Decision № 17662369, 04.08.2011, Commercial Court of the Autonomous Republic of Crimea

Approval Date
04.08.2011
Case No.
2482-2011
Document №
17662369
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Автономна Республіка Крим, 95003, м.Сімферополь, вул.О.Невського/Річна, 29/11, к. 211

РІШЕННЯ

Іменем України

04.08.2011Справа №5002-8/2482-2011 За позовом - Приватного акціонерного товариства "МТС Україна", м. Київ

до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю Лікеро-горільчаний завод "Нижньогірський ", Нижньогірський район, с. Желябівка

про стягнення 1094,47грн.

Суддя Чумаченко С.А.

ПРЕДСТАВНИКИ:

Від позивача ОСОБА_1, представник за довіреністю №0171/11 від 23.05.11р.

Від відповідача не зявився.

Суть спору: Позивач Приватне акціонерне товариства "МТС Україна", звернулося до господарського суду із позовною заявою до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю Лікеро-горільчаний завод "Нижньогірський ", просить суд стягнути з відповідача заборгованість у сумі 1094,47 грн.

В судове засідання, 29 червня 2011 року та 04 серпня 2011 року, відповідач не з'явився, явку уповноважених представників не забезпечив, витребувані судом документи не представив, про час та місце розгляду справи був сповіщений належним чином.

Оскільки відповідач не скористався своїм правом на прийняття участі у судовому засіданні, передбаченим статтею 22 Господарського процесуального кодексу України, суд, враховуючи те, що матеріали справи у достатній мірі характеризують правовідносини сторін, вважає за можливе розглянути справу в порядку статті 75 Господарського процесуального кодексу України за наявними у справі матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення позивача, суд

ВСТАНОВИВ:

13 серпня 2007 року між Закритим акціонерним товариством "Український мобільний зв'язок" та Товариством з обмеженою відповідальністю Лікеро-горільчаний завод «Нижньогірський» було укладено Договори про надання послуг мобільного зв'язку №3750334/1.11749815 та №3750343/1.11749815.

09 квітня 2010 року на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів №17 тип та назва Товариства Закрите акціонерне товариство "Український мобільний зв'язок" перейменоване в Приватне акціонерне товариство "МТС Україна".

Відповідно до п. 1.2 договорів, загальні умови укладення договорів та надання послуг мобільного зв'язку в повному обсязі визначаються Умовами (Правилами) користування мережами мобільного зв'язку ЦМС ( надалі за текстом Правила ), які є невід'ємною частиною цих договорів.

Відповідно до п. 1.2, 3.1, 7.1 Договорів та п. 7.1. Правил користування мережами мобільного зв'язку, які, згідно підпису й печатки відповідача на першому листі кожного з договорів були ним отримані при укладенні кожного з договорів, кожному Абоненту надається один особовий рахунок, за яким проводяться розрахунки за надані послуги по всіх зареєстрованих номерах Абонента. У зв'язку з цім відповідачу було надано особовий рахунок № 1.11133485, на якому обраховувалися кількість і вартість наданих послуг, а так само коштів, що надійшли Позивачу в рахунок їх оплати Відповідачем.

Згідно п. 1.1. укладених Договорів Позивач зобов'язався надавати Відповідачу послуги мобільного зв'язку в межах України, а відповідач (абонент) - користуватися відповідно до умов Договорів та Правил користування мережами мобільного зв'язку УМС, та своєчасно сплачувати рахунки за надані послуги та плату за утримання номерів в межах мобільного зв'язку УМС по усіх телефонах, зареєстрованих на його особистому рахунку ( п. 2.4.2 та 4.3 договорів ).

Згідно п. 2.4.3. Договорів та п. 4.1.2. Правил, Відповідач зобов'язався сплачувати авансові внески до моменту фактичного використання раніше внесеного авансу. При цьому, плата за утримання номеру в мережі повинна сплачуватися згідно з тарифами позивача й тоді, коли надання послуг призупинено за несплату попередніх рахунків, або за заявою абонента. Згідно до п. 2.4.6 договорів та п. 4.1.3. Правил, Абонент зобов'язаний особисто перевіряти залишок авансу та вносити при необхідності черговий аванс.

Відповідно до п. 3.3 Договорів та п. 4.1.2. Правил, оплата послуг мобільного зв'язку повинна була здійснюватися Відповідачем у відповідність з тарифами позивача на підставі рахунку в строк до п'ятнадцятого числа місяця, наступного за розрахунковим ( що відповідає п. 38 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України N720), але, в будь-якому разі до моменту фактичного ви користування внесеного авансу, що також відповідає п. 34 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України N 720.

Відповідно до п. 2.4.6. Договорів, Абонент зобов'язаний у разі неодержання рахунків до 15 числа місяця, наступного за розрахунковим, зателефонувати до ІЖС для одержання інформації щодо подальших розрахунків. Відповідно до п. 7.9 Правил, неотримання рахунків не звільняє Абонента від зобов'язань щодо оплати наданих послуг. При цьому, ЦМС не несе відповідальність за не доставку або несвоєчасну доставку рахунків поштою. У будь якому разі Абонент має можливість отримати інформацію щодо рахунків за безкоштовними телефонами Центру Обслуговування Абонентів.

В обґрунтування своїх вимог, позивач посилається на те, що він виконував свої обов'язки за договорами про надання послуг мобільного зв'язку належним чином, надаючи відповідачу можливість користування послугами мобільного зв'язку. Натомість відповідач неналежним чином виконував свої обов'язки за договорами у частині своєчасної сплати рахунків за послуги мобільного зв'язку, що надавалися позивачем за договорами.

Станом на 01 лютого 2011 року у відповідача виникла заборгованість по сплаті за надані послуги зв'язку за договорами в сумі 1094 гривень 47 копійок.

Згідно п. 2.1.2 Договорів, у випадку невчасної сплати рахунків, позивач має право тимчасово обмежити надання послуг мобільного зв'язку, що передбачено також п. 28 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України за № 720 від 09.08.2005 р.

Таким чином Відповідач, відмовляючись погашати заборгованість за надані послуги зв'язку, порушує встановлений у Договорі про надання послуг мобільного зв'язку порядок виконання зобов'язань.

Згідно п. 5.2. Договору, їх дія припиняється, якщо абонент має несплачені рахунки і не погасив наявну заборгованість протягом одного місяця після відправлення йому письмового повідомлення.

Таким чином, відповідач повинен сплатити позивачу заборгованість за договорами про надання послуг мобільного зв'язку № 3750334/1.11749815 та № 3750343/1.11749815 від 13.08.2007 р., в розмірі 1094,47 гривень ( з урахуванням збору на загальнообов'язкове пенсійне страхування згідно ст. 1 Закону України «Про загальнодержавне пенсійне страхування»).

Дослідивши матеріали справи, заслухав представника позивача, суд приходить до висновку, що заявлений позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 509 Цивільного кодексу України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Згідно до ст. 525 Цивільного Кодексу України, одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

10 березня 2011 року позивачем було спрямовано відповідачу претензію №1.11749815 з проханням провести погашення наявної заборгованості та попередженням, що у випадку несплати, стягнення заборгованості з відповідача буде здійснюватися в судовому порядку.

Але вказана претензія була проігнорована відповідачам, що і стало причиною звернення позивача до суду.

Згідно п. 5.2. Договорів їх дія припиняється якщо Абонент має несплачені рахунки і не погасив наявну заборгованість протягом одного місяця після відправлення йому письмового повідомлення. Враховуючи умови Договорів, позивачем було направлено відповідачу повідомлення з вимогою провести погашення наявної заборгованості. У звязку з тим, що вимоги про погашення заборгованості у встановлений строк відповідачем виконані не були, згідно до п. 5.2. Договорів, їх дія була припинена.

Крім того, до матеріалів справи представлений акт звірки розрахунків, направлений на адресу відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю Лікеро-горілчаного заводу "Нижньогірський ".

Відповідно до акту звірки розрахунків, сума боргу відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю Лікеро-горілчаного заводу "Нижньогірський " складає 1094 гривень 47 копійок.

Згідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Виходячи зі змісту ст. 32, 33 Господарського процесуального кодексу України, відповідачем під час розгляду даної справи не був доведений суду факт оплати та не надано належних доказів погашення заборгованості перед Приватним акціонерним товариством "МТС Україна" в сумі 1094 гривень 47 копійок.

Суд розглянувши представлений розрахунок, вважає що позовні вимоги Приватного акціонерного товариства "МТС Україна" підлягають задоволенню у повному обсязі.

Згідно ст. 44, 49 Господарського процесуального кодексу України оплата держмита та інформаційно-технічного забезпечення судового процесу підлягає покладанню на відповідача.

04 серпня 2011 року, після виходу з нарадчій кімнати, судом оголошена ступна та резолютивна частини рішення.

Повний текст рішення складено і підписано 09 серпня 2011 року.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 44, 49, 75, 77, 82-85 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1.Позовні вимоги задовольнити.

2.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Лікеро-горільчаний завод «Нижньогірський» (97140, АР Крим, Нижньогірський район, с. Желябівка, вул. 40 років Перемоги,1; ЗКПО 35003665, поточний рахунок 260061 в КРД Райффайзен Банк Аваль, МФО 324021) на користь Приватного акціонерного товариства "МТС Україна" (м. Київ, вул. Лейпцігська, буд. 15, 01015, ідентифікаційний код 14333937, п/р 26008526, МФО 300335 АППБ “Аваль” м. Київ) заборгованість за надані послуги зв'язку в сумі 1094,47грн; витрати по сплаті державного мита в розмірі 102,00 грн, та витрати по оплаті інформаційно-технічного забезпечення судового процесу у розмірі 236,00грн.

3.Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Суддя Господарського суду

Автономної Республіки КримЧумаченко С.А.

Часті запитання

Який тип судового документу № 17662369 ?

Документ № 17662369 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 17662369 ?

Дата ухвалення - 04.08.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 17662369 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 17662369 ?

В Commercial Court of the Autonomous Republic of Crimea
Previous document : 17662367
Next document : 17662370