Approval Date
06.12.2011
Case No.
2а-3067/11/0970
Document №
25121722
Form of court proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" грудня 2011 р. Справа № 2a-3067/11/0970

м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський окружний адміністративний суд у складі:

Головуючого судді Боброва Ю.О.,

секретаря судового засідання Мельничука Є.С.,

за участю представників сторін:

позивача - Грици Ю.Ю.,

відповідача - Гафтковича А.С., Сенчук В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду адміністративну справу

за позовом приватного підприємства «Рекламно-виробнича компанія «Трамплін»

до управління у справах захисту прав споживачів у Івано-Франківській області

про визнання нечинним та скасування рішення про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу від 02.09.2011 року за №5, -

ВСТАНОВИВ:

22.09.2011 року приватне підприємство «Рекламно-виробнича компанія «Трамплін»(надалі -позивач) звернулося з адміністративним позовом до управління у справах захисту прав споживачів у Івано-Франківській області (надалі -відповідач) про визнання нечинним та скасування рішення про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу від 02.09.2011 року за №5.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що зі змісту оскаржуваного рішення незрозуміло, які саме порушення рекламного законодавства допущені позивачем, які саме права та яких споживачів було порушено. Крім того, за адресою, вказаною в рішенні відповідача про накладення штрафу на ПП «РВК «Трамплін», підприємство жодних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами не встановлювало та про існування таких їм не відомо.

В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав повністю з підстав, вказаних у позовній заяві. Крім того, пояснив суду, що оскаржуване рішення управління у справах захисту прав споживачів у Івано-Франківській області про накладення штрафу на рекламну компанію прийняте всупереч вимог Закону України «Про рекламу»та «Про захист прав споживачів»і воно не відповідає фактичним обставинам справи. Так, у березні 2010 року ПП «РВК»Трамплін»подало до Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради усі необхідні, визначені законодавством, документи на право розміщення рекламного щита по вулиці Січових Стрільців, 13 «в»у місті Івано-Франківськ. У зв'язку з тим, що рішення про надання дозволу чи відмову в його наданні органом місцевого самоврядування прийняте не було, відповідно до вимог статей 1, 6 Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», позивач набув права на здійснення своєї господарської діяльності -розміщення вказаного рекламного щита через десять днів після закінчення встановленого законом строку для видачі або відмови у видачі документа дозвільного характеру. Крім того, відповідач, достовірно знаючи фактичну адресу розміщення рекламного щита -вул. Січових Стрільців, буд. 13 «в»у місті Івано-Франківськ, у рішенні зазначив іншу адресу -вул. Січових Стрільців, 13 «а», за якою підприємство жодних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами не встановлювало та про існування таких йому не відомо. У зв'язку з вказаним, просив позов задовольнити повністю.

Представники відповідача проти позову заперечили з підстав, зазначених у письмових запереченнях. Просили в задоволенні позову відмовити.

Розглянувши матеріали адміністративної справи, заслухавши пояснення представника позивача та представників відповідача, з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення проти них, дослідивши і оцінивши докази, суд установив наступне.

Приватне підприємство «Рекламно-виробнича компанія «Трамплін»зареєстроване 26.05.2009 року виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради як юридична особа, ідентифікаційний код 34084235 (а.с. 20).

Згідно довідки серії АА за №029748 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України позивач, серед іншого, має право займатися рекламною діяльністю, код 74.40.0 за КВЕД (а.с. 21).

Для встановлення рекламного щита позивач уклав з Регіональним відділенням Фонду державного майна по Івано-Франківській області та Івано-Франківською дирекцією Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта»договір від 25.09.2009 року за №72/09 оренди державного майна -частини стіни площею 18,0 м.кв. та частини даху площею 7,42 м.кв. будівлі, що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 13 «в»(а.с. 70-76).

01.03.2010 року ПП «РВК «Трамплін»звернулося до Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради із заявою про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами -«Біг Борда»розмірами 6х3 метра за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Січових стрільців, 13 «в». Прийняття заяви до розгляду підтверджується відміткою комунального підприємства «Івано-Франківський міський рекламно-інформаційний центр»за вхідним номером 02/123 від 01.03.2010 року (а.с. 69). Відповідь на заяву з наданням дозволу чи відмовою в його наданні позивач не отримав.

У зв'язку з цим, у березні 2010 року підприємство встановило за вказаною вище адресою рекламну конструкцію -«Біг Борд»розмірами 6х3 метра.

Дії позивача щодо встановлення зазначеного рекламного щита суд вважає правомірними, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог статті 7 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 6 вересня 2005 року за №2806-IV (надалі -Закон №2806-IV) видача документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами здійснюється в дозвільному центрі державним адміністратором або представником місцевого дозвільного органу за принципом організаційної єдності.

Суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа подає державному адміністратору чи представнику відповідного місцевого дозвільного органу, які здійснюють прийом суб'єктів господарювання в дозвільному центрі, заяву, форма якої затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням уповноваженого органу та за погодженням з дозвільними органами.

До заяви додаються: документи, необхідні для видачі документа дозвільного характеру, передбачені законодавством, яким регулюються відносини щодо одержання такого документа.

Документами, необхідними для видачі документа дозвільного характеру, можуть визначатися документи, що безпосередньо пов'язані з підтвердженням можливості суб'єкта господарювання провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або види господарської діяльності.

Заява та документи, що додаються до неї, подаються в одному примірнику особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою-підприємцем) або уповноваженою ним особою.

Заява та документи, що додаються до неї, можуть бути надіслані рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис заявника (фізичної особи - підприємця) та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.

Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника, та реєструє заяву і документи, що додаються до неї, в журналі, який ведеться за формою, встановленою уповноваженим органом.

Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого негайно видається (направляється) заявнику з відміткою про дату та номер їх реєстрації.

Забороняється вимагати від заявника для одержання документа дозвільного характеру документи, не передбачені законодавством.

Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, що додаються до неї.

Державний адміністратор після надходження заяви та документів, що додаються до неї, формує дозвільну справу, у якій зберігаються копія заяви на отримання відповідного документа дозвільного характеру, опис документів, що додаються до неї (у тому числі копія документа, що підтверджує внесення плати за видачу документа дозвільного характеру, якщо така плата передбачена законом), а також копії документів дозвільного характеру або копії повідомлень місцевих дозвільних органів про відмову у видачі документів дозвільного характеру, копії рішень дозвільних органів з відповідних питань.

Державний адміністратор несе відповідальність за зберігання дозвільної справи згідно із законом.

Заява та документи, що додаються до неї, передаються державним адміністратором до місцевих дозвільних органів у день реєстрації заяви або протягом наступного робочого дня.

Місцеві дозвільні органи протягом не більше ніж десять робочих днів з дня одержання від державного адміністратора заяви та документів, що додаються до неї, якщо інше не передбачено законом, оформлюють відповідний документ дозвільного характеру або письмове повідомлення суб'єкту господарювання про відмову у видачі документа дозвільного характеру та передають протягом одного робочого дня відповідні документи (письмове повідомлення) державному адміністратору.

У письмовому повідомленні про відмову у видачі документа дозвільного характеру зазначаються передбачені законом підстави для такої відмови.

Державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від місцевого дозвільного органу відповідного документа дозвільного характеру (письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру) повідомляє суб'єкта господарювання про час та місце видачі документа дозвільного характеру або письмової відмови у видачі документа дозвільного характеру. У разі якщо законом передбачено внесення плати за видачу документа дозвільного характеру, державний адміністратор зобов'язаний повідомити про це суб'єкта господарювання.

Факт отримання документа дозвільного характеру засвідчується особистим підписом керівника юридичної особи, фізичної особи-підприємця або уповноваженої ним особи при пред'явленні документа, що засвідчує його особу, та документа про внесення плати за його видачу, якщо така плата передбачена законом.

Державний адміністратор не пізніше наступного дня з дня отримання документа, що засвідчує внесення плати за його видачу, передає такий документ відповідному місцевому дозвільному органу. Копія цього документа залишається у державного адміністратора.

Письмове повідомлення місцевого дозвільного органу про відмову у видачі документа дозвільного характеру видається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі під підпис про одержання.

У разі нез'явлення суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи для одержання письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру протягом двох робочих днів з дня закінчення встановленого законом строку розгляду заяви про видачу документа дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, державний адміністратор направляє письмове повідомлення місцевого дозвільного органу про відмову у видачі документа дозвільного характеру суб'єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення.

Частиною 1 статті 4-1 Закону №2806-IV встановлено, що строк видачі документів дозвільного характеру становить десять робочих днів, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до частини 6 статті 4-1 вказаного Закону, у разі якщо у встановлений законом строк суб'єкту господарювання не видано або не направлено документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі, то через десять робочих днів з дня закінчення встановленого строку для видачі або відмови у видачі документа дозвільного характеру суб'єкт господарювання має право провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності. Копія заяви (опису прийнятих документів) з відміткою про дату їх прийняття є підтвердженням подачі заяви та документів державному адміністратору або дозвільному органу.

Днем видачі документа дозвільного характеру вважається останній день строку розгляду заяви дозвільним органом, передбаченого законом.

Таким чином, враховуючи викладені вище встановлені в судовому засіданні фактичні обставини справи та зазначені норми закону, суд дійшов висновку про те, що дії позивача по розміщенню рекламної конструкції по вул. Січових стрільців, 13 «в»у місті Івано-Франківськ є правомірними і він не повинен нести за них юридичної відповідальності, оскільки діяв відповідно до вимог чинного законодавства.

Тому, вимога комунального підприємства «Івано-Франківський міський рекламно-інформаційний центр»від 30.06.2011 року за №02/1/85 про усунення порушень порядку розміщення зовнішньої реклами шляхом її демонтажу є неправомірною та безпідставною (а.с. 29).

З тих же причин слід визнати таким, що не відповідає фактичним обставинам справи та нормам чинного законодавства і протокол про порушення законодавства про рекламу від 30.06.2011 року за №7, складений управлінням у справах захисту прав споживачів у Івано-Франківській області (а.с. 30).

Щодо факту неподання позивачем інформації про вартість розповсюдженої або виготовленої реклами, судом установлено наступне.

20.07.2011 року начальником управління у справах захисту прав споживачів у Івано-Франківській області за вихідним №707-01/19 був направлений лист керівнику ПП «РВК «Трамплін»з вимогою відповідно до норм статей 26, 27 Закону України «Про рекламу»у строк до 27.07.2011 року надати інформацію про вартість розміщеної за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 13 «а» реклами, розповсюдженої з порушенням вимог рекламного законодавства, пояснення по факту розміщення зовнішньої реклами з дорученням підтверджуючих документів (а.с. 31).

26.07.2011 року за вихідним №058 директором ПП «РВК «Трамплін»направлена відповідь на вказаний лист відповідача щодо обґрунтування правомірності розміщення зовнішньої реклами з посиланням на норми закону. Крім того, в інформації зазначалося про те, що жодних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 13 «а»підприємство не розміщувало (а.с. 77-78).

Незважаючи на наявність достовірної інформації про місце розташування рекламної конструкції, встановленої ПП «РВК «Трамплін»- вул. Січових Стрільців, 13 «в»у м. Івано-Франківськ, управлінням у справах захисту прав споживачів у Івано-Франківській області проведено засідання стосовно справи про порушення законодавства про рекламу (протокол від 02.09.2011 року за №5) та винесено рішення про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу від 02.09.2011 року за №5, відповідно до якого за самовільне встановлення за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 13 «а»спеціальної рекламної конструкції зовнішньої реклами без погодження з органами місцевого самоврядування та за ненадання інформації щодо вартості розповсюдженої реклами або виготовлення реклами на ПП «Рекламно-виробнича компанія «Трамплін»накладено штраф у розмірі 1700 (одна тисяча сімсот) грн. 00 коп. (а.с. 8-9, 35-36).

Разом з тим, у судовому засіданні встановлено, що жодних запитів в порядку статей 26, 27 Закону України «Про рекламу»з управління у справах захисту прав споживачів у Івано-Франківській області чи інших органів державної влади або місцевого самоврядування з вимогою щодо надання інформації про вартість розміщеної підприємством реклами по вул. Січових Стрільців, 13 «в»м. Івано-Франківськ або її виготовлення на адресу позивача не надходило.

Суд зазначає, що засади рекламної діяльності в Україні і регулювання відносини, які виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами встановлені нормами Закону України «Про рекламу»від 03.07.1996 року за №270/96-ВР (надалі -Закон №270/96-ВР), із змінами та доповненнями.

Відповідно до вимог статті 16 Закону №270/96-ВР розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах провадиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, та в порядку, встановленому цими органами на підставі типових правил, що затверджуються Кабінетом Міністрів України. При видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами втручання у форму та зміст зовнішньої реклами забороняється.

Зовнішня реклама на територіях, будинках та спорудах розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб).

Згідно статті 26 вказаного Закону контроль за дотриманням законодавства України про рекламу здійснюють у межах своїх повноважень: спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів -щодо захисту прав споживачів реклами.

На вимогу органів державної влади, на які покладено контроль за дотриманням законодавства про рекламу, рекламодавці, виробники та розповсюджувачі реклами зобов'язані надавати документи, усні чи письмові пояснення, відео- та звукозаписи, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення ними повноважень щодо контролю.

Нормами статті 27 Закону №270/96-ВР установлена відповідальність за порушення законодавства про рекламу.

Відповідно до частини 1 цієї статті особи, винні у порушенні законодавства про рекламу, несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до закону.

Згідно частини 2 зазначеної статті відповідальність за порушення законодавства про рекламу несуть:

1) рекламодавці, винні: у замовленні реклами продукції, виробництво та/або обіг якої заборонено законом; у наданні недостовірної інформації виробнику реклами, необхідної для виробництва реклами; у замовленні розповсюдження реклами, забороненої законом; у недотриманні встановлених законом вимог щодо змісту реклами; у порушенні порядку розповсюдження реклами, якщо реклама розповсюджується ними самостійно;

2) виробники реклами, винні у порушенні прав третіх осіб при виготовленні реклами;

3) розповсюджувачі реклами, винні в порушенні встановленого законодавством порядку розповсюдження та розміщення реклами.

Нормами частини 2 статті 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові і службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до вимог частини 3 статті 2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони:

1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано;

3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії);

4) безсторонньо (неупереджено);

5) добросовісно;

6) розсудливо;

7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації;

8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія);

9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення;

10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

У відповідності до статті 11 Кодексу адміністративного судочинства України суд розглядає адміністративні справи не інакше як за позовною заявою, поданою відповідно до цього Кодексу, і не може виходити за межі позовних вимог. Суд може вийти за межі позовних вимог тільки в разі, якщо це необхідно для повного захисту прав, свобод та інтересів сторін чи третіх осіб про захист яких вони просять.

Таким чином, ураховуючи встановлені в судовому засіданні фактичні обставини даної адміністративної справи, норми чинного законодавства що регулюють спірні правовідносини, суд дійшов висновку про те, що рішення управління у справах захисту прав споживачів у Івано-Франківській області про накладення на приватне підприємство «Рекламно-виробнича компанія «Трамплін»штрафу за порушення законодавства про рекламу від 02.09.2011 року за №5 прийняте з порушенням норм закону, без урахування всіх необхідних обставин справи, необґрунтовано і упереджено, тому його слід визнати протиправним та скасувати.

Відповідно до вимог частини 1 статті 94 КАС України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України. Таким чином, на користь ПП «РВК «Трамплін»слід стягнути з Державного бюджету України понесені ним судові витрати в сумі 3,40 грн.

На підставі статті 124 Конституції України, керуючись статтями 11, 94, 158-163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Позов задовольнити повністю.

Визнати протиправним та скасувати рішення управління у справах захисту прав споживачів у Івано-Франківській області про накладення на приватне підприємство «Рекламно-виробнича компанія «Трамплін» (ідентифікаційний код №34084235) штрафу за порушення законодавства про рекламу від 02.09.2011 року за №5.

Стягнути з Державного бюджету України на користь приватного підприємства «Рекламно-виробнича компанія «Трамплін» (ідентифікаційний код №34084235, зареєстрована за адресою: вул. Степана Бандери, будинок 60, корпус 1, квартира 34, м. Івано-Франківськ, 76018) судові витрати в сумі 3 (три) грн. 40 коп.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку. Відповідно до статті 186 Кодексу адміністративного судочинства України, апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Апеляційна скарга подається до Львівського апеляційного адміністративного суду через Івано-Франківський окружний адміністративний суд.

Постанова набирає законної сили в порядку та строки, встановлені статтею 254 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя: /підпис/ Бобров Ю.О.

Постанова складена в повному обсязі 12.12.2011 року.

Часті запитання

Який тип судового документу № 25121722 ?

Документ № 25121722 це

Яка дата ухвалення судового документу № 25121722 ?

Дата ухвалення - 06.12.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 25121722 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 25121722 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 25121722, Ivano-Frankivsk Circuit Administrative Court

The court decision No. 25121722, Ivano-Frankivsk Circuit Administrative Court was adopted on 06.12.2011. The procedural form is Administrative, and the decision form is . On this page, you will find important information about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find important information easily.

The court decision No. 25121722 refers to case No. 2а-3067/11/0970

This decision relates to case No. 2а-3067/11/0970. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 25121719
Next document : 25121724