Decision № 2506614, 22.09.2008, Commercial Court of Donetsk Oblast

Approval Date
22.09.2008
Case No.
16/146пн
Document №
2506614
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

22.09.08 р. Справа № 16/146пн

Суддя господарського суду Донецької області В.В. Манжур,

при секретарі Муравйовій М.В., розглянувши матеріали справи

за позовом: Красноармійського районного міжгосподарського комбінату сільського комунального господарства “Райсількомунгосп” м.Красноармійськ, Донецької області

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю “Вітак” с.Гродівка, Красно- армійського району, Донецької області

про зобов'язання відповідача повернути майно: трактор марки “ЮМЗ-6кл”, заводський номер НОМЕР_1, мотопомпу,

За участю представників сторін :

від позивача: Гумбаков С.О. - ліквідатор

від відповідача: Родіонов А.М. - за довіреністю

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою господарського суду Донецької області від 05.09.08р. порушено провадження по справі за позовом Красноармійського районного міжгосподарського комбінату сільського комунального господарства “Райсількомунгосп” м.Красноармійськ, Донецької області до Товариства з обмеженою відповідальністю “Вітак” с.Гродівка, Красноармійського району, Донецької області про зобов'язання відповідача повернути майно: трактор марки “ЮМЗ-6кл”, заводський номер НОМЕР_1, мотопомпу. За вказаною позовною заявою розгляд справи призначено на 22.09.08р. - 9 год. 45 хв. Судом визнано обов`язковою явку у судове засідання представників сторін, сторони у справі зобов`язані надати докази та документи, необхідні для всебічного, повного та об`єктивного розгляду справи.

Представників сторін було ознайомлено з правами та обов'язками у відповідності із ст.22 Господарського процесуального кодексу України.

У судовому засіданні клопотання про фіксацію судового процесу технічними засобами не було надано, на підставі чого справу було розглянуто без застосування зазначених засобів. Крім цього, роз'яснено вимоги ст.81-1 Господарського процесуального кодексу України, тому складено протокол, який долучено до матеріалів справи.

У відповідності до п.п.2, 3, 4 частини ст.129 Конституції України, основними засадами судочинства є рівність усіх учасників судового процесу перед законом та судом, забезпечення доведеності вини, змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Згідно ст.4-2 Господарського процесуального кодексу України - правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом.

Відповідно до ст.4-3 Господарського процесуального кодексу України - судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.

Ст.33 Господарського процесуального кодексу України зазначає - кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

В обґрунтування своїх вимог позивач посилається на безпідставне користування зі сторони орендаря (відповідача) майном, яке належить йому згідно договору оренди від 01.01.2005р.

Представник відповідача проти задоволення позовних вимог заперечує, з приводу цього надав відзив за № 16 від16.09.08р., в якому зазначає, що позивач не надав до суду жодного документа, який підтверджує його право власності на спірне майно, надані позивачем копії інвентарних карток не заповненні належним чином. Також відповідач стверджує, що документальне підтвердження факту передачі відповідачу мотопомпи в позовній заяві не міститься. Крім того, на думку відповідача текст договору оренди від 01.01.2005р. не містить підтвердження того факту, що майно - трактор ЮМЗ-6кл дійсно було передано орендодавцем і прийнято орендарем.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд встановив:

01.01.2005р. між Красноармійським районним міжгосподарським комбінатом сільського комунального господарства “Райсількомунгосп” в особі начальника Гугоєридзе Т.О. та Товариством з обмеженою відповідальністю “Вітак” в особі директора Коваленко І.А. було укладено договір оренди транспортного засобу за № 60/2-05 (далі - договір), відповідно до п.1.1. якого Орендодавець передає, а Орендатор приймає в орендне користування транспортний засіб - трактор марки “ЮМЗ-6кл”, 1988 року випуску, заводський номер НОМЕР_1.

Згідно п.2.1. договору транспортний засіб вважається переданим в оренду з моменту підписання даного договору.

Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до 31.12.2005р. (п.6.1. договору).

Відповідно до п.6.2. продовження строку дії договору оформлюється додатковою угодою, підписаною Сторонами.

На момент розгляду справи до матеріалів справи не надано а ні змін, ні доповнень щодо виконання умов договору, крім тих, що надано до позову.

Згідно вимог ст.ст.525, 615 Цивільного кодексу України одностороння відмова від виконання зобов'язання і одностороння зміна умов договору не допускаються.

Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться (ст.526 ЦК України).

Зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином (ст.599 ЦК України).

Із матеріалів справи вбачається, що орендодавець (позивач) направив на адресу відповідача лист від 05.06.2006р. та просив повернути майно, у зв`язку із закінченням строку оренди (докази направлення наявні у матеріалах справи).

До позовної заяви позивачем надано копію інвентарної картки обліку основних засобів за № 1/13, згідно якої у нього значиться майно - трактор марки “ЮМЗ-6кл”, заводський номер НОМЕР_1.

Відповідно до ст.387 ЦК України власник має право витребувати майно у особи, що незаконно, без відповідної правової підстави, заволоділа ним.

Згідно ст.785 Цивільного кодексу України у разі припинення договору найму наймач зобов'язаний негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі.

До теперішнього часу умови договору зі сторони відповідача (орендаря) не були виконані, орендоване майно не було повернено, на підставі чого суд дійшов висновку щодо задоволення вимог позивача в частині зобов'язання відповідача повернути майно: трактор марки “ЮМЗ-6кл”, заводський номер НОМЕР_1.

Щодо зобов'язання відповідача повернути майно - мотопомпи, то згідно копі інвентарної картки обліку основних засобів за № 2/24 у позивача значиться майно - мотопомпа б/н. Однак, оскільки позивачем не надано до матеріалів справи доказів щодо передачі в оренду вказаного майна відповідачу, а саме відсутній договір оренди, то суд дійшов висновку про відмову в цій частині позовних вимог.

За вказаних обставин, вимоги позивача щодо зобов'язання відповідача повернути майно підлягають задоволенню частково.

Відповідно до статті 49 Господарського процесуального кодексу України, державне мито та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу покладаються судом на відповідача (пропорційно задоволених вимог).

На підставі ст.ст.387, 525, 526, 599, 615, 785 Цивільного кодексу України, ст.ст.4-2, 4-3, 32, 33, 34, 38, 43, 49, 82-85 Господарського процесуального Кодексу України, господарський суд -

В И Р I Ш И В :

Позовні вимоги Красноармійського районного міжгосподарського комбінату сільського комунального господарства “Райсількомунгосп” м.Красноармійськ, Донецької області до Товариства з обмеженою відповідальністю “Вітак” с.Гродівка, Красноармійського району, Донецької області про зобов'язання відповідача повернути майно: трактор марки “ЮМЗ-6кл”, заводський номер НОМЕР_1, мотопомпу - задовольнити частково.

Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю “Вітак” с.Гродівка, Красноармійського району (вул.Донецька, б.91, с.Гродівка, Красноармійського району, Донецької області, 85300, код ЄДРПОУ 31949372) повернути Красноармійському районному міжгосподарському комбінату сільського комунального господарства “Райсількомунгосп” м.Красноармійськ, Донецької області (вул.Артема, 127, м.Красноармійськ, Донецької області, 85300, код ЄДРПОУ 01354540) майно: трактор марки “ЮМЗ-6кл”, заводський номер НОМЕР_1 в місячний термін з дня набрання рішенням чинності.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “Вітак” с.Гродівка, Красноармійського району (вул.Донецька, б.91, с.Гродівка, Красноармійського району, Донецької області, 85300, код ЄДРПОУ 31949372) на користь Красноармійського районного міжгосподарського комбінату сільського комунального господарства “Райсількомунгосп” м.Красноармійськ, Донецької області (вул.Артема, 127, м.Красноармійськ, Донецької області, 85300, код ЄДРПОУ 01354540) витрати по сплаті державного мита в сумі 42,50грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 59,00грн.

В іншій частині позову відмовити.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття та підписання.

Рішення підписане 22.09.2008р.

Суддя

Надруковано 4 примірники

Позивачу 2,

Відповідачу 1,

У справу № 16/146пн

Вик. Єрохіна В.В.

Previous document : 2506371
Next document : 2513858