Decision № 22620879, 10.04.2012, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
10.04.2012
Case No.
5011-25/2899-2012
Document №
22620879
Form of legal proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 5011-25/2899-201210.04.12

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Кріті ЛТД»

до Приватного підприємства «Данілов і Ко»

про стягнення 7 527,97 грн., -

Суддя Морозов С.М.

За участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_1 (представник за довіреністю від 22.09.2011р.);

від відповідача: ОСОБА_2 (представник за довіреністю від 12.03.2012р.).

Обставини справи:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кріті ЛТД»(надалі позивач) звернулося до суду з позовною заявою про стягнення з Приватного підприємства «Данілов і Ко»(надалі - відповідач) заборгованості по оплаті вартості поставленого товарузаДоговором поставки №6/0211 від 04.02.2011р. на суму 7 527,97 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач своїх обовязків за договором не виконав, вартість поставленого товару у строки визначені договором не оплатив.

Відповідач о матеріалів справи відзив на позов не надав. Присутній в судовому засіданні 10.04.2012р. представник ОСОБА_2 позовні вимоги позивача визнала повністю.

Ухвалою від 12.03.2012р. справа прийнята до розгляду, їй присвоєно №5011-25/2899-2012 та розгляд справи призначений на 27.03.2012р. В судове засідання 27.03.2012р. представники відповідача не зявились, розгляд справи відкладено до 10.04.2012р.

В судовому засіданні 07 лютого 2012 року було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розгляд справи відбувався з урахуванням положень ст. 75 ГПК України за наявними у справі матеріалами.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

24 лютого 2011 року між позивачем (Постачальник) та відповідачем (Покупець) було укладено Договір поставки №6/0211 (надалі Договір), згідно п. 1.1. якого, позивач зобовязався передати у власність відповідача товар, а відповідач зобовязався прийняти товар та оплатити його на умовах, визначених цим Договором.

Позивач відповідно до видаткових накладних: №РН-0000238 від 04.03.2011р. на суму 3 371,40 грн., №РН-0000243 від 10.03.2011р. на суму 2 732,11 грн., №РН-0000244 від 10.03.2011р. на суму 751,10 грн., №РН-0000269 від 11.03.2011р. на суму 1 717,63 грн., №РН-0000270 від 11.03.2011р. на суму 557,35 грн., №РН-0000271 від 11.03.2011р. на суму 932,90 грн., №РН-0000726 від 30.05.2011р. на суму 571,70 грн., №РН-0000381 від 05.04.2011р. на суму 483,26 грн., у відповідності до умов Договору поставив відповідачу товар на загальну суму 11 117,45 грн. Товар був прийнятий відповідачем, що підтверджено підписами його представників в видаткових накладних (належним чином засвідчені копії видаткових накладних містяться в матеріалах справи).

У відповідності до п. 4.1. Договору оплата за товар по кожній окремій накладній здійснюється відповідачем шляхом безготівкового переказу грошових коштів на поточний рахунок позивача, по факту реалізації товару через торгівельну мережу відповідача за кожні 7 календарних днів з моменту поставки товару.

Згідно наявних в матеріалах справи належним чином завірених копій накладних на повернення постачальнику №2636 від 13.09.2011р. на суму 932,55 грн., №2311 від 13.09.2011р. на суму 156,93 грн., відповідачем було повернуто позивачу товару на загальну суму 1 089,48 грн.

Також, позивачем зазначено, що відповідачем було частково оплачено позивачу суму в розмірі 2 500,00 грн. за поставлений товар відповідно до Договором.

Позивач стверджує, а відповідачем не спростовано, що останній не оплатив позивачу повну вартість поставленого за Договором товару на суму 7 527,97 грн. = 11 117,45 грн. сума поставки - 1 089,48 грн. сума поверненого товару - 2 500,00 грн. сума здійсненої часткової оплати товару.

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України зобовязання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

Відповідно до статті 193 Господарського кодексу України, субєкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобовязання відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобовязання відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

У відповідності до ст. 712 Цивільного кодексу України (надалі ЦК України) за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

У відповідності до частини 2 ст. 692 ЦК України покупець зобов'язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару.

Згідно із частиною 1 ст. 530 ЦК України якщо у зобовязанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно ст. 610 ЦК України порушенням зобовязання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобовязання (неналежне виконання).

Відповідач свої зобовязання за договором щодо оплати вартості отриманого товару виконав неналежним чином, заборгованість відповідача перед позивачем по оплаті вартості поставленого товару складає 7 527,97 грн.

За таких обставин, позовні вимоги є обґрунтованими і підлягають задоволенню в повному обсязі. Стягненню з відповідача на користь позивача підлягає сума основного боргу в розмірі 7 527,97 грн.

Судовий збір позивача у розмірі 1 609,50 грн. відповідно до положень статті 49 ГПК України покладається на відповідача.

Керуючись ст.ст. 33,49, 82-85 ГПК України, господарський суд -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Приватного підприємства «Данілов і Ко»(код ЄДРПОУ 34532920, адреса: 03113, м. Київ, просп. Перемоги, 68/1, офіс 62, р/р 2600100540226 в ПАТ КБ «Правекс-Банк», м. Київ, МФО 231983) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Кріті ЛТД»(код ЄДРПОУ 35671406, адреса: 04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 8) основний борг в сумі 7 527,97 грн. (сім тисяч пятсот двісті сім гривень 97 копійок) грн. та судовий збір у сумі 1 609,50 грн. (одна тисяча шістсот девять гривень 50 копійок). Видати наказ.

Рішення набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 85 ГПК України та може бути оскаржене в порядку та в строки, встановлені ст.ст. 91, 93 ГПК України.

Повне рішення складено 11.04.2012р.

Суддя С.М. Морозов

Previous document : 22620875
Next document : 22620883