Decision № 119800089, 18.06.2024, Zavodskyi District Court of Mykolayiv City

Approval Date
18.06.2024
Case No.
489/1985/24
Document №
119800089
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 489/1985/24

Провадження № 2/487/1882/24

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

З А О Ч Н Е

18.06.2024 року Заводський районний суд м. Миколаєва у складі: головуючого судді Щербини С.В., за участю секретаря судового засідання Павлової В.Б., розглянувши у спрощеному позовному провадженні цивільну справу за позовом Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради до ОСОБА_1 про повернення надміру виплачених державних коштів, -

ВСТАНОВИВ:

20.03.2024 директор Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Василенко С. звернувся до Ленінського районного суду м. Миколаєва з позовом до ОСОБА_1 про стягнення надмірно сплачених грошових коштів в сумі 7359 грн. та витрат по сплаті судового збору.

В обґрунтування позову посилався на те, що департаментом було призначено відповідачу щомісячну компенсацію за надання соціальних послуг на професійній основі з 01.11.2022 по 31.12.2022 в сумі 1743,00 грн. та з 01.01.2023 по 31.10.2023 в сумі 1939,00 грн. В порушення вимог п.п. 1 п. 11 Порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, затвердженого Постановою КМУ від 23.09.2020 №859, відповідач не надав департаменту інформацію про те, що з 04.07.2022 є внутрішньо переміщеною особою, що призвело до переплати державних коштів. Наведені обставини послугували підставою для звернення до суду з відповідним позовом.

Ухвалою Ленінського районного суду м. Миколаєва від 21.03.2024 справу було передано на розгляд за підсудністю до Заводського районного суду м. Миколаєва.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддів від 23.04.2023 визначено головуючим суддею Щербину С.В. Справа передана судді на розгляд 24.04.2024.

Ухвалою судді від 24.04.2024 справу прийнято до розгляду в порядку спрощеного провадження з викликом сторін.

Представник позивача в призначене судове засідання не з`явилася. Надала до суду заяву про розгляд справи за їх відсутності. Заявлені позовні вимоги підтримала в повному обсязі, наполягала на їх задоволенні. Проти заочного розгляду справи не заперечувала.

Відповідач в судове засідання повторно не з`явився, причину неявки суду не повідомив, відзиву не подав. Про час слухання справи повідомлялася судовою повісткою, надісланою з рекомендованим повідомленням. До суду повернулось поштове відправлення з відміткою про відсутність відповідача за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем свого проживання, що дає підстави для висновку, що відповідач за зареєстрованим у встановленому порядку місцем свого проживання відсутній, тому він відповідно до ч. 8 ст.128ЦПКУкраїни вважається повідомленим.

У відповідності до положень ст. 280-281 ЦПК України, суд вважає можливим ухвалити заочне рішення по справі.

Відповідно до ч. 2ст. 247 ЦПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Суд, дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення справи по суті, приходить до наступного.

Механізм призначення і виплати компенсації за догляд, що призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг врегульовані Порядком подання та оформлення документів призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, затвердженимпостановою КабінетуМіністрів Українивід 23.09.2020року №859 (далі Порядок).

Згідно абз. 1 п. 6 Порядку для отримання компенсації фізичною особою, яка надає соціальні послуги, подаються до уповноваженого органу заява про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та документи/відомості у паперовій або електронній формі, зазначені в пункті 7 цього Порядку.

Відповідно п. 7 призначення і виплата компенсації здійснюються уповноваженим органом з місяця подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, таких документів:

1) у паперовій формі:

заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;

заяви про згоду отримувати соціальні послуги;

копії свідоцтва про народження дитини (у разі надання дитині соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі);

декларації про доходита майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім`ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У декларації також зазначається інформація про склад сім`ї фізичної особи, яка надає соціальні послуги;

копії довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (для осіб з інвалідністю);

висновку лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень за формою, затвердженою МОЗ;

висновку лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, за формою, затвердженою МОЗ;

Копії поданих документів засвідчуються посадовими особами уповноваженого органу або центру надання адміністративних послуг, який прийняв заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та про згоду отримувати соціальні послуги.

18.11.2022 ОСОБА_1 звернувся до Управління для отримання компенсації фізичною особою, яка надає соціальні послуги, із заявою про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та документами, передбаченими п. 7 Порядку.

Згідно п. 14 Порядку компенсація призначається з місяця звернення за нею, якщо протягом місяця з дня звернення подано всі необхідні документи.

Згідно абз. 1 п. 10 Порядку компенсація призначається на 12 місяців і виплачується щомісяця.

Відповідно до рішення про призначення компенсації від 13.12.2022 ОСОБА_1 було призначено компенсацію у період з 01.11.2020 по 31.12.2023 в сумі 1743 грн., з 01.01.2023 по 31.10.2023 року в сумі 1939 грн.

Згідно п. З Порядку компенсація призначається і виплачується структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад за місцем проживання/перебування осіб, яким надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

За абз. 7 п. 1 Порядку якщо у зв`язку з введенням в Україні або окремих її місцевостях надзвичайного або воєнного стану фізична особа, яка надає соціальні послуги, та особа, якій вона надає соціальні послуги з догляду, стали внутрішньо переміщеними особами, компенсація призначається і виплачується за новим місцем їх проживання/перебування.

Відповідно до п.п. 1 п. 11 Порядку виплата компенсації припиняється в разі зміни місця проживання/перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, чи фізичної особи, яка надає соціальні послуги.

У разі виникнення обставин, визначених у підпунктах 1, 4-6 пункту 11 Порядку, внаслідок яких припиняється надання соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі, фізична особа, яка надає соціальні послуги, особа/законний представник особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, зобов`язані в десятиденний строк письмово повідомити про припинення надання соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі уповноваженому органу, що здійснює виплату компенсації. Її виплата припиняється з місяця, наступного за місяцем, у якому сталися зміни.

Згідно інформації з реєстру внутрішньо переміщених осіб стало відомо, що ОСОБА_1 з 04.07.2022 є внутрішньо переміщеною особою м. Миколаєві.

Згідно заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі від 18.11.2022 року відповідач був ознайомлений з умовами та порядком призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та повідомлена про зобов`язання повідомляти про зміни та обставини, які можуть вплинути на призначення і виплату компенсації за надання соціальних послуг на професійній основі та усвідомлює, що наведені ним відомості можуть вплинути на прийняте рішення, про що засвідчив своїм підписом.

У зв`язку із тим, що відповідач не повідомив про зміну місця проживання/перебування позивача, виникла переплата державних коштів за період з 01.11.2022 року по 28.02.2023 року в сумі 7359,05 грн.

Відповідно до п.п. 19, 20 Порядку суми компенсації, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку фізичної особи, яка надає соціальні послуги, через подання документів із завідомо неправдивими відомостями, неподання відомостей про зміни у складі сім`ї, приховування обставин, які впливають на призначення і виплату компенсації тощо, стягуються відповідно до законодавства.

Якщо фізична особа, яка надає соціальні послуги, не повернула добровільно надміру виплачені їй суми, вони стягуються в судовому порядку на підставі заяви уповноваженого органу, що призначив компенсацію.

Дослідивши та надавши належну оцінку доказам, суд приходить до висновку, що відповідач не повідомив про зміну місця проживання/перебування, внаслідок чого Департаментом були надміру виплачені кошти, які підлягають поверненню.

Відповідно до ч. 1ст. 1212 ЦК Україниособа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов`язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов`язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.

Відповідно дост. 1213 ЦК Українинабувач зобов`язаний повернути потерпілому безпідставно набуте майно в натурі.

Доказів, які б спростовували вищевикладене суду не надано.

Відповідно дост. 141 ЦПК Україниз відповідача на користь позивача підлягають стягненню витрати по сплаті судового збору у розмірі 2684,00 грн.

Керуючись ст.ст. 10,18,23,76,279,258,259,263-265,352,282,354 ЦПК України, суд -

ВИРІШИВ:

Позов Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради до ОСОБА_1 про повернення надміру виплачених державних коштівзадовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради надмірно виплачені кошти в розмірі 7359,05 грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради витрати по сплаті судового збору у сумі 2684,00 грн.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яку може бути подано протягом 30 днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Заочне рішення суду може бути оскаржене позивачем до Миколаївського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом 30 днів з дня його проголошення.

Заочне рішення набирає законної сили після закінчення строку для подання заяви про перегляд заочного рішення, апеляційної скарги, якщо їх не буде подано, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Позивач: Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, ЄРДПОУ 03194499, 54001, м. Миколаїв, вул. М. Морська, 19.

Відповідач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Суддя С.В. Щербина

Часті запитання

Який тип судового документу № 119800089 ?

Документ № 119800089 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 119800089 ?

Дата ухвалення - 18.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119800089 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119800089 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 119800089, Zavodskyi District Court of Mykolayiv City

The court decision No. 119800089, Zavodskyi District Court of Mykolayiv City was adopted on 18.06.2024. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find useful information about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find necessary information easily.

The court decision No. 119800089 refers to case No. 489/1985/24

This decision relates to case No. 489/1985/24. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119800088
Next document : 119800091