Decision № 27240925, 05.11.2012, Komunarskyi District Court of Zaporizhzhia City

Approval Date
05.11.2012
Case No.
812/4659/12
Document №
27240925
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 812/4659/12

Провадження № 2/812/2529/12

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

Іменем України

06 вересня 2012 року м. Запоріжжя

Комунарський районний суд м. Запоріжжя у складі:

головуючого судді Дмитрієвої М.М.,

при секретарі Старченко А.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду м. Запоріжжя, цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «СЕБ БАНК»до ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за договором кредиту, -

В С Т А Н О В И В:

ПАТ «СЕБ Банк»звернувся до Комунарського районного суду м. Запоріжжя з позовом до ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за договором кредиту.

В обґрунтування своїх позовних вимог вказав наступне.

09 лютого 2007 року між Акціонерним Банком «Факторіал-Банк»та ОСОБА_1 було укладено договір кредиту № 260-г/37. У зв'язку з реорганізацією Акціонерний Банк «Факторіал-Банк»було приєднано до Відкритого акціонерного товариства «СЕБ Банк», внаслідок чого ВАТ «СЕБ Банк»є правонаступником всіх прав та обов'язків АБ «Факторіал-Банк». Найменування Банку змінено з ВАТ «СЕБ Банк»на ПАТ «СЕБ БАНК»у зв'язку з державною реєстрацією 26.01.2012 року Статут Банку (нової редакції).

На підставі п. 1.1. договору кредиту Банк при наявності вільних кредитних ресурсів надає ОСОБА_1 у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості та платності грошові кошти у сумі 10 000 (десять тисяч) гривень 00 копійок на строк з 09.02.2007 року по 08.02.2008 року, а позичальник приймає його та зобов'язується повернути кредит не пізніше встановленого п.п. 1.1. договору кредиту строку, сплатити проценти, комісійні, можливі неустойки та інші витрати в порядку та на умовах, що передбачені договором кредиту. За користування кредитом, відповідно до п. 2.4. договору кредиту, позичальник сплачує проценти кредитодавцю у розмірі 26% процентів річних у валюті кредиту.

Нарахування процентів за користування кредитом відповідно до п. 2.5. договору кредиту здійснюється щоденно за методом факт/факт, виходячи з фактичної кількості днів користування Кредитом в розрахунковому період (місяці) та фактичної кількості днів у році на суму щоденного залишку заборгованості за Кредитом, починаючи з дати видачі Кредиту до моменту його повернення. При розрахунку процентів враховується день надання та не враховується день погашення Кредиту. Розрахунковий період починається з останнього робочого дня місяця, що передує поточному і закінчується передостаннім робочим днем поточного місяця.

Пунктом 2.6. договору кредиту встановлено, що сплата процентів за користування кредитом здійснюється позичальником не пізніше останнього робочого дня кожного місяця за період починаючи з останнього робочого дня попереднього місяця по день, що передує останньому робочому дню поточного місяця та у день повернення кредиту. У випадку, якщо цей день є неробочим, позичальник зобов'язаний сплатити суму нарахованих процентів у попередній робочий день відповідно до п. 2.6. договору кредиту.

З метою забезпечення виконання позичальником ОСОБА_1 зобов'язань за договором кредиту від 09 лютого 2007 року між Акціонерним Банком «Факторіал-Банк»та ОСОБА_2 (далі поручитель-1) було укладено Договір поруки № 1, на підставі якого поручитель-1 зобов'язався солідарно в повному обсязі відповідати перед кредитором за своєчасне та повне виконання зобов'язань позичальником ОСОБА_1 за договором кредиту.

З метою забезпечення виконання Позичальником зобов'язань за договором кредиту від 09 лютого 2007 року між Акціонерним Банком «Факторіал-Банк»та ОСОБА_3 (далі за текстом поручитель-2) було укладено Договір поруки № 2, на підставі якого поручитель-2 зобов'язався солідарно в повному обсязі відповідати перед кредитором за своєчасне та повне виконання зобов'язань позичальником ОСОБА_1 за договором кредиту.

Відповідно до умов договору кредиту Банк виконав свої зобов'язання в повному обсязі, грошові кошти у сумі 10 000 (десять тисяч) гривень 00 копійок були надані відповідачеві ОСОБА_1

Проте, взяті на себе за договором кредиту зобов'язання ОСОБА_1 не виконує належним чином, у зв'язку з чим у нього виникла заборгованість перед ПУАТ «СЕБ БАНК», яка станом на 17.05.2012 року складає: прострочені нараховані проценти 10 760 (десять тисяч сімсот шістдесят) гривень 61 копійка; нараховані проценти за період з 28.04.2012 року по 16.05.2012 року включно 114 (сто чотирнадцять) гривень 35 копійок; пеня за несвоєчасну сплату кредиту та несвоєчасну сплату процентів, розрахована за період з 03.08.2007 року по 16.05.2012 року включно 11 957 (одинадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят сім) гривень 23 копійки; борг за несплаченою (простроченою) частиною кредиту 8 333 (вісім тисяч триста тридцять три) гривні 34 копійки. Всього сума заборгованості ОСОБА_1 перед ПУАТ «СЕБ БАНК»за договором кредиту № 260-г/37 від 09.02.2007 року станом на 17.05.2012 року складає 31 165 (тридцять одна тисяча сто шістдесят п'ять) гривень 53 копійки.

Позичальник зобов'язаний щомісячно, починаючи зі 01.03.2007 року проводити часткове погашення Кредиту у сумі не менш, ніж 435,00 (чотириста тридцять п'ять гривень 00 копійок) гривень, протягом кожного календарного місяця, але не пізніше останнього робочого дня кожного місяця до повного погашення Кредиту, згідно із п. 3.3.6. Договору кредиту.

У разі порушення Позичальником строків повернення Кредиту, сплати процентів або комісійної винагороди Позичальник сплачує Кредитодавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на період порушення, від несвоєчасно сплаченої суми за кожен день прострочення у виконанні зобов'язань, відповідно до п. 4.2. договору кредиту.

У випадку невиконання позичальником ОСОБА_1, зобов'язань, визначених п. п. 3.3.1., 33.2., 3.3.5., 3.3.6. договору кредиту, протягом 45 днів поспіль, термін надання кредиту вважається таким, що закінчився та, відповідно позичальник зобов'язаний погасити кредит та сплатити відсотки, комісію за фактичний час використання кредиту та нараховану пеню (п. 4.3. Договору кредиту).

ПУАТ «СЕБ БАНК»неодноразово звертався до відповідачів ОСОБА_1,ОСОБА_2, ОСОБА_3 з вимогою сплатити заборгованість за кредитом. Також, на адресу відповідачів було надіслано попередження по необхідність сплатити суму заборгованості за Кредитом та відсотками, проте повідомлення були залишені без розгляду та відповідачами не було вжито заходів щодо погашення зазначеної заборгованості

Оскільки в добровільному порядку, на вимогу позивача, заборгованість не погашена, позивач просить суд стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 на користь ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕБ БАНК»(01601, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, п/р 29094090913001 в ПУАТ «СЕБ БАНК», МФО 300175, код 14351016) суму заборгованості за Договором кредиту № 260-г/37 від 09.02.2007 року у розмірі 31 165 (тридцять одна тисяча сто шістдесят п'ять) гривень 53 копійки.

Представник позивача про час розгляду справи був повідомлений своєчасно у встановленому закон порядку, в судове засідання не з'явився, надав клопотання про зміну найменування банку з ПУАТ «СЕБ БАНК»на Публічне акціонерне товариство «ФІДОБАНК»у зв'язку з державною реєстрацією від 27.06.2012 року статуту банку нової редакції (а.с. 40).

Відповідачі ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 до судового засідання не з'явилися, заперечень проти позову не надали, поважних причин неявки суду не повідомили, про час розгляду справи були повідомлені своєчасно у встановленому закон порядку.

У відповідності до ст. 169 ЦПК України, суд вважає можливим розглянути справу за їх відсутності, на підставі наявних матеріалів.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши докази в їх сукупності, суд вважає позов таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлені такі факти та відповідні їм правовідносини.

Відповідно до ст.ст. 526, 527, 530 ЦК України зобов'язання повинні виконуватися належним чином і у встановлений строк відповідно до умов договору. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння заміна його умов не допускається.

Згідно зі ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальнику у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити відсотки.

Відповідно до ст. 615 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання не звільняє винну сторону від відповідальності за порушення зобов'язань.

09 лютого 2007 року між Акціонерним Банком «Факторіал-Банк»та ОСОБА_1 було укладено договір кредиту № 260-г/37. Публічне акціонерне товариство «ФІДОБАНК»є юридичною особою, створеною внаслідок зміни найменування Публічного акціонерного товариства «СЕБ БАНК»на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 07.06.2012 року та зміни найменування Відкритого акціонерного товариства «СЕБ БАНК»на підставі рішення зборів акціонерів від 01.03.2009 року та зміни найменування акціонерного банку «АЖІО»зареєстрованого НБУ від 02.10.1991 року. ПАТ «ФІДОБАНК»є правонаступником всіх прав та обов'язків ПАТ «СЕБ БАНК», ВАТ «СЕБ БАНК»та АБ «АЖІО»(а.с. 42-43).

Оскільки ОСОБА_1 не виконує умов договору кредиту щодо його погашення, станом на 17.05.2012 року у нього виникла заборгованість в розмірі 31 165 гривні 53 копійок, яка складається прострочених нарахованих процентів у розмірі 10 760 (десять тисяч сімсот шістдесят) гривень 61 копійки; нарахованих процентів за період з 28.04.2012 року по 16.05.2012 року включно 114 (сто чотирнадцять) гривень 35 копійок; пені за несвоєчасну сплату кредиту та несвоєчасну сплату процентів, розрахована за період з 03.08.2007 року по 16.05.2012 року включно 11 957 (одинадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят сім) гривень 23 копійки; боргу за несплаченою (простроченою) частиною кредиту 8 333 (вісім тисяч триста тридцять три) гривні 34 копійки.

З метою забезпечення виконання позичальником ОСОБА_1 зобов'язань за договором кредиту від 09 лютого 2007 року між Акціонерним Банком «Факторіал-Банк»та ОСОБА_2 (далі поручитель-1) було укладено Договір поруки № 1, на підставі якого поручитель-1 зобов'язався солідарно в повному обсязі відповідати перед кредитором за своєчасне та повне виконання зобов'язань позичальником ОСОБА_1 за договором кредиту.

З метою забезпечення виконання Позичальником зобов'язань за договором кредиту від 09 лютого 2007 року між Акціонерним Банком «Факторіал-Банк»та ОСОБА_3 (далі за текстом поручитель-2) було укладено Договір поруки № 2, на підставі якого поручитель-2 зобов'язався солідарно в повному обсязі відповідати перед кредитором за своєчасне та повне виконання зобов'язань позичальником ОСОБА_1 за договором кредиту.

Відповідно до ст.ст. 553, 554 ЦК України поручитель відповідає перед кредитором за порушення боржником зобов'язань. У разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники.

Оскільки ОСОБА_1 не виконуються умови договору кредиту щодо його погашення, заборгованість, яка станом на 17.05.2012 року складає 31 165 гривень 53 копійки, підлягає стягнення з відповідачів в солідарному порядку в повному обсязі.

За викладених обставин, суд вважає вимоги позивача законними, обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Також, відповідно до ст. 88 ЦПК України, підлягають стягненню на користь позивача судові витрати в розмірі 311 (триста одинадцять) гривень 65 копійок, які були сплачені позивачем при звернення з позовом до суду.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 525, 526, 553, 554, 615, 651 ЦК України, ст.ст. 3, 4, 10, 11, 15, 28, 30, 57, 60, 88, 212-215, 218, 223, 224-226, 227 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позовну заяву Публічного акціонерного товариства «СЕБ БАНК»до ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за договором кредиту -задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, на користь Публічного акціонерного товариства «СЕБ БАНК» (01601, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, п/р 29094090913001 в ПУАТ «ФІДОБАНК», МФО 300175, код 14351016) суму заборгованості за Договором кредиту № 260-г/37 від 09.02.2007 року у розмірі 31 165 (тридцять одна тисяча сто шістдесят п'ять) гривень 53 копійки.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, на користь Публічного акціонерко товариства «СЕБ БАНК»(01601, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, п/р 29094090913001 в ПУАТ «ФІДОБАНК», МФО 300175, код ЄДРПОУ 14351016) суму судових витрат у розмірі 311 (триста одинадцять) гривень 65 копійок.

Копію заочного рішення надіслати відповідачу не пізніше трьох днів з дня його проголошення.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом десяти днів з дня його проголошення до апеляційного суду Запорізької області через Комунарський районний суд м. Запоріжжя. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя М.М. Дмитрієва

Часті запитання

Який тип судового документу № 27240925 ?

Документ № 27240925 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 27240925 ?

Дата ухвалення - 05.11.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 27240925 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 27240925 ?

В Komunarskyi District Court of Zaporizhzhia City
Previous document : 27240918
Next document : 27264267