Decision № 26782482, 06.06.2012, Malynovskyi District Court of Odessa City

Approval Date
06.06.2012
Case No.
1519/2-209/11
Document №
26782482
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 1519/2-209/11

З А О Ч Н Е Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«5»червня 2012 року Малиновський районний суд м. Одеси в складі:

головуючого судді Целуха А.П.,

при секретарі судового засідання Корнієнко Л.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»до ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення заборгованості, -

в с т а н о в и в:

Представник позивача звернувся до Малиновського районного суду м. Одеси з позовною заявою до ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитом, який в подальшому був уточнений. Обґрунтовуючи заявлені вимоги позивач, посилався на те, що між ним та відповідачем ОСОБА_1 був укладений кредитний договір № 327МБА від 30 травня 2007 року, згідно з цими умовами банк надав кредит відповідачу, згідно з умовами якого банк надав відповідачу 34 900, 00 доларів США, на строк до 30.05.2012 року. У якості виконання зобовязання за кредитним договором між позивачем та ОСОБА_3 був укладений договір поруки, № 327МБАР від 30.05.2007р. та між позивачем та ОСОБА_2 був укладений договір поруки, № 327МБАР1 від 30.05.2007р. за умовами якого, ОСОБА_2, ОСОБА_3 зобовязалися солідарно відповідати за виконання зобовязання, кредитного договору з боку ОСОБА_1. Проте в порушення прийнятих на себе зобовязань за цим договором, відповідач ОСОБА_1 допускав порушення строків погашення заборгованості, а тому він разом з поручителем повинні відшкодувати банку заборгованість за кредитом, за відсотками по кредиту, за простроченими відсотками та пеню, у розмірі 24 877, 61 доларів США, що в еквіваленті за курсом НБУ складає 198 722, 35 гривень, які позивач просив стягнути в солідарному порядку з відповідачів. Крім того, позивач просив стягнути в солідарному порядку з відповідачів державне мито в розмірі 1700 грн., витрати на інформаційне технічне забезпечення цивільного процесу в розмірі 30 гривень.

В процесі судового розгляду ОСОБА_2 звернулася до суду із зустрічним позовом до Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»про відшкодування моральної шкоди, який був прийнятий судом до спільного розгляду.

Ухвалою Малиновського районного суду м.Одеси від 05.06.2012 року зустрічний позов ОСОБА_2 до Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»про відшкодування моральної шкоди було залишено без розгляду.

Представник позивача в судове засідання не зявився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутність, вимоги позову підтримує у повному обсязі, не заперечує проти заочного розгляду справи.

Відповідачі у судове засідання не зявилися, про час і місце судового засідання повідомлялися належним чином, причин своєї неявки суду не повідомили, клопотань щодо розгляду справи у їх відсутності або про відкладення судового засідання не подавали. Заперечень на позов не надходило. Суд, у звязку з неявкою відповідачів та неповідомлення про поважні причини такої неявки в судове засідання в порядку статті 169 ЦПК України, зі згоди представника позивача, ухвалює заочне рішення по справі, що відповідає положенням ст. 224 ЦПК України.

У звязку з неявкою всіх осіб, які беруть участь у справі, в силу ч. 2 ст. 197 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи суд вважає, що позов ПАТ КБ «ПриватБанк»підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, 30 травня 2007 року між позивачем та відповідачем ОСОБА_1 був укладений кредитний договір № 327МБА, згідно з цими умовами банк надав кредит відповідачу, згідно з умовами якого банк надав відповідачу 34 900, 00 доларів США, на строк до 30.05.2012 року. Відповідно до укладеного договору № 327МБА від 30.05.2007 року відповідач, у свою чергу, прийняв на себе зобовязання по поверненню наданого кредиту і виплати нарахованих по ньому відсотків у порядку, розмірі і терміни передбаченими договором.

У якості забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором № 327МБА від 30.05.2007 року між позивачем та ОСОБА_3 був укладений договір поруки, № 327МБАР від 30.05.2007р. та між позивачем та ОСОБА_2 був укладений договір поруки, № 327МБАР1 від 30.05.2007р., згідно п.2 яких ОСОБА_2 та ОСОБА_3, на добровільних засадах беруть на себе зобов'язання відповідати по зобов'язанням ОСОБА_1, які виникають з умов Кредитного договору.

В звязку з тим, що відповідачі не виконували взяті на себе зобовязання за кредитним договором, станом на 07.03.2012 року заборгованість за кредитним договором № 327МБА від 30.05.2007 року складає 24 877, 61 доларів США, що в еквіваленті за курсом НБУ складає 198 722, 35 гривень. Таким чином, відповідачі в односторонньому порядку відмовилися від виконання зобовязань за кредитним договором № 327МБА від 30.05.2007 року в частині погашення основного боргу і нарахованими відсотками.

Відповідно до ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором банк або фінансова установа (кредитодавець) зобовязується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобовязується повернути кредит та сплатити проценти. Згідно зі ст. 526 ЦК України, зобовязання повинне виконуватися належним чином згідно умов договору і вимог Цивільного кодексу України. Прийняті на себе зобовязання по договору не були виконані відповідачем. Згідно зі ст. 610 ЦК України порушенням зобовязання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобовязання (неналежне виконання).

У порушення умов вищевказаного кредитного договору, а також ст. ст. 509, 1054 ЦК України, відповідач прийнятих на себе кредитних зобов'язань, у частині своєчасного погашення заборгованості за кредитом і нарахованим по ньому відсоткам не виконав. Згідно зі ст. 1050 ЦК України, боржник, що не повернув вчасно кредитні кошти, зобов'язаний сплатити кредитору неустойку.

Відповідно до розрахункової заборгованості за кредитним договором № 327МБА від 30.05.2007 року станом на 07.03.2012 року складає: заборгованість за кредитом 27 079, 37 доларів США, заборгованість за відсотками 21 016, 6 доларів США, пеня 11 385, 03 доларів США, що разом ставить 59 481, 00 доларів США.

29.10.2010 року Жовтневим районним судом м.Дніпропетровська по справі № 2-10257/10 було винесено Рішення про стягнення в солідарному порядку з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 заборгованість за кредитним договором № 327МБА від 30.05.2007 року у розмірі: 290 918, 48 грн. Стягнута сума заборгованості була розрахована як еквівалент 36 364, 81 доларів США та складається з: заборгованість за кредитом 27 079, 37 доларів США, заборгованість за відсотками 6 049 доларів США, пеня 1 474, 46 доларів США. Отже, за вирахуванням стягнутих сум, заборгованість становить: заборгованість по відсоткам 14 967, 60 доларів США, що в еквіваленті за курсом НБУ становить 119 561, 19 грн., пеня 9 910, 57 доларів США, що в еквіваленті за курсом НБУ становить 79 165, 63 грн., що разом становить 24 877, 61 доларів США, що в еквіваленті за курсом НБУ складає 198 722, 35 гривень.

На момент розгляду справи доказів погашення заборгованості відповідачами у суду не має.

Згідно зі ст. 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошових зобовязань. Боржник, який прострочив виконання грошового зобовязання, на вимогу кредитора зобовязаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідно до ч.2 ст.ст. 1054, 1050 ЦК України у разі невиконання прийнятих на себе зобовязань позичальником банк отримує право вимагати дострокового повернення всієї суми кредиту.

Відповідно 553 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обовязку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобовязання боржником.

Згідно ст. 554 ЦК України у разі порушення боржником зобовязання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники.

Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі , що і боржник, включаючи сплати основного боргу, процентів неустойки ,відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Відповідно до п. 2 Договору поруки відповідачі зобовязались перед позивачем у повному обсязі солідарно відповідати за виконання ОСОБА_1 зобовязань щодо повернення суми по кредиту, сплати процентів за користуванням кредитом, а також можливих штрафних санкцій у порядку та розмірах, передбачених договором.

Відповідно до ст. 88 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати. До судових витрат згідно зі ст. 79 ЦПК України відносяться судовий збір та витрати, пов'язані з розглядом справи, зокрема, витрати на інформаційно-технічне забезпечення; витрати на правову допомогу; витрати сторін та їх представників, що пов'язані з явкою до суду; витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз; витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів за місцем їх знаходження та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи.

Керуючись ст.ст. 11, 524, 525, 526, 530, 554, 610, 625, 1054 ЦК України, ст.ст. 15, 31, 88, 213, 214, 217, 224-225 Цивільного процесуального кодексу України, СУД

В И Р І Ш И В :

Позов Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»до ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення заборгованості задовольнити в повному обсязі.

Стягнути в солідарному порядку з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1, який мешкає за адресою: м. Одеса, вул. Магістральна, 35), ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2, яка мешкає за адресою: Одеська область, Овідіопольський р н, смт.Авангард, вул.Урожайна, буд.29, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3, яка мешкає за адресою: м.Одеса, вул.Констанді, 174 заборгованість за кредитним договором № 327МБА від 30.05.2007 року у розмірі 24 877, 61 доларів США, що в еквіваленті за курсом НБУ складає 198 722, 35 гривень на користь Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК»в особі філії «Южне головне регіональне управління»Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК»(65026, м.Одеса, вул.Успенська, 22, п/р 29094829021301 у Южному ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 328704, ЄДРПОУ 23212839).

Стягнути в солідарному порядку з солідарному порядку з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1, який мешкає за адресою: м. Одеса, вул. Магістральна, 35), ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2, яка мешкає за адресою: Одеська область, Овідіопольський р н, смт.Авангард, вул.Урожайна, буд.29, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3, яка мешкає за адресою: м.Одеса, вул.Констанді, 174 заборгованість за кредитним договором № 327МБА від 30.05.2007 року у розмірі 24 877, 61 доларів США, що в еквіваленті за курсом НБУ складає 198 722, 35 гривень на користь Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК»в особі філії «Южне головне регіональне управління»Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК»витрати, повязані з сплатою державного мита в сумі 1700 грн. та ІТЗ в сумі 30 грн.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його копії, позивачем в загальному порядку, тобто рішення суду позивачем може бути оскаржене в апеляційному порядку до апеляційного суду Одеської області через суд першої інстанції шляхом подачі в 10 денний строк з дня проголошення рішення апеляційної скарги.

ГОЛОВУЮЧИЙ А.П. ЦЕЛУХ

Previous document : 26782480
Next document : 26782484