№ 119855545, 20.06.2024, Kherson City Court in Kherson Oblast

Approval Date
20.06.2024
Case No.
766/7551/24
Document №
119855545
Form of court proceedings
Cases of administrative offenses
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №766/7551/24

н/п 3/766/5673/24

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2024 року м. Херсон

Суддя Херсонського міського суду Херсонської області Валігурська Л.В.,розглянувши матеріали, які надійшли з Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області про адміністративне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП)відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , -

в с т а н о в и в:

ОСОБА_1 06.05.2024 близько 14:00 години, перебуваючи по АДРЕСА_1 , здійснював торгівлю з рук тютюновими виробами, а саме: цигарками «Man strong», за ціною 50 грн. за штуку.

Суд кваліфікує дії ОСОБА_1 зач. 3 ст. 156 КУпАПяк торгівля тютюновими виробами з рук.

У судові засідання, призначені на 28.05.2024 та 20.06.2024 ОСОБА_1 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, шляхом направлення судової повістки на вказану в протоколі адресу проживання, а також розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Херсонського міського суду Херсонської області.

Вимогами ч. 1 ст. 268 КУпАП передбачено, що справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Законодавством (КУпАП) встановлено строки здійснення провадження у справах про притягнення до адміністративної відповідальності з метою забезпечення учасникам процесу визначеності у часі, протягом якого суд розгляне справу. Передусім такі строки слугують інтересам особи, яка зазнає заходів впливу, оскільки наявність визначеного строку дає розуміння того, скільки триватиме такий вплив. Водночас протягом такого строку особу наділено процесуальними правами та обов`язками, що дає можливість, в тому числі з використанням адміністративного ресурсу (повноважень суду щодо витребування доказів, допиту свідків тощо), представити суду доводи на захист своєї правової позиції. Добросовісна участь особи у процесі вирішення справи щодо неї полягає в активній участі в її розгляді і недопущенні зловживань наданими правами.

Недотримання строків розгляду справ про адміністративні правопорушення порушує конституційне право на судовий захист, гарантований ст. 55 Конституції України, і негативно впливає на ефективність правосуддя та на авторитет судової влади.

Дотримання балансу між інтересами всіх сторін при розгляді справи покладено на суд, який, вирішуючи питання про права та обов`язки сторін, також зобов`язаний дотримуватися встановлених законодавством правил та строків розгляду справи.

Європейський суд з прав людини у рішенні «Пономарьов проти України» від 03.04.2008 зазначив, що сторони в розумні інтервали часу мають вживати заходів, щоб дізнатись про стан відомого їм судового провадження.

Протокол про адміністративне правопорушення серії ВАВ №978116 від 06.05.2024 було складено у присутності ОСОБА_1 , отже останньому було відомо про існування судового провадження відносно нього. Проте зловживаючи своїми правами ОСОБА_1 не вжив належних заходів, щоб дізнатись про стан судового провадження, заяв та клопотань, у тому числі про зміну місця проживання, до суду не подавав.

З огляду на викладене судом не встановлено поважних причин неявки ОСОБА_1 до суду, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 268 КУпАП не є перешкодою для розгляду адміністративної справи, а тому вважає за можливе надати оцінку фактам, викладеним у протоколі про адміністративне правопорушення за відсутності останнього.

Крім того, відсутність правопорушника під час розгляду адміністративних матеріалів за жодних обставин не може виступати як засіб уникнення адміністративної відповідальності особи, яка вчинила правопорушення, оскільки це буде означати безкарність такої поведінки.

Так, вина ОСОБА_1 підтверджена наступними дослідженими та перевіреними в судовому засіданні доказами:

-протоколом про адміністративне правопорушення серії ВАВ №978116 від 06.05.2024,в якому викладено обставини, інкримінованого ОСОБА_1 адміністративного правопорушення, а саме: дата та час (06.05.2024 близько 14:00 години), місце ( АДРЕСА_1 ) та дії вчинені останнім (торгівля тютюновими виробами з рук), за яким вилучено тютюнові вироби: «Man strong» - 20 пачок та за змістом якого ОСОБА_1 надав пояснення, що продавав за місцем свого проживання цигарки за ціною 50 грн. за пачку;

-письмовими поясненнями свідка ОСОБА_2 , який зазначав, що придбав цигарки у ОСОБА_1 за ціною 50 грн. за пачку у нього вдома.

Оцінюючи досліджені докази, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 7 КУпАП ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв?язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом.

Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність (ч. 1 ст. 9 КУпАП).

Відповідно до вимог ст. 251 КУпАП доказами по справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Обов`язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративне правопорушення, визначених ст. 255 цього Кодексу (ч. 2 ст. 251 КУпАП).

Згідно зі ст. 252 КУпАП орган (посадова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю.

Об`єктом правопорушення, передбаченого ст. 156 КУпАП, є суспільні відносини у сфері торгівлі алкогольними та тютюновими виробами, а також у сфері охорони здоров`я населення. Зазначені відносини регулюються законами України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»; «Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби»; «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров?я населення», Постановою Кабінету Міністрів України «Про запровадження марок акцизного збору нового зразка з голографічними захисними елементами для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 23.04.2003 №567 та іншими нормативно-правовими актами.

Об`єктивна сторона вказаного правопорушення полягає у здійсненні роздрібної або оптової, зокрема, імпорт або експорт, торгівлі спиртом етиловим, коньячним або плодовим або роздрібної торгівлі алкогольними напоями чи тютюновими виробами з рук, з лотків, у приміщеннях або на територіях, заборонених законом.

Відповідно дост.15-3Закону України«Про державнерегулювання виробництваі обігуспирту етилового,коньячного іплодового,алкогольних напоївта тютюновихвиробів» забороняєтьсяпродаж пива(крімбезалкогольного),алкогольних,слабоалкогольних напоїв,вин столових,тютюнових виробів,електронних сигаретта рідин,що використовуютьсяв електроннихсигаретах,пристроїв дляспоживання тютюновихвиробів безїх згоряння: 1)у приміщенняхта натериторії навчальнихзакладів,закладів охорониздоров`я (крімресторанів,що знаходятьсяна територіїсанаторіїв); 2)у приміщенняхспеціалізованих торговельнихорганізацій,що здійснюютьторгівлю товарамидитячого асортиментуабо спортивнимитоварами,а такожу відповіднихвідділах (секціях)універсальних торговельнихорганізацій; 3)у закритихспортивних спорудах(крімпива упластиковій тарі); 4)з торговихавтоматів; 5)на полицяхсамообслуговування (крімтютюнових виробіву блокахта алкогольних,слабоалкогольних напоїв,вин столових,пива); 6)поштучно (длятютюнових виробів,крім сигар); 7)з рук,лотків; 8)у одиничнихпачках,що містятьменше 20сигарет; 9) у невизначених для цього місцях торгівлі.

Докази, яким надано під час судового розгляду оцінку, узгоджуються між собою щодо часу, місця та обставин вчиненого ОСОБА_1 адміністративного правопорушення, а тому вказують на наявність в діях останнього адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 156 КУпАП.

Враховуючи викладене вище, характер вчиненого правопорушення, відсутність обставин, які обтяжують відповідальність правопорушника, суд приходить до висновку про необхідність застосувати адміністративне стягнення у вигляді штрафу з конфіскацією предметів торгівлі, однак без конфіскації виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі, оскільки такої не було виявлено, в межах санкції ч. 3ст. 156КУпАП.

Відповідно до ст. 40-1 КУпАП, судовий збір у провадженні по справі про адміністративне правопорушення у разі винесення судом (суддею) постанови про накладення адміністративного стягнення сплачується особою, на яку накладено таке стягнення, у зв`язку з чим на вимогу п. 5 ч. 2 ст.4 Закону України «Про судовий збір»з ОСОБА_1 підлягає стягненню судовий збір у розмірі 605,60 грн.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 23,40-1,156,250-252,280,283,284 КУпАП, -

п о с т а н о в и в:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,визнати винниму вчиненніадміністративного правопорушення,передбаченого ч.3ст.156КУпАПтанакласти адміністративнестягнення увигляді штрафуу розмірічотирьохсот неоподатковуванихмінімумів доходівгромадян, що становить 6800(шістьтисяч вісімсот)гривень зконфіскацією предметів торгівлі, а саме:тютюнових виробів «Man strong» - 20 пачок.

(Номер рахунку (IBAN): UA668999980313010106000021451, ОдержувачГУК у Херсонській обл./Херсонській ра-он 21081100, Код отримувача(кодза ЄДРПОУ) 37959517, Банк отримувач Казначейство України (ЕАП), Код класифікації доходів бюджету: 21081100).

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на користь держави судовий збір у розмірі 605 (шістсот п`ять) гривень 60 (шістдесят) копійок.

(Отримувач коштів: ГУК у м.Києві/м.Київ/22030106, Код отримувача(кодза ЄДРПОУ) 37993783, Банк отримувача Казначейство України (ЕАП), Рахунок отримувача: UA908999980313111256000026001, Код класифікації доходів бюджету: 22030106).

Роз`яснити ОСОБА_1 , що згідност. 307 КУпАПштраф має бути сплачений не пізніш як через п`ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови не пізніш як через п`ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

У разі несплати штрафу в установлений законом строк постанова про адміністративне стягнення згідно ізст. 308 КУпАПбуде надіслана для примусового виконання до відділу Державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцем знаходження його майна в порядку, встановленому законом.

У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується: подвійний розмір штрафу, визначеного у відповіднійстатті цього Кодексу; витрати на облік зазначених правопорушень. Розмір витрат на облік правопорушень визначається Кабінетом Міністрів України.

Постанова у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена до Херсонського апеляційного суду через Херсонський міський суд Херсонської області особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником протягом10 (десяти) днівз дня винесення постанови.

У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу.

Постанова може бути пред`явлена до виконання протягом трьох місяців.

Суддя: Людмила ВАЛІГУРСЬКА

Часті запитання

Який тип судового документу № 119855545 ?

Документ № 119855545 це

Яка дата ухвалення судового документу № 119855545 ?

Дата ухвалення - 20.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119855545 ?

Форма судочинства - Cases of administrative offenses

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119855545 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 119855545, Kherson City Court in Kherson Oblast

The court decision No. 119855545, Kherson City Court in Kherson Oblast was adopted on 20.06.2024. The procedural form is Cases of administrative offenses, and the decision form is . On this page, you will find key information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find necessary information conveniently.

The court decision No. 119855545 refers to case No. 766/7551/24

This decision relates to case No. 766/7551/24. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119855544
Next document : 119855546