Decision № 19282658, 14.11.2011, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
14.11.2011
Case No.
45/210
Document №
19282658
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 45/21014.11.11 За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Анкор"

До відповідача:Товариства з обмеженою відповідальністю "Літера-Друк"

Про:стягнення 40.446,81 грн.

Суддя Балац С.В.

Представники: Позивача:Степанюк Я.В. Відповідача: Пухальська І.С. Суть спору: стягнення з відповідача 40.446,81 грн., з яких 32,313,89 грн. –основного боргу, 2064,67 грн. –3% річних, 6068,25 грн. –збитків від інфляції.

Позовні вимоги мотивовані тим, що позивач поставив відповідачеві товар, а відповідач його отримав проте розрахувався лише частково, чим порушив права позивача. Тому позивач просить позов задовольнити.

У відзиві на позовну заяву, відповідач зазначив, що сума основного боргу в розмірі 32.313,89 грн. ним погашена 11.11.2011, а з розрахунками 3% річних та збитків від інфляції відповідач не погодився виходячи з наступного. Строк дії договору від 19.09.2008 № 218/09 встановлений до 31.12.2008, і він не містить умови про пролонгацію, тому на поставки товару, які здійснювалися після 31.12.2008, умови згаданого договору не поширюються. На поставки, здійснені після 31.12.2008 строк для їх оплати сторонами не встановлено, тому строк для оплати таких поставок настав лише після пред'явлення вимоги про оплату. Відповідачем надано контр розрахунок 3% річних, що складає 90,30 грн., та збитків від інфляції, що складає 32,31 грн.

Ухвалою від 07.10.2011 порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 31.10.2011.

Ухвалою від 31.10.2011 розгляд справи відкладався на 14.11.2011.

В судовому засіданні 14.11.2011 оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, суд -

ВСТАНОВИВ:

19.08.2008 між позивачем та відповідачем укладено договір № 218/09 (далі - Договір). За умовами вказаного Договору позивач зобов'язувався поставляти товари відповідачеві відповідно до заявок відповідача, а відповідач зобов'язувався приймати та оплачувати ці товари (п. 1.1. Договору).

Згідно п. 6.2. Договору позивач надає відповідачеві відстрочення платежу на суму до 5000,00 грн. на термін не більше 14 календарних днів з моменту передачі товару відповідачеві.

Пунктом 10.5. Договору встановлено, що Договір дійсний до 31.12.2008. Умов щодо пролонгації Договору останній не містить.

Позивач поставляв відповідачеві товар у період з 06.10.2009 по 18.12.2009. Зокрема позивач поставив товар за видатковою накладною № РН-0006368 від 06.10.2009 на суму 2.379,60 грн., видатковою накладною № РН-0006504 від 08.10.2009 на суму 2.985,60 грн., видатковою накладною № РН-0006555 від 12.10.2009 на суму 6.492,00 грн., видатковою накладною № РН-0006781 від 19.10.2009 на суму 2.206,80 грн., видатковою накладною № РН-0006850 від 21.10.2009 на суму 4.585,20 грн., видатковою накладною № РН-0007028 від 26.10.2009 на суму 4.585,20 грн., видатковою накладною № РН-0007081 від 27.10.2009 на суму 422,40 грн., видатковою накладною № РН-0009150 від 03.12.2009 на суму 229,20 грн., видатковою накладною № РН-0008179 від 26.11.2009 на суму 4.580,40 грн., видатковою накладною № РН-0008778 від 04.12.2009 на суму 2.704,40 грн., видатковою накладною № РН-0008996 від 11.12.2009 на суму 4.075,99 грн., видатковою накладною № РН-0008997 від 11.12.2009 на суму 570 грн., видатковою накладною № РН-0009387 від 18.12.2009 на суму 2.617,80 грн., видатковою накладною № РН-0009404 від 18.12.2009 р. на суму 1.092,50 грн. Всього на суму 39.527,09 грн.,

Відповідач на підставі видаткової накладної (повернення) № ВП-0000005 від 15.12.2009 повернув позивачеві товар на загальну суму 1848,00 грн.

Крім того, відповідач 10.12.2009 сплатив позивачеві 2378,68 грн., а 05.09.2011 сплатив 2986,52 грн.

Позивач листом від 11.08.2011 № 2011-08-11/06 звернувся до відповідача з вимогою про сплату боргу. Відповідач вказану вимогу отримав 22.08.2011, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення.

Також відповідач після порушення провадження у справі, відповідач 11.11.2011 сплатив позивачеві 32.313,89 грн.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Договір є підставою виникнення цивільних прав і обов’язків (ст. 11, 626 Цивільного кодексу України), які мають виконуватися належним чином і в установлений строк відповідно до вказівок закону, договору (статті 526 Цивільного кодексу України), а одностороння відмова від виконання зобов’язання не допускаються (ст. 525 Цивільного кодексу України).

Враховуючи те, що Договір діяв до 31.12.2008, і умов щодо пролонгації Договору останній не містить, то вказаний умови Договору поставки не поширюються на поставки товару здійснені позивачем після 31.12.2008.

Проте, на підставі поставок здійснених позивачем у період з 06.10.2009 по 18.12.2009 та відповідно до вимог ст. 11, 509 Цивільного кодексу України між позивачем та відповідачем виникли цивільні правовідносини.

Згідно ч. 1 ст. 626 Цивільного кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Відповідно до ст. 639 Цивільного кодексу України договір може бути укладений у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом.

Згідно ст. 181 Господарського кодексу України господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками. Допускається укладення господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень, якщо законом не встановлено спеціальні вимоги до форми та порядку укладення даного виду договорів.

Отже між сторонами спору виникли договірні відносини.

Статтею 638 Цивільного кодексу України передбачено, що договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною.

Оскільки виходячи із змісту правовідносин, останні є відносинами з поставки товару, то згідно ст. 712 Цивільного кодексу України істотними умовами договору поставки є предмет та ціна.

В накладних, за якими передано товар відповідачеві у період з 06.10.2009 по 18.12.2009, визначено предмет (товар) та його ціну. Проте, сторонами не досягнуто згоди про строк оплати поставленого товару.

Згідно ч. 5 ст. 626 Цивільного кодексу України договір є відплатним, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає із суті договору.

Отже, між позивачем та відповідачем за поставками товару у період з 06.10.2009 по 18.12.2009 укладено договір поставки, за яким позивач зобов’язувався поставляти відповідачеві товар, а відповідач зобов’язувався його прийняти та оплатити відповідно до загальних вимог цивільного законодавства.

Відповідно до ст. 525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Статтею 530 Цивільного кодексу України визначено, що якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Оскільки відповідач отримав вимогу 22.08.2011, то у відповідача виник обов’язок оплатити товар у строк встановлений ч. 2 ст. 530 Цивільного кодексу України.

Натомість, оскільки відповідачем після порушення провадження у справі сплачено позивачеві суму основного боргу, то згідно ст. 598 Цивільного кодексу України зобов'язання відповідача перед позивачем про сплату основного боргу припинено внаслідок погашення боргу відповідачем.

Відповідно до п. 1-1 ст. 80 ГПК України господарський суд припиняє провадження у справі, якщо відсутній предмет спору;

Враховуючи вищевикладене суд вважає за можливе припинити провадження в частині стягнення основного боргу у справі №45/210 за відсутністю предмету спору в цій частині.

Оскільки відповідач прострочив виконання зобов’язання, то відповідач вважається таким, що порушив зобов’язання (ст. 610 Цивільного кодексу України), тому є підстави для застосування відповідальності, встановленої договором або законом.

Відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Вимоги позивача про стягнення 3% річних в сумі 2064,67 грн., підлягають задоволенню частково в сумі 90,30 грн., за розрахунком відповідача, перевіреним судом.

Вимоги позивача про стягнення збитків від інфляції в сумі 6068,25 грн., підлягають задоволенню частково в сумі 32,31 грн., за розрахунком відповідача, перевіреним судом.

Відповідно до ст. 49 ГПК України судові витрати в частині основного боргу, покладаються на відповідача, а в частині 3% річних та збитків від інфляції покладаються на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 33, 49, 80, 82-85, 116-118 Господарського процесуального кодексу України, суд –

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Літера-Друк" (04209, м. Київ, вул. Озерна, буд. 6, кв. 122, код 32979649) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Анкор" (04060, м. Київ, вул. Ольжича, буд. 5, код 24720940) - 90 (дев'яносто) грн. 30 коп. - 3% річних, 32 (тридцять дві) грн. 31 коп. - збитків від інфляції, 324 (триста двадцять чотири) грн. 36 коп. –витрат по оплаті державного мита, 189 (сто вісімдесят дев'ять) грн. 26 коп. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3. Видати наказ.

4. Провадження у справі в частині стягнення 32.313,89 грн. основного боргу припинити.

5. В задоволенні решти вимог відмовити.

6. Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до ст. 84 ГПК України.

Суддя:                                                                                          С. Балац

Дата підписання рішення: 15.11.2011

Часті запитання

Який тип судового документу № 19282658 ?

Документ № 19282658 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 19282658 ?

Дата ухвалення - 14.11.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 19282658 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 19282658 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 19282658, Commercial Court of Kyiv City

The court decision No. 19282658, Commercial Court of Kyiv City was adopted on 14.11.2011. The procedural form is Economic, and the decision form is Decision. On this page, you will find useful information about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find useful information conveniently.

The court decision No. 19282658 refers to case No. 45/210

This decision relates to case No. 45/210. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 19282654
Next document : 19282660