Court decree № 119771807, 17.06.2024, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Approval Date
17.06.2024
Case No.
296/3358/24
Document №
119771807
Form of court proceedings
Civil
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №296/3358/24

Категорія 81

2/295/2283/24

У х в а л а

17 червня 2024 року

Суддя Богунського районного суду м. Житомира Воробйова Т.А.,

розглянувши матеріали позовної заяви ОСОБА_1

до кредитної спілки «Експрес Кредит Юніон»

про захист прав споживача, повернення вкладу, стягнення процентів та моральної шкоди,

в с т а н о в и в:

Позивач звернулась до Корольовського районного суду м. Житомира з вищевказаною позовною заявою.

Ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира від 15.04.2024 матеріали цивільної справи 296/3358/24 передані за підсудністю до Богунського районного суду м. Житомира.

У відповідності до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями Богунського районного суду м.Житомира від 11.06.2024 справу передано на розгляд судді Воробйовій Т.А.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.31 ЦПК Українисуд передає справу на розгляд іншому суду, якщо: справа належить до територіальної юрисдикції (підсудності) іншого суду.

Згідно зі статтею 32 ЦПК Україниспори між судами про підсудність не допускаються. Справа, передана з одного суду до іншого в порядку, встановленому статтею 31 цього Кодексу,повинна бути прийнята до провадження судом, якому вона надіслана.

Стосовно розгляду матеріалів позовної заяви на предмет можливості відкриття провадження у справі суд враховує таке. Позовна заява за змістом і формою повинна відповідати ст. 175,176,177 ЦПК України. При вирішенні питання відкриття провадження у справі виявлено, що позовна заява не відповідає вимогам ст. 175,177 ЦПК України.

Відповідно до ч.4 ст.177ЦПКУкраїни до позовної заяви додаютьсядокументи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Частинами 3, 4ст. 177 ЦПК Українипередбачено, що у разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про звільнення (відстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів тощо; до позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Разом із позовною заявою позивач подала до суду клопотання про звільнення від сплати судового збору, посилаючись на те, що вона звільнена від сплати судового збору на підставі положень Закону України «Про захист прав споживачів».

Разом з тим, окрім вимог щодо захисту прав споживача, позивачем заявлено вимогу про стягнення моральної шкоди у сумі 15000,00 грн.

При цьому, пільг щодо сплати судового збору при подачі позовної заяви про стягнення моральної шкоди Закон України «Про судовий збір» не встановлює.

Стаття 8 Закону України «Про судовийзбір» регулює питання відстрочення та розстрочення сплати судовогозбору,зменшення йогорозміру абозвільнення від його сплати.

Так, враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі за таких умов:

1) розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача - фізичної особи за попередній календарний рік; або

2) позивачами є:

а) військовослужбовці;

б) батьки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів;

в) одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю;

г) члени малозабезпеченої чи багатодітної сім`ї;

ґ) особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена; або

3) предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров`ю.

Суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній участині першійцієї статті.

Згідно з ч. 1 ст. 136 ЦПК України суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на визначений строк у порядку, передбаченому законом, але не більше як до ухвалення судового рішення у справі.

За правилами ч. 3 статті 136 ЦПК України з підстав, зазначених у частині першій цієї статті, суд у порядку, передбаченому законом, може зменшити розмір належних до сплати судових витрат, пов`язаних з розглядом справи, або звільнити від їх сплати.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

У клопотанні про звільнення від сплати судового збору відсутні посилання на те, що у зв`язку з незадовільним майновим станом позивач позбавлена можливості сплатити судовий збір за вимогою про стягнення моральної шкоди, та до клопотання докази, які підтверджують матеріальне становище позивача, не додано, отже підстави для звільнення позивача від сплати судового збору за звернення до суду з вимогою про стягнення моральної шкоди відсутні.

Частиною 2 статті 4 Закону України "Про судовий збір"визначено, що ставка судового збору за подання позовної заяви про розірвання шлюбу становить 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду.

Таким чином, позивачу необхідно сплатити судовий збір за ставками на 01.01.2024 в сумі 1211,20 грн на рахунок: отримувач: ГУК у Жит.обл/Богун. р-н/22030101, код отримувача (ЄДРПОУ) 37976485, банк отримувача: Казначейство України (ел. адм. подат), номер рахунку UA738999980313131206000006831, код класифікації доходівбюджету 22030101, та надати до суду докази його сплати, або повідомити суду відповідною заявою підстави для звільнення від сплати судового збору, за їх наявності.

Також, разом з позовною заявою позивачем подане клопотання про витребування доказів, у якому вона просить витребувати у відповідача належним чином завірену копію статуту.

Частинами 1, 2 статті 84 ЦПК України встановлено, що учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

Клопотання позивача про витребування доказів не відповідають вимогам ч.2 ст.84 КПУ України, оскільки у ньому не зазначено обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати, а також не вказано вжиті позивачем заходи для отримання цього доказу самостійно та до клопотання не долучено докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цих доказів.

Також, до позову долучено копію договору №45/06-21/В7 від 01.06.2021, однак долучена копія неналежної якості та частково не придатна для читання, що унеможливлює встановлення змісту вказаного письмового доказу та дослідження його судом.

Недотримання позивачем зазначених положень при зверненні з позовною заявою у справі перешкоджає вирішенню питання про відкриття провадження у справі.

За положеннями ст.185 ЦПК України якщо позовна заява подана без додержання вимог, викладених у статтях 175,177 ЦПК України та/або не сплачено судовий збір, вона підлягає залишенню без руху з наданням строку для усунення недоліків, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

З огляду на викладене та керуючись статтями 175, 177, 185 ЦПК України, суддя, -

у х в а л и в:

Позовну заяву ОСОБА_1 до кредитної спілки «Експрес Кредит Юніон» про захист прав споживача, повернення вкладу, стягнення процентів та моральної шкоди - залишити без руху.

Встановити позивачустрок дляусунення недоліків - упродовжсеми днів з моменту отриманнякопії цієїухвали.

Копію ухвали надіслати позивачу.

У разі невиконання ухвали суду у зазначений строк позовну заяву буде визнано неподаною та повернуто позивачу зі всіма доданими документами.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Т.А. Воробйова

Часті запитання

Який тип судового документу № 119771807 ?

Документ № 119771807 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119771807 ?

Дата ухвалення - 17.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119771807 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119771807 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 119771807, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

The court decision No. 119771807, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City was adopted on 17.06.2024. The procedural form is Civil, and the decision form is Court decree. On this page, you will find key data about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find useful data easily.

The court decision No. 119771807 refers to case No. 296/3358/24

This decision relates to case No. 296/3358/24. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119771801
Next document : 119771808