Court decree № 119873698, 20.06.2024, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
20.06.2024
Case No.
759/17176/21
Document №
119873698
Form of court proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кп/759/235/24

ун. № 759/17176/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2024 року м. Київ

Святошинський районний суд міста Києва в складі головуючого судді ОСОБА_1 , вирішуючи питання забезпечення розгляду об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2021 за № 12021100080001749 та 08.12.2020 за № 12020100080004485, за обвинуваченням ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, та обвинуваченого ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186; ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Святошинського районного суду міста Києва перебуває об`єднане кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2021 за № 12021100080001749 та 08.12.2020 за № 12020100080004485, за обвинуваченням ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК, та ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186; ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 185 КК України.

Відповідно до Доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги особі, у кримінальному провадженні стосовно якої відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням, від 16.02.2023 № 026-260001529 захисника ОСОБА_4 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від 25.10.2011 № 4682) на підставі ухвали суду від 16.02.2023 призначено для надання безоплатної правової допомоги обвинуваченому ОСОБА_2 .

Через канцелярію суду 19.06.2024 надійшло клопотання захисника ОСОБА_4 про заміну адвоката. Дане клопотання захисник обґрунтовує тим, що доручення від 16.02.2023 № 026-260001529 було йому надано на підставі Контракту № 138 від 02.01.2023, який укладений між ним та Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у м. Києві (Центром) та який діяв з 01.01.2023 по 31.12.2023 року. Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 24 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу» адвоката, який надає безоплатну вторинну правничу допомогу, може бути замінено на адвоката за рішенням центру з надання безоплатної правничої допомоги у разі припинення дії договору про надання безоплатної вторинної правничої допомоги. На початку 2024 року почалася реорганізація Регіонального центу з надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві, нові Контракти з адвокатами на надання безоплатної вторинної правової допомоги на цей рік вже укладались з Північним міжрегіональним центром з надання безоплатної правничої допомоги. При цьому, Північним міжрегіональним центром з надання безоплатної правничої допомоги з ним новий Контракт не укладався. З метою забезпечення безперервності надання безоплатної вторинної правничої допомоги обвинуваченому ОСОБА_2 та не допущення порушення права на захист обвинуваченого, просить замінити його на іншого захисника з Північного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги та доручити директору вказаного Центру призначити адвоката для здійснення захисту ОСОБА_2 .

У зв`язку з цим, слід звернути увагу на те, що відповідно до вимог ст. 59 Конституції України кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Зазначені норми кореспондуються з положеннями статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та покликані забезпечити, аби обвинувачений не залишався занадто довгий час під тягарем обвинувачення, обґрунтованість якого має бути доведена (наприклад, рішення ЄСПЛ у справах «Вемхофф проти Німеччини», § 18; «Карт проти Туреччини», § 68). Також за практикою ЄСПЛ (зокрема справи «Санніно проти Італії», «Кускані проти Сполученого Королівства»), хоча ведення захисту по суті є справою обвинуваченого та його адвоката, національні суди не повинні пасивно спостерігати за випадками неефективного представництва.

Також право кожного обвинуваченого в кримінальному провадженні на ефективний захист за допомогою адвоката, який за необхідності може бути призначений в офіційному порядку, є одним з основоположних елементів справедливого розгляду, на що неодноразово наголошував і наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини.

Підпункт «с» п. 3 ст. 6 Конвенції з прав людини і основоположних свобод вимагає не просто «призначення» захисника, який би виступав від імені обвинуваченого, а того, щоб право на юридичну допомогу здійснювалось практично та ефективно, щоб забезпечити достатній захист. Оскільки саме суд керує провадженням і має змогу безпосередньо спостерігати за діяльністю адвоката, тому може швидко реагувати в разі надання неефективної допомоги.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 20 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, підозрюваному, обвинуваченому правова допомога надається безоплатно за рахунок держави.

Згідно з вимогами п. 3 ч. 3 ст. 42 КПК України підозрюваний, обвинувачений має право на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних дій; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв`язку з відсутністю коштів на її оплату.

Відповідно до ч. 2 ст. 48 КПК України захисник залучається судом для здійснення захисту за призначенням у випадках та в порядку, визначених статтями 49 та 53 цього Кодексу.

Положеннями п. 2 ч. 1 ст. 49 КПК України передбачено, що суд зобов`язаний забезпечити участь захисника у кримінальному провадженні у випадках, якщо підозрюваний, обвинувачений заявив клопотання про залучення захисника, але за відсутністю коштів чи з інших об`єктивних причин не може його залучити самостійно.

Відповідно до вимог п. 7 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» право на безоплатну вторинну правову допомогу згідно з цим Законом та іншими законами України мають особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України захисник залучається захисник для здійснення захисту за призначенням.

Відповідно до ч. 3 ст. 19 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» у разі отримання постанови слідчого, дізнавача, прокурора, ухвали слідчого судді, суду про залучення захисника для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії осіб, зазначених у пунктах 7, 8 частини першої статті 14 цього Закону, центр з надання безоплатної правничої допомоги зобов`язаний негайно прийняти рішення про надання безоплатної вторинної правничої допомоги.

Прийняття рішення про надання та припинення безоплатної вторинної правової допомоги належить до дискреційних повноважень центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Згідно з положеннями ст. 24 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу» адвоката або працівника центру з надання безоплатної правничої допомоги, який надає безоплатну вторинну правничу допомогу, може бути замінено у випадках та порядку, визначених законом.

Адвоката або працівника центру з надання безоплатної правничої допомоги, який надає безоплатну вторинну правничу допомогу, може бути замінено на адвоката або працівника такого центру за рішенням центру з надання безоплатної правничої допомоги у разі: хвороби, повної або часткової втрати працездатності, смерті адвоката або працівника центру з надання безоплатної правничої допомоги; неналежного виконання адвокатом своїх зобов`язань за умовами договору; відмови адвоката або працівника центру з надання безоплатної правничої допомоги від виконання доручення/рішення центру з надання безоплатної правничої допомоги з підстав, передбачених законом; зміни підсудності провадження або справи чи підслідності кримінального правопорушення; припинення дії договору про надання безоплатної вторинної правничої допомоги; неналежного надання безоплатної вторинної правничої допомоги працівником центру з надання безоплатної правничої допомоги; припинення трудового договору з працівником центру з надання безоплатної правничої допомоги; зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю; виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу; наявності інших підстав, передбачених законом.

Під час заміни одного адвоката або працівника центру з надання безоплатної правничої допомоги іншим адвокатом або працівником центру з надання безоплатної правничої допомоги забезпечується безперервність надання безоплатної вторинної правничої допомоги.

Відтак, з метою недопущення порушення прав обвинуваченого ОСОБА_2 на захист, а також права на розгляд кримінального провадження в розумні строки, суд вважає за необхідне клопотання захисника ОСОБА_4 задовольнити та доручити Північному міжрегіональному центру з надання безоплатної вторинної правничої допомоги замінити адвоката ОСОБА_4 та призначити іншого захисника.

На підставі викладеного, керуючись ст. 20, 28, 42, 48, 49, 369-372, 376 КПК України, ст. 14, 19, 24 Закону України «Про безоплатну правову допомогу»,

ПОСТАНОВИВ:

Доручити Північному міжрегіональному центру з надання безоплатної вторинної правничої допомоги замінити адвоката ОСОБА_4 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від 25.10.2011 № 4682) на іншого адвоката за призначенням обвинуваченому ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, та забезпечити його прибуття у судове засідання, яке призначено на 15 год. 00 хв. 02 вересня 2024 року в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А, каб. 402.

Ухвала підлягає негайному виконанню та окремому оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 119873698 ?

Документ № 119873698 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119873698 ?

Дата ухвалення - 20.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119873698 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119873698 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 119873698, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

The court decision No. 119873698, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City was adopted on 20.06.2024. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court decree. On this page, you will find essential data about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find important data quickly.

The court decision No. 119873698 refers to case No. 759/17176/21

This decision relates to case No. 759/17176/21. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119873697
Next document : 119889601