Court decree № 119825190, 19.06.2024, Kherson City Court in Kherson Oblast

Approval Date
19.06.2024
Case No.
766/19868/21
Document №
119825190
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №766/19868/21 н/п 2/766/2869/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2024 року Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

головуючого судді Кузьміної О.І.,

за участю секретаря Савицького В.В.,

розглянувши у відкритому підготовчому засіданні цивільну справу за позовомадвоката Найченко Олександра Євгеновича, який діє в інтересах ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , Товариства з обмеженою відповідальністю «Херсонбудсервіс», треті особи: Приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу Троцька Оксана Юріївна, Державний реєстратор відділу Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Музиківської сільської ради Хмара Лейла Аліївна про визнання недійсним та скасувати рішення, витребування майна, поділ майна подружжя, -

ВСТАНОВИВ :

В провадженні Херсонського міського суду Херсонської області перебуває цивільна справа за позовомадвоката Найченко Олександра Євгеновича, який діє в інтересах ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , Товариства з обмеженою відповідальністю «Херсонбудсервіс», треті особи: Приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу Троцька Оксана Юріївна, Державний реєстратор відділу Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Музиківської сільської ради Хмара Лейла Аліївна про визнання недійсним та скасувати рішення, витребування майна, поділ майна подружжя.

Ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області від 19.11.2021 року відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження та призначено підготовче засідання.

Позивач та його представник в підготовче засідання, які призначені на 01.05.2024 року на 10-00 год. та на 19.06.2024 року на 11-00 год. повторно не з`явилися, були повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи, в тому числі через систему «Д-3» шляхом надіслання СМС-повідомлення на номера телефону, які були вказані представником позивача та які позивачу були доставлені, та ці відомості наявні в матеріалах справи. В той же час, судові повістки позивачу направлялися за вказаною представником позивача у позові адресою місця проживання, однак до суду повернуто конверт із відміткою «адресат відсутній за вказаною адресою». Заяв про розгляд справи у їх відсутність суду не надано, поважності причин неявки до суду не зазначено, що свідчить про зловживання позивачем своїми процесуальними правами на присутність у судовому засіданні.

Представник відповідача ОСОБА_2 в підготовче засідання повторно не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, надав заяву про розгляд справи без його участі.

Відповідач ТОВ «Херсонбудсервіс» в підготовче засідання повторно не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не відомі. Заяв, клопотань чи відзиву до суду не надали.

Третя особа - приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу Троцька О.Ю. в підготовче засідання не з`явилася, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, надала заяву про неможливість з`явитися в судове засідання, повідомила про припинення своєї нотаріальної діяльності з 01.03.2022 року.

Третя особа -Державний реєстратор відділу Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Музиківської сільської ради Хмара Л.А. в підготовче засідання повторно не з`явилася, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, причини неявки суду не відомі. Заяв, клопотань чи відзиву до суду не надала.

Відповідно до ст. 247 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису не здійснюється.

Відповідно до частини першої статті 200 ЦПК України у підготовчому засіданні суд постановляє ухвалу (ухвали) про процесуальні дії, що необхідно вчинити до закінчення підготовчого провадження та початку судового розгляду справи по суті.

При цьому ст. 223 ЦПК України, яка, зокрема, передбачає, що у разі повторної неявки позивача в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки суд залишає позовну заяву без розгляду, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, і його нез`явлення не перешкоджає вирішенню спору, стосується розгляду справи по суті, у зв`язку з чим регулятивний вплив цієї статті не поширюється на випадок неявки позивача у підготовче засідання.

Згідно ч. 3 ст.131ЦПК України учасники судового процесу зобов`язані повідомляти суд про причини неявки у судове засідання. У разі неповідомлення суду про причини неявки вважається, що учасники судового процесу не з`явилися в судове засідання без поважних причин.

За п.п. 1, 2 ч.3ст.223 ЦПК України якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки; повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника), крім відповідача, незалежно від причин неявки.

Згідно ст. 44 ЦПК України, учасники судового процесу та їхні представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається.

Як зазначено у рішенні ВС від 07.02.2020р. (справа № 390/116/18-ц, провадження № 61-6481ск19), як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

Завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави (стаття 1 ЦПК України).

Особи, які беруть участь у справі, зобов`язані добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні обов`язки (частина третястатті 27 ЦПК України).

Практика Європейського суду з прав людини (даліЄСПЛ) визначає, що сторона, яка задіяна у ході судового розгляду справи, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитися провадженням у її справі, добросовісно користуватися належними їй процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

Як зазначено у рішенні ЄСПЛ у справі «Пономарьов проти України» від 03 квітня 2008 року, сторони мають вживати заходи, щоб дізнатись про стан відомого їм судового провадження.

Заявник зобов`язаний демонструвати готовність брати участь на всіх етапах розгляду, що стосуються безпосередньо його, утримуватися від використання прийомів, які пов`язані із зволіканням у розгляді справи, а також максимально використовувати всі засоби внутрішнього законодавства для прискорення процедури слухання (рішення ЄСПЛ у справі «Юніон Аліментарія Сандерс С. А. проти Іспанії» від 07 липня 1989 року).

Крім того, у рішенні ЄСПЛ у справі «Тойшлер проти Германії» від 04 жовтня 2001 року наголошено, що обов`язком заінтересованої сторони є прояв особливої старанності при захисті своїх інтересів.

Так, у кожному випадку позивач при зверненні до суду повинен дотримуватися норм процесуального законодавства.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст.257 ЦПК України суд постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без розгляду, якщо належним чином повідомлений позивач повторно не з`явився в судове засідання або не повідомив про причини неявки, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності і його нез`явлення не перешкоджає розгляду справи.

Окрім цього, відповідно до позиції Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеної у інформаційному листі, суд залишає заяву без розгляду на підставі п. 3 ч. 1ст. 257ЦПК України, якщо належним чином повідомлений позивач повторно не з`явився в судове засідання, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, тобто незалежно від причини (поважності) повторної неявки позивача.

Зазначені зміни до законодавства внесені з метою недопущення зловживання особами, які беруть участь у справі, своїми процесуальними правами.

Статтею 6 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, ратифікованоїЗаконом України від 17 липня 1997 року №475/97-ВР, гарантовано кожній фізичній або юридичній особі право на розгляд судом протягом розумного строку цивільної, кримінальної, адміністративної або господарської справи, а також справи про адміністративне правопорушення, у якій вона є стороною.

В рішенні Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 року у справі «Смірнов проти України», відповідно до якого в силу вимог ч.1ст.6Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи, є порушенням ч.1 ст.6 даної Конвенції.

Крім того, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд, сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у її справі, добросовісно користуватись належними їй процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

При прийнятті рішення про залишення позову без розгляду, суд приймає до уваги позицію Верховного Суду, викладену у своїй постанові у справі № 658/1141/18 від 21 вересня 2020 року, згідно якої наголосив, що у разі повторної неявки позивача в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки, суд залишає позовну заяву без розгляду, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, і його нез`явлення не перешкоджає вирішенню спору. Процесуальний закон не вказує на необхідність врахування судом поважності причин повторної неявки позивача до суду. Такі положення процесуального закону пов`язані з принципом диспозитивності цивільного судочинства, за змістом якого особа, яка бере участь у справі, самостійно розпоряджається наданими їй законом процесуальними правами. Верховний Суд наголосив, що зазначені наслідки настають незалежно від причин повторної неявки, які можуть бути поважними. Таким чином, навіть маючи докази поважності причин неявки позивача, суд залишає позовну заяву без розгляду. Зазначена норма дисциплінує позивача як ініціатора судового розгляду, стимулює його незалежно користуватися своїми правами та не затягувати розгляд справи. Якщо позивач не може взяти участь у судовому засіданні, він може подати заяву про розгляд справи за його відсутності. Таким чином, згідно з вимогами ЦПК України суд не зобов`язаний з`ясовувати причини повторної неявки в судове засідання належним чином повідомленого позивача і у випадку повторної неявки позивача, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, суд залишає позовну заяву без розгляду.

Враховуючи викладене, а також те, що позивач та його представник повторно не з`явилися в підготовче засідання, та від них не надходило заяв про розгляд справи за їх відсутності, суд вважає, що позов адвоката Найченко Олександра Євгеновича, який діє в інтересах ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , Товариства з обмеженою відповідальністю «Херсонбудсервіс», треті особи: Приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу Троцька Оксана Юріївна, Державний реєстратор відділу Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Музиківської сільської ради Хмара Лейла Аліївна про визнання недійсним та скасувати рішення, витребування майна, поділ майна подружжя слід залишити без розгляду.

Виходячи з викладеного, керуючись ст.ст.131,223,257,258,259-261,353-355 ЦПК України, суд-

ПОСТАНОВИВ:

Позовну заяву адвоката Найченко Олександра Євгеновича, який діє в інтересах ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , Товариства з обмеженою відповідальністю «Херсонбудсервіс», треті особи: Приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу Троцька Оксана Юріївна, Державний реєстратор відділу Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Музиківської сільської ради Хмара Лейла Аліївна про визнання недійсним та скасувати рішення, витребування майна, поділ майна подружжя - залишити без розгляду.

Роз`яснити позивачу його право звернутися до суду повторно після усунення умов, що були підставою для залишення позовної заяви без розгляду.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення до Херсонського апеляційного суду. У разі вирішення питання без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому ухвала суду не були вручені у день її складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині другійстатті 358 ЦПК України.

СуддяО. І. Кузьміна

Часті запитання

Який тип судового документу № 119825190 ?

Документ № 119825190 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119825190 ?

Дата ухвалення - 19.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119825190 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119825190 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 119825190, Kherson City Court in Kherson Oblast

The court decision No. 119825190, Kherson City Court in Kherson Oblast was adopted on 19.06.2024. The procedural form is Civil, and the decision form is Court decree. On this page, you will find key information about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find important information conveniently.

The court decision No. 119825190 refers to case No. 766/19868/21

This decision relates to case No. 766/19868/21. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119825189
Next document : 119825191