Court decree № 18545716, 26.09.2011, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
26.09.2011
Case No.
48/245
Document №
18545716
Form of legal proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

УХВАЛА

Справа № 48/245

26.09.11

за заявою

Українського інституту науково-технічної і економічної інформації

про

роз’яснення рішення

у справі за позовом

Товариства з обмеженою відповідальністю «Либідь-Плаза»

до

Українського інституту науково-технічної і економічної інформації

про

визнання договору недійсним

та

за зустрічним

позовом

Українського інституту науково-технічної і економічної інформації

до

Товариства з обмеженою відповідальністю «Либідь-Плаза»

третя особа

Комунальне підприємство «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна»

про

визнання права оперативного управління на приміщення та визнання договору таким, що припинив свою дію

Суддя Бойко Р.В.

Представники сторін:

від позивача:

Шишкін П.В.

від відповідача:

Лазебний Д.Б.

від третьої особи:

не з’явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Рішенням господарського суду міста Києва від 18.07.2011 р. в задоволенні первісного позову ТОВ "Либідь-Плаза" відмовлено повністю, зустрічний позов Українського інституту науково-технічної і економічної інформації (надалі –"Інститут") задоволено частково, визнано за Українським інститутом науково-технічної і економічної інформації право оперативного управління на визначені в рішенні об’єкти нерухомого майна, що перебувають у державній власності.

02.08.2011 р. рішення набрало законної сили.

07.09.2011 р. до канцелярії суду надійшла заява Інституту про роз’яснення рішення суду.

Заява мотивована нерозумінням змісту рішення господарського суду міста Києва від 18.07.2011 р. у справі № 48/245 в частині майна на, яке за Інститутом визнано право оперативного управління, у зв’язку із внесенням Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» до технічних паспортів будівель уточнень в частині нумерації літер будівель.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.09.2011 р. розгляд заяви призначено на 26.09.2011 р.

В судове засідання представник заявника з'явився, заяву підтримав. Відповідач проти задоволення заяви не заперечував, а третя особа, повідомлена про час та місце розгляду справи належним чином, явку повноваженого представника не забезпечила.

Згідно зі статтею 89 Господарського процесуального кодексу України суддя за заявою сторони чи державного виконавця роз'яснює рішення, ухвалу, не змінюючи при цьому їх змісту, а також за заявою сторони або за своєю ініціативою виправляє допущені в рішенні, ухвалі описки чи арифметичні помилки, не зачіпаючи суті рішення. Про роз'яснення рішення, ухвали, а також про виправлення описок чи арифметичних помилок виноситься ухвала.

Рішенням господарського суду міста Києва від 18.07.2011 р. визнано за Інститутом право оперативного управління на об’єкти нерухомого майна, що перебувають у державній власності і складаються з:

- будівлі №3 (літера “А”) по провулку Червоноармійському у Голосіївському районі міста Києва, загальною площею 1 730,2 кв.м. (технічний паспорт на нежитловий будинок, інвентаризаційна справа №39043);

- будівлі №3 (літера “В”) по провулку Червоноармійському у Голосіївському районі міста Києва, загальною площею 429,7 кв.м. (технічний паспорт на нежитловий будинок, інвентаризаційна справа №39043);

- будівлі №180 (літера “А”) по вулиці Горького у Голосіївському районі міста Києва, загальною площею 3 825,9 кв.м. (технічний паспорт на нежитловий будинок, інвентаризаційна справа №34228);

- будівлі №180 (літера “В”) по вулиці Горького у Голосіївському районі міста Києва, загальною площею 74,6 кв.м. (технічний паспорт на нежитловий будинок, інвентаризаційна справа №34228).

Судове рішення мотивоване тим, що наведене майно закріплене уповноваженим державою органом за Інститутом, а позивач за первісним позовом оспорює наведене право. В матеріалах справи містяться копії технічних паспортів з інвентаризаційної справи №39043 (а.с. 130-167 т.1), виготовлені Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна»08.06.2011 р. з присвоєними літерами будівель, що знайшло своє відображення в судовому рішенні.

Із наданих до заяви Інституту про роз’яснення рішення у справі копій технічних паспортів вбачається, що у період після ухвалення судом рішення та набрання ним законної сили, Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна»внесені виправлення в літерацію спірних будівель, що підтверджується виправленням на планах за поверхами технічних паспортів інвентаризаційної справи №39043.

Зокрема, по будівлі №3 по провулку Червоноармійському у Голосіївському районі міста Києва, загальною площею 1 730,2 кв.м. (технічний паспорт на нежитловий будинок, інвентаризаційна справа №39043 літеру “А” виправлено на літеру "А' "), по будівлі №3 по провулку Червоноармійському у Голосіївському районі міста Києва, загальною площею 429,7 кв.м. (технічний паспорт на нежитловий будинок, інвентаризаційна справа №39043 літеру “В” виправлено на літеру "В' ").

Із змісту технічного паспорту по інвентаризаційній справі №34228, плану за поверхами та експлікації (а.с.159, 165 т.1) вбачається, що будівля №180 по вулиці Горького у Голосіївському районі міста Києва, загальною площею 74,6 кв.м має літерацію Б.

Відповідно до ст. 137 Господарського кодексу України правом оперативного управління у цьому Кодексі визнається речове право суб'єкта господарювання, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом) для здійснення некомерційної господарської діяльності, у межах, встановлених цим Кодексом та іншими законами, а також власником майна (уповноваженим ним органом). Власник майна, закріпленого на праві оперативного управління за суб'єктом господарювання, здійснює контроль за використанням і збереженням переданого в оперативне управління майна безпосередньо або через уповноважений ним орган і має право вилучати у суб'єкта господарювання надлишкове майно, а також майно, що не використовується, та майно, що використовується ним не за призначенням. Право оперативного управління захищається законом відповідно до положень, встановлених для захисту права власності.

Системний аналіз Цивільного кодексу України та Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень"" дає підстави вважати, що ідентифікація об’єкту нерухомого майна здійснюється за його місцезнаходженням та площею, а після проведення державної реєстрації –по реєстраційному номеру об’єкта нерухомого майна, а не по літері будівлі.

Отже, внесення Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» виправлень до літерацій будівель після прийняття судом рішення не змінюють ні об’єкт нерухомого майна, ні зміст рішення та визнані судом права Інституту на майно, проте свідчить про наявність перешкод у реалізації Інститутом визнаних прав.

Частиною 5 ст. 124 Конституції України судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України.

За змістом практики Європейського суду з прав людини, яка згідно ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" є джерелом права, право на суд, захищене статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, було б ілюзорним, якби національна правова система Високої Договірної Сторони дозволяла, щоб остаточне, обов'язкове для виконання судове рішення залишалося невиконаним на шкоду будь-якій зі сторін (рішення у справі "Горнсбі проти Греції" від 19.01.1997 р.). Ефективний доступ до суду включає право на виконання судового рішення без невиправданих затримок (рішення у справі "Іммобільяре Саффі проти Італії" від 28.07.1999 р.). У такому самому контексті відсутність у заявника можливості домогтися виконання судового рішення, винесеного на його користь, становить втручання у право на мирне володіння майном, як це передбачено першим реченням першого пункту статті 1 Першого протоколу (рішення у справі "Войтенко проти України" від 29.06.2004 р).

За таких обставин, заява про роз’яснення рішення суду підлягає задоволенню, а рішення - роз’ясненню таким чином, що право оперативного управління за Інститутом визнано на будівлі за визначеною в рішенні адресою з зазначеною площею, а зміна літер таких будівель не змінює суті рішення та визнаного права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 86, 89 Господарського процесуального кодексу України, суд –

УХВАЛИВ:

1. Заяву Українського інституту науково-технічної і економічної інформації про роз’яснення рішення задовольнити.

2. Роз'яснити рішення господарського суду міста Києва від 18.07.2011 р. у справі 48/241 в частині літер будівель, право оперативного управління Інституту на яке визнано судом, наступним чином:

Український інститут науково-технічної і економічної інформації (03680, м. Київ, вул. Горького, 180; ідентифікаційний код 16308272) має право оперативного управління на об’єкти нерухомого майна, що перебувають у державній власності і складаються з:

- будівлі №3 (літера «А'») по провулку Червоноармійському у Голосіївському районі міста Києва, загальною площею 1 730,2 кв.м. (технічний паспорт на нежитловий будинок, інвентаризаційна справа №39043);

- будівлі №3 (літера «В'») по провулку Червоноармійському у Голосіївському районі міста Києва, загальною площею 429,7 кв.м. (технічний паспорт на нежитловий будинок, інвентаризаційна справа №39043);

- будівлі №180 (літера «А») по вулиці Горького у Голосіївському районі міста Києва, загальною площею 3 825,9 кв.м. (технічний паспорт на нежитловий будинок, інвентаризаційна справа №34228);

- будівлі №180 (літера «Б») по вулиці Горького у Голосіївському районі міста Києва, загальною площею 74,6 кв.м. (технічний паспорт на нежитловий будинок, інвентаризаційна справа №34228).

3. Копію ухвали направити учасникам судового процесу.

Суддя Р.В.Бойко

Часті запитання

Який тип судового документу № 18545716 ?

Документ № 18545716 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 18545716 ?

Дата ухвалення - 26.09.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 18545716 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 18545716 ?

В Commercial Court of Kyiv City
Previous document : 18545714
Next document : 18545726