Decision № 18545726, 26.09.2011, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
26.09.2011
Case No.
39/111
Document №
18545726
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 39/111

26.09.11

За позовом Садівницького товариства "Міраж"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Валькірія Міськбуд"

про розірвання договору підряду № 1-02/09 від 13.02.2009 р., укладеного між Садівницьким товариством "Міраж" та ТОВ "Валькірія Міськбуд" та про стягнення грошових коштів в розмірі 36 000,00 грн.

Суддя Гумега О.В.

Представники:

від позивача: Климович В.М. –голова правління

від відповідача: не з»явились

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Садівницьке товариство "Міраж" (позивач) звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Валькірія Міськбуд" (відповідача) про розірвання Договору підряду № 1-02/09 від 13.02.2009 р., укладеного між Садівницьким товариством "Міраж" та ТОВ "Валькірія Міськбуд" та про стягнення грошових коштів в розмірі 36 000,00 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані невиконанням відповідачем зобов»язань, передбачених Договором підряду № 1-02/09 від 13.02.2009 р., зокрема щодо виконання робіт у строк, передбачений договором, у зв»язку з чим відповідачем істотно порушені умови даного договору, а рівно наявні підстави для розірвання цього договору та стягнення з відповідача заборгованості за цим договором.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.07.2011 р. порушено провадження у справі № 39/111 та призначено справу до розгляду на 01.08.2011 р. о 14:40 год.

Представник позивача в судове засідання, призначене на 01.08.2011 р., не з"явився, вимоги ухвали суду від 19.07.2011 р. не виконав.

Представник відповідача в судовому засіданні, призначеному на 01.08.2011 р., подав відзив на позовну заяву, відповідно до якого проти позовних вимог заперечував на підставі ст.ст. 850, 851 Цивільного кодексу України, оскільки вважає, що мав право відповідно до п. 8 договору на зупинення робіт у зв»язку із невиконанням замовником (позивачем) своїх зобов»язань за договором, зокрема, ненаданням відповідних документів, що призвело до неможливості виконати роботи вчасно, крім того, передбачені договором роботи відповідачем виконані.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.08.2011 р., на підставі ст. 77 ГПК України, розгляд справи відкладено на 05.09.2011 р. о 16:10 год.

Представник позивача в судове засідання, призначене на 05.09.2011 р., з"явився, вимоги ухвали суду від 01.08.2011 р. не виконав.

Представник відповідача в судовому засіданні, призначеному на 05.09.2011 р., звернувся до суду з усним клопотанням про залучення доказів до матеріалів справи. Клопотання судом задоволено.

Представники сторін в судовому засіданні, призначеному на 05.09.2011 р., звернулися до суду з спільним клопотанням про продовження термінів розгляду справи. Клопотання судом задоволено.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.09.2011 р., на підставі ст.ст. 69,77 ГПК України, продовжено строк вирішення спору у справі № 39/111, розгляд справи відкладено на 26.09.2011 о 11:00 год.

Представник позивача в судовому засіданні 26.09.2011 р. надав додаткові пояснення по суті позовних вимог, підтримав позовні вимоги повністю.

Представник відповідача в судове засідання 26.09.2011 р. не з»явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 26.09.2011 р. у відповідності до ч. 2 ст. 85 ГПК України було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 4 ст. 85 ГПК України.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши в судових засіданнях оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

13.02.2009 року між Садівницьким товариством "Міраж" (замовник, позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Валькірія Міськбуд" (підрядник, відповідач) був укладений Договір підряду № 1-02/09 (надалі –Договір).

Відповідно до п. 1 Договору підрядник зобов'язався провести комплекс будівельних робіт з облаштування інфраструктури території Садівницького товариства "Міраж", а замовник зобов'язався надати підрядникові доступ до території об'єкту, що знаходиться на території Старопетрівської сільської ради Вишгородського району Київської області за межами населеного пункту на земельній ділянці площею 9,0 га (надалі –Об»єкт), прийняти виконані роботи та оплатити їх.

Згідно з п. 3 Договору обсяг, види та етапи будівельних та інших робіт за цим Договором визначаються сторонами у Додатках до цього Договору, які становлять його невід'ємну частину.

Зокрема, відповідно до Додатку № 1 до Договору сторони погодили наступні умови виконання робіт на Об»єкті, а саме: вид робіт –отримання технічних умов та проектування електромереж; строк виконання робіт –15 робочих днів з дня отримання авансу; вартість робіт – 60000,00 грн.; порядок оплати –передоплата 60%, що становить 36000,00 грн., решта 40%, що становить 24000,00 грн. протягом 3-х днів після підписання акта виконаних робіт (надалі –Додаток № 1).

Пунктом 6 Договору визначені обов»язки підрядника (відповідача), серед яких: в порядку та на умовах, визначених цим Договором, здійснити комплекс робіт з облаштування інфраструктури об'єкта та пов'язані із ним будівельні роботи відповідно до умов даного Договору (абз. 1 п. 6); здавати роботи, виконані протягом кожного етапу виконання робіт, визначеного в цьому Договорі та його Додатках, шляхом підписання Актів виконаних робіт. Акти виконаних робіт надаються замовнику, який повинен їх підписати протягом 3 (трьох) робочих днів. В разі якщо замовник не підписує і не повертає Акти виконаних робіт протягом зазначеного строку підряднику, такі акти вважаються належним чином підписаними з боку замовника та свідчать про відсутність будь-яких претензій щодо виконання робіт (абз. 5 п. 6); інформувати замовника про можливе сповільнення або призупинення робіт через незалежні від Підрядника причини (погодні умови, втручання у хід робіт державних органів, тощо)(абз. 6 п. 6).

Пунктом 7 Договору визначені обов»язки замовника (позивача), а саме: погодити з підрядником у встановленому порядку проектно-кошторисну документацію та визначити у Додатках до цього Договору види, етапи та вартість робіт з облаштування інфраструктури об'єкта (абз. 1 п. 7); забезпечити відкриття та безперервність фінансування робіт з облаштування інфраструктури об'єкта відповідно до умов зазначених у цьому Договорі та Додатках до нього (абз. 2 п. 7); приймати виконання робіт від підрядника в установленому цим Договору порядку (абз. 3 п. 7).

Відповідно до п. 8 Договору підрядник має право, зокрема, зупиняти роботи у разі невиконання замовником своїх зобов'язань за даним Договором, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення підрядником робіт.

Як визначено в абз. 2 п. 9 Договору замовник має право вимагати від підрядника виконання робіт у строки, передбачені у Додатках до цього Договору.

Відповідно до п.п. 19, 20 Договору сторони узгодили, що строк дії Договору починає свій перебіг з моменту його підписання та скріплення печатками сторін, та закінчується до моменту повного виконання сторонами своїх обов»язків по цьому договору.

Згідно п. 25 Договору він вважається розірваним з моменту належного оформлення сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

Позивач у відповідності до Додатку № 1 до Договору 10.04.2009 р. перерахував відповідачу в якості передоплати 36000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 33 від 10.04.2009 р. з призначенням платежу «За отримання технічних умов та проектування електромереж згідно Договору № 1-02/09 від 13.02.2009 р. (даний платіж проведено банком 13.04.2009 р.).

Позивач посилається на невиконання відповідачем у строк своїх зобов’язань по Договору та Додатку № 1 до нього, строк виконання яких погоджений сторонами у Додатку № 1 до Договору, та вважає таке порушення істотним порушенням відповідачем Договору. Зокрема, відповідно до Додатку № 1 до Договору відповідач був зобов»язаний виконати роботи (отримання технічних умов та проектування електромереж) протягом 15 робочих днів з дня отримання авансу, т.т. до 05.05.2009 р., з огляду на здійснення позивачем попередньої оплати платіжним дорученням № 33 від 10.04.2009 р., проведеної банком 13.04.2009 р.

Натомість відповідач в порушення п.п. 1, 3, 6 Договору та Додатку № 1 до нього, не виконав узгоджені сторонами роботи протягом 15 робочих днів з моменту отримання ним авансу та не надав позивачу акти виконаних робіт. Внаслідок наведеного позивач вважає, що значною мірою позбавлений того, на що він розраховував під час укладання Договору та Додатку № 1 до нього, поніс витрати у розмірі 36000,00 грн., які є прямими збитками, які він зазнав з вини відповідача.

За таких обставин, позивач звернувся до відповідача з претензією № 12 від 18.05.2011 р., відповідно до якої внаслідок прострочення відповідачем виконання зобов»язання за Договором підряду № 1-02/09 від 13.02.2009 р. повідомив відповідача про розірвання даного договору та просив повернути сплачені в якості авансу кошти в сумі 36000,00 грн.

Відповідач відповіді на претензію № 12 від 18.05.2011 р. не надав, проавансовані позивачем кошти не повернув, отримання наведеної претензії не заперечував.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Господарського процесуального кодексу України, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених Господарським процесуальним кодексом України заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів, в тому числі, припинення правовідношення, відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди.

Відповідно до ст. 20 Цивільного кодексу України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

З огляду на положення зазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту порушеного права чи інтересу.

За наведених обставин позивач звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом про розірвання Договору підряду № 1-02/09 від 13.02.2009 р., укладеного між Садівницьким товариством "Міраж" та ТОВ "Валькірія Міськбуд" та про стягнення з останнього грошових коштів у розмірі 36 000,00 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 Господарського кодексу України, майнові зобовязання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

Відповідно до ч. 1 статті 193 Господарського кодексу України суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору.

Відповідно до ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України зобов’язання мають виконуватися належним чином, одностороння відмова від виконання зобов’язання не допускається.

Згідно ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов»язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст. 651 Цивільного кодексу України, зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Статтею 611 Цивільного кодексу України визначено, що у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема припинення зобов'язання внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору; зміна умов зобов»язання; сплата неустойки; відшкодування збитків та моральної шкоди.

Статтею 188 Господарського кодексу України визначено, що зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або договором. Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором. Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

Зі змісту укладеного сторонами Договору підряду № 1-02/09 від 13.02.2009 р. вбачається, що за своєю правовою природою наведений договір є договором підряду.

Згідно із ст. 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовник), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

Як передбачено ч. 2 ст. 849 Цивільного кодексу України, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, замовник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків.

За наявності у роботі істотних відступів від умов договору підряду або інших істотних недоліків замовник має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків ч. 2 ст. 852 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ч. 1 ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Згідно ч. 2 ст. 34 Господарського процесуального кодексу України обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що згідно умов укладеного між позивачем та відповідачем Договору підряду № 1-02/09 від 13.02.2009 р. та Додатку № 1 до нього, позивач був зобов»язаний оплатити вартість робіт, визначених в Додатку № 1 до Договору, зокрема, отримання технічних умов та проектування електромереж, в два етапи: передоплата 60%, що становить 36000,00 грн., решта 40%, що становить 24000,00 грн. протягом 3-х днів після підписання акта виконаних робіт, а відповідач зобов»язувався виконати роботи, вказані у Додатку № 1 до Договору, протягом 15 робочих днів з дня отримання авансу.

Як встановлено судом, позивачем було перераховано на користь відповідача згідно Додатку № 1 до Договору попередню оплату у розмірі 36000,00 грн., але відповідачем жодних зобов’язань у строки, визначені оспорюваним Договором з Додатком № 1, виконано не було, належних доказів протилежного суду станом на момент вирішення спору надано не було.

Суд не приймає до уваги доводи відповідача стосовно того, що відповідно до п. 8 Договору він мав право на зупинення робіт у зв»язку із невиконанням позивачем своїх зобов»язань за договором, зокрема, ненаданням відповідних документів, що призвело до неможливості виконати роботи вчасно з огляду на наступне:

Відповідно до ч. 1 ст. 850 Цивільного кодексу України замовник зобов'язаний сприяти підрядникові у виконанні роботи у випадках, в обсязі та в порядку, встановлених договором підряду.

Підрядник має право не розпочинати роботу, а розпочату роботу зупинити, якщо замовник не надав матеріалу, устаткування або річ, що підлягає переробці, і цим створив неможливість виконання договору підрядником (ст. 851 Цивільного кодексу України).

Аналіз змісту умов Договору свідчить, що позивач зобов»язувався погодити з підрядником у встановленому порядку проектно-кошторисну документацію та визначити у Додатках до цього Договору види, етапи та вартість робіт з облаштування інфраструктури об'єкта (абз. 1 п. 7), тоді як зобов»язання стосовно надання позивачем (замовником) відповідачу (підряднику) визначених документів умови Договору та Додатку № 1 до нього не містять.

Дійсно, відповідно до п. 8 Договору відповідач мав право зупиняти роботи у разі невиконання позивачем своїх зобов'язань за даним Договором, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення відповідачем робіт.

В той же час, згідно п. 6 Договору відповідач був зобов»язаний інформувати замовника про можливе сповільнення або призупинення робіт через незалежні від підрядника причини (погодні умови, втручання у хід робіт державних органів, тощо).

Як свідчать матеріали справи, відповідач не надав суду жодних доказів на підтвердження інформування позивача в порядку п.6 Договору про можливе сповільнення або призупинення (зупинення) робіт, зокрема, через ненадання позивачем документів, необхідних для виконання спірних робіт. До того ж, відповідач у відповідності до п. 8 Договору мав право розірвати в односторонньому порядку Договір в разі не виконання або порушення позивачем його умов шляхом направлення письмового повідомлення про це позивачу, однак відповідач не вчинив і таких наведених дій, доказів протилежного суду не надав.

Крім того, відповідачем не доведено належними доказами і факт виконання ним передбачених Додатком № 1 до Договору робіт.

Так, відповідно до абз. 5 п. 6 Договору вбачається, що належним доказом на підтвердження здавання робіт, виконаних протягом кожного етапу виконання робіт, визначеного в Договорі та його Додатках, є підписані сторонами Акти виконаних робіт.

Фактично відповідач не надав підписаних сторонами Актів виконаних робіт, які б підтверджували виконання відповідачем робіт згідно Додатку № 1 до Договору, а рівно, відповідач не надав доказів передачі цих актів позивачу на підписання.

За наведених обставин, відповідачем не доведено суду факт невиконання ним спірних робіт в строк, передбачений Додатком № 1 до Договору, по причині ненадання позивачем відповідної документації, а також не доведено факт виконання відповідачем робіт, передбачених Додатком № 1 до Договору.

Враховуючи те, що належних доказів виконання відповідачем Договору та Додатку № 1 до нього суду станом на момент вирішення спору надано не було і позивач заперечував виконання відповідачем будь-яких робіт, передбачених Договором та Додатком № до нього, порушення відповідачем умов оспорюваного Договору та Додатку № 1 до нього щодо строків виконання робіт вважається судом істотним порушенням відповідачем оспорюваного Договору та Додатку № 1 до нього, внаслідок чого позивач значною мірою був позбавлений того, на що він розраховував під час укладання даного договору, суд дійшов висновку про обґрунтованість вимог позивача про розірвання Договору підряду № 1-02/09 від 13.02.2009 р., укладеного між Садівницьким товариством "Міраж" та ТОВ "Валькірія Міськбуд".

Як вище було зазначено з посиланням на приписи ст. 611 ЦК України, правовими наслідками порушення зобов»язання, зокрема, є відшкодування збитків (п. 5 ч. 1 ст. 611 ЦК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 216 ГК України учасники господарських відносин несуть господарсько –правову відповідальність лише за порушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

Частиною 1 ст. 224 ГК України визначено, що учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб'єкту, права або законні інтереси якого порушено.

У відповідності до ч. 2 ст. 224 ГК України під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.

Також, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 22 ЦК України збитками, зокрема, є втрати, яких особа зазнала у зв»язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки).

Враховуючи наведені правові норми та встановлений судом факт невиконання відповідачем господарського зобов»язання, передбаченого умовами спірного Договору оренди, зокрема, факт невиконання в строк робіт, передбачених Додатком № 1 до Договору, то суд погоджується з доводами позивача, що останній, сплативши відповідачу 36000,00 грн. у якості авансового платежу, значною мірою був позбавлений того, на що він розраховував під час укладання Договору та Додатку № 1 до нього, а отже, зазнав реальних збитків.

За встановлених обставин, суд також дійшов висновку, що вимога позивача про стягнення з відповідача суми в розмірі 36000,00 грн., що є реальними збитками позивача, є законною, обґрунтованою, доведеною належними та допустимими доказами і такою, що підлягає задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ст. 49 ГПК України, стороні на користь якої відбулося рішення, господарський суд відшкодовує державне мито за рахунок другої сторони, а також витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

За таких обставин, витрати по сплаті державного мита в розмірі 445,00 грн. та на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 236,00 грн. покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 15, 16, 20, 22, 525, 526, 530, 611, 651, 837, 849, 850, 851, 852 Цивільного кодексу України, ст.ст. 175, 188, 193, 216, 224 Господарського кодексу України, ст.ст. 1, 22, 32, 33, 34, 43, 44, 49, 82-85, 116 ГПК України, Господарський суд міста Києва

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Розірвати Договір підряду № 1-02/09 від 13.02.2009 р., укладений між Садівницьким товариством "Міраж" (07353, Київська обл., Вишгородський район, с. Старі Петрівці, ідентифікаційний код 26540113) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Валькірія Міськбуд" (01042, м. Київ, вул. Саперне поле, 26-а, ідентифікаційний код 34048223).

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Валькірія Міськбуд" (01042, м. Київ, вул. Саперне поле, 26-а, ідентифікаційний код 34048223) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду, на користь Садівницького товариства "Міраж" (07353, Київська обл., Вишгородський район, с. Старі Петрівці, ідентифікаційний код 26540113) 36000,00 грн. (тридцять шість тисяч гривень 00 коп.) збитків, 445,00 грн. (чотириста сорок п»ять гривень 00 коп.) державного мита та 236,00 грн. (двісті тридцять шість гривень 00 коп.) витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

4. Видати накази.

Відповідно до ч. 5 ст. 85 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя Гумега О. В.

Дата підписання повного рішення: 03.10.2011 р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 18545726 ?

Документ № 18545726 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 18545726 ?

Дата ухвалення - 26.09.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 18545726 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 18545726 ?

В Commercial Court of Kyiv City
Previous document : 18545716
Next document : 18545728