73грн. на розрахунковому рахунку в ПАТ «КБ Надра»відмовити.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Одеського апеляційного адміністративного суду через Одеський окружний адміністративний суд шляхом подання апеляційної скарги. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. Уразі застосування судом частини третьої ст. 160 КАС України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Повний текст постанови складено та підписано 06 листопада 2012 року

Суддя К.О. Танцюра

.

Previous document : 27433936
Next document : 27433953