Decision № 19887617, 25.11.2011, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
25.11.2011
Case No.
41/493
Document №
19887617
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 41/49325.11.11 За позовомТовариства з обмеженою відповідальністю «Анкор»

доТовариства з обмеженою відповідальністю «Видавнича група «Альфа»

простягнення 3374,71 грн.

Суддя Спичак О.М.

Представники сторін:

від позивача: ОСОБА_1.дов. № 5 від 17.10.2011 року;

від відповідача: не зявився;

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Анкор»звернулося до господарського суду міста Києва з позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Видавнича група «Альфа» про стягнення 2500,00 грн. основного боргу, 663,57 грн. інфляційних втрат та 211,14 грн. 3% річних.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідачем не виконані в повному обсязі зобовязання щодо оплати коштів за поставлений товар відповідно до видаткової накладної наявної в матеріалах справи.

Ухвалою від 27.10.2011 року було порушено провадження по справі та призначено її розгляд на 25.11.2011 року.

В судовому засіданні 25.11.2011 року представник позивача подав документи на вимогу ухвали суду про порушення провадження у справі та надав усні пояснення по справі, відповідно до яких позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Представник відповідача в судове засідання 25.11.2011 року не зявився, вимоги ухвали про порушення провадження у справі не виконав, про причину неявки суд не повідомив, про час та дату проведення судового засідання був повідомлений належним чином.

Згідно з абзацом 4 пункту 2 Інформаційного листа Вищого Господарського суду України № 01-08/140 від 15.03.2010 року «Про деякі питання запобігання зловживанню процесуальними правами у господарському судочинстві»особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною у позовній заяві.

Відповідно до положень статті 75 ГПК України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

В судовому засіданні 25.11.2011 року на підставі ст. 85 ГПК України оголошено вступну та резолютивну частини рішення суду.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представника позивача, господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів справи, позивач на підставі здійсненого відповідачем замовлення № АН9-00000614 від 06.02.2009 року виставив на оплату рахунок фактуру № АН9-00000614.

В свою чергу, відповідач виставлений рахунок не оплатив, проте позивач поставив відповідачу товар на загальну суму 3 168,00 грн., що засвідчується видатковою накладною № РН-0000507 від 06 лютого 2009 року та довіреністю на отримання товарно матеріальних цінностей № 130 від 06.02.2009 року.

Як вбачається з накладної № РН-0000507 в графі умова продажу зазначено, що оплата за товар здійснюється шляхом передплати, тобто прострочення щодо оплати за поставлений товар розпочалось з 07.02.2009 року.

04.08.2009 року відповідач сплатив позивачу 668,00 грн., що підтверджується банківською випискою, у звязку з чим в останнього перед позивачем виникла заборгованість в сумі 2500,00 грн.

11 серпня 2011 року позивач направив на адресу відповідача претензію № 2011-08-11/03, відповідно до якої просив останнього погасити існуючу заборгованість, на доказ чого надано повідомлення про вручення поштового відправлення, фіскальний чек № 4121 від 11.08.2011 року та реєстр поштових рекомендованих відправлень (копії в матеріалах справи), проте вищезазначена вимога залишена відповідачем без задоволення та належного реагування.

Станом на день розгляду справи в суді суму боргу відповідач не сплатив, жодних заперечень та доказів на спростування обставин, викладених позивачем відповідач не надав, тому загальна заборгованість відповідача перед позивачем становить 2500,00 грн.

Відповідно до ст. 509 Цивільного кодексу України зобовязанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобовязана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконану роботу, надати послуги, сплатити гроші тощо) або утриматись від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання обовязку.

Зобовязання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Згідно до ст. 11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обовязків, зокрема, є: договори та інші правочини; створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; інші юридичні факти.

Статтею 207 Цивільного кодексу України визначено, що правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони.

Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв'язку.

Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).

Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства, та скріплюється печаткою(ч.2 ст. 207).

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України зобовязання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 527 Цивільного кодексу України визначено, що боржник зобов'язаний виконати свій обов'язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту.

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України, субєкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобовязання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобовязання відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобовязання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Частиною другою статті 530 Цивільного кодексу України встановлено, що якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Зважаючи на встановлені факти та вимоги вищезазначених правових норм, а також враховуючи, що відповідач в установленому порядку обставини, які повідомлені позивачем не спростував, розміру позовних вимог не оспорив та належних доказів на заперечення відомостей повідомлених позивачем не надав, господарський суд приходить до висновку, що позовні вимоги в частині стягнення основного боргу нормативно та документально доведені, а тому підлягають задоволенню повністю в сумі 2 500,00 грн.

Відповідно до ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Позивач нарахував та просить стягнути з відповідача 211,14 грн. 3 % річних за період з 07.02.2009 року по 14.10.2011 року та 663,57 грн. інфляційних втрат за період з 07.02.2009 року по 30.06.2011 року.

Здійснивши перерахунок 3 % річних та інфляційних втрат, з урахуванням вартості поставленого товару, суми сплат, прострочення відповідачем грошового зобовязання та умов сплати вказаних у видатковій накладній, господарський суд дійшов до висновку, що позовні вимоги в цій частині підлягають задоволенню повністю, відповідно до обґрунтованого розрахунку позивача.

Відповідно до ст. 49 ГПК України судові витрати підлягають до стягнення з відповідача на користь позивача.

Керуючись, ст.ст. 32, 33, 49, 82-85 ГПК України, суд,

В И Р І Ш И В:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Видавнича група «Альфа» (місцезнаходження: 03115, м. Київ, Святошинський р н, просп. Перемоги, буд. 136, кімн. 34, код ЄДРПОУ 34834021) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Анкор»(місцезнаходження: 04060, м. Київ, вул. Ольжича, буд. 5; фактична адреса: 08131, Київська обл., Києво Святошинський р н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, буд. 75, код ЄДРПОУ 24720940) 2 500 (дві тисячі пятсот) грн. 00 коп. основного боргу, 663 (шістсот шістдесят три) грн. 57 коп. інфляційних втрат, 211 (двісті одинадцять) грн. 14 коп. 3% річних, 102 (сто дві) грн. 00 коп. державного мита та 236 (двісті тридцять шість) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя Спичак О.М.

Дата підписання рішення

01.12.2011 року

Часті запитання

Який тип судового документу № 19887617 ?

Документ № 19887617 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 19887617 ?

Дата ухвалення - 25.11.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 19887617 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 19887617 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 19887617, Commercial Court of Kyiv City

The court decision No. 19887617, Commercial Court of Kyiv City was adopted on 25.11.2011. The procedural form is Economic, and the decision form is Decision. On this page, you will find important data about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find useful data easily.

The court decision No. 19887617 refers to case No. 41/493

This decision relates to case No. 41/493. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 19887609
Next document : 19887622