Decree № 25823511, 30.08.2012, Circuit Administrative Court of Kyiv City

Approval Date
30.08.2012
Case No.
2а-10283/12/2670
Document №
25823511
Form of legal proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

01601, м.Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

30 серпня 2012 року № 2а-10283/12/2670

Окружний адміністративний суд в складі судді Качура І.А.,розглянувши у порядку скороченого провадження адміністративну справу за позовом Заступника прокурора Голосіївського району м. Києва в інтересах держави в особі Управління Пенсійного фонду України в Голосіївському районі м. Києва до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕА РЕНГ ПРОЕКТ»про стягнення заборгованості у розмірі 49 836, 51грн.

Заступника прокурора Голосіївського району м. Києва в інтересах держави в особі Управління Пенсійного фонду України в Голосіївському районі м. Києва звернувся до суду з адміністративним позовом про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕА РЕНГ ПРОЕКТ»заборгованості у розмірі 49 836, 51грн.

Окружним адміністративним судом міста Києва відкрито скорочене провадження у справі на підставі статті 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України), відповідача зобов’язано у строк до 27.08. 2012р. або у десятиденний строк з дня одержання ухвали подати заперечення на позов або заяву про визнання позову через канцелярію суду.

Відповідно до абзацу другого частини третьої статті 167 КАС України судове рішення вважається врученим, у тому числі у разі повернення поштового відправлення, яке не вручено адресату з незалежних від суду причин, та у разі відсутності осіб, які беруть участь у справі, за адресою, повідомленою цими особами суду, або за адресою місцезнаходження (місця проживання), що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, чи для фізичних осіб, які не мають статусу підприємців, за адресою їх місця проживання чи місця перебування, яка зареєстрована у встановленому законом порядку.

Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що поштове відправлення надсилалось на адресу відповідача, інформація про яку внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців України, ухвала про відкриття скороченого провадження в адміністративній справі вважається врученою відповідачу.

Оскільки відповідачем не подано заперечення на позов, судом на підставі частин третьої, п'ятої статті 183-2 КАС України здійснено розгляд справи за наявними матеріалами.

Розглянувши адміністративний позов, дослідивши матеріали справи, судом встановлено таке.

Матеріалами справи встановлено, що Управлінням Пенсійного фонду України в Голосіївському районі м. Києва проведено перевірку Товариства з обмеженою відповідальністю „ЕА РЕНТ ПРОЕКТ" щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати зобов'язання на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

В ході перевірки встановлено, що Відповідач має перед Управлінням Пенсійного фонду України в Голосіївському районі м. Києва заборгованість зі сплати штрафних санкцій та пені за несплату (неперерахуванню) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за період з 22.02.2011 по 23.12.2011, який підлягає сплаті відповідно до Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" в розмірі 49 836, 51 грн., що підтверджується рішеннями № 556 від 29.03.2012, розрахунком фінансової санкції та пені, а також карткою особового рахунку юридичної особи

Згідно з ч. 3 розділу 7 «Прикінцеві та перехідні положення»Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»від 08.07.2010 року №2464-VI (далі - Закон №2464-VI ) з дня набрання чинності вказаним Законом платники страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, вважаються платниками єдиного внеску.

Частиною 1 п. 2 ст. 1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»визначено, що єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Згідно з ч. 2 ст. 6 вказаного Закону, платник єдиного внеску зобов'язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок.

Відповідно до ч.1 п. 1 ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», єдиний внесок для платників нараховуються на суму нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці», та суму винагороди фізичним особам на виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Відповідно до ч. 5 статті 8 зазначеного Закону, єдиний внесок встановлюється у відсотках до визначеної бази нарахування єдиного внеску (за винятком винагороди за цивільно-правовими договорами) відповідно до класів професійного ризику виробництва, до яких віднесено платників єдиного внеску, з урахуванням видів їх економічної діяльності.

Згідно ч. 8 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», платники єдиного внеску зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за відповідний базовий звітний період, не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом.

Відповідно до ч. 2 ст. 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», у разі виявлення своєчасно не сплачених сум страхових внесків платники єдиного внеску зобов'язані самостійно обчислити ці внески і сплатити їх з нарахуванням пені в порядку і розмірах, визначених цією статтею.

Окрім того, згідно ч. 3 ст. 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»суми недоїмки стягуються з нарахуванням пені та застосуванням штрафів.

Суми пені та штрафів, передбачених цим Законом, підлягають сплаті платником єдиного внеску протягом десяти робочих днів після надходження відповідного рішення. При цьому платник у зазначений строк має право оскаржити таке рішення до органу Пенсійного фонду вищого рівня або до суду з одночасним обов'язковим письмовим повідомленням про це територіального органу Пенсійного фонду, яким прийнято це рішення.

Однак, як вбачається із матеріалів справи, в порушення вимог Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»Відповідач у встановлені законодавством строки своєчасно не сплатив суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду, а тому територіальним органом Пенсійного фонду Голосіївського району м. Києва до Відповідача застосовано штрафні санкції.

Так, у зв'язку із несвоєчасною сплатою страхувальником - Відповідачем єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду України, Управлінням ПФУ в Голосіївському районі м. Києва рішенням № 556 від 29.03.12 на Відповідача накладено штраф в сумі 23 121, 06 грн. та нараховано пеню в сумі 26 715, 45 грн., що в загальному становить 49 836, 51 грн.

Одночасно судом встановлено, що дане рішення в судовому порядку не оскаржувало ся, що свідчить про узгодженість заявленої суми боргу.

Відповідно до ст. 67 Конституції України кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Відповідно до частини 1 статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

ПОСТАНОВИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути із Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕА РЕНГ ПРОЕКТ»на користь Управління Пенсійного фонду України в Голосіївському районі м. Києва заборгованість зі сплати штрафної санкції та пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в розмірі 49 836, 51 грн. (на розрахункові рахунки у відділенні Державного казначейства: р/р № 37194006002621 - в розмірі 44 969, 43 грн., р/р № 37192086002621 - в сумі 18, 16 грн., р/р № 37195083002621 - в сумі 4 311, 94 грн., р/р № 37195072002621 - в сумі 418, 98 грн., р/р № 37194073002621 -в сумі 118, 00 грн. в ҐУ ДКУ у м. Києві, ЄДРПОУ 22869454, МФО 322669).

Постанову суду виконати негайно.

Постанова суду першої інстанції, ухвалена за правилами скороченого провадження може бути оскаржена до апеляційного суду в порядку та строки, встановлені статтями 185-187, 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України сторонами, а також іншими особами, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки шляхом подання через суд першої інстанції апеляційної скарги з одночасним надсиланням копії апеляційної скарги до суду апеляційної інстанції протягом десяти днів з моменту отримання копії постанови.

Суддя І.А. Качур

Previous document : 25823488
Next document : 25823514