№ 16563460, 30.06.2011, Commercial Court of Luhansk Oblast

Approval Date
30.06.2011
Case No.
20/49б/2011
Document №
16563460
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а. Тел. 55-17-32

______ ПОСТАНОВА

Іменем України

30.06.11 Справа № 20/49б/2011.

За заявою

кредитора - Управління Пенсійного фонду України в Біловодському районі Луганської області

до боржника - Колективного сільськогосподарського підприємства «Деркул», с. Новодеркул Біловодського району Луганської області про банкрутство

суддя Т.С. Кірпа,

представники:

від кредитора - ОСОБА_1., дов. № 2631/09-09 від 30.05.2011., УПФУ в Біловодському

районі Луганської області;від боржника - не прибув,обставини справи: банкрутство відповідно до положень ст. 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14.05.1992. №2343-ХІІ (в редакції Закону від 30.06.1999 №784-XIV), підготовче засідання,

в с т а н о в и в:

За заявою кредитора, Управління Пенсійного фонду України в Біловодському районі Луганської області, 15.06.2011. господарським судом Луганської області поруше но провадження у справі про банкрутство стосовно боржника, Колективного сільськогосподарського підприємства «Деркул», с. Новодеркул Біловодського району Луганської області, згідно положень ст. 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнан ня його банкрутом", у зв'язку з неспроможністю останнього сплатити заборгованість перед кредитором у загальній сумі 143918 грн. 13 коп., у т. ч. недоїмка по страховим внескам на загальнообовязкове державне пенсійне страхування у сумі 143735 грн. 55 коп., фінансові санкції у сумі 179 грн. 72 коп. та пеня у сумі 2 грн. 86 коп. у встановлений Законом строк, а також у зв'язку з відсутністю підприємства-боржника за юри дичною адресою, припиненням останнім фінансово-господарської діяльності та неподанням звітності до податкового органу більше року, з 11.05.2010. Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Державного реєстратора Біловодської районної державної адміністрації Луганської області, запис № 2 від 22.05.2009 внесення інформація щодо відсутності юридичної особи, Колективного сільськогосподарського підприємства «Деркул», с. Новодеркул Біловодського району Луганської області, ідентифікаційний код 30419882 за юридичною адресою. Перевіркою уповноважених посадових осіб кредитора, Управління Пенсійного фонду України в Біловодському районі Луганської області (актами від 01.06.2011 та 24.06.2011 №№ б/н, встановлено, що підприємство-боржник за юридичною адресою: с. Новодеркул Біловодського району Луганської області, не знаходиться. Представник боржника, у судове засідан ня не прибув, відзив на заяву кредитора не надав, у зв'язку з чим суд, відповідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України, вважає за можливе розглянути справу за наявними в ній матеріалами.

Заборгованість боржника перед кредитором у загальній сумі 143918 грн. 13 коп., у т. ч. недоїмка по страховим внескам на загальнообовязкове державне пенсійне страхування у сумі 143735 грн. 55 коп., фінансові санкції у сумі 179 грн. 72 коп. та пеня у сумі 2 грн. 86 коп. підтвер джується картками особових рахунків платника, корінцями вимог про сплату боргу та іншими матеріалами справи. Відповідно до довідок Біловодського бюро технічної інвентаризації Луганської області від 04.05.2011 № 152, Відділу Держкомзему у Біловодському районі Луганської області від 04.05.2011 № 5-3-01-19/345, Інспекції Держтехнагляду Біловодської районної державної адміністрації Луганської області від 29.04.2011 № 019, ВДАЇ з обслуговування Біловодського району УДАЇ УМВС України в Луганській області від 25.05.2011 № 76 нерухомого майна, транспортних засобів, земельних ділянок та сільськогосподарської техніки за боржником не зареєстровано.

Матеріалами справи та додатково представленими документами підтверджується об ґрунтованість вимог кредитора та неспроможність боржника виконати свої грошові зо бов'язання перед кредитором протягом встановленого строку.

Як свідчать матеріали справи, Управління Пенсійного фонду України в Біловодському районі Луганської області заявою від 30.06.2011 № б/н, не заперечує проти призначення останнього ліквідатором по справі 20/49б/2011 про банкрутство Колективного сільськогосподарського підприємства «Деркул».

За змістом ч. 1 та ч. 2 ст. 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності бо ржника або визнання його банкрутом" у разі, якщо громадянин-підприємець - боржник або керівні органи боржника - юридичної особи відсутні за її місцезнаходженням, або у разі ненадання боржником протягом року до органів державної податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності, а також за наявності інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржни ка, заява про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника може бути подана кредитором незалежно від розміру його вимог до боржника та строку виконання зобов'язань.

Господарський суд у двотижневий строк з дня винесення ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство відсутнього боржника виносить постанову про ви знання відсутнього боржника банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру і призначає лік відатором ініціюючого кредитора за згодою останнього.

Заява про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника є підставою для порушення провадження у справі, у разі наявності будь-якої з підстав, передбачених ст. 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкру том", а не виключно за наявності всієї сукупності перелічених у цій статті підстав. Аналогічна позиція висловлена в Постанові Верховного суду України від 17.02.2004. №02-2-24/12669 та в Постанові Пленуму Верховного суду України №15 від 18.12.2009 «Про судову практику у спра вах про банкрутство».

Приймаючи до уваги вищенаведене, враховуючи фактичні обставини справи, відсутність майнових активів у боржника, суд визнає грошові вимоги кредитора, Управління Пенсійного фонду України в Біловодському районі Луганської області до Колективного сільськогосподарського підприємства «Деркул», с. Новодеркул Біловодського району Луганської області, ідентифікаційний код 30419882, 143918 грн. 13 коп., у т. ч. недоїмка по страховим внескам на загальнообовязкове державне пенсійне страхування у сумі 143735 грн. 55 коп., фінансові санкції у сумі 179 грн. 72 коп. та пеня у сумі 2 грн. 86 коп., визнає останнє банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, тобто до 30.06.2012., призначає ліквідатором у справі ініціюючого кредитора, Управління Пенсійного фонду України в Біловодському районі Луганської області, смт. Біловодськ Луганської області, вул. Леніна, 77, ідентифікаційний код 21792488, керівник Шуліка О.Є., яке зобовязує письмово повідомити про визнання боржника банкрутом усіх відомих йому кредиторів відсутнього боржника. Керуючись абз. 6 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»суд вважає за необхідне скасувати арешт, накладений на майно боржника, Колективного сільськогосподарського підприємства «Деркул», с. Новодеркул Біловодського району Луганської області, ідентифікаційний код 30419882 визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 1, 2, 31, 5, 16, 22-32, 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. 4-1, ч. 4 ст. 65, ст.ст. 75, 84 Господарського процесуального кодексу України, суд, п о с т а н о в и в: 1.Визнати боржника, Колективне сільськогосподарське підприємство «Деркул», с. Новодеркул Біловодського району Луганської області, ідентифікаційний код 30419882, банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, до 30.06.2012. 2.Ліквідатором банкрута призначити ініціюючого кредитора, Управління Пенсійного фонду України в Біловодському районі Луганської області, смт. Біловодськ Луганської області, вул. Леніна, 77, ідентифікаційний код 21792488, керівник Шуліка О.Є., яке зобов'язати письмово повідомити про визнання боржника банкрутом усіх відомих йому кредиторів відсут нього боржника. 3.Визнати грошові вимоги ініціюючого кредитора, Управління Пенсійного фонду України в Біловодському районі Луганської області до Колективного сільськогосподарського підприємства «Деркул», с. Новодеркул Біловодського району Луганської області 143918 грн. 13 коп., у т. ч. недоїмка по страховим внескам на загальнообовязкове державне пенсійне страхування у сумі 143735 грн. 55 коп., фінансові санкції у сумі 179 грн. 72 коп. та пеня у сумі 2 грн. 86 коп.

4.Скасувати арешт, накладений на майно Колективного сільськогосподарського підприємства «Деркул», с. Новодеркул Біловодського району Луганської області, ідентифікаційний код 30419882, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

5.Призначити судове засідання на 08.09.2011., на 9 годин 50 хвилин, у приміщенні господарського суду Луганської області, каб. №333.

6. Зобов'язати ініціюючого кредитора - ліквідатора організувати проведення ліквідаційної процедури, подати до суду звіт про роботу та ліквідаційний баланс банкрута у відповідності до вимог ст.ст. 16, 22-32, 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

7. Зобовязати комітет кредиторів на засіданні комітету кредиторів розглянути звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, протокол з зазначеного питання надати до суду.

8. В порядку ст. ст. 38, 65 Господарського процесуального кодексу України та ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" зобовязати: ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»в особі Луганської обласної дирекції (91016, м. Луганськ, вул. Радянська, 61), надати суду у термін до 20.07.2011, довідку про залишок коштів на рахунках Колективного сільськогосподарського підприємства «Деркул», с. Новодеркул Біловодського району Луганської області, ідентифікаційний код 30419882, за станом на 15.06.2011.

9. Дану постанову надіслати: ініціюючому кредитору ліквідатору, банкруту, ВДВС Біловодського районного управ ління юстиції Луганської області; Відділу з питань банкрутства в Луганській області; Дер жавному реєстратору Біловодської районної державної адміністрації Луганської області, Біловодській МДПІ Луганської області, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»в особі Луганської обласної дирекції.

Явка у судове засідання ліквідатора та членів комітету кредиторів обов'язкова.

СуддяТ.С. Кірпа

Помічник судді І.І. Журавська

Надр. 9 прим.:

1- до справи;

2- банкруту;

3ініціюючому кредитору - ліквідатору;

4- ВДВС Біловодського районного управління юстиції Луганської області;

5- Відділу з питань банкрутства в Луганській області;

6- Державному реєстратору Біловодської районної державної адміністрації Луганської об ласті;

7- Біловодській МДПІ Луганської області;

9 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»в особі Луганської обласної дирекції.

Вих. №

8 прим. 04.07.11.

Часті запитання

Який тип судового документу № 16563460 ?

Документ № 16563460 це

Яка дата ухвалення судового документу № 16563460 ?

Дата ухвалення - 30.06.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 16563460 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 16563460 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 16563460, Commercial Court of Luhansk Oblast

The court decision No. 16563460, Commercial Court of Luhansk Oblast was adopted on 30.06.2011. The procedural form is Economic, and the decision form is . On this page, you will find important data about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find useful data easily.

The court decision No. 16563460 refers to case No. 20/49б/2011

This decision relates to case No. 20/49б/2011. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 16563459
Next document : 16563463