Court decree № 119869675, 20.06.2024, Commercial Court of Luhansk Oblast

Approval Date
20.06.2024
Case No.
913/241/24
Document №
119869675
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

просп. Науки, 5, м. Харків, 61022, телефон/факс (057)702 10 79, inbox@lg.arbitr.gov.ua

___________________________

УХВАЛА

20 червня 2024 року м. Харків Справа № 913/241/24

Провадження №16/913/241/24

Господарський суд Луганської області у складі судді Фонової О.С., розглянувши матеріали заяви представниці Старобільської районної військової адміністрації Луганської області Ласюченко Карини Олександрівні від 18.06.2024 №б/н про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням сервісу «EASYCON» у справі №913/241/24

за позовом заступника керівника Луганської обласної прокуратури в інтересах держави в особі органу, уповноваженого здійснювати відповідні функції у спірних відносинах:

позивача - Північно-східного офісу Державної аудиторської служби України, м. Харків

до відповідача-1 Старобільської районної державної адміністрації Луганської області - Старобільської районної військової адміністрації Луганської області, м. Старобільськ Луганської області

відповідача -2 Приватного підприємства «РДГ СОЛАР», м. Київ

про визнання недійсним договору про закупівлю за державні кошти як такого, що суперечить інтересам держави та суспільства з умислу однієї сторони, та застосування наслідків недійсності правочину,

без виклику представників сторін.

Обставини справи: заступник керівника Луганської обласної прокуратури (далі прокурор) 19.04.2024 звернувся до господарського суду Луганської області в інтересах держави в особі Північно-східного офісу Держаудитслужби з позовом до відповідача-1 Старобільської районної державної адміністрації Луганської області Старобільської районної військової адміністрації Луганської області та відповідача-2 Приватного підприємства «РДГ СОЛАР» (далі ПП «РДГ СОЛАР») про:

визнання недійсним договору від 30.10.2018 №506, укладеного між Відділом освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області та Приватним підприємством «Спайс-Буд» (станом на дату подання позовної заяви назва відповідача-2- Приватне підприємство «РДГ СОЛАР»);

стягнення з ПП «РДГ СОЛАР» на користь Старобільської районної державної адміністрації Луганської області 3928431,86 грн, а з Старобільської районної державної адміністрації Луганської області одержані нею за рішенням суду грошові кошти в сумі 3928431,86 грн стягнути в дохід держави.

Ухвалою від 23.05.2024 судом відкладено підготовче судове засідання у справі №913/241/24 на 24.06.2024 об 11 год. 30 хв., яке відбудеться у приміщенні господарського суду Луганської області за адресою: 61022, м. Харків, проспект Науки, 5, другий поверх, зал судового засідання №205.

Протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 19.06.2024 заява передана на розгляд судді Шеліхіній Р.М.

Розпорядженням керівника апарату суду від 19.06.2024 №41-р відповідно до ст.32 Господарського процесуального кодексу України (далі ГПК України) призначено повторний автоматизований розподіл цієї заяви, у зв`язку із перебуванням судді Шеліхіної Р.М. у відпустці.

Згідно з протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 19.06.2024 заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції передано для розгляду судді Фоновій О.С.

19.06.2024 через підсистему Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі ЄСІТС) «Електронний суд» від представниці Старобільської районної військової адміністрації Луганської області Ласюченко Карини Олександрівні надійшла заява від 18.06.2024 №б/н про участь у судовому засіданні 24.06.2024 об 11 год. 30 хв. у справі №913/241/24 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів з використанням сервісу «EASYCON» (електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер телефону: НОМЕР_1 ).

До заяви заявниця надала:

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань станом на 16.01.2024, з якої вбачається, що ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) є керівником Старобільської районної військової адміністрації Луганської області, який має право вчиняти дії від імені юридичної особи (ЄДРПОУ 04051632);

- довіреність від 17.05.2024, згідно з якою ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), на підставі Витягу з ЄДР від 16.01.2024, щодо Старобільської районної військової адміністрації Луганської області (ЄДРПОУ 04051632), уповноважує, в порядку передоручення, ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ) представляти інтереси Старобільської районної військової адміністрації Луганської області в судах України (в тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях) з усіма правами, які надано законом стороні по справі, в тому числі з правом підписувати, подавати, доповнювати позовні заяви та інші передбачені законом процесуальні документи. Довіреність видана без права передоручення іншим особам. Довіреність дійсна до моменту її скасування.

Вказані документи отримано підсистемою ЄСІТС «Електронний суд» та підписано кваліфікованою електронною печаткою підсистеми «Електронний суд».

Розглянувши заяву представниці Старобільської районної військової адміністрації Луганської області Ласюченко Карини Олександрівні від 18.06.2024 №б/н про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, суд зазначає таке.

Відповідно до частини 7 статті 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» учасникам судового процесу на підставі судового рішення забезпечується можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції у порядку, встановленому законом. Обов`язок забезпечити проведення відеоконференції покладається на суд, який отримав судове рішення про проведення відеоконференції, незалежно від спеціалізації та інстанції суду, який прийняв таке рішення.

Відповідно до ч.1 ст. 197 Господарського процесуального кодексу України (далі ГПК України) учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов`язковою.

Як зазначено у п. 50 Положення про порядок функціонування окремих підсистем Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 17.08.2021 №1845/0/15-21, суд ухвалює рішення про можливість проведення засідання в режимі відеоконференції за умови наявності в суді відповідної технічної можливості (наявність обладнання та можливість його використання у визначені день і час).

Згідно з ч. 2 ст. 197 ГПК України учасник справи подає заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання. Копія заяви в той самий строк надсилається іншим учасникам справи.

Відповідно до ч. 3 ст. 197 ГПК України учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та електронного підпису згідно з вимогами Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положень, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).

З приводу наявності повноважень заявниці ОСОБА_2 щодо представництва Старобільської районної військової адміністрації Луганської області суд зазначає таке.

Відповідно до частин 1, 2 статті 56 ГПК України сторона, третя особа, а також особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, може брати участь в судовому процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представника. Особиста участь у справі особи не позбавляє її права мати в цій справі представника.

Відповідно до частини 3 статті 56 ГПК України юридична особа незалежно від порядку її створення бере участь у справі через свого керівника, члена виконавчого органу, іншу особу, уповноважену діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту) (самопредставництво юридичної особи), або через представника.

Разом з тим, клопотання про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції не містить жодного посилання, як саме ОСОБА_2 представляє Старобільську районну військову адміністрацію Луганської області. Зокрема, не надано доказів наявності у представниці статусу адвоката та відповідного ордеру у разі представництва інтересів юридичної особи через представника.

Також не надано жодних доказів на підтвердження, що вказана особа є співробітником юридичної особи, та відповідно до статуту, положення, трудового договору (контракту) може представляти юридичну особу в суді в порядку самопредставництва.

З огляду на вищенаведене, суд дійшов висновку про відсутність підтвердження у ОСОБА_2 повноважень представляти Старобільську районну військову адміністрацію Луганської області.

Також суд звертає увагу, що забезпечення права учасників судового процесу брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення відбувається відповідно до ст. 197 ГПК України та Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) ЄСІТС, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 17.08.2021 №1845/0/15-21 (далі - Положення).

Так, згідно з пунктом 3 Положення, ЄСІТС сукупність інформаційних та телекомунікаційних підсистем (модулів), які забезпечують автоматизацію визначених законодавством та цим Положенням процесів діяльності судів, органів та установ в системі правосуддя, включаючи документообіг, автоматизований розподіл справ, обмін документами між судом та учасниками судового процесу, фіксування судового процесу та участь учасників судового процесу у судовому засіданні в режимі відеоконференції, складання оперативної та аналітичної звітності, надання інформаційної допомоги суддям, а також автоматизацію процесів, які забезпечують фінансові, майнові, організаційні, кадрові, інформаційно-телекомунікаційні та інші потреби користувачів ЄСІТС.

Відповідно до підпункту 5.1 пункту 5 Положення відеоконференція телекомунікаційна технологія інтерактивної взаємодії двох або більше віддалених учасників судового провадження з можливістю обміну аудіо- та відеоінформацією в реальному часі.

Згідно з підпунктом 6.19 пункту 6 Положення ЄСІТС забезпечує можливість учасникам справи брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», процесуального законодавства України.

Відповідно до абз. 2 ч. 5 ст. 6 ГПК України електронний кабінет це персональний кабінет (веб-сервіс чи інший користувацький інтерфейс) у підсистемі (модулі) ЄСІТС, за допомогою якого особі, яка пройшла електронну ідентифікацію, надається доступ до інформації та сервісів ЄСІТС або її окремих підсистем (модулів), у тому числі можливість обміну (надсилання та отримання) документами (в тому числі процесуальними документами, письмовими та електронними доказами тощо) між судом та учасниками судового процесу, а також між учасниками судового процесу. Електронна ідентифікація особи здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису чи інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу.

Згідно з абз. 2 ст. 8 ГПК України особа, яка зареєструвала електронний кабінет в ЄСІТС або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, може подавати процесуальні, інші документи, вчиняти інші процесуальні дії в електронній формі виключно за допомогою ЄСІТС або її окремої підсистеми (модуля), що забезпечує обмін документами, з використанням кваліфікованого електронного підпису або із застосуванням засобів електронної ідентифікації, що мають високий рівень довіри, відповідно до вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Пунктом 45 Положення встановлено, що підсистема відеоконференцзв`язку забезпечує учасникам справи можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою свого Електронного кабінету та власних технічних засобів; у приміщенні іншого суду - за допомогою технічних засобів суду; в установі попереднього ув`язнення, установі виконання покарань або медичному закладі - за допомогою технічних засобів, наявних у відповідній установі.

Інструкція користувача підсистеми відеоконференцзв`язку розробляється адміністратором ЄСІТС та розміщується на вебсторінці технічної підтримки користувачів ЄСІТС за вебадресою https://wiki.court.gov.ua.

Як вказано у пункті 46 Положення, за наявності в суді технічної можливості учасник справи у порядку, встановленому процесуальним законом, може брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою власних технічних засобів. Ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв`язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву.

Для участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції учасник справи повинен попередньо зареєструватися в Електронному кабінеті. Учасник справи також повинен перевірити наявні у нього власні технічні засоби на відповідність технічним вимогам, визначеним Інструкцією користувача підсистеми відеоконференцзв`язку, для роботи із системою відеоконференцзв`язку (пункт 49 Положення).

Згідно з п. 50 Положення суд ухвалює рішення про можливість проведення засідання в режимі відеоконференції за умови наявності в суді відповідної технічної можливості (наявність обладнання та можливість його використання у визначені день і час).

Разом з тим, ОСОБА_2 подана заява від 18.06.2024 №б/н про участь у судовому засіданні 24.06.2024 об 13 год 30 хв у справі №913/241/24 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів з використанням сервісу «EASYCON», який вже не використовується судами для проведення судових засідань в режимі відеоконференції. З огляду на що, технічна можливість такого проведення в суді відсутня.

Крім того, суд звертає увагу, що відповідно до ч. 7 ст. 42 ГПК України якщо цим Кодексом передбачено обов`язок учасника справи щодо надсилання копій документів іншим учасникам справи, такі документи в електронній формі можуть направлятися з використанням ЄСІТС або її окремої підсистеми (модуля), що забезпечує обмін документами, шляхом надсилання до електронного кабінету іншого учасника справи, а в разі відсутності в іншого учасника справи електронного кабінету чи відсутності відомостей про наявність в іншого учасника справи електронного кабінету - у паперовій формі листом з описом вкладення.

Якщо інший учасник справи відповідно до частини шостої статті 6 цього Кодексу зобов`язаний зареєструвати електронний кабінет, але не зареєстрував його, учасник справи, який подає документи до суду в електронній формі з використанням електронного кабінету, звільняється від обов`язку надсилання копій документів такому учаснику справи.

Суд, направляючи такому учаснику справи судові виклики і повідомлення, ухвали у випадках, передбачених цим Кодексом, зазначає у цих документах про обов`язок такої особи зареєструвати свій електронний кабінет та про можливість ознайомлення з матеріалами справи через ЄСІТС або її окрему підсистему (модуль), що забезпечує обмін документами.

Відповідно до інформації з автоматизованої системи документообігу суду учасники справи: заступник керівника Луганської обласної прокуратури, Північно-східного офісу Державної аудиторської служби України, мають зареєстрований електронний кабінет в системі ЄСІТС, проте доказів направлення їм ОСОБА_2 копії заяви в електронній формі суду не надано.

Також відсутні докази щодо направлення цієї заяви відповідачу-2 ПП «РДГ СОЛАР», або про неможливість надіслання. Зазначене не було враховано ОСОБА_2 при поданні заяви.

Враховуючи все вищевикладене, суд дійшов висновку про відмову в задоволенні заяви ОСОБА_2 від 18.06.2024 №б/н про участь у судовому засіданні 24.06.2024 об 13 год 30 хв у справі №913/241/24 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням сервісу «EASYCON», як представниці Старобільської районної військової адміністрації Луганської області.

Керуючись ст.ст.197, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в:

1. У задоволенні заяви ОСОБА_2 від 18.06.2024 №б/н про участь у судовому засіданні 24.06.2024 об 13 год 30 хв у справі №913/241/24, як представниці Старобільської районної військової адміністрації Луганської області, в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням сервісу «EASYCON» - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання 20.06.2024 та не підлягає оскарженню.

Суддя Олена ФОНОВА

вих. №

20.06.2024

Надр. 1 прим.

1 - до справи;

2- відповідачу-1 - до електронного кабінету «Електронний суд»

Внесено до ЄДРСР

20.06.2024

_____ Світлана АВІЛОВА

Часті запитання

Який тип судового документу № 119869675 ?

Документ № 119869675 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119869675 ?

Дата ухвалення - 20.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119869675 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119869675 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 119869675, Commercial Court of Luhansk Oblast

The court decision No. 119869675, Commercial Court of Luhansk Oblast was adopted on 20.06.2024. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find important information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find necessary information quickly.

The court decision No. 119869675 refers to case No. 913/241/24

This decision relates to case No. 913/241/24. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119869670
Next document : 119869677