Decision № 2509703, 26.11.2008, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
26.11.2008
Case No.
35/512
Document №
2509703
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.230-31-34

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

справа №

За позовом Комунального підприємства “Світ”

до Товариства з обмеженою відповідальністю „ІФК Агроконсалт”

про стягнення 40 334,19 грн.

Суддя М.Є. Літвінова

Представники:

від позивача Бондар А.В. - предст. за довір. б/н від 26.11.2008р.;

від відповідача не з’явились;

В судовому засіданні 26.11.2008р. на підставі ч.2 ст. 85 Господарського процесуального кодексу України за згодою представника позивача було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Обставини справи:

На розгляд Господарського суду міста Києва передані позовні вимоги Комунального підприємства „Світ” до Товариства з обмеженою відповідальністю „ІФК Агроконсалт” про стягнення з відповідача на користь позивача заборгованості у розмірі 40 334,19 грн. (з них 3 367,53 грн. –заборгованість по орендній платі, 30 015,38 грн. –плата за приміщення для адміністративних потреб, 155,28 грн. –витрати по водопостачанню, 348,70 –витрати за електроенергію, 1 737,72 грн. –експлуатаційні витрати, 2 391,12 грн. – земельний податок, 2 061,01 грн. –пеня, 257,45 грн. –3% річних) та стягнення судових витрат.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач, в порушення умов Договору оренди №86 від 01.12.2006 року, не сплатив обумовлену суму орендних та інших платежів по забезпеченню об’єкта оренди, що призвело до виникнення заборгованості.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.10.2008р. порушено провадження у справі №35/512, розгляд справи призначено на 27.10.2008р.

В судовому засіданні 27.10.2008р. представник позивача надав документи на виконання вимог ухвали суду про порушення провадження у справі №35/512 від 06.10.2008р.

Відповідач в судове засідання 27.10.2008р. не з'явився, своїх представників не направив, про поважність причин нез'явлення суд не повідомив, вимог ухвали суду про порушення провадження у справі №35/512 від 06.10.2008р. не виконав, витребуваних документів суду не надав.

Ухвалою Господарського суду міста Києва №35/512 від 27.10.2008р., на підставі ст.77 Господарського процесуального кодексу України, розгляд справи відкладено на 12.11.2008р.

Відповідач в судове засідання 12.11.2008р. не з'явився, своїх представників не направив, про поважність причин нез'явлення суд не повідомив, вимог ухвали суду про порушення провадження у справі №35/512 від 06.10.2008р. не виконав, витребуваних документів суду не надав.

Ухвалою Господарського суду міста Києва №35/512 від 12.11.2008р., на підставі ст.77 Господарського процесуального кодексу України, розгляд справи відкладено на 26.11.2008р.

В судовому засіданні 26.11.2008р. представник позивача підтримав позовні вимоги та просив суд позов задовольнити в повному обсязі.

Відповідач у судове засідання 26.11.2008р. не з’явився, своїх представників не направив, про поважність причин нез’явлення суд не повідомив, вимог ухвали суду про порушення провадження у справі №35/512 від 06.10.2008р., ухвал №35/512 від 27.10.2008р. та №35/512 від 12.11.2008р. не виконав, витребуваних документів не надав.

Особи, які беруть участь у розгляді справи вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною в позовній заяві (див. Роз‘яснення Президії ВАСУ від 18.09.1997р. №02-5/289 “Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України).

Про місце, дату та час судового засідання відповідач був повідомлений належним чином, але в судові засідання 27.10.2008р., 12.11.2008р. та 26.11.2008р. ані відповідач, ані його представники не з’явились.

За таких обставин, у відповідності до ст.75 Господарського процесуального кодексу України, справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

01 грудня 2006 року між Комунальним підприємством “Світ” (далі –позивач, Орендодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю „ІФК Агроконсалт” (далі –відповідач, Орендар) було укладено договір оренди нерухомого майна (нежилих будівель, споруд, приміщень) територіальної громади Солом'янського району міста Києва №86 (далі - Договір).

У відповідності до умов Договору (п.1.1, п.2.1) Орендодавець на підставі розпорядження Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації №2189 від 29.11.2006р. передав, а Орендар прийняв в оренду нежиле приміщення (будівлю їдальні) площею 148,4 кв. м., розташоване за адресою: м. Київ, вул. Молодо гвардійська, 32, для адміністративних потреб.

Згідно з п.3.1, п.3.2 Договору за користування об'єктом оренди Орендар сплачує Орендодавцю орендну плату, розрахунок якої здійснюється на підставі Методики розрахунку та порядку використання орендної плати, затвердженої рішенням Солом'янської районної в м. Києві ради від 26.03.2003р. №114 зі змінами та доповненнями. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається з урахуванням індексу інфляції за поточний місяць.

У відповідності до пп.3.5.1 - 3.5.4 п.3.5 Договору, витрати по утриманню Об'єкта оренди несе Орендодавець, укладаючи угоди з відповідними організаціями-постачальниками та іншими третіми особами на забезпечення вказаними послугами будівлі в цілому, та включають у себе витрати на електроенергію, забезпечення водопостачанням, експлуатаційні витрати (утримання і організація контрольно-пропускних пунктів, утримання та обслуговування електро-, водо- та каналізаційних мереж, дезінсекцію, тощо), витрати пов'язані з експертною оцінкою майна.

Витрати по забезпеченню Об'єкта оренди, як структурного компоненту будівлі Орендодавця, послугами передбаченими п.п.3.5.1-3.5.3 по відношенню до витрат Орендодавця на утримання будівлі в цілому розраховуються останнім, виходячи із співвідношення корисної площі Об'єкта оренди до загальної корисної площі будівлі, Зазначені витрати Орендодавця підлягають відшкодуванню Орендарем в п’ятиденний термін з моменту надання Орендодавцем відповідного рахунку-фактурі (п.3.6 Договору).

Орендар повинен сплачувати орендну плату та експлуатаційні витрати (п.3.1., пп.3.5.3) до 10-го числа поточного місяця, з урахуванням щомісячного індексу інфляції, витрати на електроенергію (пп.3.5.1) - до 8-го числа, витрати на забезпечення водопостачанням (пп.3.5.2) - до 25-го числа поточного місяця незалежно від результатів господарської діяльності щомісячно. В разі якщо Орендарем своєчасно не отриманий рахунок на сплату оренди чи інших платежів, останній повинен самостійно в строки встановленні цим Договором перерахувати суми в розмірі відповідних проплат за попередній місяць, а решту протягом 5 діб після отримання рахунку Орендодавця. В разі своєчасного проведення платежу в зазначеному порядку штрафні санкції щодо недоплаченої суми не застосовуються.

Орендар зобов'язаний вносити орендні та інші передбачені Договором платежі своєчасно і в повному обсязі (п.4.2 Договору).

В п.3.9 Договору передбачено, що орендна плата та інші передбачені Договором платежі сплачуються Орендарем починаючи з дати підписання акту приймання-передачі.

Згідно з вимогами п.6.2 Договору за несвоєчасну сплату орендних платежів передбачених п.п.3.1. Орендар сплачує на користь Орендодавця пеню у розмірі 0,5 % від розміру не сплачених орендних платежів за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ.

За несвоєчасну сплату інших платежів передбачених п.3.6 Договору Орендар сплачує на користь Орендодавця пеню у розмірі 1% від розміру несплачених платежів за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ.

На виконання умов Договору позивач передав в користування відповідачу спірні приміщення, про що сторонами було складено та підписано відповідний Акт приймання-передачі (копія Акта наявна в матеріалах справи).

Факт надання відповідачу послуг за Договором підтверджується Актами здачі-приймання робіт (надання послуг) №ОУ-0001434 від 31.05.2008р., №ОУ-0001072 від 30.04.2008р., №ОУ-0001688 від 30.06.2008р., №ОУ-0001134 від 14.05.2008р., №ОУ-000143 5 від 31.05.2008р., №ОУ-0001563 від 30.06.2008р., №ОУ-0001690 від 30.06.2008р., №ОУ-0001436 від 31.05.2008р. та рахунками-фактур №СФ-0001329 від 22.05.2008р. на суму 5 396,39 грн., №СФ-0000948 від 21.04.2008р. на суму 9 544,60 грн., №СФ-0001562 від 20.06.2008р. на суму 9 968,41 грн., №СФ-0001790 від 23.07.2008р. на суму 10 048,16 грн., №СФ-0001981 від 19.07.2008р. на суму 9 997,92 грн., №СФ-0001191 від 14.05.2008р. на суму 51,76 грн., №СФ-0001959 від 13.08.2008р. на суму 51,76 грн., №СФ-0002197 від 15.09.2008р. на суму 51,76 грн., №СФ-0002168 від 12.09.2008р. на суму 105,05 грн., №СФ-0001931 від 12.08.2008р. на суму 243,65 грн., №СФ-0001330 від 22.05.2008р. на суму 268,56 грн., №СФ-0001563 від 20.06.2008р. на суму 489,72 грн., №СФ-0001791 від 23.07.2008р. на суму 489,72 грн., №СФ-0001982 від 18.08.2008р. на суму 489,72 грн., №СФ-0001792 від 23.07.2008р. на суму 673,86 грн., №СФ-0001983 від 19.08.2008р. на суму 673,86 грн., №СФ-0001564 від 20.06.2008р. на суму 673,86 грн., №СФ-0001331 від 22.05.2008р. на суму 369,54 грн.

Однак у встановлені в Договорі порядку та строки відповідач суму орендних та інших платежів, передбачених Договором, не оплатив, що призвело до виникнення заборгованості, яка станом на дату звернення з позовом до суду та розгляду справи у судовому засіданні погашена не була.

Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що вимоги позивача підлягають задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідно до ст.626 Цивільного кодексу України договір є підставою виникнення цивільних прав та обов’язків.

Договір оренди є одним з видів зобов‘язального майнового найму, правовідносини за яким регламентуються загальними нормами зобов‘язального права та майнового найму.

Своєчасне внесення орендної плати за користуванням майном є одним з основних обов‘язків наймача (Орендаря), належне виконання якого вимагається законом.

Так, відповідно до ст.2 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” орендою є зокрема засноване на договорі, строкове, платне користування майном.

Відповідно до ст.759 Цивільного кодексу України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов‘язаний передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

За користування майном з наймодавця справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму (ч.1 ст.762 Цивільного кодексу України).

Відповідно до п.3 ст.18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», орендар зобов’язаний вносити орендну плату своєчасно і у повному обсязі.

Якщо у зобов‘язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін) (ч.1 ст.530 Цивільного кодексу України).

Відповідно п.1, п.3 ст.19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», орендар за користування об’єктом оренди вносить орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності. Строки внесення орендної плати визначаються в договорі.

Відповідно до ст.193 Господарського кодексу України суб‘єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов‘язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов‘язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Зазначене також кореспондується зі ст.526 Цивільного кодексу України, де встановлено, що зобов‘язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст.525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

З наданих суду доказів вбачається, що відповідачем були порушені договірні зобов’язання щодо здійснення орендних та інших платежів, передбачених в Договорі, що призвело до виникнення заборгованості у розмірі 38 015,73 грн. (розрахунок заборгованості наявні в матеріалах справи).

У відповідності до п.6.2 Договору за несвоєчасну сплату орендних платежів передбачених п.п.3.1 Орендар сплачує на користь Орендодавця пеню у розмірі 0,5 % від розміру не сплачених орендних платежів за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ.

За несвоєчасну сплату інших платежів, передбачених п.3.6 Договору, Орендар сплачує на користь Орендодавця пеню у розмірі 1% від розміру несплачених платежів за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ.

Крім того, у відповідності до п.2 ст.625 Цивільного кодексу України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Згідно розрахунків, наявних у матеріалах справи, розмір пені становить 2 061,01 грн., а 3% річних –257,45 грн.

Як вбачається з матеріалів справи, на момент пред’явлення позову та розгляду справи в судовому засіданні відповідач свої зобов’язання по сплаті заборгованості по орендним та іншим платежам, передбаченими п.3.5 Договору, не виконав, суму заборгованості не сплатив.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідач не надав суду доказів на спростування обставин, викладених у позовній заяві.

Враховуючи вищенаведені обставини в їх сукупності, суд дійшов висновку про те, що вимоги позивача про стягнення з відповідача заборгованості за Договором оренди нерухомого майна (нежилих будівель, споруд, приміщень) територіальної громади Солом'янського району міста Києва №86 від 01.12.2006р. в розмірі 40 334,19 грн. (з них: 3 367,53 грн. –орендна плата, 30 015,38 грн. –плата за приміщення для адміністративних потреб, 155,28 грн. –витрати по водопостачанню, 348,70 –витрати за електроенергію, 1 737,72 грн. –експлуатаційні витрати, 2 391,12 грн. –земельний податок, 2 061,01 грн. –пеня, 257,45 грн. –3% річних), обґрунтовані та є такими, що підлягають задоволенню.

Витрати по оплаті державного мита та інформаційно-технічного забезпечення судового процесу згідно ст. 49 Господарського процесуального кодексу України покладаються на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 18, 19 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, ст. 193 Господарського кодексу України, ст. ст. 525, 526, 530, 625, 626, 759, 762 Цивільного кодексу України, ст. ст. 33, 43, 49, 75, 77, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „ІФК Агроконсалт” (03151, м. Київ, вул. Молодогвардійська, 32, р/р №26008002089001 в АТ „Індекс Банк” м. Києва, МФО 300614, код ЄДРПОУ 32752665) на користь Комунального підприємства „Світ” (03151, м. Київ вул. Молодогвардійська, 32, р/р №26003990000923 в ЗФ „Хрещатик-банк” в м. Києві, МФО 322197, код ЄДРПОУ 31454734), а у випадку відсутності коштів, з будь якого іншого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, 3 367,53 грн. (три тисячі триста шістдесят сім гривень 53 коп.) заборгованості по орендній платі за Договором оренди нерухомого майна (нежилих будівель, споруд, приміщень) територіальної громади Солом'янського району міста Києва №86 від 01.12.2006р.; 30 015,38 грн. (тридцять тисяч п'ятнадцять гривень 38 коп.) –плати за приміщення для адміністративних потреб; 155,28 грн. (сто п’ятдесят п’ять гривень 28 коп.) –витрат по водопостачанню; 348,70 (триста сорок вісім гривень 70 коп.) –витрат за електроенергію; 1 737,72 грн. (одну тисячу сімсот тридцять сім гривень 72 коп.) – експлуатаційних витрат; 2 391,12 грн. (дві тисячі триста дев’яносто одну гривню 12 коп.) –земельного податку; 2 061,01 грн. (дві тисячі шістдесят одну гривню 01 коп.) –пені; 257,45 грн. (двісті п’ятдесят сім гривень 45 коп.) –3% річних; 403,34 грн. (чотириста три гривні 34 коп.) –державного мита; 118,00 грн. (сто вісімнадцять гривень 00 коп.) –витрат на інформаційно–технічне забезпечення судового процесу.

3. Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до ст. 84 Господарського процесуального кодексу України.

4. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Суддя М.Є. Літвінова

Дата підписання

повного тексту рішення: 05.12.2008 року.

Часті запитання

Який тип судового документу № 2509703 ?

Документ № 2509703 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 2509703 ?

Дата ухвалення - 26.11.2008

Яка форма судочинства по судовому документу № 2509703 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 2509703 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 2509703, Commercial Court of Kyiv City

The court decision No. 2509703, Commercial Court of Kyiv City was adopted on 26.11.2008. The procedural form is Economic, and the decision form is Decision. On this page, you will find key information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find important information quickly.

The court decision No. 2509703 refers to case No. 35/512

This decision relates to case No. 35/512. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 2509702
Next document : 2509719