Decree № 20596007, 20.12.2011, Kharkiv Circuit Administrative Court

Approval Date
20.12.2011
Case No.
14596/11/2070
Document №
20596007
Form of legal proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Харківський окружний адміністративний суд

61004 м. Харків вул. Мар'їнська, 18-Б-3

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м.Харків

20.12.2011 р. №2а- 14596/11/2070

Харківський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді - Мар'єнко Л.М.

розглянувши в письмовому провадженні справу за адміністративним позовом Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м.Харкова до Товариства з обмеженою відповідальністю "Енологія-Харків" про надання дозволу на погашення заборгованості, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач, Державна податкова інспекція у Жовтневому районі м.Харкова, звернувся до Харківського окружного адміністративного суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Енологія-Харків", в якому просить суд надати дозвіл позивачу на погашення суми податкового боргу відповідача у розмірі 173164,30 грн. з розрахункових рахунків відкритих в АТ "УкрСиббанк": №2600619735100, №26051197355100 та за рахунок його майна, що перебуває у податковій заставі. В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, відповідач має податковий борг в розмірі 173164,30 грн. на підставі рішення про застосування фінансових санкцій від 28.09.2010 року №201541 щодо порушення вимог ч.10 ст.15 Закону України "Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" - роздрібна торгівля алкогольними напоями без наявності ліцензії. Відповідач вказане рішення не оскаржував, але сума санкцій сплачена ним не була, тому позивач змушений був звернутись до суду.

Від представника позивача - Бондар Д.О. надійшла письмова заява про розгляд справи за її відсутності.

Представник відповідача в судове засідання не прибув, про час, дату та місце слухання справи був повідомлений повісткою з поштовими повідомленням, що підтверджує наявне в матеріалах справи поштове направлення, клопотань та заяв не надав. Відповідно до ст.35 КАС України відповідач є належно повідомленим про дату, час та місце судового засідання. Відповідач відзив на позов не надав, правом участі в судовому засіданні не скористався.

На підставі ч.4 ст.128 КАС України, справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів, враховуючи повторне неприбуття у судове засідання відповідача, який не є суб'єктом владних повноважень.

Судом розглянуто справу у письмовому провадженні у відповідності до ч.6 ст.128 КАС України, оскільки відсутні перешкоди для розгляду справи у судовому засіданні, визначених цією статтею, і прибули не всі особи, які беруть участь у справі, хоча і були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, та відсутні потреби заслухати свідка чи експерта.

Фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється згідно до вимог ст.41 КАС України.

Дослідивши наявні у матеріалах справи докази, суд встановив наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Енологія-Харків" зареєстровано як юридична особа 29.09.2008 року №14801020000042101 виконавчим комітетом Харківської міської ради та перебуває на обліку в ДПІ Жовтневого району м.Харкова з 30.09.2008 року.

Відповідно до ст. 15 Закону України “Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” - роздрібна торгівля алкогольними напоями може здійснюватися субєктами підприємницької діяльності всіх форм власності лише за наявності у них відповідної ліцензії, яка є документом державного зразка, що посвідчує право субєкта підприємницької діяльності на провадження певного виду діяльності протягом визначеного строку. Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольним напоями видається строком на один рік.

Стаття 17 Закону України “Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” передбачає відповідальність субєктів господарювання за здійснення торгівлі алкогольними напоями без ліцензії у вигляді накладення фінансової санкції.

Так, на виконання Постанови КМУ від 02.06.2003 року №790 "Про затвердження застосування фінансових санкцій, передбачених статтею 17 Закону України “Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” та наказу ДААК ДПА України №80 від 08.07.2003 р. "Про затвердження Інструкції про порядок застосування фінансових санкцій", регіональне управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України у Харківській області направив до ДПІ Жовтневого району м.Харкова, для контролю за виконанням, рішення про застосування фінансових санкцій №201541 від 28.09.2010 року до ТОВ "Енологія-Харків".

Згідно п. 10 Порядку застосування штрафних санкцій, передбачених ст.17 Закону, який затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2003р. №790, передбачено, що у разі невиконання субєктом підприємницької діяльності рішення про застосування фінансових санкцій протягом 30 днів після його одержання, сума санкції стягується на підставі рішення суду.

Дослідженими по справі матеріалами доведено факт порушення вимог закону щодо наявності ліцензії при здійсненні роздрібної торгівлі алкогольними напоями відповідачем, встановлено законність та обґрунтованість накладеної фінансової санкції. Також судом встановлено, що сума накладеної санкції 173164,30 грн. відповідачем не сплачена.

Згідно ст.61 ПК України, органи державної податкової служби здійснюють, зокрема, контроль щодо правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Відповідно до ст.2 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", завданням органів державної податкової служби, зокрема є: здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством.

Згідно з ст.10 вказаного закону, до функцій органів державної податкової служби входить здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків та зборів (обов'язкових платежів). Крім того, податкові органи контролюють своєчасність подання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням податків та інших платежів, а також перевіряють достовірність цих документів щодо правильності визначення об'єктів оподаткування і обчислення податків, інших платежів; забезпечують застосування та своєчасне стягнення сум фінансових санкцій, передбачених цим Законом та іншими законодавчими актами України за порушення податкового законодавства, а також стягнення адміністративних штрафів за порушення податкового законодавства, допущені посадовими особами підприємств, установ, організацій та громадянами; проводять перевірки фактів приховування і зниження сум податків та зборів (обовязкових платежів) у порядку, встановленому цим Законом та іншими законами України.

Згідно п.95.1 ст.95 ПК України - орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Пунктом 95.3 ст.95 ПК України встановлено, що стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

На підставі викладеного вище, беручи до уваги той факт, що відповідно до ч.1 ст.71 КАС України, кожна сторона належними і достатніми доказами повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, а відповідач належними доказами не довів факту погашення заборгованості у розмірі 173164,30 грн., суд дійшов висновку про законність та обґрунтованість позовних вимог, через що позов підлягає задоволенню у повному обсязі.

Відповідно ч.4 ст. 94 КАС України у справах, в яких позивачем є субєкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа судові витрати з відповідача не стягуються.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 2, 8-14, 41, 94, 128, 160-163, 167, 186 КАС України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м.Харкова до Товариства з обмеженою відповідальністю "Енологія-Харків" про надання дозволу на погашення заборгованості задовольнити в повному обсязі.

Надати дозвіл Державній податковій інспекції у Жовтневому районі м.Харкова на стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Енологія-Харків" (61064, м.Харків, вул.Полтавський шлях, 123, код ЄДРПОУ 36034673) з розрахункових рахунків відкритих в АТ "УкрСиббанк": №2600619735100, №26051197355100 та за рахунок його майна, що перебуває у податковій заставі, суми податкового боргу в розмірі 173164.30 грн. (сто сімдесят три тисячі сто шістдесят чотири гривні 30 копійок).

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Харківського апеляційного адміністративного суду через Харківський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Суддя Л.М. Мар'єнко

Previous document : 20596005
Next document : 20596009