Decision № 119881617, 20.06.2024, Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City

Approval Date
20.06.2024
Case No.
210/1267/24
Document №
119881617
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/1267/24

Провадження № 2/210/805/24

З А О Ч Н Е Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

20 червня 2024 року

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі головуючого судді Скотар Р.Є., за участі секретаря Діденко Ю.В., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін цивільну справу за позовом Акціонерного товариства Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» звернулося в суд із позовною заявою до відповідачаОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором в розмірі 81026,57 грн. та судового збору в розмірі 2422,40 грн.

В обґрунтування заявлених позовних вимог представник позивача зазначає, що між Акціонерним товариством «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та ОСОБА_1 27.12.2018 року укладено кредитний договір №2001207647101 та видано кредитну картку з кредитним лімітом в сумі 10000 гривень, який пізніше було збільшено до 50000 гривень.

Відповідач не виконує свої кредитні зобов`язання належним чином довготривалий строк. Заборгованість відповідача перед позивачем станом на 01.01.2024 року складає 81026,57, з яких:

- 49980,02 грн. заборгованість за кредитом;

- 31046,55 грн. заборгованість за процентами;

- 0 грн. заборгованість за комісією.

Позивач направив письмову вимогу (Повідомлення) відповідачу на адресу місця проживання, яку він зазначив у анкеті на отримання кредиту, однак у наданий строк заборгованість відповідачем погашена не була.

Ухвалою суду від 29.03.2024 року прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін (а.с.35).

В позовній заяві представник позивача просить суд розглянути справу за відсутності представникаАкціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», проти винесення заочного рішення не заперечує.

Відзив на позовну заяву відповідач не надала.

В судове засідання відповідач не з`явилася, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, за зареєстрованим місцем проживання (перебування).

Відповідно дост. 247 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цьогоКодексурозгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису не здійснюється.

У відповідності до вимог ст. 280-281 ЦПК України, з урахуванням особливостей, встановлених для розгляду справ в порядку спрощеного позовного провадження, суд вважає за можливе вирішити справу в заочному порядку, з огляду на те, що відповідач повідомлявся про перебування в провадженні суду даної справи на поштову адресу за зареєстрованим місцем проживання, однак у встановлений судом термін відзив на позовну заяву не подав, крім того, позивач не заперечує проти заочного вирішення справи.

Дослідивши письмові матеріали справи та оцінивши надані учасниками справи докази, судом встановлені наступні обставини справи та відповідні їм правовідносини.

Згідно зі ст. 526 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору.

Відповідно до ст. 536 ЦК України, за користування чужими грошовими коштами боржник зобов`язаний сплачувати проценти, розмір яких встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.

Відповідно до частин першої, другої статті 207 Цивільного кодексу України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).

Між АТ«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та ОСОБА_1 27.12.2018 року укладено кредитний договір №2001207647101, на підставі якого ОСОБА_1 відкрито поточний рахунок № НОМЕР_1 та надано кредитку картку № НОМЕР_2 , встановлено кредитний ліміт у розмірі 10000 гривень, з реальною річною процентною ставкою у розмірі 47,88%, орієнтована загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом становить 12577,58 грн., що підтверджується Заявою №2001207647101 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, яку 27.12.2018 року, яку ОСОБА_1 підписала власноручно (а.с.6).

Відповідачем ОСОБА_1 підписано паспорт споживчого кредиту від 27.12.2018 року, відповідно до якого, відкрито поточний рахунок № НОМЕР_1 та надано кредитку картку № НОМЕР_2 , встановлено кредитний ліміт у розмірі 10000 гривень, з реальною річною процентною ставкою у розмірі 47,88%, орієнтована загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом становить 12577,58 грн. Строк кредитування 12 місяців (а.с.6).

Позивачем надано копію Витягу з Публічної пропозиції ПАТ «ПУМБ» на укладення Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (а.с.7-12 зворот).

Письмовою вимогою (повідомленням) про необхідність сплати заборгованості перед ПАТ «ПУМБ» відповідачу ОСОБА_1 за кредитним договором №2001207647101 направлялись за вих. № КНО-44.2.2/3 від 02.01.2024 року, що підтверджується наявною в матеріалах справи вимогою та реєстром згрупованих поштових відправлень листів рекомендованих (а.с. 13-14). Однак відповідачем вказана вимога проігнорована.

Згідно довідки про збільшення кредитного ліміту по договору №2001207647101 від 27.12.2018 клієнту ОСОБА_1 27.12.2018 було встановлено кредитний ліміт в розмірі 10000 гривень, який 22.01.2021 було збільшено до 50000 гривень (а.с.14 зворот).

Відповідно до розрахунків заборгованості, заборгованість ОСОБА_1 перед АТ «ПУМБ» за Кредитним договором№2001207647101 від 27.12.2018, станом на 01.01.2024 року включно складає81026,57, з яких: 49980,02 грн. заборгованість за кредитом; 31046,55 грн. заборгованість за процентами; 0 грн. заборгованість за комісією (а.с.14 зворот-15, 18-18 зворот).

Згідно деталізованої виписки про рух коштів по картковому рахунку, клієнт ОСОБА_1 активно користувалася грошовими коштами рахунку № НОМЕР_3 в період з 27.12.2018 по 01.01.2024, активно здійснювала операції, такі як зняття готівкових коштів, придбання товарів, поповнення карткового рахунку, тощо (а.с.18-26 зворот).

Доказів на підтвердження спростування розрахунку заборгованості відповідачем не надано.

За правиламист. 638 ЦК Українидоговір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною.

Відповідно дост. 526 ЦК Українизобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору.

Згідно ізст. 1054 ЦК Україниза кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Приписамист. 1056-1ЦК Українивстановлено, що процентна ставка за кредитом може бути фіксованою або змінюваною. Тип процентної ставки визначається кредитним договором. Розмір процентів, тип процентної ставки (фіксована або змінювана) та порядок їх сплати за кредитним договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів на дату укладення договору. Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку кредитного договору.

Частиною 1ст. 1049 ЦК України, передбачено, що позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Підписавши заяву, яка є складовою частиною кредитного договору, ОСОБА_2 відповідно до положень статей 3, 627 ЦК України добровільно погодила такі умови кредитного договору, взяла на себе відповідні зобов`язання, а тому твердження про те, що жодних документів, які б підтверджували погодження з нею істотних умов, вона не підписувала, не відповідає фактичним обставинам справи.

В розумінні Закону України «Про споживче кредитування», який набрав чинності 10 червня 2017 року, споживче кредитування це правовідносини щодо надання, обслуговування та повернення споживчого кредиту.

За положеннями частини другої ст. 8 Закону України «Про споживче кредитування» для цілей обчислення реальної річної процентної ставки визначаються загальні витрати за споживчим кредитом. До загальних витрат за споживчим кредитом включаються: доходи кредитодавця у вигляді процентів; комісії кредитодавця, пов`язані з наданням, обслуговуванням і поверненням кредиту, у тому числі комісії за обслуговування кредитної заборгованості, розрахунково-касове обслуговування, юридичне оформлення тощо; інші витрати споживача на супровідні послуги, які підлягають сплаті на користь кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб згідно з вимогами законодавства України та/або умовами договору про споживчий кредит (платежі за послуги кредитного посередника, страхові та податкові платежі, збори на обов`язкове державне пенсійне страхування, біржові збори, платежі за послуги державних реєстраторів, нотаріусів, інших осіб тощо).

Отже, у 2017 році з прийняттям Закону України «Про споживче кредитування» законодавство, яке регулює порядок укладення договорів споживчого кредитування в Україні, зазнало значних змін. До цього часу судова практика з питання можливості встановлення кредитом комісії в кредитному договорі захищала боржника як слабку сторону в кредитних правовідносинах.

Жодних доказів щодо сплати грошових коштів за кредитним договором, та які б спростовували зазначений розрахунок заборгованості, відповідач суду не надала.

Завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави (ч. 1ст. 2 ЦПК України).

Згідност. 89 ЦПК України, виключне право оцінки доказів належить суду, який має оцінювати докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Оскільки належним чином повідомлена про слухання справи відповідач відзиву на позов та доказів на його підтвердження, суду не подала, враховуючи, що цивільне судочинство згідно частин 1-3статті 12 ЦПК Україниздійснюється на засадах змагальності сторін та кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, так як відповідно до частини 6статті 81 ЦПК Українидоказування не може ґрунтуватися на припущеннях, беручи до уваги, що обставини, на які посилається позивач, як на підстави для задоволення позову, знайшли своє підтвердження у судовому засіданні, суд дійшов висновку, що позовні вимоги Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості слід задовольнити в повному обсязі, стягнувши з відповідача на користь позивача суму заборгованості за Кредитним договором у розмірі 81026,57 грн.

Окрім того, на підставі вимог ст. 141 ЦПК України, з відповідача на користь позивача підлягає стягненню судовий збір, сплачений позивачем при зверненні з позовом в сумі 2422,40 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 4, 5, 13, 76-81, 133, 141, 262-265, 280-282 ЦПК України, ст.ст. 509, 525, 526, 530, 546-552, 610-612, 625, 1048, 1050, 1054 ЦК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Позов Акціонерного товариства Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості- задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,РНОКПП НОМЕР_4 на користь Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ: 14282829, вул. Андріївська, буд.4, м. Київ, 04070) заборгованість за Кредитним договором №2001207647101 від 27.12.2018 року станом на 01.01.2024 року заборгованість у розмірі81026,57 гривень (вісімдесят одна тисяча двадцять шість гривень п`ятдесят сім копійок), з яких:

заборгованість за кредитом в розмірі 49980,02 гривень (сорок дев`ять тисяч дев`ятсот вісімдесят гривень дві копійки);

заборгованість за процентами в розмірі 31046,55 гривень (тридцять одна тисяча сорок шість гривень п`ятдесят п`ять копійок).

Стягнути з ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,РНОКПП НОМЕР_4 на користь Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ: 14282829, вул. Андріївська, буд.4, м. Київ, 04070) судовий збір у розмірі 2422,40 гривень (дві тисячі чотириста двадцять дві гривні сорок копійок).

Відповідачам, які не з`явилися в судове засідання, направляється копія заочного рішення в порядку, передбаченомустаттею 272ЦПК України. Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Рішення суду може бути оскаржене до Дніпровського апеляційного суду. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Датою ухвалення рішення є дата його проголошення. Датою ухвалення рішення, ухваленого за відсутності учасників справи, є дата складення повного судового рішення.

Учасники справи можуть ознайомитись з судовим рішенням на офіційному веб-порталі Єдиного державного реєстру судових рішень. Веб-адреса сторінки: http://reyestr.court.gov.ua.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом встановлених законом строків не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Повний текст судового рішення складено 20 червня 2024 року.

Відомості про учасників справи згідно п.4 ч.5 ст.265 ЦПК України:

- позивач: Акціонерне товариство «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», код ЄДРПОУ: 14282829, місце знаходження: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 4;

- відповідач: ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 ).

Суддя: Р. Є. Скотар

Часті запитання

Який тип судового документу № 119881617 ?

Документ № 119881617 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 119881617 ?

Дата ухвалення - 20.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119881617 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119881617 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 119881617, Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City

The court decision No. 119881617, Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City was adopted on 20.06.2024. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find essential data about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find important data quickly.

The court decision No. 119881617 refers to case No. 210/1267/24

This decision relates to case No. 210/1267/24. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119881616
Next document : 119881618