Approval Date
12.06.2008
Case No.
17825-2007а
Document №
1751194
Form of court proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Автономна Республіка Крим, 95003, м.Сімферополь, вул.Р.Люксембург/Речна, 29/11, к. 313

ПОСТАНОВА

Іменем України

12.06.2008

Справа №2-24/17825-2007А

За адміністративним позовом Сакської ОДПІ (96500 м. саки, вул. Курортна, 57)

До відповідача ТОВ «Мерива», (95040 м. Сімферополь, вул. Елеваторна, 4; ідентифікаційний код 33267076)

Про стягнення 3550,00 грн.

Суддя Колосова Г.Г.

При секретарі Новохацької І.П.

За участю представників:

Від позивача – Абсеметова З.Н, довіреність № 5/9/10-00 від 08.01.2008 р.

Від відповідача – не з’явився.

Обставини справи: Позивач звернувся з позовом до суду про стягнення з відповідача 3550,00 грн. заборгованості у розмірі вартості втраченого майна.

Згідно ухвали заступника Голови ГС АРК Тіткова С.Я. в зв’язку з закінченням повноважень судді Яковлєва С.В. справа передана на розгляд судді Колосової Г.Г. з присвоєнням № 2-24/17825-2007А.

Ухвалою ГС АР Крим від 15.02.2008 р. справа прийнята до провадження та призначена до слухання.

Відповідач явку представника до судового засідання не забезпечив, документи, витребувані судом не надав, про причини неявки не повідомив. Про час слухання справи повідомлений судовими повістками рекомендованою кореспонденцією за юридичною адресою, які повернуті поштою з відміткою «за вказаною адресою – не значиться».

Згідно ст. 39 КАС України якщо місце фактичного проживання (перебування) відповідача, третіх осіб, свідків невідоме, суд може здійснити їх виклик через засоби масової інформації за останнім відомим місцем їхнього проживання (перебування) на території України, в зв’язку з чим у газеті «Сорока» № 17(268) від 30.04.2008р. було дано оголошення про місце та час слухання справи.

Згідно з п. 6 Закону України “Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України” № 2953-ІУ від 06.10.2005р., що набрав чинність 01.11.2005р. до початку діяльності окружних та апеляційних адміністративних судів адміністративні справи, підвідомчі господарським судам відповідно до Господарського процесуального кодексу України 1991 року, вирішують у першій та апеляційній інстанціях відповідні місцеві та апеляційні господарські суди за правилами Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до ст.41 Кодексу Адміністративного судочинства України суд під час судового розгляду адміністративної справи здійснює повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши представлені докази, заслухавши пояснення представника позивача, суд

в с т а н о в и в:

ТОВ «Мерива» зареєстроване як юридична особа рішенням виконавчого комітету Сімферопольської міської ради 11.11.2004 р. та є платником податку на додану вартість та взято на облік у ДПІ у м. Сімферополі.

Згідно з п. 12 ст. 10 Закону України «Про державну податкову службу» державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції виконують такі функції: проводять роботу, пов'язану з виявленням, обліком, оцінкою та реалізацією у встановленому законом порядку, безхазяйного майна, майна, що перейшло за правом успадкування до держави, скарбів і конфіскованого майна.

Відповідно до «Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним», затвердженого Постановою КМУ від 25 серпня 1998 р. N 1340 органи державної податкової служби беруть на облік майно з ознаками безхазяйного.

Пункт 8 Порядку встановлює, що оцінка майна, зазначеного в пункті 1 цього Порядку, провадиться комісією, яка утворюється органом, що здійснив його вилучення, у складі представників державних податкових інспекцій в районах, містах без районного поділу, районах у містах, представників міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекцій (далі - місцеві податкові інспекції), органів (організацій), що здійснили вилучення майна або зберігають його, фінансових органів та органів (організацій), які здійснюватимуть розпорядження цим майном.

У разі розбіжності в оцінці майна між представниками комісії та у випадках, передбачених законодавством України і цим Порядком, оцінка провадиться суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання.

За результатами роботи комісії складається акт опису, оцінки та передачі майна. Усі примірники акта підписуються членами комісії та затверджуються у термін не пізніше трьох днів після його складення керівником чи заступником керівника органу (організації), що здійснив вилучення або забезпечував зберігання зазначеного в пункті 1 цього Порядку майна.

Виявлене майно, яке має ознаки безхазяйного, передається на відповідальне зберігання суб'єкту господарювання, включеному до Єдиного реєстру торговельних організацій, або суб'єкту господарювання, розташованому на території, де було виявлено це майно. Передача проводиться за актом опису та попередньої оцінки майна із зазначенням назви, адреси цієї організації, прізвища, імені та по батькові службової особи, що приймає майно, з обов'язковим підписом цієї особи саме за прийняття майна та наданням довіреності, а також відмітки про те, що особу, яка прийняла майно на зберігання, попереджено про відповідальність за нестачу, заміну або псування цього майна (Методичні рекомендації щодо взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави, затверджений наказом ДПА України від 19 січня 2007 року N 18).

Згідно актів опису та попередньої оцінки майна № 2 від 20.04.2007 р., № 3 від 20.04.2007 р. з відміткою про те, що директор ТОВ «Мерива» прийняв майно на зберігання, його попереджено про відповідальність за нестачу, заміну або псування цього майна за договором від 20.04.2007 р. відповідального зберігання майна з ознаками безхазяйного, відповідач взяв на себе зобов'язання зберігати наступне майно в с. Воробєве Сакського району (ємкості металеві об’ємом 2 м. куб у кількості 2 шт., об’ємом 4 м. куб. у кількості 1 шт.), с. Столбове, с. Лушино Сакського району (ємкості металеві об’ємом 2 м. куб у кількості 2 шт., об’ємом 4 м. куб. у кількості 2 шт.).

Відповідно до п. 8 договору від 20.04.2007 р. сторони домовились, що у разі втраті або погіршення майна виконавець – відповідач зобов’язаний відшкодувати його вартість позивачу.

26.10.2007 р. працівниками відділів погашення прострочених податкових зобов’язань та податкової міліції було проведено обстеження місцезнаходження об’єкта.

В ході огляду встановлено, що майно не знаходиться в місці свого розташування.

Результати обстеження зафіксовані в акті огляду обстеження від 26.10.2007 р.

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави, затверджений наказом ДПА України від 19 січня 2007 року N 18 у разі псування або втрати майна, переданого на відповідальне зберігання, орган ДПС протягом трьох робочих днів від дати виявлення нестачі направляє суб'єкту господарювання претензію з вимогою відшкодування вартості такого майна за звичайними цінами його продажу на день відшкодування.

У разі псування або втрати майна, переданого на реалізацію, орган ДПС протягом трьох робочих днів від дати виявлення нестачі направляє суб'єкту господарювання претензію з вимогою відшкодування вартості такого майна за цінами, вказаними в акті опису, оцінки та передачі майна.

У разі невідшкодування підприємством (організацією) вартості переданого йому майна протягом місяця від дати отримання претензії, орган державної податкової служби у десятиденний термін після вказаної граничної дати відшкодування вартості майна направляє матеріали щодо стягнення суми нестачі до суду.

Так відповідно до зазначених положень, Сакська ОДПІ 29.10.2007 р. рекомендованим листом з повідомленням на адресу відповідача направила претензію з вимогою відшкодування вартості майна, яке було отримане уповноважено особою відповідача.

Однак сума відшкодування у розмірі 3550,00 грн. відповідачем у визначені строки не сплачена, відповіді на претензію не надано, що стало підставою для звернення до суду про стягнення зазначеної суми у примусовому порядку.

Таким чином, оскільки заборгованість підтверджується матеріалами справи, позов підлягає задоволенню.

У судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину постанови.

Постанова складена у повному обсязі 17.06.2008року.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.160-163 КАС України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з ТОВ «Мерива», (95040 м. Сімферополь, вул. Елеваторна, 4; ідентифікаційний код 33267076) суму відшкодування за майно у розмірі 3550,00 грн. у дохід державного бюджету ( р/р 31118129700243, код платежу 31010000 ГУ ДКУ В АРК, МФО 824026, код ЄДРПОУ банку 34740887, одержувач: Державний бюджет Сакського району)

У разі неподання заяви про апеляційне оскарження, постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її проголошення (у разі складання постанови у повному обсязі, відповідно до ст. 160 КАСУ - з дня складення у повному обсязі).

Якщо після подачі заяви про апеляційне оскарження , апеляційна скарга не подана, постанова вступає в законну силу через 20 днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

Постанова може бути оскаржена в порядку і строки передбачені ст. 186 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя Господарського суду

Автономної Республіки Крим Колосова Г.Г.

Часті запитання

Який тип судового документу № 1751194 ?

Документ № 1751194 це

Яка дата ухвалення судового документу № 1751194 ?

Дата ухвалення - 12.06.2008

Яка форма судочинства по судовому документу № 1751194 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 1751194 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 1751194, Commercial Court of the Autonomous Republic of Crimea

The court decision No. 1751194, Commercial Court of the Autonomous Republic of Crimea was adopted on 12.06.2008. The procedural form is Economic, and the decision form is . On this page, you will find useful information about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find key information conveniently.

The court decision No. 1751194 refers to case No. 17825-2007а

This decision relates to case No. 17825-2007а. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 1751193
Next document : 1751195