Decision № 25479123, 27.07.2012, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
27.07.2012
Case No.
5011-32/7355-2012
Document №
25479123
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 5011-32/7355-2012 27.07.12

Суддя Господарського суду міста Києва Підченко Ю.О.

За участю секретаря судового засідання Бандури Ю.В.

Розглянув у відкритому судовому засіданні господарського суду справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «АДОНІС ПРОЕКТ», м. Київ

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «БАЖСПЕЦБУД», м. Київ

про стягнення 52 481,62 грн.

за участю:

представників сторін:

від позивача: Щиголь Л.К. - юрисконсульт

від відповідача: Сердечнюк С.А. - юрисконсульт

У судовому засіданні приймав участь громадянин України ОСОБА_4

СУТЬ СПОРУ: Товариство з обмеженою відповідальністю «АДОНІС ПРОЕКТ»звернулося до господарського суду з позовними вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю «БАЖСПЕЦБУД» про стягнення з основного боргу в сумі 48 455,23 грн., пені в сумі 3 012,20 грн. за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань та трьох процентів річних в сумі 1 014,19 грн. за прострочення грошового зобов'язання відповідно до Договору оренди нежитлових приміщень №70-АР від 01.10.2009року.

Відповідач письмових пояснень не надав, усно повідомив суд про визнання ним вимог позивача. На підтвердження своїх доводів надав суду розрахункові документи у вигляді платіжних доручень на перерахування на адресу позивача частково суми основного боргу в розмірі 9 500 грн., що не заперечується представником позивача у судовому засіданні. Ненадання відповідачем письмових пояснень по суті спору не перешкоджає розгляду справи по суті за наявними в ній матеріалами згідно вимог статті 75 ГПК України.

З'ясувавши фактичні обставини справи, докази на їх підтвердження, надавши правову кваліфікацію відносинам сторін, виходячи із фактів, встановлених у процесі розгляду справи та правову норму, яка підлягає застосуванню у спірних відносинах сторін, приймаючи до уваги доводи позивача, усні пояснення відповідача, суд встановив:

Позов мотивовано тим, що 01.10.2009р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «АДОНІС ПРОЕКТ», надалі Орендодавець, та Товариством з обмеженою відповідальністю «БАЖСПЕЦБУД», далі Орендар, було укладено Договір суборенди нежитлових приміщень №70-АР, далі Договір.

Відповідно до пункту 1.1 укладеного Договору Орендодавець за актом прийому -передачі (пункт 3.1 Договору) від 01.10.2009року передав, а Орендар прийняв у строкове платне користування об'єкт оренди -нежитлові офісні та складські приміщення загальною площею в розмірі 48,36 кв.м., які розташовані на другому поверсі у будівлі №93-Б цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Віскозна,17, і власником якого є - Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРІ Груп».

Розмір орендної плати визначено сторонами відповідно до вимог пункту 3.1 Договору, та укладеними між сторонами Додатковими угодами, і дорівнює 2 901,60 грн., в тому числі ПДВ в розмірі 483,60 грн. Відповідно до вимог пункту 3.4 Договору Орендар сплачує орендну плату Орендодавцю шляхом перерахування відповідних платежів на поточний рахунок Орендодавця за кожен поточний календарний місяць користування орендованим майно, однак не пізніше 10 числа поточного місяця. Натомість, пунктом 3.7 Договору передбачено сплату Орендарем платежів за користування майном протягом 5 банківських днів від дати одержання рахунка. Вказані пункти не суперечать один одному, а тому слід вважати що сторонами визначено порядок оплати за користування майном у обумовленою сторонами датою, а саме не пізніше 10 числа поточного місяця.

Так, сторонами визначені умови компенсації витрат, пов'язаних зі забезпеченням орендованих приміщень електричною енергією, опаленням та іншими комунальними послугами, як-то: водопостачання, водовідведення, а також вивіз сміття Орендаря. Дію Договору продовжено сторонами на підставі Додаткової угоди №3 від 22.12.2011року строком до 31.08.2012року.

Первинні документи надані Орендодавцем у вигляді актів (рахунків) на оплату орендних платежів, комунальних послуг у кількості 27 ( двадцяти семі) штук за період з квітня 2011року по травень 2012року на загальну суму 48 455,23 грн., підтверджують факт виконанням Орендодавцем своїх обов'язків за Договором, та свідчать про ухилення Орендаря від своїх обов'язків щодо своєчасного внесення орендних та комунальних платежів під час проведення господарських операцій за спірним Договором суборенди. Тобто, плату за користування майном Орендар не вносив, у зв'язку з чим за ним утворився основний борг в сумі 48 455,23 грн., який позивач і намагається стягнути.

Безпосередньо у судовому засіданні відповідач надав суду розрахункові документи на перерахування на адресу позивача суми основного боргу в розмірі 9 500 грн., що підтверджують наступні платіжні доручення, зокрема:

· №75 від 08.06.2012року на суму 1 500 грн.;

· №88 від 10.07.2012року на суму 2 000 грн.;

· №92 від 16.07.2012року на суму 1 000 грн.;

· №94 від 26.07.2012року на суму 5 000 грн.

Перерахування основного боргу в сумі 9 5000 грн. відбулося після звернення кредитора з позовом, а тому провадження у справі щодо стягнення з відповідача основного боргу в сумі 9 500 грн. слід припинити за ознаками частини першої пункту 1-1 статті 80 ГПК України за відсутністю предмету спору. Зобов'язання не припинилося виконанням проведеним належним чином у повному обсязі з боку відповідача, а тому позивач наполягає на стягненні з нього решти частини основного боргу в сумі 38 955,23 грн.

Пунктом 6.3 Договору сторонами передбачені умови відповідальності у вигляді пені в розмірі 0,5% від несплаченої суми за кожний день прострочення орендних та комунальних платежів. З урахуванням подвійної облікової ставки Національного банку України розмір пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань дорівнює 3 012,20 грн. за період прострочення з 17.11.2011року по 17.05.2012року, яку позивач також намагається стягнути з відповідача.

Оскільки мало місце прострочення грошового зобов'язання, позивач з посиланням на вимоги статті 625 ЦК України додатково наполягає на стягненні з відповідача трьох процентів річних в сумі 1 014,19грн. за період прострочення з 29.04.2011року по 17.05.2012року. Права та охоронювальні законом інтереси позивача порушені відповідачем, а тому він наполягає на задоволенні своїх позовних вимог.

Судом дана належна правова оцінка правовідносинам сторін. За своєю правовою природою між сторонами укладено договір оренди. Фактичні обставини справи підтверджують, що сторони досягли всіх суттєвих умов передбачених законом для договорів оренди: зокрема щодо його предмету, ціни, строку його дії, предмету оренди,за його індивідуально -визначеними ознаками тощо, а тому він вважається укладеним згідно вимог п. п. 1, 2 ст. 180, п. 1 ст. 181, ст. 284 ГК України та ст.ст. 627, 628, 638, 759 ЦК України. Судом прийнято до уваги, що до Договору піднайму застосовуються положення про Договір найму, і те що строк такого Договору не повинен перевищувати строку Договору найму. Вказані обставини досліджені судом і не суперечать вимогам частинам другої та третьої статті 774 ЦК України.

Пункт 1 статті 759 ЦК України як загальна норма права визначає, що за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк. Статтею 762 ЦК України передбачено, що за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

Стаття 283 ГК України як спеціальна норма передбачає, що за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.

В силу статті 599 ЦК України та частини першої ст. 193 ГК України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання -відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. При цьому, до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених ГК України.

Стаття 33 ГПК України зобов'язує сторін довести ті обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень. Відповідно до вимог статті 34 ГПК України визначає, що господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Втім ніякі докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили і оцінюються судом в розумінні вимог статті 43 ГПК України за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Позивачем доведено факт невиконання відповідачем зобов'язань за договором суборенди у частині внесення орендних платежів за користування майном. Відповідач доказів повного виконання обов'язків за договором щодо перерахування орендних платежів та комунальних платежів суду не надав. За таких обставин позовні вимоги щодо стягнення з відповідача основного боргу з орендної плати та комунальних послуг в сумі 38 955,23 грн., обґрунтовані та підлягають задоволенню.

Додаткове зобов'язання існує тільки тоді, коли існує основне зобов'язання. Виникнення заборгованості у відповідача відносно несплати ним заборгованості підтверджено обставинами справи та доказами на їх підтвердження.

Судом прийнято до уваги, що учасниками судового процесу в розумінні ст. 55 ГК України є суб'єкти господарювання. Відтак, до спірних правовідносин відносно стягнення додаткових позовних вимог потрібно застосовувати вимоги ст. 549 ЦК України, як норми загальної, та вимог ст. ст. 230, 231, 232 ГПК України, як норм спеціальних. Наданий позивачем розрахунок пені відповідає вказаним вимогам закону.

Оскільки мало місце несвоєчасне виконання грошових зобов'язань, позовні вимоги щодо стягнення з відповідача пені в сумі 3 012,20 грн. за період прострочення з 17.11.2011року по 17.05.2012року, обґрунтовані та підлягають задоволенню.

Згідно ч. 2 ст. 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. Інший розмір процентів не встановлений сторонами в Договорі, тому позовні вимоги щодо стягнення з відповідача трьох процентів річних сумі 1 014,19грн. за період прострочення з 29.04.2011року по 17.05.2012 року, слід також визнати обґрунтованими та підлягаючими задоволенню.

Витрати по сплаті судового збору в сумі 1 609,50 грн. покладаються на відповідача у справі -Товариство з обмеженою відповідальністю «БАЖСПЕЦБУД»відповідно до вимог ст.ст. 44,49 ГПК України. У судовому засіданні, яке відбулося 27.07.12р. згідно ч.ч. 2,3 статті 85 ГПК України було проголошено скорочений текст рішення, а саме його вступну та резолютивні частини.

На підставі викладеного керуючись ст. ст. 526, 599, 625, 627, 628, 759, 762, 774 ЦК України, ст. ст. 55, 193, 202, 230, 231, 232, 283, 284 ГК України, ст. ст.42, 43, 22, 33, 36, ч.3 ст. 43, 44, ч. 5 ст. 49, 55, п. 1-1 ст. 80, 82, 82-1, 84, частиною другою та третьою ст. 85 ГПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

1. Провадження у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «АДОНІС ПРОЕКТ»до Товариства з обмеженою відповідальністю «БАЖСПЕЦБУД»щодо стягнення з останнього основного боргу в розмірі 9 500 грн. -припинити.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «БАЖСПЕЦБУД», 02091, м. Київ, вул. Харківське шосе, 144-В, п/р 26000028852281 в Дарницькому відділенні Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк»в м. Києві, МФО 322012, код ЄДРПОУ 35576109, на користь:

- Товариства з обмеженою відповідальністю «АДОНІС ПРОЕКТ», 02660, м. Київ, вул. Магнітогорська,1 , п/р 26009601002426 в ПАТ «Промінвестбанк», м. Київ, МФО 300012, код ЄДРПОУ 33595989, основний борг з орендної плати та комунальних платежів в сумі 38 955,23грн., пеню в сумі 3 012,20 грн., три процента річних в сумі 1 014,19грн., витрати по сплаті судового збору в сумі 1 609,50 грн., видавши наказ.

3. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено - 01.08.2012р.

Суддя Ю.О.Підченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 25479123 ?

Документ № 25479123 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 25479123 ?

Дата ухвалення - 27.07.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 25479123 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 25479123 ?

В Commercial Court of Kyiv City
Previous document : 25479113
Next document : 25479124