Decision № 19242753, 07.11.2011, Commercial Court of Zaporizhzhia Oblast

Approval Date
07.11.2011
Case No.
13/5009/5828/11
Document №
19242753
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Запорізької області

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.11 Справа № 13/5009/5828/11

Суддя Серкіз В.Г.

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Оріхів", м. Оріхів Запорізької області

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Альт-Прайм", м. Запоріжжя

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача Державна податкова інспекція у Оріхівському районі Запорізької області, м. Оріхів Запорізької області

про визнання недійсним договір поставки вугільної продукції № 3/11 від 03.11.2008 р.

Суддя Серкіз В.Г

Представники:

Від позивача: Лепетченко М.М., наказ № 1 від 14.03.2003 р.

Від відповідача: не з'явився

Від третьої особи: ОСОБА_1, дов. № 2239/10/01-012 від 15.08.2011 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Оріхів" звернулося до суду з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Альт-Прайм", за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача Державна податкова інспекція у Оріхівському районі Запорізької області, м. Оріхів Запорізької області про визнання недійсним договір поставки вугільної продукції № 3/11 від 03.11.2008 р.

Ухвалою суду від 26.10.2011 р. розгляд справи відкладався на 04.11.2011 р., у звязку з неявкою у судове засідання позивача.

У звязку з виробничою необхідністю, розгляд справи № 13/5009/5828/11, призначеної на 04.11.2011 р. перенесено на 07.11.2011 р.

Позивач підтримав позовні вимоги викладені у позові та просить суд визнати недійсним договір на поставку вугільної продукції № 3/11 від 03.11.2008 р.

Відповідач у судове засідання не з'явився. Про час та місце розгляду справи був попереджений належним чином.

Згідно ст. 22 ГПК України, сторони зобовязані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та обєктивного дослідження всіх обставин справи.

У відповідності із ст. 33 ГПК України, обовязок доказування і подання доказів покладається на сторони. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Згідно розяснень Вищого Господарського Суду України, які викладені в інформаційному листі від 15.03.2010 року № 01-08/140 “Про деякі питання запобігання зловживанню процесуальними правами у господарському судочинстві” неявка в судові засідання учасників судового процесу (сторін), ненадання витребуваних судом документів та доказів, необхідних для повного розгляду справи подібна практика, спрямована на свідоме невиправдане затягування судового процесу, порушує права інших учасників судового процесу та суперечить вимогам статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, учасником якої є Україна, стосовно права кожного на розгляд його справи судом упродовж розумного строку.

Неподання або несвоєчасне подання стороною у справі, іншим учасником судового процесу доказів з неповажних причин, спрямоване на затягування судового процесу, може розцінюватися господарським судом як зловживання процесуальними правами.

Згідно п. 26.4.7-1 Розяснення президії Вищого господарського суду України № 04-5/609 від 31.05.2002 р. “Про внесення змін і доповнень і про визнання таким, що втратило чинність, деяких розяснень президії Вищого арбітражного суду України”, особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною у позовній заяві.

Згідно до п. 3.6 роз'яснень президії ВГСУ від 18.09.1997 р. № 02-5/289 “Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України” (з наступними змінами та доповненнями) особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною у позовній заяві. У випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору. До повноважень господарських судів не віднесено установлення фактичного місця знаходження юридичних осіб учасників судового процесу.

Неявка відповідача в судове засідання не звільняє відповідача від виконання вимог суду, викладених в ухвалах суду і направлення суду витребуваних матеріалів.

Згідно ст. 75 ГПК України, якщо відзив на позовну заяву і витребувані господарським судом документи не подано, справу може бути розглянуто за наявними в ній матеріалами, якщо їх достатньо для вирішення спору по суті. Відповідач свої зобовязання не виконав, не скористався правом на захист своїх інтересів.

Третя особа підтримала позовні вимоги позивача, про що свідчить письмовий відзив.

Визнавши, що спір може бути розглянутий за наявними матеріалами у справі, без участі представника відповідача, суд розглянувши матеріали справи та заслухавши, представників позивача та третьої особи,

В С Т А Н О В И В:

Позовні вимоги підлягають задоволенню в звязку з наступним:

03 листопада 2008 року між ТОВ «Альт-Прайм»(продавець) та ТОВ «Торговий дім Оріхів» (покупець) укладено договір на поставку вугільної продукції.

Відповідно до п. 1.1 договору продавець зобов'язується поставити вугільну продукцію, що іменується в подальшому продукція в кількості, асортименті, по ціні та в строки, обумовлені сторонами.

пунктом 1.2 договору сторони обумовили, що покупець зобов'язується прийняти та оплатити продукцію.

Згідно п. 2.1 договору загальна його вартість складає 110 055,00 грн.

Відповідно до п. 2.2 договору ціна на продукцію встановлюється за одну метричну тону кожної марки та відповідає середнім показникам масової частки вологості, зольності, зазначених у специфікаціях до даного договору. Вугілля марки Гро-200 253 тони по ціні 435,00 грн. з урахуванням ПДВ.

Згідно п. 3.1 договору кількість продукції, що поставляється повинна відповідати кількості, зазначеній в накладній.

Відповідно до п. 4.1 договору поставка продукції здійснюється шляхом відвантаження залізничним транспортом на умовах станція призначення або автотранспортом.

Транспортні витрати по доставці продукції від станції завантаження до станції призначення сплачуються покупцем (п. 4.2 договору). Згідно п. 4.3 договору датою поставки вважається дата, зазначена залізничною станцією в залізничній накладній.

Доставка вугілля марки Гро-200 за договором № 3/11 від 03.11.2008 р. здійснювалася не залізничним транспортом з оплатою вартості доставки покупцем, як передбачалося п. 4.1, п. 4.2 договору № 3/11, а автомобільним транспортом.

За договором № 3/11 від 03.11.2008 р. ТОВ «Альт-Прайм»виписані видаткові накладні від 03.11.2008 р. № РН 0001103 на суму 110 055 грн. 00 коп., з урахуванням ПДВ та № 1103 від 03.11.2008 р. на суму 110 055 грн. 00 коп. з урахуванням ПДВ.

На виконання умов договору № 3/11 ТОВ «Торговий дім Оріхів»оплачена вартість вугілля марки Гро-200, що документально підтверджується випискою ЗРУ «ПриватБанк»від 28.11.2008 р. по розрахунковому рахунку № 26005060266871 на суму 110 055,00 грн., платіжним дорученням ТОВ «Торговий дім Оріхів»від 28.11.2008 р. на суму 110 055,00 грн.

На підставі направлення № 1 від 27.04.2011 р., виданого Державної податковою інспекцією у Оріхівському районі, згідно із п.п. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України та відповідно до наказу ДШ у Оріхівському районі від 27.04.2011 р. № 325 посадовими особами ДШ у Оріхівському районі проведена позапланова виїзна перевірка товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Оріхів»з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства при здійсненні господарських відносин з ТОВ «Альт-Прайм», ТОВ «Клуб-С», ТОВ «Міріада ТМ»за період з 01.08.2008 р. по 31.03.2010 р.

За результатами перевірки складено Акт про результати позапланової виїзної перевірки товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Оріхів»з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства при здійсненні господарських відносин з ТОВ «Альт-Прайм», ТОВ «Клуб-С», ТОВ «Міріада ТМ»за період з 01.08.2008 р. по 31.03.2010 р., від 29.04.2011 р. № 13/23-31128295.

Відповідно до висновків ДШ у Оріхівському районі викладених в Акті від 29.04.2011 р. договір № 3/11 від 03.11.2008 р., укладений між ТОВ «Торговий дім Оріхів»то ТОВ «Альт-Прайм»є нікчемним з підстав, передбачених ч. 1, 2 ст. 215, ч. 5 ст. 203 ЦК України, а саме - операції за договором № 3/11 від 03.11.2008 р., укладеним між ГОВ «Торговий дім Оріхів»та ТОВ «Альт-Прайм»має лише документальне відображення у первинному бухгалтерському обліку підприємств шляхом складання фінансово-господарських документів та цей договір не спричинив настання реальних правових наслідків, обумовлених ним, а саме набуття ТОВ «Торговий дім Оріхів»»права власності на вугілля марки Гро-200 в обсягах, узгоджених договором № 3/11 від 03.11.2008 р.

В статті 203 ЦК України встановлені загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину, зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності. Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі. Правочин має вчинятися у формі, встановленій законом. Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

Згідно ч. 2 ст. 203 ЦК України особа, яка вчиняє право чин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності.

Згідно п. 4 ст. 203 ЦК України правочин має вчинятися у формі, встановленій законом.

Згідно абз. 2 ч. 2 ст. 207 ЦК України правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю ... та скріплюється печаткою.

Частиною 1 ст. 207 ГК України встановлено, що господарське зобовязання, що не відповідає вимогам закону, або вчинено з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, або укладено учасниками господарських відносин з порушенням хоча б одним з них господарської компетенції (спеціальної правосубєктності), може бути на вимогу однієї із сторін, або відповідного органу державної влади визнано судом недійсним повністю або в частині.

Відповідно до ч. 1 ст. 215 Цивільного кодексу України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 215 Цивільного кодексу України недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається. У випадках, встановлених цим Кодексом, нікчемний правочин може бути визнаний судом дійсним.

Частиною 3 ст. 215 Цивільного кодексу України передбачено, що якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).

Згідно з ч. 1 ст. 228 ЦК України правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави. Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним.

Відповідно до ч. 2 ст. 228 ЦК України правочин, який порушує публічний порядок, є нікчемним.

Відповідно до висновків ДПІ у Оріхівському районі, викладених в Акті від 29.04.2011 р. договір № 3/11 від 03.11.2008 р., укладений між ТОВ «Торговий дім Оріхів»то ТОВ «Альт-Прайм»є нікчемним з підстав, передбачених ч. 1, 2 ст. 215, ч. 5 ст. 203 ЦК України, а саме - операції за договором № 3/11 від 03.11.2008 р., укладений між ТОВ «Торговий дім Оріхів»та ТОВ «Альт-Прайм»має лише документальне відображення у первинному бухгалтерському обліку підприємств шляхом складання фінансово-господарських документів та цей договір не спричинив настання реальних правових наслідків, обумовлений ним, а саме набуття ТОВ «Торговий дім Оріхів»»права власності на вугілля марки Гро-200 в обсягах, узгодженим договором № 3/11 від 03.11.2008 р., підприємством перераховувалися грошові кошти без мети реального настання правових наслідків, з метою заниження об'єкта оподаткування, несплати податків, що призвело до втрат дохідної частини Державного бюджету України.

Крім того, в порушення вимог ст. ст. 630, 639, 908, 909 ЦК України та ст. 50 Закону України від 05.04.2001 № 2344-ІП "Про автомобільний транспорт" договір на транспортування між ТОВ "Торговий дім "Оріхів" та ТОВ "Клуб-С" не укладався.

Перинні документи, що мали б підтверджувати факт надання/отримання послуг з перевезення вантажу не оформленні взагалі у відповідності до вимог діючого законодавства

Згідно п. 2 ст. 3 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996 - XIV (із змінами та доповненнями): "Бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку."

Згідно ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996 - XIV (із змінами та доповненнями): "Первинний документ-документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення."

Згідно п. 2 ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996 - XIV (із змінами та доповненнями): "Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми);

дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції".

Наказом Міністерства транспорту України та Міністерства статистики України від 29.12.1995 року № 488/346 "Про затвердження типових форм первинного обліку роботи вантажного автомобіля" затверджено типові форми первинного обліку роботи вантажного автомобіля: "Подорожній лист вантажного автомобіля", ф. N 2; "Подорожній лист вантажного автомобіля у міжнародному сполученні", ф. N 1 (міжнародна); "Товарно-транспортна накладна", ф. N 1-ТН; "Талон замовника", ф. N 1-ТЗ.

Згідно п. 2 Наказу Міністерства транспорту України та Міністерства статистики України від 29.12.1995 року № 488/346 "Про затвердження типових форм первинного обліку роботи вантажного автомобіля": "Вважати обов'язковим застосування вказаних форм первинного обліку всіма суб'єктами господарської діяльності, незалежно від форм власності".

Згідно положень розділу 1 Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 14.10.1997 року № 363 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.1998 року за № 128/2568 (із змінами та доповненнями):

"Дорожній лист - документ установленого законодавством зразка для визначення та обліку роботи автомобільного транспортного засобу.

Подорожній лист - первинний документ про облік вантажних автомобільних перевезень, що всебічно характеризує роботу автомобіля і водія з моменту їх виїзду з автотранспортного підприємства і до повернення на підприємство.

Товарно-транспортна накладна - єдиний для всіх учасників транспортного процесу юридичний документ, що призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи".

Згідно положень Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 14.10.1997 року № 363 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.1998 року за № 128/2568 (із змінами та доповненнями):

"п. 11.1. Основними документами на перевезення вантажів є товарно-транспортні накладні та дорожні листи вантажного автомобіля.

п. 11.3. Дорожній лист вантажного автомобіля є документом, без якого перевезення вантажів не допускається.

п. 11.4. Оформлення перевезень вантажів товарно-транспортними накладними здійснюється незалежно від умов оплати за роботу автомобіля".

Згідно ст. 51 Закону України від 05.04.2001 р., № 2344-ІП "Про автомобільний транспорт" замовник за договором про перевезення вантажу зобов'язаний: забезпечити своєчасне та повне оформлення документів на перевезення вантажу...

Відповідно до спільного Наказу інструкції Мінстату та Мінтрансу від 07.08.1996 р. № 228/253 "Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, зберігання, застосування єдиної первинної транспортної документації для перевезення вантажів автомобільним транспортом та обліку транспортної роботи":

п. 2.2 Перевезення вантажів автомобільним транспортом як на комерційній основі, так і для власних потреб, здійснюються тільки при наявності, належним чином оформлених товарно-транспортних накладних типових форм, що додаються до подорожнього листа. Ця вимога розповсюджується на всі види перевезень вантажів автомобільним транспортом. незалежно від умов оплати за його роботу (відрядна, погодинна, покілометрова, інша) та видів перевезення (внутрішньоміське, приміське, міжміське, міжнародне).

п. 2.3 Товарно-транспортна накладна типової форми N 1-ТН - ... оформлюється вантажовідправником на кожну їздку автомобіля і для кожного вантажоодержувача окремо.

п. 3.5.2 Після прибуття автомобіля і навантаження товарно-матеріальних цінностей вантажовідправник: у відповідних рядках заголовку ТТН на підставі наданого водієм подорожнього листа записує номер подорожнього листа, до якого додається ТТН, найменування перевізника, що виконує перевезення вантажу, прізвище і ініціали водія, марки і державні номери відповідно автомобіля і причепів, що прибули під навантаження.

Тобто, факт виконання робіт (надання послуг, тощо) повинен бути оформлений відповідними первинними документами та для набуття статусу первинного документи повинні містити всі необхідні реквізити, передбачені ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

При доказувані факту придбання ТМЦ та отримання послуг доказами є саме договори та первинні документи (накладні, акти здачі - прийняття робіт (надання послуг) та ТТН) та договори.

Відповідно до п. 6 ст. 8 Закону України від 16.07.1999 № 996-ХІV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" керівник підприємства зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

Як видно з вищенаведеного керівництвом ТОВ "Альт-Прайм" допущено порушення та недотримання саме публічного порядку, який регулюється державою, у сфері вантажоперевезення автомобільним транспортом.

Таким чином, підприємством порушено ст. 203 ЦК України щодо укладання правочинів, які суперечить моральним засадам суспільства, не спрямовані на настання реальних правових наслідків, обумовлених ним, а також порушують публічний порядок, спрямований на заволодіння майном держави, дохідної частини бюджету.

Оскільки відповідно до висновків ДПІ у Оріхівському районі викладених в Акті від 29.04.2011 р. договір № 3/11 від 03.11.2008 р., укладений з ТОВ «Альт-Прайм»є таким, що суперечить моральним засадам суспільства, а також порушує публічний порядок, спрямований на заволодіння майном держави, дохідної частини бюджету, не спричинив реального настання правових наслідків, обумовлених ним - а саме набуття ТОВ «Торговий дім Оріхів»»права власності на вугілля марки Гро-200 в обсягах, узгоджених договором № 3/11 від 03.11.2008 р., тобто договір № 3/11 від 03.11.2008 р. не спрямований на реальне настання правових наслідків, обумовлених ним, що є порушенням ч. 5 ст. 203 ЦК України та згідно до ч. ч. 1, 3 ст. 215 ЦК України правовою підставою для визнання судом договору № 3/11 від 03.11.2008 р. недійсним.

За змістом Розяснення ВАСУ № 02-5/111 від 12.03.1999р. “Про деякі питання практики вирішення спорів, повязаних з визнанням угод недійсними”, вирішуючи спори про визнання угод недійсними, господарський суд повинен встановити наявність тих обставин, з якими закон пов'язує визнання угод недійсними і настання відповідних наслідків, а саме: відповідність змісту угод вимогам закону; додержання встановленої форми угоди; правоздатність сторін за угодою; у чому конкретно полягає неправомірність дій сторони та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

Враховуючи вищевикладене договір поставки вугільної продукції № 3/11 від 03.11.2008 р., що укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Оріхів", м. Оріхів Запорізької області та Товариством з обмеженою відповідальністю "Альт-Прайм", м. Запоріжжя є таким, що укладений з порушенням вимог чинного законодавства, що дає підстави для визнання його недійсним.

Враховуючи вищевикладене, наявні матеріали справи, господарський суд дійшов висновку щодо задоволення позовних вимог позивача.

Судові витрати: державне мито України та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу підлягають віднесенню на відповідача, тому як спір доведений до суду з його вини.

Керуючись ст.ст. 22, 49, 75, 82 - 85 ГПК України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити.

Визнати недійсним договір поставки вугільної продукції № 3/11 від 03.11.2008 р., що укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Оріхів", м. Оріхів Запорізької області (код ЄДРПОУ 31128295) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Альт-Прайм", м. Запоріжжя (код ЄДРПОУ 35773489).

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Альт-Прайм" (69068, м. Запоріжжя, вул. Аваліані, 4, код ЄДРПОУ 35773489, р/р 260003188001 в ФАБ "Енергобанк" м. Луганськ, МФО 304803; р/р 26009002517980 в ЛФ Відкрите акціонерне товариство "Банк "Фінанси та кредит" м. Луганськ, МФО 304717) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Оріхів" (70500, Запорізька область, м. Оріхів, вул. Карла Маркса, 41/1, код ЄДРПОУ 31128295, р/р 26005304038099 в ЗРУ "ПриватБанк", МФО 313399) 85 (вісімдесят пять) грн. 00 коп. державного мита, 236 (двісті тридцять шість) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Видати наказ.

Суддя В.Г. Серкіз

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання.

Рішення оформлено і підписано згідно з вимогами ст. 84 ГПК України 07.11.2011р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 19242753 ?

Документ № 19242753 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 19242753 ?

Дата ухвалення - 07.11.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 19242753 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 19242753 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 19242753, Commercial Court of Zaporizhzhia Oblast

The court decision No. 19242753, Commercial Court of Zaporizhzhia Oblast was adopted on 07.11.2011. The procedural form is Economic, and the decision form is Decision. On this page, you will find useful information about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find key information conveniently.

The court decision No. 19242753 refers to case No. 13/5009/5828/11

This decision relates to case No. 13/5009/5828/11. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 19242752
Next document : 19242766