Approval Date
22.09.2011
Case No.
2а/0470/6253/11
Document №
18511774
Form of court proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

22.09.2011

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 15 вересня 2011 р. Справа № 2а/0470/6253/11 Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі: головуючого суддіПарненко В.С.

при секретаріОрлов О.В.

за участю:

представник позивачаБуртова К.Д.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Дніпропетровську адміністративну справу за адміністративним позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Техноконтур»до Державної податкової інспекції у Красногвардійському районі м.Дніпропетровська, Головного державного податкового ревізора інспектора відділу перевірок платників податку управління податкового контролю юридичних осіб Державної податкової інспекції у Красногвардійському районі м.Дніпропетровська Дараган Наталії Сергіївни про визнання дій протиправними та визнання недійсним податкового повідомлення-рішення №0000702305/11432 від 19 травня 2011 року, -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Техноконтур» (надалі - Позивач) звернулось до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Державної податкової інспекції у Красногвардійському районі м.Дніпропетровська, Головного державного податкового ревізора інспектора відділу перевірок платників податку управління податкового контролю юридичних осіб Державної податкової інспекції у Красногвардійському районі м.Дніпропетровська Дараган Наталії Сергіївни про визнання дій протиправними та визнання недійсним податкового повідомлення-рішення №0000702305/11432 від 19 травня 2011 року.

Позовні вимоги мотивовані тим, що ТОВ «Техноконтур» із податковим повідомленням-рішенням № 0000702305/11432 від 19.05.11 р. не згодне, вважає його таким, що прийняте із порушенням діючого законодавства, висновки акту перевірки не ґрунтуються на вимогах закону, а дії Відповідачів по проведенню перевірки та оформленню результатів перевірки є протиправними, у зв'язку з чим просило визнати незаконними дії головного державного податкового ревізора-інспектора відділу перевірок платників податку управління податкового контролю юридичних осіб ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська Дараган Наталії Сергіївни по проведенню документальної невиїзної перевірки ТОВ «Техноконтур» щодо підтвердження господарських відносин із платником податку ТОВ «Стандарт-Д» за період грудень 2010 року а січень 2011 року та оформленню результатів зустрічної звірки, проведеної в порядку п. 73.5 ст. 73 Податкового кодексу України, актом документальної невиїзної перевірки № 134/23-307/37004990 від 04.05.11 р.; визнати недійсним та скасувати податкове повідомлення-рішення № 0000702305/11432 від 19.05.11р., винесене Державною податковою інспекцією у Красногвардійському району м.Дніпропетровська.

Представник Позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав у повному обсязі з підстав викладених в позовній заяві та просив позов задовольнити.

Представник відповідача 1 до суду не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлявся належним чином, що підтверджується матеріалами справи. Подав до суду заперечення на адміністративний позов, в якому зазначив, що оскаржуване повідомлення-рішення винесене в порядку та у межах, визначених законом, а отже не підлягає скасуванню.

Відповідач 2 до суду не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлявся належним чином, що підтверджується матеріалами справи.

Розглянувши подані документи і матеріали справи, всебічно і повно зясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає встановленими наступні обставини та відповідні їм правовідносини.

Як вбачається з наявних матеріалів справи, Позивач зареєстрований Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 04.03.2010 року та перебуває на податковому обліку у ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська з 30.07.2010 року.

13.04.2011 р. ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська направлено листи №8565/10/23-316 від 13.04.2011 року та №8572/10/23-316 від 13.04.2011 року до ТОВ "Техноконтур" (код ЄДРГКУУ 37004990) про надання пояснення та документального підтвердження по взаємовідносинам з TOВ„Стандарт-Д" (код ЄДРПОУ 37103412) за грудень 2010 року та січень 2011 року.

19.04.2011 р. ТОВ "Техноконтур" (код ЄДРПОУ 37004990) для проведення перевірки своєчасності відображення в обліку та звітності операцій по господарських відносинах з ТОВ „Стандарт-Д" (код ЄДРПОУ 37103412) за грудень 2010 року та січень 2011 року надано документи (лист підприємства від 18.04.11 №1804-1) по взаємовідносинам з ТОВ „Стандарт-Д" (код ЄДРПОУ 37103412) за грудень 2010 року та січень 2011 року.

Згідно із п.п 75.1.2, п. 75.1, ст. 75, п.п. 79.1, ст.79 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI та з урахуванням матеріалів акту документальної невиїзної перевірки ТОВ „Стандарт-Д" щодо підтвердження господарських відносин із платниками податків за період грудень 2010 року та січень 2011 року, (від 06.04.2011 року №2097/84/23-206/37103412), отриманого від ДПІ у м. Дніпродзержинську супровідним листом №13282 /7/23-213 від 07.04.2011, Дараган Наталею Сергіївною - головним державним податковим ревізор-інспектором відділу перевірок платників податку управління податкового контролю юридичних осіб проведено документальну невиїзну перевірку ТОВ "Техноконтур" (код ЄДРПОУ 37004990) щодо підтвердження господарських відносин із платником податків ТОВ „Стандарт-Д" (код ЄДРПОУ 37103412) за грудень 2010 року та січень 2011 року. Перевірка проводилась 19.04.2011 року по 04.05.2011 року в приміщенні ДПІ у Красногвардійському районі м.Дніпропетровська. Перевірка проводилася на підставі оригіналів документів, наданих листом підприємства (вх.№8185/10 від 19.04.11). (відповідно до акту перевірки від 04 травня 2011 року № 134/23-307/37004990) (а.с. 15).

11 травня 2011 року директору ТОВ «Техноконтур» на усну пропозицію Відповідача-1 в приміщенні ДПІ Красногвардійського району м. Дніпропетровська було вручено Акт № 1342/23-307/37004990 від 04.05.11р. про результати документальної невиїзної перевірки ТОВ «Техноконтур» щодо підтвердження господарських відносин із платником податків ТОВ «Стандарт-Д» за грудень 2010 року та січень 2011 року.

19 травня 2011 року директором ТОВ «Техноконтур» отримано податкове повідомлення-рішення № 0000702305/11432 від 19.05.11 р., яким Позивачу нараховано податкове зобов'язання із податку на додану вартість у розмірі 276 274 грн., з них за основним платежем 249 687 грн., та штрафні санкції 26 587 грн.

Представник позивача посилається на те, що перевірка проведена відповідачем є зустрічною і податковий орган не мав права виносити податкове повідомлення-рішення за результатами зазначеної перевірки.

Суд не бере до уваги зазначене твердження позивача з наступних підстав.

По-перше, відповідач направив запити до ТОВ «Техноконтур» №8565/10/23-316 від 13.04.2011 року та №8572/10/23-316 від 13.04.2011 року про надання пояснення та документального підтвердження по взаємовідносинам з TOВ «Стандарт-Д», в яких зазначено що в разі ненадання пояснень та документального підтвердження будуть здійснені заходи відповідно до ст.78 Податкового кодексу України, яка передбачає проведення документальної невиїзної перевірки.

По-друге, назва перевірки чітко визначена в акті перевірки від 04 травня 2011 року №134/23-307/37004990 як документальна невиїзна перевірка.

Що стосується правомірності проведення документальної невиїзної перевірки ТОВ «Техноконтур» судом встановлено наступне.

Відповідно до пп. 78.1.4 п.78.1 ст.78 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється за наявності виявлення недостовірностї даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту.

Відповідно до п.79.1, 79.2 ст. 79 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI документальна невиїзна перевірка здійснюється у разі прийняття керівником органу державної податкової служби рішення про її проведення та за наявності обставин для проведення документальної перевірки, визначених статтями 77 та 78 цього Кодексу. Документальна невиїзна перевірка здійснюється на підставі зазначених у підпункті 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 цього Кодексу документів та даних, наданих платником податків у визначених цим Кодексом випадках, або отриманих в інший спосіб, передбачений законом. Документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби виключно на підставі рішення керівника органу державної податкової служби, оформленого наказом, та за умови надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.

Відповідно до п.п. 75.1.2 п. 75.1 ст.75 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, а також отриманих в установленому законодавством порядку органом державної податкової служби документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків. Документальна планова перевірка проводиться відповідно до плану-графіка перевірок. Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи органу державної податкової служби і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин, визначених цим Кодексом. Документальною невиїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні органу державної податкової служби.

Судом встановлено, що 19.04.2011 р. начальником ДПІ прийнято рішення щодо проведення документальної невиїзної перевірки ТОВ "Техноконтур" (код ЄДРПОУ 37004990) по господарських відносинах з ТОВ „Стандарт Д" (код ЄДРПОУ 37103412) за грудень 2010 року та січень 2011, яке визначено на доповідній записці (а.с. 78).

ТОВ «Техноконтур» повідомлялося про проведення перевірки, що підтверджується листами ДПІ у Красногвардійському районі м.Дніпропетровська №8565/10/23-316 від 13.04.2011року та №8572/10/23-316 від 13.04.2011 року до ТОВ "Техноконтур" про надання пояснення та документального підтвердження по взаємовідносинам з TOВ„Стандарт-Д" (а.с.11-12).

В зазначених листах Державна податкова інспекція у Красногвардійському районі м.Дніпропетровська просила надати копії документів по відносинам із ТОВ «Стандарт-Д», посилаючись на пп. 20.1.6 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України і далі - ПКУ), просила надати оригінали та копії документів та підтвердити взаємовідносини з ТОВ «Стандарт-Д» за грудень 2010 р. та за січень 2011 р.

Відповідно до пп.20.1.6. ст. 20 ПКУ податкові органи мають право для здійснення функцій, визначених податковим законодавством, отримувати безоплатно від платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, у порядку, визначеному цим Кодексом, інформацію, довідки, копії документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності) про фінансово-господарську діяльність, отримувані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків, дотриманням вимог іншого законодавства, здійснення контролю за яким покладено на органи державної податкової служби, а також фінансову та статистичну звітність, в порядку та на підставах, визначених цим Кодексом.

Крім того чинним законодавством України передбачено, що компетенція органів ДПС поширюється на проведення перевірок платників податків щодо додержання вимог податкового законодавства, оформлення результатів перевірок у формі акта або довідки та винесення податкового повідомлення-рішення.

Отже, податковий орган не вийшов за межі своїх повноважень щодо проведення невиїзної документальної перевірки ТОВ «Техноконтур», а документальна невиїзна перевірка ТОВ «Техноконтур» проведена правомірно та у відповідності до вимог чинного законодавства.

Щодо твердження позивача щодо неправомірного складання податкового повідомлення-рішення №0000702305/11432 від 19 травня 2011 року, при зясуванні обставин справи суд керується Листом Вищого Адміністративного Суду України від 02.06.2011р. №742/11/13-11, з метою встановлення факту здійснення господарської операції, формування витрат для цілей визначення обєкта оподаткування податком на прибуток або податкового кредиту з податку на додану вартість судам належить зясовувати, зокрема, такі обставини:

1. Рух активів у процесі здійснення господарської операції.

2. Установлення спеціальної податкової правосубєктності учасників господарської операції.

3. Установлення звязку між фактом придбання товарів (послуг), спорудженням основних фондів, імпортом товарів (послуг), понесенням інших витрат і господарською діяльністю платника податку.

Що стосується руху активів між ТОВ «Техноконтур» та ТОВ «Стандарт-Д» судом встановлено наступне.

Так між контрагентами був укладений договір поставки від 01.09.10р. № 901 /10.

Відповідно до п.1.1. договору Продавець зобов'язується поставити, а Покупець прийняти та оплатити товари в асортименті, вказаному у накладних, які є невід'ємною частиною договору.

Протягом грудня 2010 р. ТОВ «Стандарт-Д» поставило, а ТОВ «Техноконтур» отримало товар за договором поставки № 901/10 від 01.09.10 р. на підставі наступних видаткових накладних:

- від 12.12.10 № 6 на загальну суму 418 000 грн., в т.ч. ПДВ складає 69 666,67 грн.;

- від 21.12.10 № 8 на загальну суму 66 938,53 грн., в т.ч. ПДВ складає 11 156,42 грн.;

- від 30.12.10 № 11 на загальну суму 1 050 000 грн., в т.ч. ПДВ складає 175 000 грн.;

- від 30.12.10 № 12 на загальну суму 150 000 грн., в т.ч. ПДВ складає 25 000 грн.;

- від 29.12.10 № 13 на загальну суму 6 470 000 грн., в т.ч. ПДВ складає 1 078 333,33 грн.;

- від 29.12.10 № 14 на загальну суму 508 000 грн., в т.ч. ПДВ складає 84 666,67 грн.;

- від 30.12.10 № 15 на загальну суму 488 000 грн., в т.ч. ПДВ складає 81 333,34 грн.

Всього в грудні 2010 р. Позивач отримав від ТОВ «Стандарт-Д» товар на загальну суму 9150938,58 грн. в т.ч. ПДВ у розмірі 1 525 156,43 грн.

Податковий кредит грудня 2010 року у розмірі 1 525 156,43 грн. був сформований Позивачем на підставі вищезазначених податкових накладних.

Крім того, між ТОВ «Техноконтур» (Замовник) та ТОВ «Стандарт-Д» (Виконавець) був укладений договір про надання послуг від 01.12.10 № 21/12-1 по коньюктурному дослідженню ринку. Обсяг та конкретні умови їх надання погоджувались у Додаткових угодах до договору.

В грудні 2010 року ТОВ «Стандарт-Д» було надано послуги ТОВ «Техноконтур» по коньюктурному дослідженю ринку на загальну суму 638 061,47 грн., в т.ч. ПДВ складає 106 343,58 грн. Зазначена операція підтверджується актом приймання виконаних робіт від 2.012.10р. №1. Податковий кредит у розмірі 106 343,58 грн. підтверджується податковою накладною № 9 від 21.12.2010 року.

За отриманий у грудні 2010 року товар ТОВ «Техноконтур» було здійснено оплату на загальну суму 8 237 500 грн. в т.ч. ПДВ 1 372 916,67 грн. відповідно до платіжних доручень (банківські виписки):

Відповідно до Декларації з ПДВ за грудень 2010 року, згідно Додатку № 5 «Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» Позивачем по контрагенту ТОВ «Стандарт-Д» сформовано податковий кредит у розмірі ПДВ 1 456 500 грн.

Судом також встановлено, що протягом січня 2011 р. ТОВ «Стандарт-Д» поставило, а ТОВ «Техноконтур» отримало товар за договором поставки № 901/10 від 01.09.10 р. на підставі наступних видаткових накладних:

- від 01.01.11 № 3 на загальну суму 539 939,5 грн., в т.ч. ПДВ складає 89 989,92 грн.;

- від 01.01.11 № 4 на загальну суму 1 355 058,1 грн., в т.ч. ПДВ складає 225 843,02 грн.;

- від 01.01.11 № 5 на загальну суму 475 002,4 грн., в т.ч. ПДВ складає 79 167,07 грн.;

- від 01.01.11 № 4 на загальну суму 1 780 650,30 в т.ч. ПДВ складає 296 775,05 грн.

При поставці зазначеного товару ТОВ «Стандарт-Д» видано Позивачу наступні податкові накладні:

- від 01.01.11 № 3 на загальну суму 539 939,5 грн., в т.ч. ПДВ складає 89 989,92 грн.;

- від 01.01.11 № 4 на загальну суму 1 355 058,1 грн., в т.ч. ПДВ складає 225 843,02 грн.;

- від 01.01.11 № 5 на загальну суму 475 002,4 грн., в т.ч. ПДВ складає 79 167,07 грн.;

- від 01.01.11 № 4 на загальну суму 1 780 650,30 в т.ч. ПДВ складає 296 775,05 гр.

Всього в січні 2011 р. Позивач отримав від ТОВ «Стандарт-Д» товар на загальну суму 4150650,06 грн. в т.ч. ПДВ у розмірі 691 775,06 грн.

Також, у січні 2010 року ТОВ «Стандарт-Д» було надано послуги ТОВ «Техноконтур» по коньюктурному дослідженню ринку відповідно до акту приймання виконаних робіт від 03.01.11 №2 на суму 1285652,72 грн. в т.ч. ПДВ 214 275,45 грн.

За отриманий у січні 2010 року товар ТОВ «Техноконтур» було здійснено оплату на загальну суму 2 701 000 грн.

Всього, протягом січня 2011 року Позивачем до складу податкового кредиту було віднесено суму ПДВ у розмірі 530 108,39 грн.

Відповідно до Декларації з ПДВ за січень 2011 року, згідно Додатку № 5 «Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» Позивачем по контрагенту ТОВ «Стандарт-Д» сформовано податковий кредит у розмірі ПДВ 530 108,39 грн., обсяг поставки без ПДВ 2 164 541,89 грн. Всього сума поставки з ПДВ 2 694 650,28,06 грн.

Таким чином, в Декларації з ПДВ за грудень 2010 року всього задекларовано податкового кредиту, сформованого по ТОВ «Стандарт-Д» на суму ПДВ у розмірі 530 108,39 грн.

Товар, поставлявся транспортом продавця на склад покупця. Протягом періоду, що перевірявся, Позивач орендував складські приміщення на підставі наступних договорів оренди:

-№ А422 від 01.11.10 p., укладеного із ВАТ «Електроважхімпроект».

-б/н від 09.08.10 р., укладеного із ТОВ «СпецКразРемонт».

-договір суборенди №49/03-10 від 04.03.2010 р., укладеного з ПП «ВексЮМ».

При дослідженні наданих позивачем первинних документів, судом встановлено, що у товариства був наявний персонал (відповідно до наданих штатних розписів за грудень 2010 року та січень 2011 року (а.с. 195-196), та приміщення для зберігання товарів (відповідно до наданих договорів оренди приміщень (а.с. 197-202), однак представником позивача відсутність необхідних умов для ведення господарської діяльності в повному обсязі не спростована.

Судом підтверджена спеціальна податкова правосубєктність учасників господарської операції ТОВ «Техноконтур» та ТОВ «Стандарт-Д», а саме встановлено, що обидва товариства зареєстровані як платники податку на додану вартість на момент вчинення відповідної господарської операції.

Проте, відповідно до постанови Господарсього суду Запорізької області від 23 березня 2011 року ТОВ «Стандарт-Д» визнано банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура.

Доводи податкового органу, що свідчать про відсутність ділової мети у діях платника податку, а саме те, що ТОВ «Техноконтур» є кінцевим споживачем послуг по конюктурному дослідженню ринку, але не є кінцевим споживачем товарів, повністю підтверджується договорами від 01.08.2010 року №0108-10 та від 01.09.2010 року №901/10, відповідно до яких ТОВ «Техноконтур» купив товар у постачальника (ТОВ «Стандарт-Д»), а потім продав тому самому постачальнику той самий товар у тій самій кількості та по тій самій вартості.

Зазначену обставину представник позивача підтвердив в судовому засіданні, пояснивши зазначені дії між контрагентами відсутністю іншого покупця.

Відповідно до п.п.7.4.1. Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97р. №168/97-ВР (зі змінами та доповненнями), податковий кредит звітного періоду визначається виходячи із договірної вартості товарів, але не вище рівня звичайних цін, у разі якщо договірна ціна на такі товари відрізняється більше ніж 20 відсотків від звичайної ціни на такі товари протягом такого звітного періоду у зв'язку із придбанням товарів з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

П.1.4 ст.1 Закону України від 03.04.1997р. № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість» із змінами та доповненнями, «поставка товарів - будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі - продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за компенсацію незалежно від строків ії надання, а також операції з безоплатної поставки товарів (результатів робіт) та операції з передачі майна орендодавцем на баланс орендаря, згідно з договорами фінансової оренди, або поставки майна згідно з будь-якими іншими договорами, умови яких передбачають відстрочення оплати та передачу права власності на таке майно не пізніше дати останнього платежу. Не належать до поставки операції з передачі товарів в межах договорів схову (відповідального зберігання), довірчого управління, оперативної оренди, інших цивільно - правових договорів, які не передбачають передачу права власності (користування або розпорядження) на такі товари іншій особі».

Згідно п.п.3.1.1 п.3.1 ст.3 Закону України від 03.04.1997р. № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість» із змінами та доповненнями, «Об'єктом оподаткування є операції платників податків з поставки товарів та послуг, місце надання яких знаходиться на митній території України, в тому числі, операції з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику ( кредитору) для погашення заборгованості заставодавця, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу у користування лізингоотримувачу (орендарю)».

Тобто, для визнання податкового кредиту повинні використовуватись щонайменше такі умови:

- товари мають бути придбанні (факт придбання);

- придбанні товари повинні використовуватись в господарській діяльності платника податку в оподатковуваних операціях.

В акті відповідач зробив висновок, що на підставі наданих до перевірки документів ТОВ "Техноконтур" є кінцевим споживачем послуг по коньюктурному дослідженню ринку, але не є кінцевим споживачем товарів.

На підставі наданих до перевірки документів, які підтверджують реалізацію придбаних від ТОВ «Стандарт-Д» товарів (робіт, послуг) можливо зробити висновок, що:„вигодонабувачем" товару (будівельні матеріали в сортименті, електродвигуни, запчастини, рідина омивання, труби сталеві, лист МАЗ, склопакети,, круг сталевий в асортименті, автозапчастини, тосол, комплект ремонтного обладанання для механічной обробки стола качання, металопрокат в асортименті (круг, пруток, лист, швелер), запчастини, побутові прилади (вентилятор, кондиціонери) та інше) отриманого від ТОВ «Техноконтур» виступило ТОВ «Стандарт-Д» (код ЄДРПОУ 37103412).

Факт використання товарів, які були придбані ТОВ «Техноконтур» у ТОВ «Стандарт-Д», в господарській діяльності платника податку в оподатковуваних операціях не підтверджений позивачем, як не підтверджена і мета використання придбаних товарів, що свідчить про наявність умислу в діях осіб, що уклали такі правочини, у звязку з чим у суду виникають сумніви щодо фактичного здійснення господарської операції між сторонами по придбанню товару.

Отже, ТОВ "Техноконтур" (код ЄДРПОУ 37004990) не мало права відносити суму ПДВ у розмірі 1 631 500 грн. до складу податкового кредиту грудня 2010 року та суму ПДВ у розмірі 530108,39 грн. до складу податкового кредиту січня 2010 року та не має права на включення в подальшому суму ПДВ у розмірі 375 942,12 грн. до складу податкового кредиту наступних податкових періодів, оскільки необхідною умовою для віднесення сплачених у ціні товарів(послуг) сум податку не додану вартість є факт придбання товарів та послуг з метою їх використання в господарській діяльності.

Відповідно до п.2.4 ст.2 Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок платників податків, затверджених наказом ДПАУ від 27.05.2008 р. №355, за наслідками невиїзної документальної перевірки складається акт (довідка) перевірки. Платник податків у визначені у порядку оформлення і реалізації матеріалів перевірок (встановленому ДПА України відповідно для платників податків - юридичних та фізичних осіб) строки запрошується для ознайомлення та підписання акта (довідки) про результати невиїзної документальної перевірки письмовим повідомленням про запрошення, що направляється рекомендованим листом з повідомленням про вручення платнику податків (вручається під розписку). Зразок форми повідомлення про запрошення наведено в додатку 7 до Методичних рекомендацій. Невиїзна документальна перевірка може бути проведена у присутності платника податків на підставі наданих ним документів.

Відповідно до п.86.1. ст.86 Податкового кодексу України результати перевірок (крім камеральних) оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами органу державної податкової служби та платниками податків або їх законними представниками (у разі наявності). У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка.

Відповідно до матеріалів справи, 04.05.2011 - на підставі п.п.16.1.5 п.16.1 ст.16, п.п.20.1.6, п.20.1 ст.20 ПК України, керівника ТОВ «Техноконтур» повідомленням про запрошення платника податків до органів ДПС від 04.05.11 №10098/10/23-315 запрошено до ДПІ у Красногвардійському районі м.Дніпропетровська з питання ознайомлення та підписання акту документальної невиїзної перевірки ТОВ «Техноконтур» (код ЄДРПОУ 37004990) з питання підтвердження господарських відносин із платником податків ТОВ „Стандарт-Д" (код ЄДРПОУ 37103412) за грудень 2010 року та січень 2011 року.

Пунктом 7 наказу ДПА України від № 984 предбачено, що за наслідками перевірки керівником податкового органу (його заступником) приймається податкове повідомлення-рішення.

Податкове повідомлення-рішення - письмове повідомлення контролюючого органу (рішення) про обов'язок платника податків сплатити суму грошового зобов'язання, визначену контролюючим органом у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами, контроль за виконанням яких покладено на контролюючі органи, або внести відповідні зміни до податкової звітності (пп. 14.1.157. п. 14.1. ст.14 Податкового кодексу України).

Відповідно до п.86.8. ст.86 Податкового кодексу України податкове повідомлення-рішення приймається керівником податкового органу (його заступником) протягом десяти робочих днів з дня, наступного за днем вручення платнику податків акта перевірки у порядку, передбаченому статтею 58 цього Кодексу, для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень, а за наявності заперечень посадових осіб платника податків до акта перевірки приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки - протягом трьох робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків.

Наказом ДПА України № 985 від 22.12.10 р. (зареєстрований в Міністерстві юстиції Узграїни 30.12.10 р. № 1440/18735) затверджено Порядок направлення органами державної додаткової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків (далі - Наказ).

Так, 19.05.2011 - за результатми перевірки винесено податкове повідомлення-рішення форми «Р» №0000702305/11432, яке вручено 19.05.2011р. особисто директору ТОВ «Техноконтур» М'ягкому В.В.

Таким чином, суд приходить до висновку, що дії Головного державного податкового ревізора-інспектора відділу перевірок платників податку управління податкового контролю юридичних осіб ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська Дараган Наталії Сергіївни по проведенню документальної невиїзної перевірки ТОВ «Техноконтур» щодо підтвердження господарських відносин із платником податку ТОВ «Стандарт-Д» за період грудень 2010 року а січень 2011 року та оформленню результатів зустрічної звірки, проведеної в порядку п. 73.5 ст. 73 Податкового кодексу України, актом документальної невиїзної перевірки № 134/23-307/37004990 від 04.05.11 р. щодо проведення перевірки є правомірними, а податкове повідомлення-рішення №0000702305/11432 від 19.05.11р. винесене Державною податковою інспекцією у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська в межах чинного законодавства, а отже не підлягає скасуванню. Частиною 1 статті 11 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюється на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, а частиною 1 статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України зазначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

Відповідно до ч. 1 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

Керуючись статтями 160-163, Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні адміністративного позову товариства з обмеженою відповідальністю «Техноконтур» до Державної податкової інспекції у Красногвардійському районі м.Дніпропетровська, Головного державного податкового ревізора інспектора відділу перевірок платників податку управління податкового контролю юридичних осіб Державної податкової інспекції у Красногвардійському районі м.Дніпропетровська Дараган Наталії Сергіївни про визнання дій протиправними та визнання недійсним податкового повідомлення-рішення №0000702305/11432 від 19 травня 2011 року, - відмовити.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через Дніпропетровський окружний адміністративний суд в порядку та строки, визначені ст. 186 КАС України та набирає законної сили відповідно до ст. 254 КАС України.

Постанова в повному обсязі виготовлена 19 вересня 2011 року.

.

Суддя

< Список >

< Список >

< Список > В.С. Парненко < Текст >

Часті запитання

Який тип судового документу № 18511774 ?

Документ № 18511774 це

Яка дата ухвалення судового документу № 18511774 ?

Дата ухвалення - 22.09.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 18511774 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 18511774 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 18511774, Dnipropetrovsk Circuit Administrative Court

The court decision No. 18511774, Dnipropetrovsk Circuit Administrative Court was adopted on 22.09.2011. The procedural form is Administrative, and the decision form is . On this page, you will find important information about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find important information easily.

The court decision No. 18511774 refers to case No. 2а/0470/6253/11

This decision relates to case No. 2а/0470/6253/11. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 18511771
Next document : 18511776