Decision № 12242994, 21.10.2010, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
21.10.2010
Case No.
43/273
Document №
12242994
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 43/27321.10.10 За позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Голден Дістрібьюшн"

до приватного підприємства "Арес Інвестмент"

товариства з обмеженою відповідальністю “Аврора-М”

про стягнення 94 034, 36 грн.

Суддя Пасько М.В.          

Представники:

від позивача Гавриленко О.О. - предст. за дов.,

від відповідача І не з’явився,

від відповідача ІІ не з’явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач звернувся до суду з позовом до приватного підприємства "Арес Інвестмент"про стягнення 94 034, 36 грн. заборгованості, яка виникла внаслідок неналежного виконання умов Договору № 69Д від 30.03.09.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 29.06.2010 порушено провадження у справі № 43/273 та призначено її розгляд на 22.07.2010.

Відповідач відзив на позовну заяву не надав, вимог суду, викладених в ухвалі про порушення провадження у справі, не виконав, у судове засідання представник Відповідача не з’явився.

Особи, які беруть участь у розгляді справи, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною в позовній заяві (див. Роз'яснення Президії ВАСУ від 18.09.97р. № 02-5/289 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України").

У зв’язку з нез’явленням в судове засідання представника Відповідача, невиконанням ним вимог ухвали про порушення провадження у справі, розгляд справи було відкладено на 19.08.10.

Належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи представники сторін в судове засідання не з’явились.

Особи, які беруть участь у розгляді справи, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною в позовній заяві (див. Роз'яснення Президії ВАСУ від 18.09.97р. № 02-5/289 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України").

20.07.10 від Відповідача надійшло клопотання про залучення до участі у справі в якості другого Відповідача - товариство з обмеженою відповідальністю “Аврора-М”(м. Харків, вул. Командарма Уборевича, 42-б, кв. 72, код ЄДРПОУ 34954448).

В судовому засіданні від представника Позивача надійшло клопотання про уточнення позовних вимог, з якого вбачається, що Позивач відмовляється від позовних вимог в частині стягнення заборгованості з приватного підприємства "Арес Інвестмент" та просить стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю “Аврора-М” 74534, 25 грн. основного боргу, 6472, 06 грн. пені, 3157, 10 грн. 10 % річних, 5217, 39 грн. штрафу, 3488, 86 грн. інфляційних нарахувань.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 19.08.10 розгляд справи було відкладено на 23.09.10, залучено до участі у справі в якості другого Відповідача - товариство з обмеженою відповідальністю “Аврора-М”, зобов’язано Позивача направити на адресу Відповідача –ІІ копію позовної заяви, додані до неї документи та уточнення позовних вимог, докази чого надати суду, надати суду всі документи, які підтверджують викладені в позовній заяві обставини, зобов’язати Відповідачів надати суду відзив на позовну заяву у порядку, передбаченому ст.59 ГПК України, з поясненнями по суті заявлених вимог та доданням підтверджуючих документів у тому числі документів, що підтверджують надіслання копії відзиву і доданих до нього документів позивачу.

Належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи представники Відповідачів в судове засідання призначене на 23.09.10 не з’явились.

Особи, які беруть участь у розгляді справи, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною в позовній заяві (див. Роз'яснення Президії ВАСУ від 18.09.97р. № 02-5/289 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України").

У зв’язку з нез’явленням в судове засідання представників Відповідачів, невиконанням ними вимог ухвали про порушення провадження у справі, розгляд справи було відкладено на 21.10.10.

Належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи представники Відповідачів в судове засідання повторно не з’явилися.

Справа розглядається в порядку ст. 75 ГПК України за наявними в ній матеріалами.

Судом у відповідності до ст. 81-1 ГПК України складено протокол, який долучено до матеріалів справи.

Розглянувши надані учасниками процесу документи, заслухавши пояснення представника Позивача, господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

30.03.09 між товариством з обмеженою відповідальністю "Голден Дістрібьюшн" (далі - Позивач) та товариством з обмеженою відповідальністю “Аврора-М” (далі –Відповідач - ІІ) було укладено договір дистрибуції № 69Д (далі –Договір).

За умовами Договору Позивач зобов’язувався передати, а Відповідач –ІІ прийняти та оплатити Товар в асортименті, кількості та ціною зазначеними в накладних.

На виконання умов Договору, Позивач у період з 16.11.09 по 14.12.09 передав Відповідачу-ІІ товар, що підтверджується накладними переліченими в позовній заяві, копії яких додані до матеріалів справи.

Відповідно п. 8.2.2 Договору Відповідач - ІІ зобов’язувався оплачувати Товар протягом 21 календарного дня з моменту його отримання.

Відповідач свої зобов’язання згідно умов Договору належним чином не виконав, отриманий товар оплатив частково, внаслідок чого заборгованість за отриманий Товар на момент розгляду справи складає –74534, 25 грн.

21.11.09 між Позивачем та приватним підприємством "Арес Інвестмент"(далі - Відповідач - І) було укладено Договір поруки № 13, відповідно до умов якого Відповідач –І безоплатно та повністю поручається перед Позивачем за виконання Відповідачем –ІІ зобов’язань за Договором дистрибуції № 69Д.

Відповідно до ст. 554 ЦК України у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Згідно ст. 543 ЦК України у разі солідарного обов'язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.

Позивач звернувся до суду з позовом про стягнення заборгованості з Відповідача –І, однак, під час провадження у справі ним було заявлене клопотання про залучення до участі у справі в якості Відповідача –ІІ - товариства з обмеженою відповідальністю “Аврора-М” та змінено позовні вимоги.

Відповідно до уточненого розрахунку Позивач просить стягнути з Відповідача - ІІ - 74534, 25 грн. основного боргу, 6472, 06 грн. пені, 3157, 10 грн. 10 % річних, 5217, 39 грн. штрафу, 3488, 86 грн. інфляційних нарахувань та відмовляється від позову в частині стягнення зазначеної заборгованості з Відповідача –І.

Згідно ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Згідно приписів ст. 34 ГПК України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи, а обставини, що відповідно до законодавства можуть бути підтверджені певними засобами доказування не можуть бути підтверджені іншими засобами доказування.

Дослідивши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представника Позивача, господарський суд приходить до висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню в обсязі уточненого розрахунку.

Відповідно до ст. 202 Цивільного кодексу України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

Відповідно до ст.509 ЦК України зобов’язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 Цивільного Кодексу.

Відповідно до ст.225 ЦК України одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Стаття 526 ЦК України встановлює, що зобов’язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог –відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ч. 1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов’язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання) є порушенням цього зобов’язання.

Оскільки, відповідно до ст.ст.11, 526 ЦК України зобов’язання повинні виконуватись своєчасно та належним чином, а одностороння відмова від виконання зобов’язання не допускається (ст. 525 ЦК України) позовні вимоги в частині стягнення основного боргу з Відповідача –ІІ підлягають задоволенню в повному обсязі.

Згідно ст. 611 ЦК України, у разі порушення зобов’язання настають наслідки, передбачені договором або законом.

Відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь період прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Як вбачається з п. 8.2 Договору між сторонами було погоджено 10 % річних за порушення строків оплати.

Дії відповідача є порушенням грошових зобов’язань, тому є підстави для застосування встановленої Законом та Договором відповідальності.

Отже, позовні вимоги щодо стягнення з Відповідача –ІІ - 10 % річних та інфляційних нарахувань підлягають задоволенню в обсязі уточненого розрахунку.

Виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком. Правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання вчиняється у письмовій формі.

Штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Відповідно до ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання, штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання, пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Отже, позовні вимоги в частині стягнення пені та штрафу з Відповідача - ІІ підлягають задоволенню за розрахунком Позивача.

Відповідно до п. 4 ст. 80 ГПК України господарський суд припиняє провадження у справі, якщо позивач відмовився від позову і відмову прийнято господарським судом.

Згідно ст. 543 ЦК України у разі солідарного обов'язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.

Враховуючи клопотання Позивача про відмову позову в частині стягнення заборгованості з Відповідача - І, яка не порушує прав і охоронюваних законом інтересів сторін у справі чи третіх осіб та не суперечить законодавству, провадження у справі № 43/273 в цій частині підлягає припиненню.

Приймаючи до уваги те, що спір виник внаслідок неправильних дій Відповідача - ІІ, витрати по оплаті держмита та інформаційно-технічного забезпечення судового процесу згідно ст. 49 ГПК України покладаються на Відповідача - ІІ.

Керуючись ст.ст. 33, 49, 80, 82-85 ГПК України, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю “Аврора-М” (м. Харків, вул. Командарма Уборевича, 42-б, кв. 72, код ЄДРПОУ 34954448, з будь якого рахунку виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Голден Дістрібьюшн" (04209, м. Київ, вул. Богатирська, 11, 7-й поверх, код ЄДРПОУ 36081058) 74534 (сімдесят чотири тисячі п’ятсот тридцять чотири) гривні 25 коп. основного боргу, 6472 (шість тисяч чотириста сімдесят дві) гривні 06 коп. пені, 3157 (три тисячі сто п’ятдесят сім) гривень 10 коп. 10 % річних, 5217 (п’ять тисяч двісті сімнадцять) гривен 39 коп. штрафу, 3488 (три тисячі чотириста вісімдесят вісім) гривень 86 коп. інфляційних нарахувань, 929 (дев’ятсот двадцять дев’ять) гривень 00 коп. державного мита, 236 (двісті тридцять шість) гривень 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Видати наказ.

Провадження у справі в частині стягнення з приватного підприємства "Арес Інвестмент"(04212, м. Київ, вул. Тимошенка, 9, код ЄДРПОУ 36507958) 74534, 25 грн. основного боргу, 6472, 06 грн. пені, 3157, 10 грн. 10 % річних, 5217, 39 грн. штрафу, 3488, 86 грн. інфляційних нарахувань припинити на підставі п. 4 ст. 80 ГПК України у зв’язку з відмовою позивача від позову.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до вимог ст. 84 ГПК України.

          

Суддя           М.В.Пасько

Дата підписання рішення ____

Часті запитання

Який тип судового документу № 12242994 ?

Документ № 12242994 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 12242994 ?

Дата ухвалення - 21.10.2010

Яка форма судочинства по судовому документу № 12242994 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 12242994 ?

В Commercial Court of Kyiv City
Previous document : 12242993
Next document : 12243003