Court decree № 18691804, 08.09.2011, Commercial Court of Luhansk Oblast

Approval Date
08.09.2011
Case No.
12/45б/2011
Document №
18691804
Form of court proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а. Тел. 55-17-32

______ УХВАЛА

                    

08.09.11                                                                                 Справа № 12/45б/2011.

Суддя Палей О.С., розглянувши матеріали за заявою

боржника –Товариства з обмеженою відповідальністю "Адвокатська компанія "Лінія Захисту", м. Луганськ

про порушення провадження у справі про банкрутство

          

повноважний та компетентний представник боржника у судове засідання не прибув, незважаючи на той факт що про час і місце розгляду справи був судом належними чином повідомлений за ухвалами від 11.08.2011 та від 22.08.11.

обставини справи: банкрутство за спрощеною процедурою, встановленою ст. 51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"; розгляд справи у підготовчому засіданні.

          

          Розглянувши матеріали справи, суд

          

встановив:

Боржник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Адвокатська компанія "Лінія Захисту" звернувся до суду із заявою про власне банкрутство у зв’язку з неможливістю погасити заборгованість перед кредиторами в сумі 318 808 грн. 18 коп.

Ухвалою від 11.08.2011 судом було прийнято зазначену заяву до розгляду та порушено справу про банкрутство боржника –Товариства з обмеженою відповідальністю "Адвокатська компанія "Лінія Захисту", м. Луганськ, кв. Єрьоменко, буд. 7, ідентифікаційний код 35487428, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та зобов'язано боржника надати додаткові докази у справі.

Судом встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Адвокатська компанія «Лінія захисту»є платником податків та зборів і перебуває на податковому обліку в Ленінській міжрайонній державній податковій інспекції у м. Луганську. Станом на квітень 2011 року Божник має заборгованість перед бюджетом по податку на додану вартість у розмірі 132 507, 52 грн. 11 липня 2011 року Луганським окружним адміністративним судом по справі №2а-4546/11/1270 за позовом Ленінської міжрайонної державної податкової інспекції у м. Луганську до Боржника про стягнення коштів з рахунків платника податків у розмірі 132 507, 52 грн. було винесено постанову про задоволення позовних вимог Ленінської МДПІ у м. Луганську у повному обсязі та стягнення з Боржника суму податків у розмірі 132 507, 52 грн.

Також, станом на 01 серпня 2011 року Боржник має заборгованість перед бюджетом, пенсійним фондом та іншими кредиторами у сумі 318 808, 18 грн.

10 серпня 2011 року загальні збори учасників прийняли рішення про ліквідацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Адвокатська компанія «Лінія захисту».

          У процесі ліквідації виявилося, що Боржник не може виконати свої зобов'язання перед Кредиторами.

У зв'язку з тим, що Боржник має заборгованість, яку не може сплатити через відсутність майна та інших активів, 10 серпня 2011 року головою ліквідаційної комісії прийнято рішення про звернення до Господарського суду Лугансьокї області із заявою про порушення справи про банкрутство.

Повноважний та компетентний представник боржника в судове засідання жодного разу не прибув, причини нез’явлення не повідомив, витребувані судом документи не надав.

На підставі ст.75 ГПК України суд розглядає справу за наявними документами.

Дослідивши матеріали справи суд дійшов висновку, що провадження у справі підлягає припиненню у зв'язку з відсутністю підстав для порушення провадження у справі про банкрутство за спрощеною процедурою, передбаченою ст. 51 Закону.

Загальний порядок ліквідації суб'єкта господарювання за власним рішенням визначений нормами Цивільного та Господарського Кодексу України.

Відповідно до вимог частини 4 статті 105 ЦК України комісія з припинення юридичної особи поміщає в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення юридичної особи.

Згідно частини 1 статті 110 ЦК України юридична особа ліквідується за рішенням її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, в тому числі, у зв'язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягнення мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами.

Частиною 3 статті 110 ЦК України встановлено, що якщо вартість майна юридичної особи є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, юридична особа ліквідується в порядку, встановленому законом про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Відповідно до вимог частини 1 статті 111 ЦК України ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.

Відповідно до вимог частини 5 статті 60 Господарського кодексу України, яка регулює загальний порядок ліквідації суб'єкта господарювання, ліквідаційна комісія оцінює наявне майно суб'єкта господарювання, який ліквідується і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його власнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку.

Згідно з правовою позицією Вищого господарського суду України, викладеною, зокрема, в Постанові від 25.05.2010 по справі № 12/95б - тільки після публікації оголошення у спеціальному друкованому засобу масової інформації, оцінки вартості наявного майна боржника, в порядку статті 60 Господарського кодексу України, публікації оголошення в порядку статті 105 ЦК України для виявлення кредиторів, повідомлення органу державної податкової служби про ліквідацію підприємства та складання проміжного ліквідаційного балансу, достовірність та повнота якого повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку, можливе з'ясувати питання про недостатність вартості майна боржника для задоволення вимог кредиторів та можливе звернення до господарського суду, після закінчення строку, який передбачений статтею 105 ЦК України, з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржника в порядку статті 51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", яка передбачає спрощену процедуру банкрутства.

Боржник не надав жодних доказів дотримання попередньої процедури ліквідації, передбаченої ст. ст.105, 110-111 ЦК України, рішення засновників про ліквідацію прийнято за день до звернення до суду з даною заявою та, відповідно, взагалі не внесено до ЄДР.

Відповідно до п.36 Постанови Пленуму Верховного суду України від 18.12.2009р. №15 "Про судову практику в справах про банкрутство", якщо виявлено безпідставність вимог кредитора (боржника), за заявою якого порушено справу про банкрутство, судам слід припиняти провадження у справі на підставі п.7 ч.1 ст.40 Закону про банкрутство (за відсутністю інших підстав для такого припинення) та п.1-1 ч.1 ст. 80 ГПК України (за відсутністю предмету спору).

Відповідно до ст.12 Закону про банкрутство, припинення провадження у справі має наслідком скасування мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Припинення провадження у справі про банкрутство з визначених в даній ухвалі підстав не перешкоджає повторному зверненню боржника з заявою про порушення справи про банкрутство за наявності встановлених Законом підстав та ознак неплатоспроможності.

Відповідно до ст. 47 Господарського процесуального кодексу України суд повертає повністю з Державного бюджету України боржнику –Товариству з обмеженою відповідальністю "Адвокатська компанія "Лінія Захисту", державне мито в сумі 85 грн. 00 коп., сплачене за квитанцією від 09.08.2011 № 401/84 та витрати на інформаційно –технічне забезпечення судового процесу в сумі 236 грн. 00 коп., сплачені за квитанцією від 09.08.2011 № 401/86, на його розрахунковий рахунок, оскільки їх сплата боржниками, що звертаються до суду із заявами про порушення провадження у справі про банкрутство, не передбачена Декретом Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21 січня 1993 року № 7-93 та Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов'язаних з розглядом цивільних та господарських справ, та їх розмірів" від 21 грудня 2005 р. № 1258.

Суд також вважає за необхідне, вилучити з матеріалів справи і видати боржнику оригінали квитанцій: від 09.08.2011 № 401/84, що свідчить про сплату державного мита в сумі 85 грн. 00 коп. та від 09.08.2011 № 401/86, що свідчить про сплату витрат на інформаційно –технічне забезпечення судового процесу в сумі 236 грн. 00 коп.

Керуючись ст. 12, п. 7 ст. 40 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 47, п. 1-1 ч.1 ст. 80, ст.86 ГПК України, суд

ухвалив:

1.          Провадження у справі припинити.

2.          Скасувати мораторій на задоволення вимог кредиторів.

3.          Повернути повністю з Державного бюджету України Товариству з обмеженою відповідальністю "Адвокатська компанія "Лінія Захисту", м. Луганськ, кв. Єрьоменко, буд. 7, ідентифікаційний код 35487428, державне мито в сумі 85 грн. 00 коп., сплачене за квитанцією від 09.08.2011 № 401/84 та витрати на інформаційно –технічне забезпечення судового процесу в сумі 236 грн. 00 коп., сплачені за квитанцією від 09.08.2011 № 401/86, на його розрахунковий рахунок.

          Підставою для повернення є зазначена ухвала скріплена гербовою печаткою суду.

4.          Вилучити з матеріалів справи і видати Товариству з обмеженою відповідальністю "Адвокатська компанія "Лінія Захисту" оригінали квитанцій: від 09.08.2011 № 401/84, що свідчить про сплату державного мита в сумі 85 грн. 00 коп. та від 09.08.2011 № 401/86, що свідчить про сплату витрат на інформаційно –технічне забезпечення судового процесу в сумі 236 грн. 00 коп.

5.          Дану ухвалу надіслати:

ѕ          боржнику (кв. Єрьоменко, буд. 7, офіс 13, м. Луганськ, 91011) – з гербовою печаткою разом із оригіналами квитанцій: від 09.08.2011 № 401/84 та від 09.08.2011 № 401/86 –рекомендованим листом;

ѕ          Ленінській МДПІ у м. Луганську (кв. Шевченка, 38А, м. Луганськ);

ѕ          Ленінському ВДВС Луганського МУЮ (вул. Оборонна, 6, м. Луганськ);

ѕ          Відділу з питань банкрутства у Луганській області (до відома);

ѕ          Державному реєстратору виконавчого комітету Луганської міської ради (вул. Коцюбинського, 14, м. Луганськ);

ѕ          Ленінському районному суду (до відома) (вул. Новосьолова, 2, м. Луганськ).

Суддя                                                                       О.С. Палей

Часті запитання

Який тип судового документу № 18691804 ?

Документ № 18691804 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 18691804 ?

Дата ухвалення - 08.09.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 18691804 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 18691804 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 18691804, Commercial Court of Luhansk Oblast

The court decision No. 18691804, Commercial Court of Luhansk Oblast was adopted on 08.09.2011. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find important information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find important information quickly.

The court decision No. 18691804 refers to case No. 12/45б/2011

This decision relates to case No. 12/45б/2011. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 18691803
Next document : 18691805