Court decree № 119831194, 19.06.2024, Korabelnyi District Court of Mykolayiv City

Approval Date
19.06.2024
Case No.
488/959/24
Document №
119831194
Form of court proceedings
Civil
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА

Справа № 488/959/24

Провадження № 2/488/1072/24

У Х В А Л А

Іменем України

19.06.2024 року м. Миколаїв

Суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва Чернявська Я.А., розглянувши клопотання представника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю "Юніт Капітал" - адвоката Тараненко Артема Ігоровича про витребування доказів у цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Юніт Капітал" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Корабельного районного суду міста Миколаєва перебуває цивільна справа позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Юніт Капітал" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, в якій позивач просить суд стягнути з відповідача заборгованість за кредитним договором від 27.09.2021 року № 197754896 у розмірі 41 394,59 грн. та судові витрати.

Ухвалою суду від 21.03.2024 р. відкрито провадження по вказаній справ та постановлено проводити розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами.

Через канцелярію суду від представника позивача - адвоката Тараненко Артема Ігоровича надійшло клопотання про витребування доказів, а саме: від АТ "ТАСКОМБАНК" інформацію про переказ коштів та документів, що їх підтверджує на рахунок відповідача ОСОБА_1 ; АТ КБ "ПриватБанк" інформацію чи емітувалася картка на ім`я відповідача, чи зараховані кредитні кошти на її розрахунковий рахунок, чи є номер телефону відповідача фінансовим номером за її картковим рахунком, а також документи на підтвердження зарахування кредитних коштів на рахунок відповідача.

Вивчивши письмові матеріали справи, зваживши доводи клопотання та врахувавши те, що необхідність витребування обґрунтована неможливістю самостійного зібрання означених доказів для доведення обставин справи, якими сторони обґрунтовують позовні вимоги, суд дійшов наступного.

З матеріалів справи вбачається, що судом вже було розглянуте клопотання представника позивача - адвоката Тараненко А.І. з постановленням відповідної ухвали суду про витребування доказів, зокрема з АТ "ТАСКОМБАНК" первинних документів бухгалтерського обліку, що підтверджують списання коштів із рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) та зарахування їх на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), зокрема: 1) банківську виписку, що підтверджує переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 та/або 2) платіжні доручення/інструкції на підтвердження переказу грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Інформація щодо виконання названої ухвали надійшла від АТ "ТАСКОМБАНК" на адресу суду 01.05.2024 р.

За такого, враховуючи те, що клопотання представника позивача щодо витребування документів від АТ "ТАСКОМБАНК" вже було розглянуто, суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в цій частині.

Що стосується клопотання представника позивача в частині витребування від АТКБ "ПриватБанк" наступної інформації: 1) чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) платіжна картка № НОМЕР_3 чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); 2) інформації про переказ коштів із транзитних рахунків -ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_4 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_3 , що належить " ОСОБА_2 " (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період 27.09.2021 - 30.09.2021 у сумі 22230,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № D7DA12C7-49EF-F7D-865D-D88AAE365D87 від 27.09.2021) відповідно до кредитного договору № 197754896 від 27.09.2021 укладеного між ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» та ОСОБА_1 ; 3) інформації чи є/був номер телефону НОМЕР_5 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_3 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_5 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), а в разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_4 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_3 , що належить " ОСОБА_2 " (мовою оригіналу) (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період 27.09.2021 - 30.09.2021 у сумі 22 230,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №D7DA12C7-49EF-4F7D-865D-D88AAE365D87 від 27.09.2021) відповідно до кредитного договору № 197754896 від 27.09.2021 укладеного між ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» та ОСОБА_1 , надання первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію, то суд зазначає наступне.

Згідно з п. 4 ч. 5 ст. 12 ЦПК України суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.ч. 1, 2, 4 ст. 83 ЦПК України сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 83 ЦПК України якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

Згідно з ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Положеннями ст. 95 ЦПК України передбачено, що письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

Аналізуючи наявні матеріали справи та надані сторонами докази, з урахуванням доводів клопотання, суд вважає за необхідне частково задовольнити клопотання про витребування інформації від АТ КБ "ПриватБанк" через наступне.

Так, з матеріалів позовної заяви вбачається, що при оформленні заяви на отримання грошових коштів в кредит від 27.09.2021 р. номер картки для зарахування кредитних коштів вказаний як: 5168-74ХХ-ХХХХ-0907. Інші номери платіжних карток для зарахування коштів матеріали справи не містять, а тому суд вважає що відсутні підстави витребовувати від АТ КБ "ПриватБанк" інформацію про емітування будь-яких інших карток на ім`я ОСОБА_1 , окрім як за № 5168-74ХХ-ХХХХ-0907.

Щодо вимог представника позивача про витребування від АТ КБ "ПриватБанк" інформації чи є/був номер телефону НОМЕР_5 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_3 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_5 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), суд доходить висновку що представником позивача обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати, не обґрунтовані та не доведені, а тому вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання у даній частині.

Що стосується вимог про витребування інформації про підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога" та зарахування їх на картковий рахунок ОСОБА_1 та надання у зв`язку з цим документів на підтвердження або спростування такої операції, суд доходить висновку про необхідність задоволення клопотання у даній частині.

Вивчивши письмові матеріали справи, врахувавши те, що необхідність витребування обґрунтована неможливістю самостійного зібрання означених доказів для доведення обставин справи, якими сторони обґрунтовують вимоги, враховуючи характер правовідносин, які виникли між сторонами, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання представника позивача про витребування доказів у справі частково.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 5, 12, 83, 84, 95 ЦПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю "Юніт Капітал" - адвоката Тараненко Артема Ігоровича про витребування доказів у цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Юніт Капітал" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити частково.

Витребувати від Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна ) наступні документи на відомості:

- інформацію чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 ) платіжна картка № НОМЕР_6 -XXXX-0907 ?

- інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_4 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_3 , що належить " ОСОБА_2 " (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період 27.09.2021 - 30.09.2021 у сумі 22230,00 грн; (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення № D7DA12C7-49EF-F7D-865D-D88AAE365D87 від 27.09.2021) відповідно до кредитного договору № 197754896 від 27.09.2021 укладеного між ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» та ОСОБА_1 ?

У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_4 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_3 , що належить " ОСОБА_2 " (мовою оригіналу) (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період 27.09.2021 - 30.09.2021 у сумі 22 230,00 грн; (безготівкове

зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №D7DA12C7-49EF-4F7D-865D-D88AAE365D87 від 27.09.2021) відповідно до кредитного договору № 197754896 від 27.09.2021, укладеного між ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» та ОСОБА_1 , надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію

У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Витребувані судом документи надати в строк 10 днів від дня отримання ухвали суду.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 6 ст. 84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Я. А. Чернявська

Часті запитання

Який тип судового документу № 119831194 ?

Документ № 119831194 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119831194 ?

Дата ухвалення - 19.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119831194 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119831194 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 119831194, Korabelnyi District Court of Mykolayiv City

The court decision No. 119831194, Korabelnyi District Court of Mykolayiv City was adopted on 19.06.2024. The procedural form is Civil, and the decision form is Court decree. On this page, you will find key information about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find necessary information quickly.

The court decision No. 119831194 refers to case No. 488/959/24

This decision relates to case No. 488/959/24. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119831193
Next document : 119831195