Decision № 19243277, 01.11.2011, Commercial Court of Zaporizhzhia Oblast

Approval Date
01.11.2011
Case No.
9/5009/5398/11
Document №
19243277
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Запорізької області

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.11.11 Справа № 9/5009/5398/11

Суддя Боєва О.С.

м. Запоріжжя

За позовом Концерну “Міські теплові мережі” в особі філії Концерну “Міські теплові мережі” Орджонікідзевського району (69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 137; 69057, м. Запоріжжя, вул. Адм.Нахімова, 4)

до Аграрного рибогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю “Дніпро”(70450, Запорізька область, Запорізький район, смт. Кушугум, вул. Леваневського, 155)

про стягнення суми 4880 грн. 97 коп.

Суддя Боєва О.С.

За участю представників сторін:

Від позивача: ОСОБА_1 (дов. № 20/27 від 04.01.11)

Від відповідача: не з'явився

СУТНІСТЬ СПОРУ:

Заявлено позов про стягнення з відповідача суми 4881,76 грн., з яких: сума 4747,88 грн. - основний борг за договором № 201441 купівлі-продажу теплової енергії в гарячій воді від 01.12.2006р., сума 133,88 грн. 3-% річних.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 09.09.2011р. позовна заява прийнята до розгляду, порушено провадження у справі № 9/5009/5398/11, судове засідання призначено на 25.10.2011р. Ухвалою суду від 25.11.2011р. в порядку ст. 77 ГПК України розгляд справи відкладено на 01.11.2011р.

01.11.2011р. справу розглянуто, оголошено вступну та резолютивну частини рішення. Справа розглянута без застосування засобів технічної фіксації судового процесу.

У судовому засіданні 01.11.2011р. представник позивача надав письмову заяву про уточнення позовних вимог, в якій зазначив, що у позовній заяві допущено помилку при зазначені суми 3% річних, а саме замість суми 133,09 грн. зазначено 133,88 грн. Просить стягнути з відповідача 3% річних в розмірі 133,09 грн.

Заява в порядку ст. 22 ГПК України прийнята судом до розгляду.

Таким чином, предметом розгляду спору у справі є вимоги про стягнення з відповідача суми 4747,88 грн. боргу за поставлену теплову енергію за період з січня 2010р. по квітень 2011р. та суми 133,09 грн. 3% річних.

Позивач підтримав позовні вимоги, викладені у позовній заяві, на підставі ст.ст. 526, 530 ЦК України, ст.ст. 1, 2, 193 ГК України, умов договору № 201441 купівлі-продажу теплової енергії в гарячій воді від 01.12.2006р. просить позов задовольнити.

Відповідач заявлені позовні вимоги не спростував, відзив на позов суду не надав, представник відповідача в судові засідання за викликом не зявлявся, правом надати відзив на позов не скористався. Про час та місце судового засідання відповідача повідомлено належним чином. Ухвали суду направлялись на адресу, вказану в позовній заяві та у довідці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме: 70450, Запорізька область, Запорізький район, смт. Кушугум, вул. Леваневського, 155. Крім того, матеріали справи містять рекомендоване поштове повідомлення про вручення відповідачу ухвали суду. Згідно з п. 3.6 Роз'яснень президії ВГСУ від 18.09.1997р. № 02-5/289 “Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України” (з наступними змінами та доповненнями) особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною у позовній заяві. У випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Згідно з ст. 75 ГПК України справу розглянуто за наявними матеріалами, які суд визнав достатніми для вирішення спору по суті.

Розглянувши матеріали справи та вислухавши пояснення представника позивача, суд

ВСТАНОВИВ:

01.12.2006р. між Концерном “Міські теплові мережі” в особі філії Концерну “Міські теплові мережі” Орджонікідзевського району (теплопостачальна організація, позивач у справі) та Аграрним рибогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю “Дніпро” був укладений договір № 201441 купівлі-продажу теплової енергії в гарячій воді, відповідно до умов якого, позивач зобов`язався відпустити теплову енергію в гарячій воді відповідачу, а останній прийняти та оплатити її вартість за діючими тарифами (цінами) в терміни та в порядку, встановленими умовами договору та додатками до нього, що є його невідємними частинами (п. 1.1.).

Відповідно до п. 10.1., договір діє до 01.08.2007р.

Пунктом 10.4. договору сторони узгодили, що договір вважається пролонгованим на кожний наступний рік, якщо жодна з сторін за місяць до закінчення терміну дії даного договору не заявила про його розірвання.

Згідно з п. 3.2.6. договору, відповідач зобов'язався виконувати умови та порядок оплати спожитої теплової енергії в обсягах і в терміни, які передбачені договором.

Відповідно до розділу 6 Договору, яким обумовлено порядок розрахунків, розрахунковим періодом є календарний місяць. Розрахунки за даним договором здійснюються в грошовій або в іншій формі, що не суперечить діючому законодавству, відповідно до встановлених органами місцевого самоврядування тарифів (цін) діючих на час розрахунків (додаток № 5 до договору) та на підставі показань приладів комерційного обліку теплової енергії або даних, встановлених розрахунковим способом (п. 6.1., 6.2.).

Пунктом 6.3. договору сторони узгодили, що підставою для розрахунків споживача з теплопостачальною організацією є рахунок та акт приймання-передачі.

Згідно з п. 6.4. договору споживач зобовязаний до 20 числа місяця, наступного за розрахунковим, перерахувати на розрахунковий рахунок теплопостачальної організації суму заборгованості за спожиту теплову енергію. Споживач має право робити передоплату.

Відповідно до п. 6.7. договору відповідач з 10 по 12 число місяця, наступного за розрахунковим, повинен отримати від позивача (за ії адресою), документи за розрахунковий період: рахунок-фактуру, акт приймання-передачі теплової енергії, податкову накладну (платникам ПДВ).

Отриманий акт приймання-передачі теплової енергії відповідач повинен підписати, оформити належним чином та повернути на адресу позивача на протязі пяти днів з дати отримання. У разі неотримання акту приймання-передачі, або обґрунтованих заперечень в його підписанні у термін, встановлений п. 6.7.1. договору, акт підписується теплопостачальною організацією з позначенням про відмову у підписанні його споживачем, та оформлений таким чином акт вважається погодженим і є підставою для проведення остаточних розрахунків за зазначений в ньому розрахунковий період (пп.. 6.7.1., 6.7.2.).

Із матеріалів справи слідує, що позивач у період з січня 2010р. по квітень 2011р. (включно) постачав теплову енергію, направляв відповідачу акти приймання-передачі теплової енергії та рахунки для оплати спожитої теплової енергії на загальну суму 4973,25 грн.

Однак, вказана в актах сума в установлений договором строк відповідачем в повному обсязі не сплачена. З матеріалів справи слідує, що відповідачем здійснена лише часткова оплата в сумі 225,37 грн. Таким чином, заборгованість відповідача перед позивачем за договором № 201441 купівлі-продажу теплової енергії в гарячій воді від 01.12.2006р. складає 4747,88 грн.

Згідно зі ст.ст. 11, 509 ЦК України підставою виникнення цивільних прав і обовязків (зобовязань), які мають виконуватися належним чином і в установлений строк відповідно до вказівок закону, договору є договір.

Відповідно до ст.ст. 525, 526 ЦКУкраїни зобовязаннямає виконуватися належним чином і в установлений строк відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших правовихактів, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобовязання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Аналогічний припис містить п.п.1, 7 ст.193 Господарського кодексу України.

Статтею 530 ЦК України також передбачено, що якщо у зобовязанні встановлено строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідач доказів виконання зобовязання і перерахування позивачу заявленої до стягнення суми не надав.

На підставі викладеного, вимога позивача про стягнення з відповідача основного боргу в розмірі 4747,88 грн. підлягає задоволенню.

Також позивач просить стягнути з відповідача суму 133,09 грн. - 3% річних за загальний період з 21.02.2010р. по 31.08.2011р.

Слід зазначити, що нарахування 3% річних здійснювалось позивачем з наступного дня після закінчення терміну розрахунку, визначеного у п. 6.4 договору.

Статтею 625 ЦК України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобовязання, на вимогу кредитора зобовязаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Перевіривши розрахунок позивача, суд встановив, що розрахунок 3-х відсотків річних у розмірі 133,09 грн. здійснений вірно.

Таким чином, вимоги про стягнення суми 133,09 грн. - 3% річних підлягають задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до ст. 49 ГПК України судові витрати у справі слід покласти на відповідача, так як спір доведений до суду з його вини.

Керуючись ст.ст. 22, 49, 75, 8285 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити.

Стягнути з Аграрного рибогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю “Дніпро” (70450, Запорізька область, Запорізький район, смт. Кушугум, вул. Леваневського, 155; код ЄДРПОУ 03888925) на користь Концерну “Міські теплові мережі” (69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 137; фактична адреса: 69057, м. Запоріжжя, вул. Адм.Нахімова, 4; п/р 26030301001951 у Філії - Запорізьке обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України», МФО 313957, код ЄДРПОУ 32121458) суму 4747 (чотири тисячі сімсот сорок сім) грн. 88 коп. основного боргу, суму 133 (сто тридцять три) грн. 09 коп. 3% річних, суму 102 (сто дві) грн. витрат на державне мито, суму 236 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Видати наказ.

Суддя О.С. Боєва

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання. Повне рішення підписано 15.11.2011р.

Previous document : 19243272
Next document : 19243279