Approval Date
09.11.2011
Case No.
2а/0470/8910/11
Document №
21070106
Form of court proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

09.11.2011< копія >

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 03 листопада 2011 р. Справа № 2а/0470/8910/11

Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Парненко В.С.

при секретарі Орлові О.В.

за участю:

представник відповідачаДимарьова В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Дніпропетровську адміністративну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Техноконтур»до Державної податкової інспекції у Красногвардійському районі м.Дніпропетровська про скасування податкового повідомлення-рішення №0000862305 від 25.06.2011 року, -

ВСТАНОВИВ:

У липні 2011 рокуТОВ «Техноконтур» (надалі - Позивач) звернулось до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Державної податкової інспекції у Красногвардійському районі м.Дніпропетровська (надалі - Відповідач), в якому просить визнати незаконними та скасувати податкове повідомлення-рішення №0000862305 від 25.06.2011 року.

Позовні вимоги позивач обґрунтував тим, що на думку позивача висновки, що були викладені в акті перевірки від 10.06.11 року № 1853/23-307/37004990, є неправомірними та такими, що не ґрунтуються на вимогах закону, а податкове повідомлення-рішення №0000862305 від 25.06.2011 року, винесене на підставі незаконного Акту перевірки, прийняте з порушенням вимог чинного законодавства та підлягає скасуванню.

Представник Позивача в судове засідання не зявився, про дату та час судового засідання повідомлявся належним чином, що підтверджується матеріалами справи.

Представник Відповідача у судовому засіданні проти позову заперечував, надав до суду заперечення на адміністративний позов, в якому зазначив, що оскаржуване Позивачем рішення винесене в межах та у відповідності до вимог чинного законодавства України, у задоволенні позову просив відмовити.

Розглянувши подані документи і матеріали справи, всебічно і повно зясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає встановленими наступні обставини та відповідні їм правовідносини.

Як вбачається з наявних матеріалів справи, Позивач зареєстрований Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 07.04.2008 року та перебуває на податковому обліку в Лівобережній міжрайонній державній податковій інспекції у м.Дніпропетровську.

Судом встановлено, що у період з 09.06.11 року по 10.06.11 року співробітником Державної податкової інспекції у Красногаврдійському районі м. Дніпропетровська (далі - ДПІ у Красногвардійському районі, Відповідач) Стрєлюхіним О.Ю. була проведена документальна позапланова невиїзна перевірка Товариства з обмеженою відповідальністю «Техноконтур» (далі - ТОВ Техноконтур», Позивач), за результатами якої було складено Акт від 10.06.11 № 1853/23- 307/37004990 про результати документальної невиїзної перевірки ТОВ «Техноконтур» з дотримання вимог податкового законодавства України з ПДВ при здійсненні взаємовідносин з приватним підприємством «Локіс» (далі - ПП «Локіс») за грудень 2010 року.

ТОВ «Техноконтур» 18.07.11 року було отримано податкове повідомлення-рішення від 15.06.11 року № 0000862305, яким Позивачу нараховано податкове зобов'язання з податку на додану вартість у загальній сумі 1 853 790,00 грн., з яких за основним платежем (збільшено податкове зобов'язання) у розмірі 1 235 860,00 грн., та застосовано штрафні (фінансові); санкції у розмірі 617 930,00 грн.

Відповідно до пп. 78.1.4 п.78.1 ст.78 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється за наявності виявлення недостовірностї даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту.

Згідно п.79.1, 79.2 ст. 79 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI документальна невиїзна перевірка здійснюється у разі прийняття керівником органу державної податкової служби рішення про її проведення та за наявності обставин для проведення документальної перевірки, визначених статтями 77 та 78 цього Кодексу. Документальна невиїзна перевірка здійснюється на підставі зазначених у підпункті 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 цього Кодексу документів та даних, наданих платником податків у визначених цим Кодексом випадках, або отриманих в інший спосіб, передбачений законом. Документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби виключно на підставі рішення керівника органу державної податкової служби, оформленого наказом, та за умови надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.

Пунктом 79.2 ст.79 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI передбачено, що про проведення документальної позапланової перевірки керівник органу державної податкової служби приймає рішення, яке оформлюється наказом. Право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено під розписку копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.

З матеріалів справи вбачається, що наказ в.о. начальника ДПІ у Красногвардійському районі м.Дніпропетровська про здійснення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Техноконтур» винесений 09.06.11 року за № 720, а письмовим повідомленням від 09.06.2011 року №13286 позивач проінформований про проведення позапланової невиїзної перевірки.

Крім того, судом встановлено, що ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська складено лист №4513/10/23-316 від 28.02.2011 року на ТОВ "Техноконтур" (код ЄДРПОУ 37004990) про надання пояснення та документального підтвердження по взаємовідносинам з ПП "Локіс" (код ЄДРПОУ 32007358) за грудень 2010 року.

Підприємством ТОВ "Техноконтур" для проведення перевірки своєчасності відображення в обліку та звітності операцій по господарських відносинах з ПП "Локіс" (код ЄДРПОУ 32007358) було надано копії наступних документів:

-Договір №1201/10 від 01.12.2010 року про надання послуг по навантаженню -розвантаженню продукції;

-Податкова накладна №01121 від 01.12.2010 року;

-Акт прийому виконаних послуг №1 від 01.12.2010 року;

-Договір №1201/11 від 01.12.2010 року на здійснення послуг по обробці металопрокату та металопродукції;

-Податкова накладна №06121 від 06.12.2010 року;

-Акт прийому виконаних послуг №1/1 від 06.12.2010 року.

Також при проведенні перевірки використані АІС „Аудит", Бест Звіт, АІС „Перелік платників податків за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України", АІС „Картка платника".

Що стосується виявлених перевіркою порушень податкового законодавства суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Перевіркою встановлено:

1.ТОВ "Техноконтур" порушено ч. 1 ст. 203, 215, 216, 228, 901, 902 ЦК України в частині недодержання в момент вчинення правочину вимог,, які не спрямовані на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ними (п. 5 ст. 203 ЦК України) по правочину, здійсненому ТОВ "Техноконтур" з ПП "Локіс".

2.В порушення п.п.7.4.1 п. 7.4, ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» № 168/97- BP від 03.04.1997 року (із змінами та доповненнями), ТОВ "Техноконтур" - завищено податковий кредит на загальну суму 1 235 859,64, а саме у декларації з податку на додану вартість за грудень 2010 року на суму 1235859,64 грн.

Згідно п.п. 7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість», податковий кредит звітного періоду визначається виходячи із договірної (контрактної) вартості товарів (послуг), але не вище рівня звичайних цін, у разі якщо договірна ціна на такі товари (послуги) відрізняється більше ніж на 20 відсотків від звичайної ціни на такі товари (послуги), та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 6.1 статті 6 та статтею 8-1 цього Закону, протягом такого звітного періоду у зв'язку з: придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій в необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метоюподальшого використання у виробництві та/або поставці товарів (послуг) для оподатковуваних операцій у межах господарської діяльності платника податку. Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари (послуги) та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Приписами п.п. 7.5.1. п. 7.5. ст.7 Закону України № 168/97, визначено, що датою виникнення права платника податку на податковий кредит вважається: дата здійснення першої з подій: або дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату товарів (робіт, послуг); або дата отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання платником податку товарів (робіт, послуг). Однак, відповідно до п.п. 7.4.5. п.7.4. цієї ж норми Закону, не підлягають включенню до складу податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) податку у зв'язку з придбанням товарів (послуг), не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з підпунктом 7.2.6 цього пункту). Відповідно до п.п. 7.2.6. п.7.2. ст.7 Закону України № 168/97, податкова накладна видається платником податку, який поставляє товари (послуги), на вимогу їх отримувача, та є підставою для нарахування податкового кредиту.

Абзацем 2 пп. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону України № 168/97 встановлено, що платник податку несе відповідальність у вигляді фінансових санкцій, установлених законодавством, нарахованих на суму податкового кредиту, не підтверджену зазначеними цим підпунктом документами, лише у разі коли на момент перевірки платника податку органом податкової служби суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними цим підпунктом документами.

Таким чином, Законом України № 168/97 передбачено лише єдиний випадок не включення до складу податкового кредиту витрат по сплаті податку це відсутність податкової накладної. Інших підстав для не включення до складу податкового кредиту витрат по сплаті податку на додану вартість даним Законом не передбачено.

Представник позивача стверджує, що підставою для врахування у складі податкового кредиту вартості отриманих послуг за зазначеними договорами у сумі 1 235 859,64 грн. є податкові накладні від 01.12.10 року №01121 та №06121 від 06.12.2010 року, які підписані ОСОБА_4 як директором ПП «Локіс».

Однак, згідно АІС ,,Картка платника" встановлено, що ОСОБА_4 є засновником та директором ПП "Локіс" з 26.01.2011 року, а документи, надані ТОВ "Техноконтур" до перевірки, а саме: договір №1201/10 від 01.12.2010 року про надання послуг по навантаженню-розвантаженню продукції, податкова накладна №01121 від 01.12.2010 року, акт прийому виконаних послуг №1 від 01.12.2010 року, договір №1201/11 від 01.12.2010 року на здійснення послуг по обробці металопрокату та металопродукції, податкова накладна №06121 від 06.12.2010 року, акт прийому виконаних послуг №1/1 від 06.12.2010 року підписані під її прізвищем у грудні 2010 року. Тобто на момент складання зазначених документів ОСОБА_4 не була директором та засновником ПП „Локіс ".

Відповідно до наданих в судове засідання представником відповідача пояснень директора ОСОБА_4 та головного бухгалтера ОСОБА_5, встановлено наступне.

З лютого 2011 року ОСОБА_4 є засновником та директором ПП "Локіс". ОСОБА_4 придбала підприємство у людини прізвище, ім'я, по - батькові та за яку суму, вона не пам'ятає. Угода з придбання підприємства проходила у нотаріуса, адресу та прізвище якого гр.. ОСОБА_4 не знає. Що є основним видом діяльності, скільки людей працює в штаті ПП „Локіс" та хто є головним бухгалтером на підприємстві директору не відомо. Гр. ОСОБА_5, яка згідно АІС «Реєстр платників податків» ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська є головним бухгалтером ПП „Локіс", ОСОБА_4 не знає та ніколи не бачила. Чи є у підприємства складські приміщення вона не знає. Де знаходиться та хто складає первинну бухгалтерську документацію директор не знає. Які підприємства є контрагентами ПП „Локіс" їй не відомо. Гр. ОСОБА_4 довіреностей на право підпису та представництва її інтересів у державних органах влади нікому не надавала. Чи підписувала вона податкові декларації не пам'ятає.

В ході опитування головного бухгалтера ПП „Локіс" ОСОБА_5 встановлено, що вона працювала на посаді директора ПП „Локіс" з 2007року по 10.01.2011 року (з її слів звільнена на підставі наказу №3 від 10.1.2011 року). Зі слів гр.. ОСОБА_5 .: „...з ОСОБА_4 я не знайома та ніколи не бачилась. Останній звіт надавала за грудень 2010 року. Остання угода була у червні місяці....до діяльності підприємства на даний момент ніякого відношення не маю. Про те, що є головним бухгалтером ПП „Локіс" стало відомо від співробітників податкової міліції. У 2011 році ніяких бухгалтерських документів, податкової звітності не підписувала та не надавала до органів податкової інспекції... Теперішнє місцезнаходження усієї документації ПП „Локіс" мені не відомо."

Беручі до уваги вищевикладене, фінансова - господарська діяльність підприємства ПП „Локіс" не переслідувало цілі проведення господарської діяльності для отримання прибутку, а була спрямована на формування податкових вигод третім особам.

Відповідачем зроблений висновок, що на момент проведення перевірки первинні та інші документи ПП „Локіс", відсутні, підприємство згідно АІС «Реєстр платників податків» ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська має стан 8 - (До ЄДР внесено запис провідсутність за місцезнаходженням), за адресою вказаною в реєстраційних документах 49000 м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, буд.. 115 не знаходиться, перевірку проведено за результатами аналізу даних АІС «Реєстр платників податків» ДПІ ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська, АРМ "Бест-Звіт" ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська, TAX ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська, АРМ "Аудит" ДПІ ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська, АІС «Співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту на рівні ДПА України».

Судом встановлено, що підприємством у декларації за лютий 2011 року через розрахунок коригування сум ПДВ від 31.03.2011 року №11046133 до складу податкових зобов'язань віднесено суму ПДВ - 1235860 грн., згідно накладних виписаних на користь ТОВ „Техноконтур" (ЄДРПОУ 37004990) у грудні 2010 року, до складу податкового кредиту віднесено суму ПДВ - 1228074 грн.

У зв'язку із тим, що згідно пояснень колишнього директора (головного бухгалтера) ПП "Локіс", що містяться в акті перевірки, підприємство з червня 2010 року ніякої фінансово - господарської діяльності не вело, правочини, вчинені невідомими особами від імені ПП "Локіс" у січні - лютому 2011 року щодо виписки розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій за вересень 2010 року та грудень 2010 року, спрямовані на надання податкової вигоди третіх осіб.

Також в ході перевірки, не підтверджено, що послуги за актом №1 від 06.12.2010 року пов'язані з веденням господарської діяльності ТОВ "Техноконтур", оскільки не міститься інформації, які саме товари розвантажувалися і навантажувалися, як здійснювалися послуги (навантаження-розвантаження в автомобілі чи залізничні вагони або переміщення товарів по складу), не зазначені одиниці виміру та умови надання послуг тощо.

В ході перевірки не підтверджено, що послуги за актом №1/1 від 06.12.2010 року пов'язані з веденням господарської діяльності ТОВ "Техноконтур", оскільки не міститься інформації, які саме здійснювалися послуги по обробці металопрокату та металопродукції, який металопрокат оброблявся, які матереріали використовувалися при обробці, не зазначено одиниці виміру та умови надання послуг тощо. Також до перевірки не надано документів, що підтверджують факт передачі ПП „Локіс" металопродукції на переробку та факт отримання обробленою продукції (акти прийому-передачі продукції).

Зазначені вище обставини не були спростовані представником позивача й у судовому засіданні 20.09.2011 року.

Отже надані ТОВ „Техноконтур" до перевірки акти виконаних робіт не відображають зміст та обсяг господарських операцій, не містять одиницю виміру господарської операції, що унеможливлює зробити висновок про їх зв'язок з веденням господарської діяльності товариства.

Таким чином ТОВ "Техноконтур" не доведено факт фактичного отримання послуг від ПП "Локіс" та правомірність включення до складу податкового кредиту, тому в порушення п.п.7.4.1, п. 7.4, ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» № 168/97- BP від 03.04.1997 року (із змінами та доповненнями), ТОВ "Техноконтур" до складу податкового кредиту безпідставно віднесено суму ПДВ у розмірі 1235859,64 грн. за отримані послуги від ПП "Локіс" у грудні 2010 року.

Отже, враховуючи вищезазначене, суд погоджується з висновком відповідача про порушення позивачем п.п.7.4.1 п. 7.4, ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» № 168/97- BP від 03.04.1997 року (із змінами та доповненнями), а саме , що ТОВ "Техноконтур" - завищено податковий кредит на загальну суму 1 235 859,64, а саме у декларації з податку на додану вартість за грудень 2010 року на суму 1235859,64 грн.

Перевіркою також встановлено порушення: ч. 4.5 ст.203, ч. 1,2 ст.215, ст.216 ЦК України в частині недодержання вимог зазначених статей в момет вчинення правочинів, які не спрямовані на реальне настання наслідків, що обумовлені ними по правочинах здійснених ПП „Локіс " при придбанні та продажу товарів (послуг). "

Враховуючи розяснення Пленуму Верховного суду України від 06 листопада 2009 року №9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними», суд визначає перелік правочинів, які є нікчемними як такі, що порушують публічний порядок, визначений статтею 228 ЦК:

1) правочини, спрямовані на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина;

2) правочини, спрямовані на знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним.

Такими є правочини, що посягають на суспільні, економічні та соціальні основи держави, зокрема: правочини, спрямовані на використання всупереч закону комунальної, державної або приватної власності; правочини, спрямовані на незаконне відчуження або незаконне володіння, користування, розпорядження об'єктами права власності українського народу - землею як основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави, її надрами, іншими природними ресурсами (стаття 14 Конституції України); правочини щодо відчуження викраденого майна; правочини, що порушують правовий режим вилучених з обігу або обмежених в обігу об'єктів цивільного права тощо. Усі інші правочини, спрямовані на порушення інших об'єктів права, передбачені іншими нормами публічного права, не є такими, що порушують публічний порядок. При кваліфікації правочину за статтею 228 ЦК має враховуватися вина, яка виражається в намірі порушити публічний порядок сторонами правочину або однією зі сторін. Доказом вини може бути вирок суду, постановлений у кримінальній справі, щодо знищення, пошкодження майна чи незаконного заволодіння ним тощо.

Згідно частин 2, 3 статті 215 ЦК України, якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний дравочин). Визнання правочину недійсним судом не вимагається лише у тому випадку, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин).

Правочин, який порушує публічний порядок, є нікчемним. Правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним (стаття 228 ЦК України).

Недійсними правочини можуть вважатися лише за умови доведеності фактів, що свідчать про нікчемність даного правочину. Укладені між відповідачами правочини відповідають обов'язковим загальним вимогам, що передбачені статтею 203 Цивільного Кодексу України, додержання яких є необхідним для чинності правочину. Оскільки при укладенні договорів не порушено жодної з перелічених умов, такий правочин не може тягнути за собою його недійсність.

Відповідно до частин 1, 5 статті 203 ЦК України зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства та має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним. Жодний із правочинів зазначений в Акті перевірки до теперішнього часу не визнаний недійсним у судовому порядку. Згідно статті 216 ЦК України до моменту визнання правочину недійсним або нікчемним правові наслідки, а саме те, що недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю - не настають.

Інших підстав визнання правочину нікчемним діюче законодавство не передбачає.

Крім того, керуючись Листом Вищого Адміністративного Суду України від 02.06.2011р. №742/11/13-11, з метою встановлення факту здійснення господарської операції, формування витрат для цілей визначення обєкта оподаткування податком на прибуток або податкового кредиту з податку на додану вартість судам належить зясовувати, зокрема, такі обставини.

1. Рух активів у процесі здійснення господарської операції.

2. Установлення спеціальної податкової правосубєктності учасників господарської операції.

3. Установлення звязку між фактом придбання товарів (послуг), спорудженням основних фондів, імпортом товарів (послуг), понесенням інших витрат і господарською діяльністю платника податку.

Так, в ході перевірки по ПП „Локіс" встановлено:

Податкова звітність: Декларація з ПДВ за лютий 2011 року ( декларація не визнана як податкові прийнята до відома). Розрахунки комунального податку за 2010 рік та І квартал 2011 року підприємством не надавалися.

ПП „Локіс" подано до ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська декларацію з податку на прибуто підприємства за 2010 рік, за якою задекларовано скоригований валовий дохід (р.З декларації) у сумі 9 283 грн. (згідно документів, наданих до перевірки, ТОВ "Техноконтур" отримано послуги від ПП „Локіс" у грудні 201 року на суму 6 179 298,17 грн. без ПДВ).

Наявність основних фондів: ПП „Локіс" подано декларацію по податку на прибуток за 2010 рік, згідн якої задекларовано відсутність основних засобів. До декларації з податку на прибуток за 2010 рік додаток К1/1 не надавався. Значення в рядках 4.10 "Витрати на поліпшення основних фондів" та 07 "Сума амортизаційни відрахувань" відсутні.

Чисельність працюючих: Довідка за формою 1 ДФ у 2010 році ПП „Локіс" до ДПІ у Жовтневому paйоні не надавався. Згідно акту ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська від 06.05.2011 рок №1417/231/32007358 перевіркою встановлено відсутність трудових ресурсів на 1111 „Локіс".

Також, перевіркою ПП „Локіс" встановлено, що на товаристві відсутні власні транспортні засоби, тобто товариство не має можливості надавати послуги з транспортування власними силами, саме: протягом 2011 року підприємсво не було платником Збору з власників транспортних засобів та інших самохідних машин механізмів. Збору за забруднення навколишнього природного середовища.

Таким чином, в ході перевірки встановлено відсутність необхідних умов для досягнення відповідних результатів економічної діяльності в силу відсутності відповідного персоналу, транспортних засобів та основних фондів, що свідчить про відсутність у ПП „Локіс" адміністративно-господарських можливостей ні виконання господарських зобов'язань та відсутність фактичних дій, спрямованих на виконання взятих на себе зобов 'язань.

В судових засіданнях 22.08.2011 року та 20.09.2011 року представник позивача не надав належних доказів, які б спростовували дану обставину.

Представником ТОВ "Техноконтур" було надано до суду копії наступних документів: Договір №1201/10 від 01.12.2010 року про надання послуг по навантаженню розвантаженню продукції; Податкова накладна №01121 від 01.12.2010 року; Акт прийому виконаних послуг №] від 01.12.2010 року; Договір №1201/11 від 01.12.2010 року на здійснення послуг по обробці металопрокату та металопродукції; Податкова накладна №06121 від 06.12.2010 року; Акт прийому виконаних послуг №1/1 ві, 06.12.2010 року.

Дослідивши вищезазначені документи, судом встановлено наступне.

ТОВ "Техноконтур" (Замовник) уклав договір з ПП "Локіс" (Виконавець) за №1201/10 від 01.12.2011 року про надання послуг по навантаженню-розвантаженню продукції, згідно якого Виконавець надає послуги навантаження-розвантаження автотехникою (ділі - послуги навантажувача) з оплатою у розмірі 5438425,21 грн.

ТОВ "Техноконтур" (Замовник) уклав договір з ПП "Локіс" (Виконавець) за №1201/11 від 01.12.2011 року про надання послуг по обробці металлопрокату та металопродукції, згідно якого загальна вартість послу визначається актами виконаних робіт.

ТОВ "Техноконтур" від ПП "Локіс" були отримані наступні акти прийому виконаних робіт та податков накладні: акт прийому виконаних послуг від 01.12.10 №1, податкова накладна від 01.12.10 №01121 на загальну суму 5438425,21грн., ПДВ 906404,20 грн.; акт прийому виконаних послуг від 06.12.10 №1/1, податкова накладн; від 06.12.10 №06121 на загальну суму 1976732,60грн., ПДВ 329455,43грн.

ТОВ "Техноконтур" до ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська було надано уточнюючиі розрахунок від 05.04.2011 року №9001699446 та додаток 5 (Розшифровки податкових зобов'язань та податковоп кредиту в розрізі контрагентів) до нього за №90001699444 від 05.04.2011 року, згідно якого суму ПДВ у розмір 1 235 859,64 грн. за контрагентом з ІПН 320073504632 (ПП "Локіс") віднесено до складу податкового кредит) грудня 2010 року.

Згідно АІС ,,Картка платника" встановлено, що ОСОБА_4 є засновником та директором ПП "Локіс" з 26.01.2011 року, а документи, надані ТОВ "Техноконтур" до перевірки, а саме: договір №1201/10 від 01.12.2010 року про надання послуг по навантаженню-розвантаженню продукції, податкова накладна №01121 від 01.12.2010 року, акт прийому виконаних послуг №1 від 01.12.2010 року, договір №1201/11 від 01.12.2010 року на здійснення послуг по обробці металопрокату та металопродукції, податкова накладна №06121 від 06.12.2010 року, акт прийому виконаних послуг №1/1 від 06.12.2010 року, підписані під її прізвищем у грудні 2010 року. Тобто на момент складання зазначених документів ОСОБА_4 не була директором та засновником ПП "Локіс", що ставить під сумнів достовірність наданих документів.

Отже, судом встановлено, що ПП „Локіс" за реєстраційною адресою не знаходиться, а згідно отриманих від посадових осіб ПП "Локіс" пояснень, викладених вище, зроблено висновок, що фінансово-господарська діяльність ПП "Локіс" у січні - лютому 2011 року здійснювалась поза межами правового поля, що у свою чергу свідчить про ненабуття належним чином цивільної праводієздатності ПП „Локіс", фінансово-господарські взаємовідносини між ПП „Локіс" та контрагентами у січні-лютому 2011 року є фіктивними правочинами, та такими, що вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювались цими правочинами (ст. 234 Цивільного Кодексу України (ЦКУ).

Господарські операції між ПП "Локіс" та ТОВ "Техноконтур" не підтверджуються щодо врахування реального часу здійснення операцій, місцезнаходження майна, наявності трудових ресурсів, виробничо-складських приміщень та іншого майна, які економічно необхідні для здійснення такої діяльності, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності, технічного персоналу, основних фондів, виробничих активів, складських приміщень і транспортних засобів.

Враховуючи вищевикладене, господарські операції між ПП "Локіс" (код ЄДРПОУ 32007358) та TOВ "Техноконтур" ("код ЄДРПОУ 37004990) не містять у своїй суті розумних економічних або інших причин (ділової мети) та не спричиняють реального настання правових наслідків.

Таким чином, суд вважає висновки, викладені в акті перевірки від 10.06.11 року № 1853/23-307/37004990, неправомірними та такими, що відповідають дійсним обставинам, а податкове повідомлення-рішення №0000862305 від 25.06.2011 року, прийняте на підставі зазначеного Акту перевірки, відповідає чинному законодавству та не підлягає скасуванню.

Відповідно до ч. 1 ст. 71 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Керуючись статтями 160-163, Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені адміністративного позову товариства з обмеженою відповідальністю «Техноконтур» до Державної податкової інспекції у Красногвардійському районі м.Дніпропетровська про скасування податкового повідомлення-рішення №0000862305 від 25.06.2011 року відмовити.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через Дніпропетровський окружний адміністративний суд в порядку та строки, визначені ст. 186 КАС України та набирає законної сили відповідно до ст. 254 КАС України.

Постанова в повному обсязі виготовлена 08 листопада 2011 року.

Суддя <(підпис) >

< Список >

< Список >

< Список >В.С. Парненко

< Текст >

Часті запитання

Який тип судового документу № 21070106 ?

Документ № 21070106 це

Яка дата ухвалення судового документу № 21070106 ?

Дата ухвалення - 09.11.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 21070106 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 21070106 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 21070106, Dnipropetrovsk Circuit Administrative Court

The court decision No. 21070106, Dnipropetrovsk Circuit Administrative Court was adopted on 09.11.2011. The procedural form is Administrative, and the decision form is . On this page, you will find essential information about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find important information quickly.

The court decision No. 21070106 refers to case No. 2а/0470/8910/11

This decision relates to case No. 2а/0470/8910/11. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 21070105
Next document : 21070107