Decision № 119831196, 19.06.2024, Korabelnyi District Court of Mykolayiv City

Approval Date
19.06.2024
Case No.
488/2833/23
Document №
119831196
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА

Справа № 488/2833/23

Провадження № 2/488/400/24

РІШЕННЯ

Іменем України

19.06.2024 року м. Миколаїв

Суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва Чернявська Я.А., розглянувши цивільну справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику (повідомлення) сторін за наявними у справі матеріалами за позовом Акціонерного товариства Юнекс Банк" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

ВСТАНОВИВ:

Позивач Акціонерне товариство Юнекс Банк звернулося в Корабельний районний суд м. Миколаєва з позовною заявою до відповідача ОСОБА_1 , в якій просило суд стягнути з відповідача заборгованість за кредитним договором у розмірі 16126,98 грн., а також судові витрати в сумі 2684,00 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що 01.08.2019 року Акціонерне товариство Юнекс Банк та ОСОБА_1 уклали Кредитний договір № 0.001.266.0819.ФО_К на умовах, що зазначені в ньому, та відповідно до публічної пропозиції «ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) НАДАННЯ СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ АТ «ЮНЕКС БАНК», що оприлюднені на Офіційному сайті Банку за електронною адресою: www.unexbank.ua. (далі - Правила).

Відповідно до пунктів 1.1, 1.4 Кредитного договору зі змінами та доповненнями Банк надав позичальнику грошові кошти в сумі 15567,01 грн. зі сплатою процентів за користування кредитом у розмірі, визначеному Кредитним договором.

Позичальник зобов`язався повертати кредит частинами та сплачувати процента за користування кредитом, та комісію за обслуговування кредиту, щомісячно, шляхом сплати чергових платежів, зі строком погашення кредиту не пізніше 01.08.2022 року.

Проте, відповідач не виконує свої зобов`язання належним чином, не сплачує щомісячні платежі за кредитом, комісію за обслуговування та проценти за користування кредитом та інші платежі, тим самим допускаючи порушення умов Кредитного договору та Правил.

Станом на 19 липня 2023 року загальна заборгованість ОСОБА_1 перед АТ «ЮНЕКС БАНК» за Кредитним договором складає: 16126,98 грн., у тому числі: сума заборгованості за кредитом 7747,02 грн.; сума заборгованості за процентами та комісіями 8379,96 грн.

Посилаючись на те, що відповідач продовжує ухилятись від виконання зобов`язання і заборгованість за договором не погашає, позивач був змушений звернутись в суд з вказаним позовом.

Ухвалою суду від 08.08.2023 року провадження по зазначеній справі було відкрито та справа призначена до розгляду по суті за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

Одночасно запропоновано відповідачу у 15 денний строк з дня одержання ухвали про відкриття провадження подати на адресу Корабельного районного суду міста Миколаєва заперечення проти розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження та відзив на позов.

Копію ухвали надіслано сторонам.

Відповідач у встановлений судом строк відзив на позовну заяву та клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін не подав, у зв`язку з чим згідно з ч. 5 ст. 279 ЦПК України справа розглядається у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами.

Розглянувши подані позивачем документи і матеріали, з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд дійшов висновку, що надані позивачем докази та повідомлені ним обставини є достатніми для розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін. Вивчивши матеріали справи, дослідивши письмові докази, оцінивши докази кожен окремо та в їх сукупності, повно, об`єктивно та всебічно з`ясувавши обставини справи, суд доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. ст. 509, 524 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші, тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Згідно з статтею 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Статтями 610-611 ЦК України передбачено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). У разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: припинення зобов`язання внаслідок односторонньої відмови від нього або розірвання договору, зміна умов зобов`язання, сплата неустойки, відшкодування збитків та моральної шкоди.

Відповідно до статті 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. Боржник, який прострочив виконання зобов`язання, відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки.

Статтею 1054 ЦК України передбачено, що за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Згідно з п. З ч. 1 ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом. У відповідності до ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Під час розгляду справи судом встановлено, що у позовній заяві представник позивача посилається на кредитний договір № 0.001.266.0819.ФО_К від 01.08.2019 р., відповідно до умов якого АТ Юнекс Банк надав відповідачу ОСОБА_1 кредитні кошти в сумі 15 567,01 грн. зі сплатою процентів за користування кредитом у розмірах, визначених умовами даного договору. Вказав, що внаслідок невиконання відповідачем обов`язків за наданим кредитом, останній має заборгованість, яка становить 16 126,98 грн., надав розрахунок боргу станом на 19.07.2019 р.

Проте, на підтвердження викладених у позові обставин, представник позивача надав копію кредитного договору № 01.001.422.0820.ФО_К від 17.08.2020 р., з якого вбачається, що між позивачем та відповідачем склалися зобов`язальні відносини однак, за іншим кредитним договором, підписаним сторонами в інший період часу, та щодо надання кредитних коштів в іншій сумі, ніж вказано у позові, обставини та зміст за яким не співпадають з заявленими позивачем вимогами та доводами.

Окрім цього, позивачем до позовної заяви долучений Паспорт споживчого кредиту від 17.08.2020 р., в якому визначені основні умови кредитування з урахуванням побажань споживача ОСОБА_1 щодо суми кредиту 18 100,95 грн. та зміст якого також не співвідноситься з заявленими позивачем у позовній заяві вимогами до відповідача ОСОБА_1 .

До матеріалів позовної заяви позивачем долучений меморіальний ордер № 13247 від 17.08.2020 р. про видачу кредиту ОСОБА_1 в сумі 18 100,95 грн. по кредитному договору № 0.001.422.0820.ФО_К від 17.08.2020 р., який в свою чергу також не підтверджує викладені у позовній заяві обставини.

З аналізу вказаних документів вбачається, що надані представником позивача до позовної заяви документи не підтверджують викладені у позові обставини та вимоги останнього щодо стягнення з відповідача кредитних коштів за кредитним договором № 0.001.266.0819.ФО_К від 01.08.2019. Належних та допустимих доказів на підтвердження викладених у позовній заяві обставин представником позивача суду не надано.

Згідно з ст. 81 ЦПК кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях (ч. 6 ст. 81 ЦПК України).

За приписами ст. 77 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Належних та допустимих доказів на підтвердження викладених у позовній заяві обставин, зокрема укладення між сторонами кредитного договору від 01.08.2019 р. суду не надано, а тому у суду відсутні підстави для задоволення вимог позивача щодо стягнення на його користь з відповідача боргу в сумі 16 126,98 грн.

У зв`язку з відмовою у задоволенні позовних вимог, на підставі ст. 141 ЦПК України, понесені судові витрати суд залишає за позивачем.

Відповідно до ч. 5 ст. 268 ЦПК України датою ухвалення рішення є дата його проголошення (незалежно від того, яке рішення проголошено повне чи скорочене). Датою ухвалення рішення, ухваленого за відсутності учасників справи, є дата складення повного судового рішення.

Керуючись ст.ст. 7, 8, 12, 13, 258-259, 264-265, 354 ЦПК України, суд

УХВАЛИВ:

У задоволенні позовної заяви Акціонерного товариства Юнекс Банк" до ОСОБА_1 про стягненнязаборгованості закредитним договором - відмовити.

Рішення суду може бути оскаржене протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Миколаївського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Повне найменування сторін та інших учасників справи:

Позивач: Акціонерне товариство Юнекс Банк", ЄДРПОУ: 20023569, ІВАN UА643225390000000037392009904, адреса: м. Київ, вул. Васильківська, 14;

Відповідач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Суддя Я.А. Чернявська

Часті запитання

Який тип судового документу № 119831196 ?

Документ № 119831196 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 119831196 ?

Дата ухвалення - 19.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119831196 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119831196 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 119831196, Korabelnyi District Court of Mykolayiv City

The court decision No. 119831196, Korabelnyi District Court of Mykolayiv City was adopted on 19.06.2024. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find useful data about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find necessary data quickly.

The court decision No. 119831196 refers to case No. 488/2833/23

This decision relates to case No. 488/2833/23. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119831195
Next document : 119831197