Decision № 18545714, 26.09.2011, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
26.09.2011
Case No.
48/349
Document №
18545714
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 48/349

26.09.11

За позовом

Заступника прокурора Печерського району міста Києва в інтересах держави в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву

до

Товариства з обмеженою відповідальністю "НК-Плюс"

про

стягнення 19 848,15 грн.

Суддя Р.В. Бойко

Представники сторін:

від позивача:

Тимошенко А.Г

від відповідача:

не з’явився

від прокуратури:

Полотенко Л.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заступник прокурора Печерського району міста Києва в інтересах держави в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву звернувся до господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "НК-Плюс" про стягнення 19 848,15 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що на виконання умов договору оренди №1533 нерухомого майна, що належить до державної власності від 21.03.2005 р. позивач передав у строкове платне користування нерухоме державне майно загальною площею 301,83 кв. м., що розміщене за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, 40-А, яке знаходиться на балансі Національного транспортного університету, а відповідач належним чином грошове зобов'язання по внесенню орендної плати не виконав, в зв’язку з чим виникла заборгованість у розмірі 18 900,09 грн. Крім того, позивачем заявлено вимогу про стягнення з відповідача пені у розмірі 616,48 грн. та індексу інфляції у розмірі 331,58 грн. за прострочення виконання грошового зобов’язання.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 05.08.2011 р. порушено провадження у справі та призначено її до розгляду на 05.09.2011 р.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 05.09.2011 р. у зв’язку із неявкою відповідача та невиконанням сторонами вимог ухвали суду розгляд справи відкладено до 26.09.2011 р.

Представники прокуратури та позивача в судове засідання з’явились, позовні вимоги підтримали та просили їх задовольнити у повному обсязі.

Представник відповідача у судове засідання не з’явився, витребувані ухвалами суду докази та відзив на позовну заяву не подав, про поважні причини неявки суд не повідомив, хоча про час і місце судового засідання був належним чином повідомлений, що підтверджується відмітками на звороті ухвал суду.

Місцезнаходження відповідача за адресою: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 40-А, на яку було відправлено ухвали суду, підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №10978877 від 31.08.2011 р. та вказано в позові.

Згідно із абз. 2 п. 3.6 роз'яснень президії Вищого арбітражного суду України від 18.09.1997 р. № 02-5/289 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України" особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною у позовній заяві.

Таким чином, суд приходить до висновку, що відповідач повідомлений про час та місце судового розгляду належним чином, а матеріали справи містять достатні докази для її розгляду по суті.

Оскільки про час та місце судового засідання відповідач був належним чином повідомлений, на підставі статті 75 Господарського процесуального кодексу України справа може бути розглянута за наявними в ній матеріалами.

У судових засіданнях складалися протоколи згідно статті 81-1 Господарського процесуального кодексу України.

В судовому засіданні судом оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представника позивача та прокурора, всебічно і повно з’ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об’єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд м. Києва, -

ВСТАНОВИВ:

21.03.2005 р. між Регіональним відділення Фонду державного майна України по м. Києву (орендодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "НК-Плюс" (орендар) було укладено Договір оренди №1533 нерухомого майна, що належить до державної власності (надалі - "Договір").

Відповідно до п. 1.1 Договору орендодавець передає, а орендар приймає в строкове платне користування державне нерухоме майно (надалі - Майно) площею 301,83 кв. м., що розміщено за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, 40-А та знаходиться на балансі Національного транспортного університету. Вартість майна за експертною оцінкою станом на 31.12.2004 р. становить 825 329,00 грн.

Згідно із п. 2.1 Договору орендар вступає у строкове платне користування майном у термін, указаний у договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього договору та акта приймання-передачі майна.

Із змісту п. 2.4 Договору вбачається, що у разі припинення цього договору майно повертається орендарем орендодавцю. Орендар повертає майно орендодавцю аналогічно порядку, встановленому при передачі майна орендарю цим договором. Майно вважається поверненим орендодавцю з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі.

Пунктом 3.1 Договору визначено, що орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати затвердженої Кабінетом Міністрів України і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку (лютий 2005 р.) –8 477,53 грн.

Згідно із п. 3.3 Договору перерахування орендної плати здійснюється орендарем самостійно до 10 числа місяця, наступного за звітним з урахуванням щомісячного індексу інфляції таким чином: 50% орендної плати перераховується орендарем до державного бюджету; 50% орендної плати перераховується орендарем на розрахунковий рахунок балансоутримувача.

Відповідно п. 3.5 Договору орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до бюджету та балансоутримувачу у визначеному пунктом 3.3 співвідношенні, відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, уключаючи день оплати.

Пунктом 5.2 Договору визначено, що орендар зобов’язується своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату.

Із змісту п. 5.14 Договору в разі закінчення строку дії Договору оренди (його розірвання), орендар зобов’язаний сплатити орендну плату, заборгованість з орендної плати, пені та штрафні санкції за весь період оренди по день фактичної передачі майна балансоутримувачу (орендодавцю) на підставі акту передачі-приймання.

Із змісту п. 10.1 Договору вбачається, що строк дії цього договору становить 11 місяців і обчислюється з моменту підписання його сторонами (до 21.02.2006 р.).

Пунктом 10.5 Договору визначено, що у разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну цього Договору після закінчення строку його чинності протягом одного місяця, Договір вважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором, з урахуванням змін у законодавстві на дату продовження цього Договору та за наявності погодження з органом управління балансоутримувача.

Із змісту п.10.9 Договору чинність цього Договору припиняється достроково за взаємною згодою сторін або за рішенням господарського суду.

21.03.2005 р. на виконання умов Договору орендодавець передав, а відповідач прийняв орендоване нерухоме державне майно загальною площею 301,83 кв. м., що підтверджується актом приймання-передачі в оренду нерухомого майна від 21.03.2005 р.

26.01.2007 р. Додатковим Договором №1 про внесення змін до Договору сторони внесли зміни в абзаці 1 п. 3.1 Договору та виклали його у наступній редакції: "Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати, затвердженої Кабінетом Міністрів України, і становить 6 777,26 грн. без ПДВ за перший (базовий) місяць розрахунку –січень 2007 р.

07.02.2009 р. Договором №1533/02 про внесення змін до Договору оренди нерухомого майна №1533 від 21.03.2005 р. погодили викладення п. 3.1 Договору у наступній редакції: "Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати, затвердженої Кабінетом Міністрів України, і становить 17 465,29 грн. без ПДВ за перший (базовий) місяць розрахунку –грудень 2008 р."; п. 3.2 Договору виклали у наступній редакції: "орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць. Орендна плата за перший місяць оренди лютий 2009 р. встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекси інфляції за січень, лютий 2009 р."

20.11.2009 р. Додатковим Договором №1533/03 про внесення змін до Договору оренди №1533 від 21.03.2005 р. сторони змінили розмір орендної плати, а саме орендна плата без ПДВ за базовий місяць розрахунку –жовтень 2009 р. становить 24 043,12 грн., а також збільшили загальну площу орендованого майна до 377,04 кв. м.

30.07.2010 р. сторони підписали Договір №1533/04 про внесення змін до Договору оренди нерухомого майна №1533 від 21.03.2005 р., яким змінили п. 3.3 Договору та виклали його у наступній редакції: "Орендна плата перераховується до державного бюджету та балансоутримувачу у співвідношенні 50% до 50% щомісяця не пізніше 10 числа наступного за звітним відповідно до пропорцій розподілу, установлених Кабінетом Міністрів України і чинних на кінець періоду, за який здійснюється платіж".

Згідно п. 10.5 Договору, термін дії зазначеного договору продовжувався на той самий строк до 11.04.2011 р.

11.04.2011 р. відповідач передав, а орендодавець прийняв орендоване нерухоме державне майно загальною площею 377,04 кв. м., що підтверджується актом приймання-передачі нерухомого майна з оренди від 11.04.2011 р.

04.05.2011 р. сторони згідно п. 10.9 Договору уклали Договір №1533/05 про припинення договору оренди №1533 від 21.03.2005 р. та п. 2 вказаного Договору визначили, що Договір №1533 від 21.03.2005 р. вважається припиненим з 11.04.2011 р.

Спір у справі виник у зв’язку із неналежним, на думку прокурора, виконанням відповідачем грошового зобов’язання по сплаті орендних платежів за Договором №1533 від 21.03.2005 р., у зв’язку з чим прокурор вказує на існування заборгованості у розмірі 18 900,09 грн.

Договір оренди №1533 нерухомого майна, що належить до державної власності є договором оренди, а відтак між сторонами виникли правовідносини, які підпадають під правове регулювання Глави 58 Цивільного кодексу України, Глави 30 Господарського кодексу України та Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

Вказаний договір є підставою для виникнення у їх сторін господарських зобов'язань, а саме майново-господарських зобов'язань згідно ст. ст. 173, 174, 175 Господарського кодексу України, ст. ст. 11, 202, 509 Цивільного кодексу України, і згідно ст. 629 Цивільного кодексу України є обов'язковим для виконання сторонами.

Частиною 1 ст. 173 Господарського кодексу України визначено, що господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Відповідно до п. 1 ст. 283 Господарського кодексу України за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.

Згідно із ч. 1 ст. 759 Цивільного кодексу України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Матеріалами справи (актами приймання-передачі в оренду нерухомого майна від 21.03.2005 р. та 11.04.2011 р.) підтверджується факт передачі нерухомого майна в оренду, користування ним відповідачем у період з 21.03.2005 р. по 11.04.2011 р., існування заборгованості відповідача по сплаті орендних платежів перед Регіональним відділення Фонду державного майна України по м. Києву у розмірі 18 900,09 грн. (за березень та 11 днів квітня 2011 р.)

Будь-яких заперечень щодо користування об’єктом оренди у спірний період відповідачем не надано.

Відповідно до ч. 1 ст. 762 Цивільного кодексу України за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

Пунктами 1, 4 ст. 285 Господарського кодексу України визначено, що орендна плата - це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством. Строки внесення орендної плати визначаються в договорі.

Відповідно до ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Отже, з урахуванням положень ст. 530 Цивільного кодексу України, враховуючи приписи п. 3.3 Договору та Договору №1533/04 від 30.07.2010 р. строк виконання грошового зобов’язання відповідача по сплаті орендних платежів за Договором на момент розгляду справи настав.

Із змісту п. 5.14 Договору в разі закінчення строку дії Договору оренди (його розірвання), орендар зобов’язаний сплатити орендну плату, заборгованість з орендної плати, пені та штрафні санкції за весь період оренди по день фактичної передачі майна балансоутримувачу (орендодавцю) на підставі акту передачі-приймання.

Відповідно до статті 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно із статтями 525, 526 Цивільного кодексу України зобов’язання має виконуватись належним чином, відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог –відповідно до звичаїв ділового обороту та інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від виконання зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом

Частиною 1 ст. 625 Цивільного кодексу України визначено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Матеріалами справи підтверджується наявність у відповідача грошового зобов’язання по сплаті орендних платежів на користь Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву 18 900,09 грн. на підставі Договору від №1533 нерухомого майна, що належить до державної власності від 21.03.2005 р. у період з 10.02.2011 р. до 11.04.2011 р. Відповідачем вказана заборгованість не спростована, доказів її погашення не надано.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Товариством з обмеженою відповідальністю "НК-Плюс" обставин, з якими чинне законодавство пов'язує можливість звільнення його від відповідальності за порушення зобов'язання, не наведено.

За таких обставин, позовні вимоги заступника прокурора Печерського району міста Києва в інтересах держави в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "НК-Плюс" заборгованості у розмірі 18 900,09 грн. є правомірними та обґрунтованими.

Прокурором заявлено вимогу про стягнення з відповідача пені у розмірі 616,48 грн. за прострочення виконання грошового зобов'язання окремо за кожен місяць, нарахованої за розрахунком подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла у період з 11.12.2010 р. по 30.06.2011 р.

Судом встановлено, що відповідач у встановлений Договорами строк свого обов’язку по перерахуванню коштів не виконав, допустивши прострочення виконання грошового зобов’язання, тому дії відповідача є порушенням договірних зобов’язань (ст. 610 Цивільного кодексу України), і він вважається таким, що прострочив (ст. 612 Цивільного кодексу України), відповідно є підстави для застосування встановленої законом відповідальності.

Стаття 611 Цивільного кодексу України передбачає, що у разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, якими зокрема є сплата неустойки.

Відповідно п. 3.5 Договору орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до бюджету та балансоутримувачу у визначеному пунктом 3.3 співвідношенні, відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, уключаючи день оплати.

Частиною 5 статті 254 Цивільного кодексу України передбачає, що якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день

На підставі викладеного за перерахунком суду з урахуванням наданого прокурором розрахунку та встановлених судом періодів розмір пені за прострочення виконання грошового зобов’язання по сплаті орендних платежів, що підлягає стягненню з відповідача, становить 610,15 грн.

В іншій частині заявленої до стягнення пені у розмірі 6,33 грн. за прострочення виконання грошового зобов’язання необхідно відмовити, оскільки вона обрахована не вірно (нараховано без врахування приписів ч. 5 ст. 254 Цивільного кодексу України).

Також, прокурором заявлено вимогу про стягнення індексу інфляції у розмірі 331,58 грн. нарахованого за прострочення виконання грошового зобов’язання за березень 2011 р. у період з 11.04.2011 р. по 30.06.2011 р. та квітень 2011 р. у період з 11.05.2011 р. по 30.06.2011 р.

Відповідно до частини 2 статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

За перерахунком суду з урахуванням наданого прокурором розрахунку розмір інфляційних втрат за прострочення виконання грошового зобов’язання по сплаті орендних платежів, що підлягає стягненню з відповідача, становить 395,75 грн.

Оскільки прокурором заявлено вимоги в частині стягнення пені у розмірі, який є меншими, ніж визначений судом, то з урахуванням відсутності підстав для виходу за межі позовних вимог, такі вимоги задовольняються у розмірі, заявленому прокурором до стягнення.

За таких обставин, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення позовних вимог заступника прокурора Печерського району міста Києва в інтересах держави в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву та стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "НК-Плюс" на користь Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву боргу у розмірі у розмірі 18 900,09 грн., інфляційних втрат у розмірі 331,58 грн. та пені у розмір 610,15 грн.

Відповідно до вимог ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на сторін пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд –

ВИРІШИВ:

1. Позов заступника прокурора Печерського району міста Києва в інтересах держави в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "НК-Плюс" (01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 40-А, ідентифікаційний код 33103377) на користь Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву (01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка буд. 50-Г; ідентифікаційний код 19030825) заборгованість по сплаті орендних платежів у розмірі 18 900 (вісімнадцять тисяч дев’ятсот) грн. 09 коп., інфляційних втрати у розмірі 331 (триста тридцять одна) грн. 58 коп., пеню у розмірі 610 (шістсот десять) грн. 15 коп. Видати наказ.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "НК-Плюс" (01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 40-А, ідентифікаційний код 33103377) в дохід Державного бюджету України державне мито у розмірі 198 (сто дев’яносто вісім) грн. 42 коп. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у розмірі 235 (двісті тридцять п’ять) грн. 92 коп. Видати наказ.

4. В іншій частині в задоволенні позову відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя Р.В. Бойко

Дата підписання повного тексту рішення –27.09.2011 р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 18545714 ?

Документ № 18545714 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 18545714 ?

Дата ухвалення - 26.09.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 18545714 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 18545714 ?

В Commercial Court of Kyiv City
Previous document : 18545689
Next document : 18545716