Decision № 18827727, 07.09.2011, Commercial Court of Donetsk Oblast

Approval Date
07.09.2011
Case No.
24/145
Document №
18827727
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

07.09.11 р. Справа № 24/145

Господарський суд Донецької області у складі судді Величко Н.В.,

При секретарі Смірновій Ю.Б.

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали:

за позовною заявою: Публічного акціонерного товариства «Донецькобленерго» м. Горлівка

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Ремелектромаш» м. Горлівка

про: стягнення 3007,57 грн.

В засіданні брали участь представники сторін:

від позивача: ОСОБА_1 - дов. від 26.04.2011р.

від відповідача: не зявився

СУТЬ СПОРУ:

Публічне акціонерне товариство «Донецькобленерго» м. Горлівка звернулось до господарського суду Донецької області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ремелектромаш» м. Горлівка про стягнення заборгованість за спожиту активну електроенергію 2705,75 грн., 43,22 грн за перевищення договірних величин споживання електроенергії , 142,74 грн. пені, 27,63 грн. річних та 88,23 грн. інфляційних.

В обґрунтування позову позивач посилається на невиконання відповідачем умов договору на постачання електроенергії в частині оплати спожитої електроенергії.

На підтвердження таких обставин позивач надав договір № 153 від 10.02.1998р., звіти про споживання електроенергії, акти прийому-передачі електроенергії, відомості про обсяги очікуваного споживання електроенергії, копії договірних величин споживання на 2011р. та інш.

Відповідач у засідання суду не зявився, письмового відзиву не направив, про причини неявки суд не повідомив.

Враховуючи, що ухвала суду від 11.08.2011 р., направлена відповідачу на адресу, зазначену в позовній заяві та спірному спірному договорі, суд вважає, що відповідач був повідомлений про розгляд справи належним чином, але не скористався своїм правом на участь у розгляді справи, у звязку з чим справа розглядається відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України за наявними в ній матеріалами.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення позивача суд встановив наступне.

10.02.1998 р. між позивачем (постачальник електричної енергії) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ремелектромаш» (далі-Споживач) було укладено договір про постачання електричної енергії № 153 (а.с.9), відповідно до умов якого електропостачальна організація встановлює величину поставки електроенергії, виходячи з наявності енергоносіїв в об*єднанні і заявлених величин споживача на електроенергію та сумарну підключену потужність його споживачів у звязку з чим договірна величина поставки електроенергії і потужності можуть коригуватися протягом усього терміну дії договору. Зміна договірної величини поставки електроенергії та потужності за ініціативою постачальника виконується у односторонньому порядку, про що повідомляється споживачу не пізніше ніж за сутки до періода їх зміни. (п.2.1 договору).

Розрахунки за відпущену активну і реактивну електроенергію, потужність та інші платежі за розрахунковий період здійснюються платіжним дорученням, шляхом акцептного списання з розрахункового (поточного ) рахунку споживача за тарифними групами прейскурантів(п.4.1 договору).

Згідно з п.4.1.5 договору за перевищення договірних величин споживання електроенергії та потужності споживач сплачує в акцептному порядку понадрічне споживання за 5 кратною вартістю середнього тарифу споживача.

Відповідно до п.9.5 договору, договір набирає чинності з дня його підписання і укладається на термін до 31.12.2000р. Договір вважається продовженим на наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення терміну дії договору жодною із сторін не буде заявлено про припинення його дії або перегляд його умов.

Договір про постачання електричної енергії підписаний обома сторонами без розбіжностей.

Публічне акціонерне товариство «Донецькобленерго» до приведення своєї діяльності відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» мало найменування Відкрите акціонерне товариство «Донецькобленерго». Факт зміни найменування позивача підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію № 664521 (а.с.29).

З матеріалів справи вбачається, що позивач свої зобов'язання за Договором виконав належним чином, постачав відповідачеві електричну енергію, що підтверджується наявними у матеріалах справи документами, зокрема, актами прийому-передачі за лютий-2011р. та березень 2011р.

Отримання цих актів відповідачем підтверджується наявними на актах відповідними підписами представника відповідача, скріпленими печаткою підприємства (а.с. 14-16).

Згідно розрахунку позивача заборгованість ТОВ „Ремелектромаш» перед позивачем за спожиту електроенергію становить 2705,75 грн.

Матеріали справи не містять доказів оплати відповідачем цього боргу.

Господарським судом також встановлено факт перевищення Відповідачем договірної величини електроспоживання, про що свідчить наявне у справі відповідне повідомлення від 02.02.2011р. (а.с.24)

Так, згідно повідомлення № 137 від 02.02.2011р. у лютому 2011 року величина споживання відповідачем понад договірної величини електричної енергії склала 60 кВт/г.

За розрахунками позивача борг відповідача за перевищення договірних величин споживання електроенергії складає 43,22 грн.

Огляд норм чинного законодавства свідчить про наступне.

За приписами статті 26 Закону України «Про електроенергетику» споживання енергії можливе лише на підставі договору з енергрпостачальником. Споживач енергії зобов'язаний додержуватись вимог нормативно-технічних документів та договору про постачання енергії. Споживач енергії несе відповідальність за порушення умов договору з енергопостачальником та правил користування електричною і тепловою енергією та виконання приписів державних інспекцій з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії згідно із законодавством України.

Взаємовідносини, які виникають в процесі продажу і купівлі електричної енергії між виробниками або постачальниками електричної енергії та споживачами (на роздрібному ринку електричної енергії) регулюють Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31.07.1996 р. N 28 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02,08.1996 р. за N 417/1442 (з наступними змінами та доповненнями). Дія цих Правил поширюється на всіх юридичних осіб та фізичних осіб (крім населення).

Відповідно до ст. 509 Цивільного кодексу України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

За приписами статей 526 Цивільного кодексу України та 193 Господарського кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 525 Цивільного кодексу України передбачено, що одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 530 Цивільного кодексу України передбачено, що якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Відтак, оскільки сторони визначили умовами договору обсяг споживання електричної енергії та, розмір її оплати за цей період, то відповідно до наведених приписів норм права зобовязання у відповідача щодо оплати отриманої за актами приймання-передачі енергії виникає на підставі договору.

Матеріали справи не містять доказів оплати відповідачем спожитої електричної енергії за спірний період.

З огляду на матеріали справи та норми чинного законодавства господарський суд дійшов до висновку, що позовні вимоги ПАТ «Донецькобленерго» про стягнення боргу в розмірі 2705,75 грн за активну електричну енергію, підтверджені матеріалами справи, є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Щодо позовних вимог позивача про стягнення з відповідача 43,22 грн. за перевищення договірних величин споживання електроенергії, господарський суд зазначає наступне.

Згідно частини 5 статті 26 Закону України "Про електроенергетику" споживачі (крім населення, професійно-технічних учбових закладів та вищих учбових закладів 1 - 4 рівня акредитації державної та комунальної власності) у разі споживання електричної енергії понад договірної величини за розрахунковий період сплачують енергопостачальникам двократну вартість різниці між фактично спожитою та договірною величиною споживання електроенергії.

Відповідно до пп.7 п.8.1 Правил користування електричною енергією, постачальник електричної енергії за регульованим тарифом має право на отримання від споживача підвищеної оплати за електричну енергію за обсяг перевищення споживачем договірних величин споживання електричної енергії та величини потужності за розрахунковий період відповідно до актів законодавства та умов договору.

Згідно з п.4.1.5 договору за перевищення договірних величин споживання електроенергії та потужності споживач сплачує в акцептному порядку понадрічне споживання електроенергії.

Отже, у випадку перевищення за розрахунковий період договірних величин споживання електричної енергії споживачі сплачують енергопостачальникам двократну вартість різниці фактично спожитої і договірної величини електроенергії, про що також визначено сторонами у договорі на постачання електроенергії.

Враховуючи, що обсяг споживання відповідачем електроенергії понад договірну величину за розрахунковий період січень 2011р. - підтверджено матеріалами справи, розмір цього боргу обрахований позивачем виходячи з різниці від фактично спожитої та договірної величини споживання електроенергії і є арифметично вірним, тому господарський суд вважає, що позовні вимоги про стягнення 43,22 грн. за перевищення договірних величин споживання електроенергії є обгрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ст.ст. 216218 Господарського кодексу України учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за порушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій. Господарськими санкціями визнаються заходи впливу на правопорушника у сфері господарювання, в результаті застосування яких для нього настають несприятливі економічні та/або правові наслідки. Господарські санкції застосовуються в установленому законом порядку за ініціативою учасників господарських відносин. Підставою господарсько-правової відповідальності учасника господарських відносин є вчинене ним правопорушення у сфері господарювання.

Згідно п.1, п.3 ст.549 Цивільного кодексу України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Пунктом 4.3 договору сторони встановили, що за внесення платежів, передбачених пунктами з порушенням термінів, споживач сплачує постачальнику електроенергії пеню у розмірі 0,19 % простроченого платежу

Статтею 625 Цивільного кодексу України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Господарським судом встановлено факт порушення відповідачем грошових зобовязань за спірним договором про постачання електричної енергії і в силу приписів статті 625 Цивільного кодексу України відповідач не звільняється від відповідальності за неможливість виконання грошового зобовязання.

За результатами перевірки наданого позивачем розрахунку 3% річних, інфляційних та пені за допомогою програмного комплексу „Законодавство”, суд дійшов висновку, що предявлений до стягнення суми 3% річних, та інфляційних нараховані позивачем арифметично вірно і є обгрунтованими, тому позивні вимоги в цій частині підлягають задоволенню, а саме підлягають стягненню з відповідача 3% річних у розмірі 27,63 грн. та інфляційні у розмірі 88,23 грн.

Перевіривши розрахунок пені, суд дійшов висновку, що пеня нарахована відповідачу з урахуванням вимог Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов*язань» за подвійною обліковою ставкою НБУ. Такий розрахунок є арифметично вірним та обґрунтованим, тому вимоги в цій частині позову також підлягають задоволенню у повному обсязі та пеня у розмірі 142,74 грн підлягає стягненню з відповідача на користь позивача.

Керуючись ст.ст. 33, 34, 38, 43, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального Кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Публічного акціонерного товариства «Донецькобленерго» м. Горлівка до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ремелектромаш» м. Горлівка про стягнення заборгованості за спожиту активну електроенергію 2705,75 грн., за перевищення договірних величин споживання електроенергії у сумі 43,22 грн, 142,74 грн. пені, 27,63 грн. річних та 88,23 грн. інфляційних задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Ремелектромаш» (84627 Дон обл., м. Горлівка, вул. Гагаріна, 54/27 ЄДРПОУ 25122075) на користь Публічного акціонерного товариства «Донецькобленерго» (84601, м. Горлівка пр-т Леніна,11 ЄДРПОУ 00130903 р/р 260303021296 у філії ДОУ ВАТ Ощадбанк МФО 335106) 2705,75 грн. боргу за активну електричну енергію, 43,22 грн. - за перевищення договірних величин споживання електроенергії.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Ремелектромаш» (84627 Дон обл., м. Горлівка, вул. Гагаріна, 54/27 ЄДРПОУ 25122075) на користь Публічного акціонерного товариства «Донецькобленерго» (84601, м. Горлівка пр-т Леніна,11 ЄДРПОУ 00130903 р/р 26003306551560 у філії ЦМВ Промінвестбанку м Горлівка МФО 334464, ЄДРПОУ 00130903) 142,74 грн. пені, 27,63 грн. річних, 88,23 грн. інфляційних.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Ремелектромаш» (84627 Дон обл., м. Горлівка, вул. Гагаріна, 54/27 ЄДРПОУ 25122075) на користь Публічного акціонерного товариства “Донецькобленерго” (84600, м.Горлівка, пр.Леніна, 11, ЄДРПОУ 00131268, р/р 26001307550283 у філії Центрально-міського відділення АК ПІБ м.Горлівка, МФО 334464) витрати на сплату державного мита у сумі 102 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у сумі 236,00 грн.

Після набрання рішенням законної сили видати наказ у встановленому порядку.

Рішення господарського суду Донецької області набирає законної сили через десять днів з дня його прийняття (підписання) та може бути оскаржене до Донецького апеляційного господарського суду в порядку, передбаченому розділом XII Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Величко Н.В.

< Список ><Довідник >

< Список ><Довідник >

Повний текст рішення підписано 12.09.2011р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 18827727 ?

Документ № 18827727 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 18827727 ?

Дата ухвалення - 07.09.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 18827727 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 18827727 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 18827727, Commercial Court of Donetsk Oblast

The court decision No. 18827727, Commercial Court of Donetsk Oblast was adopted on 07.09.2011. The procedural form is Economic, and the decision form is Decision. On this page, you will find essential information about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find important information quickly.

The court decision No. 18827727 refers to case No. 24/145

This decision relates to case No. 24/145. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 18827725
Next document : 18827729