Decision № 12242993, 03.11.2010, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
03.11.2010
Case No.
13/475
Document №
12242993
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

Справа № 13/47503.11.10

За позовом Відкритого акціонерного товариства Комерційний банк «Надра»

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сентео Україна"

про стягнення боргу в розмірі 440 890,34 грн.

Суддя Курдельчук І.Д.

Представники:

від позивача Маціборко І.С. - дов. № 13-11-5932 від 30.03.2010 р.

від відповідача не з'явилися

в судовому засіданні 03.11.2010 року на підставі ст. 85 ГПК України оголошено вступну та резолютивну частини рішення суду

ОБСТАВИНИ СПРАВИ і СУТЬ СПОРУ:

Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк «Надра»звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Сентео Україна" авансового платежу в розмірі 175000,00 грн.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідачем не виконані у повному обсязі зобов’язання за укладеним 27.06.2008 року договором підряду № 4 щодо виконання передбачених договором підрядних робіт.

27.09.2010 року ухвалою Господарського суду міста Києва порушено провадження у справі №13/475, витребувано документи та докази і сторони зобов'язано вчинити дії, розгляд справи призначено на 19.10.02010 року.

19.10.2010 року в судове засідання з’явився представник позивача, вимоги ухвали суду про порушення провадження у справі виконав частково.

Відповідач в судове засідання не з’явився, належних представників не направив, поважних причин неявки в судове засідання суду не повідомив, вимоги ухвали про порушення провадження у справі не виконав. Ухвалою суду від 19.10.2010 року розгляд справи відкладено на 03.11.2010 року.

03.11.2010 року в судове засідання з’явився представник позивача, який надав витребувані судом додаткові докази по справі. В ході розгляду справи, позивач підтримав позовні вимоги в повному обсязі та наполягав на задоволенні позову. Відповідач в судове засідання не з’явився.

Учасники судового процесу належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи ухвалою господарського суду за місцезнаходженням відповідно до довідок ЄДРПОУ про що свідчить повідомлення про вручення з відміткою Укрпошти про отримання.

Відповідно до положень ст.ст.64, 77, 87 ГПК України ухвала про відкриття провадження у справі (про відкладення розгляду справи) надсилається за адресою місцезнаходження (місця проживання) сторін, що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі відсутності сторін за такою адресою, вважається, що ухвала про порушення провадження у справі вручена їм належним чином.

Перед початком розгляду справи по суті представника позивача ознайомлено з його правами та обов’язками у відповідності із ст.ст. 20, 21, 22, 81-1 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до вимог ст. 81-1 Господарського процесуального кодексу України в судових засіданнях складені протоколи, які долучено до матеріалів справи.

Господарський суд визнав представлені позивачем документи достатніми для вирішення спору та відповідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України розглянув справу за наявними в ній матеріалами.

Дослідивши і з’ясувавши всі обставини та матеріали справи, які мають значення для вирішення спору по суті, заслухавши пояснення представника позивача, господарський суд -

ВСТАНОВИВ :

27.06.2008 року між Відкритим акціонерним товариством Комерційний банк «Надра»(надалі –позивач, замовник) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Сентео Україна" (надалі –відповідач, підрядник) був укладений договір підряду № 4 від 27.06.2008 року (надалі - Договір), відповідно до умов якого підрядник зобов’язується виконати в об’ємі і в строки, передбачені Договором, силами третіх осіб, внутрішні і фасадні роботи по обробці приміщень; монтаж систем СКМ (структурована кабельна мережа); ОПС (охоронно-пожежна сигналізація) та СКД (система контролю доступу) за адресою Україна, м. Миколаїв, вул.. Декабристів, 19/2, а замовник зобов’язується прийняти виконані підрядником роботи та оплатити їх вартість.

Згідно п.2.2 Договору, оплата здійснюється в національній валюті шляхом перечислення в безготівковій формі грошових коштів замовника на поточний рахунок сторони, вказаній в Договорі.

Розділом 2 сторони передбачили порядок та строки розрахунку, відповідно до якого оплата здійснюється в 3 етапи:

1.Замовник перераховує підряднику авансовий платіж протягом 5 робочих днів з дня підписання Договору в сумі 145833,33 грн., крім того ПДВ –29166,67 грн., всього з ПДВ –175000,00 грн., що становить 50% від загальної ціни.

2.Замовник перераховує на поточний рахунок підрядника на протязі 5 робочих днів з дня сторонами звіту по формі КБ-2в, КБ-3, на підставі підписаного підрядником і третьою стороною звіту по формі КБ-2в, КБ-3, наданого в порядку та в строки, передбачені Договором, оплату в розмірі 116666,67 грн., крім того ПДВ 23333,33 грн., всього з ПДВ –140000,00 грн., що складає 40% від загальної ціни.

3.Остаточний розрахунок в сумі 29166,67 грн., крім того ПДВ –5833,33 грн., разом з ПДВ –35 000,00 грн., що складає 10% від вартості, визначеної Договором, Замовник здійснює на протязі 5 робочих днів після отримання від підрядника виконавчої документації і підписання сторонами існуючого Акту прийому-передачі або дає письмову мотивовану відмову.

Відповідно до п. 3.3.10 Договору підрядник зобов’язується виконати свої зобов’язання в строк 45 календарних днів з моменту перерахування авансового платежу зі сторони замовника, передбачені Договором.

На виконання вимог Договору, 02.07.2008 року замовником було перераховано на розрахунковий рахунок підрядника 175000,00 грн., що підтверджується меморіальним ордером № 42974 (належним чином засвідчена копія долучена до матеріалів справи).

Зобов’язання щодо виконання підрядних робіт в строки, передбачені Договором, відповідачем не виконані, Акт приймання-передачі виконаних робіт сторонами не підписаний.

Як передбачено п. 3.2.2 Договору, замовник може відмовитись від Договору, і вимагати відшкодування збитків, а також повернення авансу, якщо підрядник виконує обов’язки з порушенням строків, вказаних в Договорі, більше ніж на 45 календарних днів.

У звязку з невиконанням відповідачем передбачених договором підрядних робіт та закінченям строку дії Договору та строку виконання зобовязань, аванс в розмірі 175000,00 грн., перерахований позивачем на розрахунковий рахунок відповідача підлягає поверненню.

Відповідно до ст. 193 ГК України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах зазвичай ставляться. Аналогічні положення містяться в ст. 526 ЦК України.

Згідно частин 2, 3 ст. 193 ГК України кожна сторона має вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Відповідно до ч. 1 ст. 193 ГК України до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Статтею 626 ЦК України визначено поняття договору, яким є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Статтею 837 ЦК України передбачено, що за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

У відповідності до ст. 610 ЦК України порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання). Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов’язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (ст. 612 ЦК України).

Станом на день розгляду справи відповідач підрядні роботи в зазначені Договором строки не виконав, доказів на підтвердження зворотнього не надав.

Таким чином, суд дійшов висновку, що вимога позивача про стягнення суми авансового платежу за Договором № 4 від 27.06.2007 року в розмірі 175000,00 грн. є правомірною, обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.ст. 33, 34 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, а обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Отже, оцінюючи подані позивачем докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, господарський суд вважає, що вимога позивача про стягнення 175000,00 грн. авансового платежу є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Судові витрати відповідно до статті 49 ГПК України покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 32-34, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд –

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Сентео Україна" (03150, м. Київ, вул.. Предславинська, буд. 34 Б, код ЄДРПОУ 35691747) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем при примусовому виконанні рішення, на користь Відкритого акціонерного товариства Комерційний банк «Надра»(04053, м. Київ, вул.. Артема, 15, код ЄДРПОУ 20025456) 175 000 (сто сімдесят п’ять тисяч),00 грн. суми авансового платежу, 1750 (одна тисяча сімсот п’ятдесят),00 грн. витрат по сплаті державного мита, 236 (двісті тридцять шість),00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття, а у разі, якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення, воно набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 цього Кодексу.

Суддя І.Д. Курдельчук

дата складення 08.11.2010

Часті запитання

Який тип судового документу № 12242993 ?

Документ № 12242993 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 12242993 ?

Дата ухвалення - 03.11.2010

Яка форма судочинства по судовому документу № 12242993 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 12242993 ?

В Commercial Court of Kyiv City
Previous document : 12242979
Next document : 12242994