Court decree № 119831311, 19.06.2024, Novoodeskyi Raion Court of Mykolayiv Oblast

Approval Date
19.06.2024
Case No.
482/1225/24
Document №
119831311
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

19.06.2024

Справа № 482/1225/24

Номер провадження 2-з/482/15/2024

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

/про забезпечення позову/

19 червня 2024 року м. Нова Одеса

Новоодеський районний суд Миколаївської області в складі: головуючого судді Сергієнка С.А., розглянувши в порядку ч. 1 ст. 153ЦПК Українизаяву ОСОБА_1 про забезпечення позову у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ», треті особи, що не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору - приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу Головкіна Яна Вікторівна, приватний виконавець виконавчого округу Миколаївської області Булахевіч Степан Вікторович про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом в вказаним позовом.

Разом з позовом, позивачем подано до суду заяву про забезпечення позову, в якій позивач просить суд забезпечити позов шляхом зупинення стягнення на підставі виконавчого напису № 34907, вчиненого 23.03.2021 року приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Головкіною Я.В., у виконавчому провадженні № 65552569 від 24.05.2021 р., про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ » заборгованості у розмірі 134387,84 грн.

В обґрунтування заяви про забезпечення позову, заявник посилається на те, що за час розгляду справи у суді за виконавчим написом, який він просить визнати таким, що не підлягає виконанню, може бути реально виконане стягнення на грошові кошти заявника, оскільки приватним виконавцем відкрито на підставі цього виконавчого напису виконавче провадження № 65552569 від 24.05.2021 р., в рамках якого винесено постанову про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника, через що рішення на користь позивача втратить практичний сенс, його виконання буде неможливим.

Дослідивши заяву про забезпечення позову з доданими до неї документами, суд приходить до наступного.

З матеріалів справи вбачається, що предметом позову у цивільні справі № 482/1225/24, яка надійшла в провадження Новоодеського районного суду Миколаївської області, є визнання вищевказаного виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.

Згідно з ч. 1ст. 149 ЦПК України,суд за заявою учасника справи має право вжити передбаченихстаттею 150 цього Кодексузаходів забезпечення позову.

Відповідно до ч. 2ст. 149 ЦПК України,забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Частиною 1статті 150 ЦПК Українипередбачено, що позов забезпечується, зокрема зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа, який оскаржується боржником у судовому порядку.

Згідно з ч. 3ст. 150 ЦПКУкраїни,заходи забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.

Згідно п. 6 ч.1 ст. 150 ЦПК України, позов забезпечується, зокрема, зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа, який оскаржується боржником у судовому порядку.

Одним із критеріїв обґрунтованості заяви є наявність причинного зв`язку між конкретним видом забезпечення позову, про який йдеться у відповідній заяві, та наслідком у формі потенційної загрози виконанню рішення суду.

Пленум Верховного Суду України «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову» № 9 від 22 грудня 2006 року у п. 4 роз`яснив, що розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїхвимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з`ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам.

Вирішуючи питання про забезпечення позову, суд має врахувати наскільки конкретний захід, який пропонується вжити, пов`язаний з предметом позову, наскільки він співрозмірний позовній вимозі, і яким чином цей захід фактично реалізує мету його вжиття.

Відповідно доп.6 Постанови Пленуму ВСУ №9 від 22 грудня 2006 року «Про практику застосуваннясудами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову»особам, які беруть участь у справі, має бути гарантована реальна можливість захистити свої права при вирішенні заяви про забезпечення позову.

При розгляді заяви про забезпечення позову, суд враховує практику Європейського суду з прав людини. Так, згідно п. 43 рішення по справі «Шмалько проти України» право на суд одним з аспектів якого є право на доступ, тобто право подати позов з приводу цивільно-правових питань до суду. Однак це право було б ілюзорним, якби правова система держави допускала, щоб остаточне судове рішення, яке має обов`язкову силу, не виконувалося на шкоду одній зі сторін. Таким чином, невжиття заходів забезпечення позову, може призвести до утруднення виконання рішення суду, а відтак й до порушення права особи на доступ до правосуддя, в аспектіст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Крім того, відповідно до правового висновку Верховного Суду України, викладеного в постанові № 6-605цс16 від 25 травня 2016 року, винесеної за результатами перегляду рішення апеляційного суду м. Києва та ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, забезпечення позову по суті це обмеження суб`єктивних прав, свобод та інтересів відповідача або пов`язаних з ним інших осіб в інтересах забезпечення реалізації в майбутньому актів правосуддя і задоволених вимог позивача (заявника).

Метою забезпечення позову, згідно з вказаною постановою, є вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій з боку відповідача з тим, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, в тому числі задля попередження потенційних труднощів у подальшому виконанні такого рішення.

Разом з тим, суд враховує, що заходи забезпечення позову застосовуються для того, щоб гарантувати виконання рішення суду і повинні застосовуватися лише у разі необхідності, оскільки безпідставне звернення до даних дій може спричинити порушення прав та законних інтересів інших осіб чи учасників процесу.

Для належної реалізації завдань цивільного судочинства слугує зокремате, що відповідно дост. 124 Конституції Українисудові рішення є обов`язковим до виконання на всій території України. Таким чином, порушене, невизнане, оспорюване право особи може буде захищене та відновлене тільки після реального виконання рішення суду, яким спір буде вирішено по суті.

Відповідно до ч. 1ст. 81 ЦПК Україникожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Із наданих заявником доказів встановлено, що 23.03.2021 року приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Головкіною Я.В., вчинено виконавчий напис № 34907, яким встановлено стягнути з ОСОБА_1 на користь ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» заборгованість у розмірі 134387,84 грн.

Приватним виконавцем Миколаївської області Булахевічем С.В. відкрито на підставі цього виконавчого напису виконавче провадження № 65552569 від 24.05.2021 р., в рамках якого винесено постанову про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника.

З`ясувавши обсяг позовних вимог ОСОБА_1 , оцінивши спосіб і обсяг забезпечення позову, про яке просить заявник, враховуючи, що невжиття заходів забезпечення позову зробить неможливим виконання рішення суду у випадку його ухвалення на користь позивача, а відтак, порушить його права на судовий захист, суд приходить до висновку, що вид та об`єм забезпечення позову, про яке просить ОСОБА_1 , відповідає його позовним вимогам, не порушує права інших осіб, а відтак підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 149-157 ЦПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ :

Заяву ОСОБА_1 про забезпечення позову у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ», треті особи, що не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору - приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу Головкіна Яна Вікторівна, приватний виконавець виконавчого округу Миколаївської області Булахевіч Степан Вікторович про визнання виконавчогонапису таким,що непідлягає виконанню задовольнити.

Зупинити стягненнянапідставі виконавчогонапису №34907,вчиненого 23.03.2021року приватним нотаріусомОбухівського районного нотаріальногоокругу Головкіною Я.В.,у виконавчомупровадженні №65552569 від24.05.2021р.,про стягненняз ОСОБА_1 накористь ТОВ«ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» заборгованістьу розмірі134387,84грн.до набрання законної сили рішенням по цивільній справі № 482/1225/24 за позовною заявою ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ», треті особи, що не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору - приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу Головкіна Яна Вікторівна, приватний виконавець виконавчого округу Миколаївської області Булахевіч Степан Вікторович про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.

Стягувач: ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса місця проживання: АДРЕСА_1 .

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ», адреса: вул.. Кудрявський узвіз, 5Б, м. Київ, 04053, ЄДРПОУ 36799749.

Строк пред`явлення даної ухвали до виконання - 3 роки.

Ухвала суду про забезпечення позову є виконавчим документом і виконується негайно, в порядку встановленому для виконання судових рішень.

Примірник ухвали направити для негайного виконання всім особам, яких стосуються заходи забезпечення позову, а також відповідним державним та іншим органам для вжиття відповідних заходів.

Ухвалу про забезпечення позову може бути оскаржено, оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Головуючий суддя: С.А. Сергієнко

Часті запитання

Який тип судового документу № 119831311 ?

Документ № 119831311 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119831311 ?

Дата ухвалення - 19.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119831311 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119831311 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 119831311, Novoodeskyi Raion Court of Mykolayiv Oblast

The court decision No. 119831311, Novoodeskyi Raion Court of Mykolayiv Oblast was adopted on 19.06.2024. The procedural form is Civil, and the decision form is Court decree. On this page, you will find key data about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find important data easily.

The court decision No. 119831311 refers to case No. 482/1225/24

This decision relates to case No. 482/1225/24. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119831309
Next document : 119831312