№ 25841201, 03.09.2012, Luhansk Circuit Administrative Court

Approval Date
03.09.2012
Case No.
2а/1270/6069/2012
Document №
25841201
Form of court proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

Категорія №10.1

ПОСТАНОВА

Іменем України

03 вересня 2012 року Справа № 2а/1270/6069/2012

Суддя Луганського окружного адміністративного суду Широка К.Ю. розглянувши у порядку скороченого провадження адміністративну справу за адміністративним позовом Управління Пенсійного фонду України в м. Лисичанську до Державного підприємства "Лисичанське управління магістральних нафтопродуктів" про стягнення заборгованості по внесках на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування,

ВСТАНОВИВ:

07 серпня 2012 року позивач звернувся до Луганського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Державного підприємства "Лисичанське управління магістральних нафтопродуктів" про стягнення заборгованості по внесках на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що Державне підприємство «Лисичанське управління магістральних нафтопродуктів» (далі - відповідач) зареєстроване в Управлінні Пенсійного фонду України в м. Лисичанську (далі - позивач) як платник страхових внесків. В порушення п.6 ч.2 ст.17, п.6 ст.20 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» № 1058 - IV відповідач не в повному обсязі сплачує страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, у зв'язку з чим за період з 01.11.2008 по 01.01.2011 утворилась заборгованість у сумі 26 496,67 грн., яка є не сплаченою станом на 30.06.2012. Згідно з карткою особового рахунку борг за розділом I 2% складає 1118,64 грн., чим були порушені норми ч.1 ст. 19, ч.2 ст. 20 вищевказаного Закону. На підставі викладеного позивач просить суд стягнути з відповідача борг зі сплати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування у сумі 26 496, 67 грн.

Ухвалою суду від 09 серпня 2012 року справу призначено до розгляду у скороченому провадженні.

Відповідачу направлено копію ухвали про відкриття скороченого провадження, однак 23.08.2012 на адресу суду повернувся конверт за закінченням терміну зберігання. (а.с.15-16)

Відповідно до ч. 8 ст. 35 КАС України вважається, що повістку вручено юридичній особі, якщо вона доставлена за адресою, внесеною до відповідного державного реєстру, або за адресою, яка зазначена її представником, і це підтверджується підписом відповідної службової особи.

Тому, суд вважає можливим розглянути справу в порядку скороченого провадження одноособово, без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі.

Оцінивши повідомлені позивачем обставини, суд дійшов до висновку про задоволення адміністративного позову з наступних підстав.

У судовому засіданні встановлено, підтверджується матеріалами справи, що Державне підприємство "Лисичанське управління магістральних нафтопродуктів" (ідентифікаційний код 05509369) зареєстрований в якості юридичної особи виконавчим комітетом Лисичанської міської ради Луганської області 19.08.1996 року за реєстраційним номером №28 (аркуш справи 4), внесений до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (аркуш справи 5), відповідно до ст. ст. 14, 15 Закону України від 09 липня 2003 року № 1058-I «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» є платником страхових внесків (страхувальником) на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та перебуває на обліку в УПФУ в м. Лисичанську Луганської області (аркуш справи 6).

Згідно із п. 6 ч. 2 ст. 17 Закону України від 09 липня 2003 року № 1058-I «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» Державне підприємство "Лисичанське управління магістральних нафтопродуктів" повинне нараховувати, обчислювати і сплачувати в установлені строки та в повному обсязі страхові внески.

Відповідно до ч. 12 ст. 20 Закону України від 09 липня 2003 року № 1058-I «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» страхові внески підлягають сплаті незалежно від фінансового стану платника страхових внесків. У разі наявності в платника страхових внесків одночасно із зобов'язаннями із сплати страхових внесків зобов'язань із сплати податків, інших обов'язкових платежів, передбачених законом, або зобов'язань перед іншими кредиторами зобов'язання із сплати страхових внесків виконуються в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов'язаннями, крім зобов'язань щодо виплати заробітної плати (доходу).

Частиною 6 ст. 20 Закону України від 09 липня 2003 року № 1058-I «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що страхувальники зобов'язані сплачувати страхові внески, нараховані за відповідний базовий звітний період, не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду. Базовим звітним періодом для Приватного підприємства «Альтаїр» є календарний місяць.

Відповідно до ст. 106 Закону України від 09 липня 2003 року № 1058-I «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» суми страхових внесків своєчасно не нараховані та/або не сплачені страхувальниками у строки, визначені статтею 20 цього Закону, в тому числі обчислені територіальними органами Пенсійного фонду у випадках, передбачених частиною третьою статті 20 цього Закону, вважаються простроченою заборгованістю із сплати страхових внесків (далі - недоїмка) і стягуються з нарахуванням пені та застосуванням фінансових санкцій.

Територіальні органи Пенсійного фонду за формою і у строки, визначені правлінням Пенсійного фонду, надсилають страхувальникам, які мають недоїмку, вимогу про її сплату.

Так, відповідач, у порушення норм чинного законодавства, свій обов'язок по сплаті страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування не виконав, у зв'язку з чим за період з 01.11.2008 по 01.01.2011 утворилась заборгованість у сумі 26 496,67 грн., яка є не сплаченою станом на 30.06.2012. Згідно з карткою особового рахунку борг за розділом I 2% складає 1118,64 грн. (а.с.8-13)

На підставі пункту 7 частини 9 статті 106 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» Управлінням ПФУ в м. Лисичанську Луганської області було винесено вимогу від 01.02.2012 про застосування до Державного підприємства "Лисичанське управління магістральних нафтопродуктів" фінансових санкцій в сумі 26496,67 грн., яке було отримано уповноваженою особою відповідача , що підтверджується підписом на поштовому повідомленні (аркуш справи 7).

Протягом десяти робочих днів із дня одержання вимоги про сплату недоїмки страхувальник зобов'язаний сплатити суми недоїмки та суми фінансових санкцій.

Страхувальник у разі незгоди з розрахунком суми недоїмки, зазначеної у вимозі про сплату недоїмки, узгоджує її з органами Пенсійного фонду в порядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду, а в разі неузгодження вимоги із органами Пенсійного фонду має право на оскарження вимоги в судовому порядку.

У разі якщо страхувальник, який одержав вимогу територіального органу Пенсійного фонду про сплату недоїмки і протягом десяти робочих днів після її отримання не сплатив зазначену у вимозі суму недоїмки разом з застосованою до нього фінансовою санкцією, включеної до вимоги, або не узгодив вимогу з відповідним органом Пенсійного фонду, або не оскаржив вимогу в судовому порядку, а також у разі якщо страхувальник узгодив вимогу, але не сплатив узгоджену суму недоїмки протягом десяти робочих днів після отримання узгодженої вимоги, відповідний орган Пенсійного фонду звертається в установленому законом порядку і подає вимогу про сплату недоїмки до відповідного підрозділу державної виконавчої служби. У зазначених випадках орган Пенсійного фонду також має право звернутися до суду чи господарського суду з позовом про стягнення недоїмки.

За несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) страхувальниками страхових внесків, у тому числі донарахованих страхувальниками або територіальними органами Пенсійного фонду, накладається штраф залежно від строку затримки платежу в розмірі:

- 10 відсотків своєчасно не сплачених зазначених сум - у разі затримки їх сплати у строк до 30 календарних днів включно;

- 20 відсотків зазначених сум - у разі затримки їх сплати у строк до 90 календарних днів включно;

- 50 відсотків зазначених сум - у разі затримки їх сплати понад 90 календарних днів.

Одночасно, на суми своєчасно не сплачених (не перерахованих) страхових внесків і фінансових санкцій нараховується пеня в розмірі 0,1 відсотка зазначених сум коштів, розрахована за кожний день прострочення платежу.

Про нарахування пені та накладення штрафів, передбачених частинами 9 і 10 статті 106 Закону України від 09 липня 2003 року № 1058-I «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», посадові особи виконавчих органів Пенсійного фонду в порядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду, виносять рішення, які протягом трьох робочих днів із дня їх винесення надсилаються страхувальнику, банку чи організації, яка здійснює виплату і доставку пенсій.

Суми пені та штрафів, передбачених частинами 9 і 10 статті 106 Закону України від 09 липня 2003 року № 1058-I «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», підлягають сплаті страхувальником, банком чи організацією, яка здійснює виплату і доставку пенсій, протягом десяти робочих днів з дня одержання відповідного рішення. При цьому в цей же строк страхувальник, банк чи організація, яка здійснює виплату і доставку пенсій, має право оскаржити зазначене рішення до вищого органу Пенсійного фонду або в судовому порядку з одночасним обов'язковим письмовим повідомленням про це відповідного виконавчого органу Пенсійного фонду, яким прийнято це рішення.

Суми пені та фінансових санкцій, застосованих за порушення порядку та строків обчислення, нарахування та сплати страхових внесків стягуються в тому ж порядку, що й недоїмка із сплати страхових внесків.

Строк давності щодо стягнення недоїмки, пені та штрафів не застосовується.

Як установлено в судовому засіданні, нарахована сума страхових внесків відповідачем в установлені законом терміни сплачена не була, внаслідок чого за останнім утворилась прострочена заборгованість із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування у загальному розмірі 26 496,67 грн., з яких: недоїмка - 25378,03 грн., фінансові (штрафні) санкції - 1118,64 грн.

Факту оскарження зазначених рішень до вищого органу Пенсійного фонду в судовому порядку відповідачем - Державним підприємством "Лисичанське управління магістральних нафтопродуктів"судом не встановлено.

В порушення ч. 13 ст. 106 Закону України від 09 липня 2003 року № 1058-I «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» сума недоїмки та фінансових санкцій протягом десяти робочих днів з дня одержання вищезазначеного рішення відповідачем залишаються не сплаченими.

Відповідно до ч.ч.1,3 ст.112 КАС України, позивач може відмовитися від адміністративного позову повністю або частково, а відповідач - визнати адміністративний позов повністю або частково. Відмова від адміністративного позову чи визнання адміністративного позову під час підготовчого провадження мають бути викладені в адресованій суду письмовій заяві, яка приєднується до справи. У разі повного визнання відповідачем адміністративного позову і прийняття його судом приймається постанова суду про задоволення адміністративного позову.

Враховуючи те, що відповідач за час судового розгляду справи у добровільному порядку прострочену заборгованість із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в загальному розмірі 26 496,67 грн., з яких: недоїмка - 25378,03 грн., фінансові (штрафні) санкції - 1118,64 грн. не сплатив, проти позову не заперечував, позовні вимоги визнаються судом обґрунтованими, доведеними та такими, що підлягають повному задоволенню.

Питання по судових витратах не вирішується, оскільки позивач звільнений від їх сплати у встановленому порядку, а ст.94 Кодексу адміністративного судочинства України не передбачено їх стягнення у даних випадках.

Керуючись ст. ст. 14, 15, 17, 18, 20, 106 Закону України від 09 липня 2003 року № 1058-I «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», ст. ст. 2, 9, 10, 11, 17, 18, 71, 94, 158-163,167, 257, 263 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов Управління Пенсійного фонду України в м. Лисичанську до Державного підприємства "Лисичанське управління магістральних нафтопродуктів" про стягнення заборгованості по внесках на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування - задовольнити повністю.

Стягнути з Державного підприємства "Лисичанське управління магістральних нафтопродуктів" на користь Управління Пенсійного фонду України в м. Лисичанську борг зі сплати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування у розмірі 26 496,67 грн. (двадцять шість тисяч чотириста дев'яносто шість гривень 67 копійок).

Постанова підлягає негайному виконанню.

Постанова суду може бути оскаржена до Донецького апеляційного адміністративного суду.

Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Якщо суб'єкта владних повноважень у випадках та порядку, передбачених частиною четвертою статті 167 цього Кодексу, було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

СуддяК.Ю. Широка

Часті запитання

Який тип судового документу № 25841201 ?

Документ № 25841201 це

Яка дата ухвалення судового документу № 25841201 ?

Дата ухвалення - 03.09.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 25841201 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 25841201 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 25841201, Luhansk Circuit Administrative Court

The court decision No. 25841201, Luhansk Circuit Administrative Court was adopted on 03.09.2012. The procedural form is Administrative, and the decision form is . On this page, you will find useful information about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find important information quickly.

The court decision No. 25841201 refers to case No. 2а/1270/6069/2012

This decision relates to case No. 2а/1270/6069/2012. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 25841193
Next document : 25841209