Decision № 20788065, 10.01.2012, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
10.01.2012
Case No.
9/406
Document №
20788065
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 9/40610.01.12 За позовомТовариства з обмеженою відповідальністю "ТМА Маркетинг"

ДоТовариства з обмеженою відповідальністю "Інвід-Про"

Простягнення боргу 93 119,06 грн.

Суддя Бондаренко Г.П.

Представники :

від позивачаОСОБА_1 (дов. б/н від 29.11.2011р.)

від відповідачаДедяйкіна О.М. (директор, прот. №1 від 16.09.2012р.)

В судовому засіданні 10.01.2012р. відповідно до ст. 85 ГПК України оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТМА Маркетинг" (далі по тексту - позивач) звернулося до Господарського суду м. Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвід-Про" (далі по тексту відповідач) про стягнення 93119, 06 грн., з яких 27968,04 грн. основної заборгованості за Договором на поставку товару №12/04/10-П від 12.04.2010р., 60552, 00 грн. штрафу, 2163, 33 грн. пені, 745, 15 грн. трьох відсотків річних, 1690, 54 грн. інфляційних збитків за прострочення виконання грошового зобовязання, а також просить суд покласти на відповідача судові витрати.

Також, у позовній заяві позивач просить суд вжити заходів до забезпечення позову в порядку ст. ст. 66, 67 ГПК України:

- накласти арешт на кошти на рахунку відповідача у межах заявленої до стягнення суми, а саме 93119, 06 грн. в КМФ “Укрсоцбанк” п/р 26008027249653, МФО 322012, або на будь-якому іншому рахунку, виявленому державним виконавцем.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем умов Договору про поставку товару №12/04/10-П від 12.04.2010р. та Додаткової угоди до Договору №142/04/10-П від 12.04.2010р. в частині повернення позивачу передплати за непоставлений товар. Позовні вимоги вмотивовані положеннями ст. ст. 509, 526, 610, 612, 625, 663, 684 ЦК України, ст. ст. 193, 216, 217, 218, 224, 231, 232 ГК України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.12.2011 року позовну заяву прийнято до розгляду, порушено провадження у справі №9/406, розгляд справи призначено на 10.01.2012 року.

06.01.2012 року через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва відповідачем подано письмові пояснення по справі в яких повідомлено про часткову оплату суми основної заборгованості у розмірі 300,00 грн. та про часткове визнання позову, в частині стягнення 27668, 04 грн. основної заборгованості, 2163, 33 грн. пені, 745,15 трьох відсотків річних, 1690,54 грн. інфляційних збитків. Також у поданих поясненнях відповідач просить суд притягнути у якості співвідповідача по справі ТОВ “Медіа-Холдінг УНТ”, у звязку з тим, що у ТОВ “Медіа-Холдинг УНТ” існує дебіторська заборгованість у розмірі 28916, 00 грн. перед відповідачем.

В судовому засіданні представником відповідача надано усні пояснення щодо клопотання про притягнення у якості співвідповідача ТОВ “Медіа-Холдинг УНТ”, підтримано подане клопотання.

Розглянувши подане клопотання про залучення у якості співвідповідача у справі ТОВ “Медіа-Холдинг УНТ”, суд відмовляє в його задоволенні, враховуючи те, що дана особа не є зобовязаною у спірних правовідносинах, а виконання чи невиконання зобовязань контрагентами відповідача не впливає на обовязок відповідача у справі щодо виконання його зобовязань перед позивачем у спірних правовідносинах.

Представником позивача надано додаткові письмові пояснення по справі, повідомлено суд про часткову сплату відповідачем 30.11.2011 року суми основної заборгованості у розмірі 300,00 грн., підтримано позовні вимоги в повному обсязі.

Представником відповідача надано усні пояснення по справі, частково заперечено проти задоволення позовних вимог в частині стягнення штрафу, враховуючи те, що на думку відповідача, даний штраф підлягав би сплаті у випадку, якщо б сторони не розірвали договір між сторонами та позивач прийняв виконання відповідача з запізненням.

Щодо поданої заяви про забезпечення позову, то суд прийшов до висновку про те, що вона не підлягає розглядові судом, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 66 Господарського процесуального кодексу України господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право вжити заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

У відповідності до ч. ст. 4 Закону України “Про судовий збір”, судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі. Згідно з пунктом 1 ст.22 Закону України “Про Державний бюджет України на 2011 рік” встановлено, що мінімальна заробітна плата у місячному розмірі станом на 01.01.2011р. становить 941,00 грн.

Згідно ч. 2 ст. 4 Закону України “Про судовий збір”, ставка за подання до господарського суду заяви про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову складає 1,5 розміру мінімальної заробітної плати.

Тобто за подання заяви по забезпечення позову, заявником мало бути сплачено 1411,50 грн. судового збору (станом на момент подання позовної заяви, разом з заявою про забезпечення позову 07.12.2011р.). Доказів оплати позивачем поданої в судовому засіданні заяви про забезпечення позову суду до заяви не додано.

Враховуючи вищевикладене та недотримання заявником ст. 4 Закону України “Про судовий збір”, суд залишає без розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю “ТМА Маркетинг” про забезпечення позову.

Крім того, суд звертає увагу заявника, що ним у заяві не наведено обставин та не надано доказів щодо того, що відповідачем вчиняються дії (бездіяльність), що може призвести до неможливості чи утруднення виконання рішення суду, у випадку задоволення позовних вимог.

Розглянувши подані матеріали, заслухавши пояснення повноважних представників сторін, всебічно і повно зясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

14 квітня 2010 року між Товариством з обмеженою відповідальністю “Інвід-Про” (далі по тексту Відповідач, Продавець за Договором) та Товариством з обмеженою відповідальністю “ТМА Маркетинг” (далі по тексту Позивач, Покупець за Договором) укладено Договір про поставку товару №12/04/10-П (далі по тексту - Договір).

11 листопада 2010 року між позивачем та відповідачем було підписано Додаткову угоду до Договору (далі по тексту Додаткова угода).

Згідно п. 1.1. Додаткової угоди, Продавець зобов'язується повернути Покупцю 542184,00 грн. (п'ятсот сорок дві тисячі сто вісімдесят чотири гривні 00 копійок), у т.ч. ПДВ 20% - 90 364,00 грн. (дев'яносто тисяч триста шістдесят чотири гривні 00 копійок), які є передоплатою, внесеною Покупцем за поставку Товару, зазначеного в п. 1.1.1. Договору, на умовах Договору:

виплатити неустойку, у вигляді пені, згідно п.6.3. Договору, у сумі 17784,04 грн. (сімнадцять тисяч сімсот вісімдесят чотири гривні 04 копійки). (п. 1.2. Додаткової угоди).

Повернення передоплати та виплата неустойки проводиться Продавцем у наступному порядку: 150 000,00 грн. (сто п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), у т.ч. ПДВ 20% - 25 000,00 грн. (двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок) не пізніше 30 листопада 2010 року. 392 184,00 грн. (триста дев'яносто дві тисячі сто вісімдесят чотири гривні 00 копійок), у т.ч. ПДВ 20% - 65 364 ,00 грн. (шістдесят п'ять тисяч триста шістдесят чотири гривні 00 копійок) не пізніше 29 грудня 2010 року. 17784,04 грн. (сімнадцять тисяч сімсот вісімдесят чотири гривні 04 копійки) - не пізніше 29 грудня 2010 року (п. п. 2.1., 2.2., 2.3. Додаткової Угоди).

Пунктом 3 Додаткової угоди передбачено, що дана Додаткова Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та є невідємною частиною Договору №12/04/10-П про поставку товару від 12.04.2010р. і діє до повного виконання Сторонами своїх зобовязань, зазначених в цій Додатковій Угоді.

Після повернення Продавцем Покупцю сум, зазначених в п. 1 цієї Додаткової Угоди, на умовах, визначених в п. 2 цієї Додаткової Угоди, Покупець не матиме до продавця жодних матеріальних, фінансових та інших претензій (п. 5 Додаткової угоди).

Як на те посилається Позивач, Відповідачем частково та з порушенням строків повернуто кошти у розмірі 532000,00 грн., а саме перераховано на рахунок Позивача 18.11.2010 року 150000,00 грн., 26.11.2010 року 282000,00 грн., 28.12.2010 року 20000,00 грн., 01.02.2011 року 50000,00 грн., 17.03.2011 року 30000,00 грн., що підтверджується доданими до позовної заяви належними чином засвідченими копіями банківських виписок.

За твердженням Позивача, Відповідачем умови Додаткової угоди виконано частково, грошові кошти у повному обсязі не повернуто, в результаті чого у відповідача перед Позивачем утворилась заборгованість у розмірі 27968, 04 грн.

На підтвердження визнання Відповідачем суму заборгованості Позивачем додано до матеріалів справи лист ТОВ “Інвід-Про” вих. №2010/10-0137 від 27.10.2010р.

Позивач у позовній заяві просить суд стягнути з Відповідача 27968,04 грн. основної заборгованості згідно Додаткової угоди, штраф у розмірі 60552, 00 грн. на підставі п. 6.5. Договору, 2163,33 грн. пені, 745,15 грн. трьох відсотків річних та 1690, 54 інфляційних збитків.

Заявлені у справі позовні вимоги, Відповідачем визнаються частково, у наданих письмових та усних поясненнях заперечено проти задоволення позовних вимог в частині стягнення штрафу у розмірі 60552, 00 грн.

Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і обєктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що позовні вимоги позивача підлягають частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 1.1 Договору, укладеного між сторонами Продавець (відповідач у справі) зобовязується поставити Покупцю (позивач у справі) товар, згідно Специфікації, зазначеної в Додатку №1, що є невідємною частиною даного Договору, а Покупець зобовязується прийняти та розрахуватись за наступний товар:

LCD панель Samsung серії UT-460UT 12 шт. на загальну суму 504600,00 грн.; Каркасна конструкція для відео-стени 2 шт. на загальну суму 14500,00 грн.; Kramer VP-6A підсилювач-розподільник 2 шт. на загальну суму 8700,00 грн. (п.п. 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. Договору).

Укладений між сторонами Договір став підставою для виникнення у сторін господарських зобов'язань відповідно до ст. ст. 173, 174 ГК України (ст. ст. 11, 202, 509 ЦК України), і згідно ст. 629 ЦК України є обов'язковими для виконання сторонами.

У відповідності до п. 2.2. вказаного Договору, загальна ціна Договору складає 633360, 00 грн. (шістсот тридцять три тисячі триста шістдесят грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ.

Пунктом 2.3.1 Договору передбачено, що Покупець здійснює передоплату у розмірі 90% від загальної ціни Договору, не пізніше 16 квітня 2010 року на основі отриманого рахунку від Продавця.

16.04.2010 року Позивачем на виконання умов п. 2.3.1. Договору проведено перерахунок суму попередньої оплати за Договором у розмірі 570027, 00 грн., що підтверджується доданою до матеріалів справи випискою по рахунку Позивача та не заперечується Відповідачем.

Пунктами 4.1., 4.1.1. Договору передбачено, що Продавець зобов'язується поставити весь Товар, зазначений в п. 1.1. даного Договору, на умовах "DDP", згідно „Інкотермс - 2000", в наступні строки: протягом 60 (шестидесяти) календарних днів з моменту здійснення передоплати згідно п.2.3.1. цього Договору.

З урахуванням проведення Позивачем передоплати за Договором 16.04.2010 року, зазначений в п. 1.1 Договору товар мало бути поставлено Відповідачем в строк до 16.06.2010р.

14.06.2010 року Відповідачем поставлено Позивачу товар зазначений у п. п. 1.1.2., 1.1.3. Договору на загальну суму 27840, 00 грн., що підтверджується доданою до матеріалів справи належним чином засвідченою копією видаткової накладної №ІН-0000056 від 14.06.2010р.

За твердженням Позивача, визначений у п. 1.1.1. Договору товар Відповідачем не було поставлено Позивачу в повному обсязі.

Таким чином, відповідачем у справі було порушено зобовязання по договору купівлі-продажу, по якому здійснено передплату щодо вчасної та у повному обсязі поставки товару по договору. Дана обставинами сторонами у справі не заперечується.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 611 ЦК України, у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: припинення зобов'язання внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору.

Відповідно до ч. 2 ст. 693 ЦК України, якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Таким чином, позивач у справі скористався своїми правом на захист порушених прав шляхом застосування до відповідача оперативно-господарських санкцій у вигляді розірвання договору купівлі-продажу, та між сторонами у справі 11 листопада 2010 року було підписано Додаткову угоду до Договору (далі по тексту Додаткова угода) про розірвання основного договору та визначено умови щодо повернення передплати та нарахування штрафних санкцій по основному договору.

Згідно п. 1.1. Додаткової угоди, Продавець зобов'язується повернути Покупцю 542184,00 грн. (п'ятсот сорок дві тисячі сто вісімдесят чотири гривні 00 копійок), у т.ч. ПДВ 20% - 90 364,00 грн. (дев'яносто тисяч триста шістдесят чотири гривні 00 копійок), які є передоплатою, внесеною Покупцем за поставку Товару, зазначеного в п. 1.1.1. Договору, на умовах Договору:

виплатити неустойку, у вигляді пені, згідно п.6.3. Договору, у сумі 17784,04 грн. (сімнадцять тисяч сімсот вісімдесят чотири гривні 04 копійки). (п. 1.2. Додаткової угоди).

Повернення передоплати та виплата неустойки проводиться Продавцем у наступному порядку: 150 000,00 грн. (сто п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), у т.ч. ПДВ 20% - 25 000,00 грн. (двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок) не пізніше 30 листопада 2010 року. 392 184,00 грн. (триста дев'яносто дві тисячі сто вісімдесят чотири гривні 00 копійок), у т.ч. ПДВ 20% - 65 364 ,00 грн. (шістдесят п'ять тисяч триста шістдесят чотири гривні 00 копійок) не пізніше 29 грудня 2010 року. 17784,04 грн. (сімнадцять тисяч сімсот вісімдесят чотири гривні 04 копійки) - не пізніше 29 грудня 2010 року (п. п. 2.1., 2.2., 2.3. Додаткової Угоди).

Отже, з моменту підписання Додаткової угоди між сторонами виникли зобовязання щодо належного виконання умов Додаткової угоди.

Всього по Додатковій угоді, відповідач був зобовязаний повернути грошові кошти позивачу у сумі 559968,04 грн., включаючи і 7784,04 грн. пені за неналежне виконання відповідачем зобов'язань по договору купівлі-продажу.

Однак, в порушення взятих на себе зобовязань повернув лише 532000,00 грн.

В силу ч. 1 ст. 193 ГК України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. При цьому, до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених ГК України.

Відповідно до ст. ст. 525, 526 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

В силу ст. 599 ЦК України зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Як встановлено судом, Відповідачем п. п. 1.1., 1.2. Додаткової угоди виконано частково, повернуто кошти у розмірі 532000, 00 грн., заборгованість у розмірі 27968, 04 грн. повернуто не було, що підтверджується відповідачем.

Як вбачається з поданої Позивачем в судовому засіданні заяви, Відповідачем частково сплачено суму основної заборгованості 30.11.2011р. у розмірі 300,00 грн., тобто до подання позивачем позовної заяви до суду та порушення провадження у справі. (Позовна заява ТОВ “ТМА Маркетинг” зареєстрована за вх. №36661 від 07.12.2011р.).

Пункт 1-1 ч.1 статті 80 ГПК України передбачає, що господарський суд припиняє провадження у справі, якщо, зокрема, між сторонами відсутній предмет спору, тобто відсутні спірні матеріально-правові відносини.

Відповідно до ч.2 статті 80 ГПК України у випадках припинення провадження у справі повторне звернення до господарського суду зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав не допускається.

Таким чином, суд припиняє провадження по справі №9/406 в частині стягнення 300,00 грн. основного боргу у звязку з відсутністю предмету спору.

Доказів оплати заборгованості у розмірі 27668, 04 грн. відповідачем суду не надано, наявність заборгованості підтверджено.

Факт наявності боргу у Відповідача перед Позивачем за Додатковою угодою в сумі 27668,04 грн. належним чином доведений, документально підтверджений і Відповідачем не спростований, строк оплати, у відповідності до п. п. 2.1., 2.2., 2.3. Додаткової угоди є таким, що настав, а тому позовні вимоги в частині стягнення основного боргу є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню у розмірі 27668, 04 грн.

Щодо заявлених позовних вимог про стягнення з Відповідача штрафу у розмірі 60552, 00 грн. на підставі п. 6.5. Договору, суд приходить до висновку, що позовні вимоги в цій частині не підлягають задоволенню виходячи з наступного.

У відповідності до п. 6.5. Договору, якщо продавець затримує поставку більше ніж на 10 (десять) банківських днів від строків, встановлених в даному Договорі, Покупець зобовязується виплатити Покупцю штраф у розмірі 10% вартості непоставленого Товару.

Як вже зазначалось судом вище, у звязку з порушенням Відповідачем зобовязань по Договору, Позивачем до Відповідача було застосовано оперативно-господарські санкції у вигляді розірвання Договору та укладено Додаткову угоду, умовами якої передбачено повернення суми передоплати, яка стала підставою для виникнення між сторонами у справі зобовязань, зокрема, у Відповідача щодо повернення передоплати.

У відповідності до ч. 1 ст. 653 ЦК України, у разі зміни договору зобов'язання сторін змінюються відповідно до змінених умов щодо предмета, місця, строків виконання тощо. У разі зміни або розірвання договору зобов'язання змінюється або припиняється з моменту досягнення домовленості про зміну або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором чи не обумовлено характером його зміни (ч. 2 ст. 653 ЦК України).

Таким чином, зобов'язання сторін по договору купівлі-продажу припинилися (були розірвані) з моменту підписання додаткової угоди про розірвання договору, та між ними виникли нові зобов'язання по додатковій угоді.

Неналежне виконання Додаткової угоди Відповідачем стало причиною звернення Позивача до суду.

Враховуючи зазначені вище, а також те, що у Додатковій угоді відсутні положення щодо стягнення штрафу у розмірі 10%, суд не вбачає підстав для задоволення позовних вимог Позивача цій в частині.

Окремо, суд звертає увагу, що з умов п. 6.5. Договору, не вбачається обовязку Продавця (Відповідача) по оплаті штрафу.

Також, Позивачем заявлено вимогу про стягнення з Відповідача пені за період з 30.12.2011р. по 29.06.2011р. у розмірі 2163,33 грн.

Пунктом 6 Додаткової угоди передбачено, що у випадку порушення Продавцем строків повернення суми передоплати та виплати неустойки, на умовах передбачених цією Додатковою угодою, Продавець сплачує Покупцю пеню, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення від суми прострочення.

Відповідно до ст. 230 Господарського кодексу України, штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

У відповідності до ч. 1 ст. 549 Цивільного кодексу України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

Перевіривши розрахунок пені наведених Позивачем у позовній заяві, враховуючи несвоєчасне повернення Відповідачем грошових коштів, суд задовольняє позовні вимоги щодо стягнення з відповідача пені частково, виходячи з нарахування пені на суму заборгованості на строк у шість місяців у розмірі облікової ставки НБУ.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що з відповідача підлягає стягненню пеня за період з 30.12.2010р. по 29.06.2011р. у розмірі 2161, 58 грн. відповідно до розрахунку суду долученого до матеріалів справи.

Крім того, Позивач на підставі ст. 625 Цивільного кодексу України просить суд стягнути з Відповідача на свою користь 745,15 грн. трьох відсотків річних за період з 30.12.2010р. по 15.11.2011р. та 1690, 54 грн. інфляційних збитків за період з січня по жовтень 2011 року.

Згідно ст. 229 Господарського кодексу України та ст.625 Цивільного Кодексу України, за прострочення виконання грошового зобовязання настає відповідальність у вигляді сплати суми боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також сплати трьох процентів річних від простроченої суми.

Оскільки вимоги Позивача щодо стягнення з Відповідача 3% річних та інфляційних збитків ґрунтуються на законі (ст. 625 Цивільного кодексу України), а Відповідач є таким що прострочив виконання грошового зобовязання, перевіривши розрахунок Позивача, суд приходить до висновку про часткове задоволення позовних вимог Позивача про стягнення з Відповідача інфляційних збитків та трьох відсотків річних, згідно розрахунку суду долученого до матеріалів справи.

З Відповідача на користь Позивача підлягає стягненню 1174, 66 грн. інфляційних збитків та 737, 90 грн. трьох відсотків річних.

Відповідно до ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Враховуючи вищевикладене, позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю “ТМА Маркетинг” підлягають задоволенню частково.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, витрати по сплаті судового збору покладаються на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Виходячи з вищенаведеного та керуючись ст. ст. 4, 49, 75, п. 1-1 ст. 80 ГПК України, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Провадження у справі №9/406 в частині стягнення 300,00 грн. основної заборгованості припинити.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “Інвід-Про” (04112, м. Київ, вул. Тимофія Шамрила, 15-А, кв. 45; код ЄДРПОУ 32162740; з будь-якого рахунку виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “ТМА Маркетинг” (04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 13А; код ЄДРПОУ 35017039) 27668 (двадцять сім тисяч шістсот шістдесят вісім) грн. 04 коп. основної заборгованості, 737 (сімсот тридцять сім) грн. 90 коп. трьох відсотків річних, 1174 (одна тисяча сто сімдесят чотири) грн. 66 коп. інфляційних збитків, 2161 (дві тисячі сто шістдесят одна) грн. 58 коп. пені, 634 (шістсот тридцять чотири) грн. 84 коп. витрат з судового збору.

4. В задоволенні інших позовних вимог відмовити.

5. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

6.Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

СуддяГ.П. Бондаренко

Рішення підписано 13.01.2012 року

Previous document : 20762454
Next document : 20829856