Decision № 119905598, 21.06.2024, Chernihiv Circuit Administrative Court

Approval Date
21.06.2024
Case No.
620/3714/24
Document №
119905598
Form of court proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2024 року Чернігів Справа № 620/3714/24

Чернігівський окружний адміністративний суд у складі головуючої судді Соломко І.І., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін в приміщенні суду справу за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області про визнання протиправними дій та зобов`язання вчинити певні дії,

У С Т А Н О В И В:

У провадженні Чернігівського окружного адміністративного суду перебуває справа за позовом ОСОБА_1 (далі також позивач) до Головного управління пенсійного фонду України в Чернігівській області (далі також ГУ ПФУ в Чернігівській області, відповідач) про визнання протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області, щодо обмеження з 12.09.2023 сумою 1500,00 грн розміру збільшення пенсії ОСОБА_1 , перерахованої з метою її індексації згідно постанови Кабінету Міністрів України № 168 від 24.02.2023 «Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту» найбільш вразливих верств населення у 2023 році та зобов`язання Головне управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області здійснити з 12.09.2023 перерахунок та виплату ОСОБА_1 із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) у розмірі 1,197 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 168 від 24 лютого 2023 року Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році без обмеження розміру збільшення в результаті перерахунку пенсії, передбаченого пунктами 1-7 цієї постанови, максимальним (граничним) розміром 1500,00 грн, та з урахуванням раніше виплачених сум.

В обґрунтування позовних вимог зазначає, що при перерахунку пенсії відповідач безпідставно обмежив виплату максимальним розміром, чим порушив права позивача.

18.03.2024 ухвалою суду провадження у справі відкрито, розгляд справи призначено за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

21.05.2024 ухвалою суду позовну заяву за період з 01.03.2023 по 11.09.2023 залишено без розгляду.

Відповідачем подано відзив, в якому заперечував проти доводів позивача та зазначив, що діяв на підставі та у спосіб, визначений Конституцією та законами України.

Розглянувши подані сторонами документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив таке.

Позивач перебуває на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернігівській області та отримує пенсію за вислугу років, призначену на підставіЗакону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04.1992 № 2262-ХІІ.

Головним управлінням Пенсійного фонду України в Чернігівській області, на підставіпостанови Кабінету Міністрів України №168 від 24.02.2023 Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році, позивачу здійснено перерахунок пенсії з 01.03.2023 та встановлено розмір індексації - 1500,00 грн.

На звернення позивача зі спірним питанням, листом від 11.03.2024 відповідач відмовив позивачу у проведенні перерахунку за безпідставністю.

Вважаючи свої права порушеними, позивач звернувся за їх захистом до суду.

Надаючи оцінку спірним правовідносинам, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 2ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбаченіКонституцієюта законами України.

Згідно з ч.1 ст. 2 Закону УкраїниПро заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системивід 08.07.2011 № 3668-VI (далі-Закон № 3668) максимальний розмір пенсії (крім пенсійних виплат, що здійснюються з Накопичувального пенсійного фонду) або щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною), призначених (перерахованих) відповідно доМитного кодексу України, законів УкраїниПро державну службу,Про прокуратуру,Про статус народного депутата України,Про Національний банк України,Про Кабінет Міністрів України,Про дипломатичну службу,Про службу в органах місцевого самоврядування,Про судову експертизу,Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів,Про наукову і науково-технічну діяльність,Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб,Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування,Про пенсійне забезпечення,Про судоустрій і статус суддів, Постанови Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 рокуПро затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України, не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

Відповідно дост. 2 Закону України від 3 липня 1991 року №1282-ХІІПро індексацію грошових доходів населення(далі - Закон №1282-XII) індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані ними в гривнях на території України і які не мають разового характеру, зокрема: пенсії; стипендії; оплата праці (грошове забезпечення); суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов`язкове державне соціальне страхування, крім щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим) та членам їхніх сімей і пенсій, які індексуються відповідно дозаконуза цими видами страхування.

Індексація пенсій проводиться у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, із застосуванням коефіцієнта збільшення, що визначається відповідно до абзаців другого і третього частини другоїстатті 42 Закону УкраїниПро загальнообов`язкове державне пенсійне страхування.

Індексації підлягають грошові доходи населення у межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення.

Згідност. 5 Закону № 1282-XIIіндексація виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов`язкове державне соціальне страхування, інших видів соціальної допомоги проводиться відповідно за рахунок фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування, а також за рахунок коштів Державного бюджету України.

За ч. 7ст. 2 Бюджетного кодексуза бюджетними програмами, здійснення заходів за якими потребує нормативно-правового визначення механізму використання бюджетних коштів, головні розпорядники коштів державного бюджету розробляють проекти порядків використання коштів державного бюджету (в тому числі за бюджетними програмами, вперше визначеними законом про Державний бюджет України) та забезпечують їх затвердження протягом 30 днів з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України. За рішенням Кабінету Міністрів України (у формі протокольного рішення) порядки використання коштів державного бюджету затверджуються Кабінетом Міністрів України або головним розпорядником коштів державного бюджету за погодженням з Міністерством фінансів України. Про затвердження таких порядків інформується Комітет Верховної Ради України з питань бюджету.

Згідно з положеннямист. 18 Закону України від 5 жовтня 2000 року №2017-ІІІПро державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії(далі - Закон №2017-III), законами України з метою надання соціальної підтримки населенню України в цілому та окремим категоріям громадян встановлюються державні гарантії щодо, зокрема, індексації доходів населення з метою підтримання достатнього життєвого рівня громадян та купівельної спроможності їх грошових доходів в умовах зростання цін.

За визначенням ч. 2ст. 19 Закону № 2017-IIIдержавні соціальні гарантії є обов`язковими для всіх державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності.

Пунктами 2, 6 Порядку №1078 від 17.07.2003Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населеннявизначено, що індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру, зокрема, грошове забезпечення військовослужбовців. Виплата сум індексації грошових доходів здійснюється за рахунок джерел, з яких провадяться відповідні грошові виплати населенню, зокрема, підприємства, установи та організації, що фінансуються чи дотуються з державного бюджету, підвищують розміри оплати праці (грошового забезпечення) у зв`язку з індексацією за рахунок власних коштів і коштів державного бюджету.

Статтею 19 Закону № 2017-ІІІв частині порядку визначення та застосування державних соціальних гарантій в реалізації державної соціально-економічної політики, зокрема, зазначає, що виключно законами України визначається: величина порогу індексації грошових доходів громадян.

Відповідно до абз. 1 ч. 2ст. 42 Закону УкраїниПро загальнообов`язкове державне пенсійне страхування№1058-IV, який підлягала застосуванню з 1 березня 2022 року згідно внесеними змінамиЗаконом №2040-IX , для забезпечення індексації пенсії щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.

Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, щороку збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.

У разі відсутності дефіциту коштів Пенсійного фонду для фінансування виплати пенсій у солідарній системі розмір щорічного збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, передбачений абзацом другим цієї частини, може бути збільшений, але не повинен перевищувати 100 відсотків показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.

Розмір та порядок такого збільшення визначаються у межах бюджету Пенсійного фонду за рішенням Кабінету Міністрів України з урахуванням мінімального розміру збільшення, визначеного абзацом другим цієї частини.

Пунктом 3розділуПрикінцеві перехідні положенняЗакону УкраїниПро Державний бюджет на 2023 ріквід 3 листопада 2022 року (далі - Закону №2710-IX) на 2023 рік зупинено діюЗакону УкраїниПро індексацію грошових доходів населення.

Водночас п. 8 розділуПрикінцеві перехідні положенняЗакону №2710-ІХвстановлено, зокрема, що у 2023 році ч. 2ст. 42 Закону №1058-IVзастосовується у порядку, на умовах та у строки, що визначені Кабінетом Міністрів України.

З аналізу наведених норм слідує, що Кабінет Міністрів України визначає виключно порядок індексації пенсії, а визначення розміру індексації пенсії та інших доходів громадян України проводиться виключно законами України.

Відповідно дост. 64 Закону №2262-ХІІу разі якщо пенсії, призначені військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію згідно з цимЗаконом, та членам їх сімей у попередньому календарному році та до дати індексації пенсії включно у році, в якому проводиться індексація пенсій, не перераховувалися відповідно до частини четвертоїстатті 63 цього Закону, для забезпечення їх індексації проводиться перерахунок пенсій у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, із застосуванням коефіцієнта збільшення, що визначається відповідно до частини другої статті 42 Закону УкраїниПро загальнообов`язкове державне пенсійне страхування. Сума індексації враховується під час подальшого перерахунку пенсії відповідно достатті 63 цього Закону.

Порядок проведення індексацій пенсій врегульованийпостановами Кабінету Міністрів України від 24.02.2023 №168Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році.

Пунктом 1 установлено, що з 1 березня 2023 р. перерахунок пенсій згідно з Порядком проведення перерахунку пенсій відповідно до ч.2 ст. 42 Закону УкраїниПро загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, затвердженимпостановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 №124Питання проведення індексації пенсій у 2019 році, проводиться із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії (далі - коефіцієнт збільшення), у розмірі 1,197.

Відповідно до п. 2 вказаної постанови з 1 березня 2023 р. розміри пенсій, призначених відповідно до статей13, 21 і 36 Закону УкраїниПро пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб(без урахування надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації пенсії, доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, щомісячної доплати до пенсії, адресної допомоги до пенсійної виплати та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) з урахуванням розміру підвищення пенсій відповідно до пункту 2постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 р. № 118Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2022 році(Офіційний вісник України, 2022 р., №18, ст.968) військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за зазначеним Законом (крім військовослужбовців строкової служби), та членам їх сімей і строк призначення яких до 31 грудня 2022 р. включно, підвищуються на коефіцієнт збільшення, установлений пунктом 1 цієїпостанови, з урахуванням положень, передбачених пунктом 10 цієїпостанови, у межах максимального розміру пенсії, визначеного законом.

Пунктом 10 Постанови №168 установлено, що: у разі коли розмір збільшення в результаті перерахунку пенсії, передбаченого пунктами 1-7 цієїпостанови, не досягає 100 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсії; розмір збільшення в результаті перерахунку пенсії, передбаченого пунктами 1-7 цієїпостанови, не може перевищувати 1500 гривень.

Однак, як вже зазначалось вище, абз. 2 п. 10 Постанови №168 суперечить нормамЗакону УкраїниПро державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії, ні Закону УкраїниПро загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, якими не передбачено обмеження граничним розміром індексації пенсійних виплат, порушує право позивача на належний, гарантований державою, рівень пенсійного забезпечення, та як наслідок, призводить до додаткового обмеження максимального розміру його пенсії.

У спірних відносинах наведене положенняпостанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2023 №168Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 роцісуперечить приписам Закону УкраїниПро пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осібз урахуваннямрішення Конституційного Суду України від 20 грудня 2016 року №7-рп/2016, які є спеціальними у спірних правовідносинах, а тому підлягають застосуванню відповідачем і судом.

Отже, при проведенні перерахунку пенсії позивача з 01.03.2023 пенсійним органом протиправно виплачено індексацію пенсії відповідно допостанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2023 №168Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 роціз обмеженням граничного розміру.

Враховуючи вищезазначене, суд дійшов висновку про визнання протиправними дій відповідача щодо застосування з 01.03.2023 обмеження позивачу розміру збільшення перерахунку пенсії, передбаченого пунктом 1 Постанови №168 - 1500 гривень.

23.02.2024 Кабінет Міністрів України прийняв постанову №185Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2024 році(далі - постанова №185), пунктом 2 якої встановлено що з 1 березня 2024 р. розміри пенсій, призначених відповідно до статей 13, 21 і 36 Закону УкраїниПро пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб(без урахування надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації пенсії, доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, щомісячної доплати до пенсії, адресної допомоги до пенсійної виплати та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) з урахуванням розміру підвищення пенсій відповідно до пункту 2постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 р. № 118Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2022 році(Офіційний вісник України, 2022 р., № 18, ст. 968) тапункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2023 р. № 168Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році (Офіційний вісник України, 2023 р., № 26, ст. 1475) військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за зазначеним Законом (крім військовослужбовців строкової служби), та членам їх сімей і строк призначення яких до 31 грудня 2023 р. включно, підвищуються на коефіцієнт збільшення, установлений пунктом 1 цієїпостанови, з урахуванням положень, передбачених пунктом 3 цієїпостанови, у межах максимального розміру пенсії, визначеного законом.

Підвищення пенсії, передбачене абзацом першим цього підпункту, встановлюється додатково до щомісячної доплати до пенсії, передбаченоїпостановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 р. №713Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб.

Підвищення на коефіцієнт збільшення, установлений пунктом 1 цієїпостанови, застосовується також у разі поновлення виплати пенсії, призначеної до 31 грудня 2023 р. відповідно доЗакону УкраїниПро пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, та перерахунку пенсії відповідно до зазначеногоЗакону, крім перерахунків у зв`язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за зазначеним Законом.

Підсумовуючи вищевикладене, обмеження щодо проведення індексації пенсії в межах максимального розміру, передбаченепостановою Кабінету Міністрів України №168 від 24.02.2023, для осіб, які отримують пенсію за нормамиЗакону №2262-ХІІ, не застосовується як таке, що суперечитьЗакону №2262-ХІІтаРішенню Конституційного Суду України від 20.12.2016 №7-рп/2016.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про задоволення позовних вимог шляхом визнання протиправними дій ГУ ПФУ в Чернігівській області щодо нарахування та виплати пенсії позивачу з 12.09.2023 з обмеженням розміру індексації згіднопостанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2023 №168Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році, та як наслідок, наявність підстав для зобов`язання ГУ ПФУ в Чернігівській області здійснити нарахування та виплату пенсії позивачу без обмеження розміру проведеної індексації з 12.09.2023 з підвищенням на коефіцієнт збільшення 1,197 відповідно допостанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2023 №168без обмеження розміру збільшення максимальним (граничним) розміром 1500,00 грн, передбаченого п. 10постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2023 №168.

Відповідно дост. 90 КАС Українисуд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні.

Оцінивши докази, які є у справі за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні, та, враховуючи всі наведені обставини, суд дійшов до висновку про задоволення позовних вимог.

Підстави для відшкодування судового збору відсутні, оскільки позивач звільнений від його сплати.

Керуючись ст. ст.139, 227, 241-243, 246, 250 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити повністю.

Визнати протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області щодо нарахування та виплати ОСОБА_1 з 12.09.2023 пенсії з обмеженням її максимальним розміром.

Зобов`язати Головне управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області здійснити нарахування та виплату пенсії ОСОБА_1 без обмеження розміру проведеної індексації з 12.09.2023 з підвищенням на коефіцієнт збільшення 1,197 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2023 №168 без обмеження розміру збільшення максимальним (граничним) розміром 1500 грн, передбаченого пунктом 10 постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2023 №168.

Рішення суду набирає законної сили в порядку статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржене до Шостого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту рішення суду.

Позивач: ОСОБА_1 АДРЕСА_1 рнокпп НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідач: Головне управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області вул. П`ятницька, 83А,м. Чернігів,Чернігівська обл., Чернігівський р-н,14005 код ЄДРПОУ 21390940.

Повний текст рішення виготовлено 21 червня 2024 року.

Суддя І.І. Соломко

Часті запитання

Який тип судового документу № 119905598 ?

Документ № 119905598 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 119905598 ?

Дата ухвалення - 21.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119905598 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119905598 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 119905598, Chernihiv Circuit Administrative Court

The court decision No. 119905598, Chernihiv Circuit Administrative Court was adopted on 21.06.2024. The procedural form is Administrative, and the decision form is Decision. On this page, you will find useful data about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find useful data quickly.

The court decision No. 119905598 refers to case No. 620/3714/24

This decision relates to case No. 620/3714/24. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119905597
Next document : 119905599