Court decree № 119760146, 17.06.2024, Slavutytskyi Town Court of Kyiv Oblast

Approval Date
17.06.2024
Case No.
377/418/24
Document №
119760146
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

У Х В А Л А

Справа №377/418/24

Провадження №2-з/377/10/24

17 червня 2024 року суддя Славутицького міського суду Київської області - Малишенко Т.О., розглянувши заяву заяву ОСОБА_1 про забезпечення позову у справі за позовною заявою ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Авто-Світ», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору Регіональний сервісний центр Головного Сервісного Центру Міністерства внутрішніх справ в Київській області (ТСЦ№3243 РСЦ ГСЦ МВС в Київській області) - про визнання недійсним договору комісії та визнання недійсним договору купівлі-продажу транспортного засобу,

У С Т А Н О В И В:

04 червня 2024 року до суду через систему «Електронний суд» надійшла позовна заява, у якій позивач, посилаючись на ст.ст. 16, 215, 216, 232, 316, 317, 321 ЦК України, ст.ст. 12, 28, 76, 81, 141, 175, 177 ЦПК України, просить:

- Визнати недійсним договір комісії № 7826/24/1/000898 від 26.03.2024, укладений між товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Авто-Світ» як Комісіонером та ОСОБА_4 як Комітентом на продаж автомобіля марки JAGUAR, моделі XF, 2012 року випуску, синього кольору, VIN НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_2 , державний номер НОМЕР_3 ;

- Визнати недійсним договір купівлі - продажу транспортного засобу № 7826/24/000898 від 27.03.2024, укладений між товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Авто-Світ» та ОСОБА_5 про купівлю ОСОБА_5 автомобіля марки JAGUAR, моделі XF, 2012 року випуску, синього кольору, VIN НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_2 , державний номер НОМЕР_3 ;

- Витребувати у ОСОБА_5 транспортний засіб - автомобіль JAGUAR, моделі XF, 2012 року випуску, синього кольору, VIN НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_4 .

- стягнути судові витрати.

04.06.2024 року суд відповідно до ч.6 ст.187 ЦПК України звернувся до Управління адміністративних послуг виконавчого комітету Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання відповідачів.

Як вбачається з інформації Управління адміністративних послуг виконавчого комітету Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області № 15-08/1035, та № 15-08/1034, які надійшли на адресу суду 17 червня 2024 року, відповідачі ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , зареєстровані за адресою, вказаною в позовній заяві, по теперішній час.

Одночасно 04 червня 2024 року до суду надійшла заява ОСОБА_1 про забезпечення позову, в якій заявник, посилаючись на статті 151-152 ЦПК України, просить задовольнити заяву про забезпечення позову шляхом накладення заборони відчуження легкового автомобіля JAGUAR, моделі XF, 2012 року випуску, синього кольору, VIN НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_4 зареєстрованого за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) до вирішення справи по суті.

Подана заява обґрунтована тим, що він звернувся до Славутицького міського суду Київської області з цивільним позовом до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Авто-Світ», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору Регіональний сервісний центр Головного Сервісного Центру Міністерства внутрішніх справ в Київській області ( ТСЦ№3243 РСЦ ГСЦ МВС в Київській області) - про визнання недійсним договору комісії та визнання недійсним договору купівлі-продажу транспортного засобу.

Позивачем виявлено, що групою осіб була організована схема по заволодінню його автомобілем проти його волі. На підставі невідомих йому документів відповідачем 1, якій він не надавав будь-яких повноважень, був укладений договір комісії, який став підставою для подальшого продажу відповідачу 2, який є співмешканцем відповідача 1, належного йому автомобіля JAGUAR, моделі XF, 2012 року випуску, синього кольору, VIN НОМЕР_1 . Окрім цього вважає, що автомобіль був проданий фіктивно, оскільки його вартість є аномально низькою. Тобто відповідач 1 та 2 при продажу автомобіля діяли спільно за попередньою домовленістю, переслідуючи свої корисні інтереси, усвідомлюючи наслідки своїх дій.

Оскільки позивачем подана позовна заява про захист свого права власності на вказаний автомобіль, який зараз знаходиться під контролем відповідачів 1 та 2 і перереєстрований на відповідача 2, існує ризик подальшого відчуження автомобіля без будь-яких перешкод, так як відповідач 2 станом на дату подачі цієї заяви згідно реєстру є власником вищевказаного автомобіля. Такі дії можуть ускладнити виконання рішення суду в силу ст. 330, 388 ЦК України, чи зробити його виконання неможливим.

Відповідно до ч.1 ст.153 ЦПК України заява про забезпечення позову розглядається без повідомлення учасників справи.

Суд, дослідивши матеріали справи, дійшов висновку, що заява про забезпечення позову підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ч. 1 ст. 149 ЦПК України визначено, що суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених ст.150 цього Кодексу заходів забезпечення позову.

Відповідно до ч. 2 ст.149 ЦПК України забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду, а також з інших підстав, визначених законом.

Під забезпеченням позову слід розуміти вжиття судом заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача, які гарантують реальне виконання судового рішення, прийнятого за його позовом. Інститут забезпечення позову спрямований проти несумлінних дій відповідача, який може приховати майно, розтратити його, продати, знецінити.

Ст.150ЦПК України визначено перелік видів забезпечення позову, у п.1 ч.1 якої передбачено, що позов може забезпечуватись накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачеві і знаходяться у нього чи в інших осіб.

При вирішенні питання про забезпечення позову суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням такого: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; ймовірності утруднення виконання або невиконання рішення суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Згідно з ч.3 ст.150 ЦПК України заходи забезпечення позову, крім арешту морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.

Відповідно до ч.4 ст. 263 ЦПК України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

У постанові Великої Палати Верховного Суду від 12 лютого 2020 року у справі №381/4019/18 (провадження № 14-729цс19) вказано, що: «співмірність передбачає співвідношення судом негативних наслідків від вжиття заходів забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати внаслідок невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, вартості майна, на яке він заявляє клопотання накласти арешт, чи майнових наслідків заборони відповідачу здійснювати певні дії. Заходи забезпечення позову застосовуються для того, щоб гарантувати виконання можливого рішення суду і повинні застосовуватися лише в разі необхідності, оскільки безпідставне звернення до таких дій може спричинити порушення прав та законних інтересів інших осіб чи учасників процесу. Розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з`ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам. Вирішуючи питання про забезпечення позову, суд повинен співвідносити негативні наслідки від вжиття заходів забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати внаслідок невжиття цих заходів. Необхідність застосування заходів забезпечення випливає з фактичних обставин справи, які свідчать про наявність підстав вважати, що незастосування цього заходу призведе до утруднення чи унеможливлення виконання рішення суду в разі задоволення позову».

Як вбачається з матеріалів справи, предметом спору є визнання недійсним договору комісії № 7826/24/1/000898 від 26.03.2024, укладеного між ТОВ «Торговий Дім «Авто-Світ» як Комісіонером та ОСОБА_4 як Комітентом на продаж автомобіля марки JAGUAR, моделі XF, 2012 року випуску, синього кольору, VIN НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_2 , державний номер НОМЕР_3 та визнання недійсним договору купівлі - продажу транспортного засобу № 7826/24/000898 від 27.03.2024, укладений між ТОВ «Торговий Дім «Авто-Світ» та ОСОБА_5 , про купівлю автомобіля марки JAGUAR, моделі XF, 2012 року випуску, синього кольору, VIN НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_2 , державний номер НОМЕР_3 .

Відповідно до наданої копії свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_2 транспортний засіб JAGUAR, моделі XF, 2012 року випуску ,VIN НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 .

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру МВС стосовно зареєстрованих транспортних засобів транспортний засіб JAGUAR, моделі XF, 2012 року випуску ,VIN НОМЕР_1 відбулась перереєстрація на нового власника.

Листом Головного Сервісного Центру МВС РСЦ від 20 травня 2024 року № 31/10-0-567 повідомлено, що 27.03.2024 року в ТСЦ №3243 перереєстровано за договором купівлі-продажу на нового власника ОСОБА_5 автомобіль JAGUAR, моделі XF, VIN НОМЕР_1 який належав ОСОБА_6 .

Таким чином, між сторонами дійсно існує спір, який перебуває на розгляді у суді, а рухоме майно, яке перебуває у власності відповідача, та на яке під час виконання рішення суду можливо звернути стягнення, може бути відчужене, оскільки воно перебуває у розпорядженні та володінні відповідача ОСОБА_5 ..

Подальше відчуження відповідачем транспортного засобу до вирішення справи може призвести до неможливості ефективного відновлення прав позивача, які він вважає порушеними.

Необхідність застосування заходу забезпечення позову у виді накладення арешту на рухоме майно транспортний засіб JAGUAR, моделі XF, 2012 року випуску ,VIN НОМЕР_1 , який наразі належить ОСОБА_5 , випливає з фактичних обставин справи, які свідчать про наявність підстав вважати, що незастосування цього заходу призведе до утруднення чи унеможливлення виконання рішення суду в разі задоволення позову.

Застосування заходу забезпечення позову шляхом заборони відчуження на автомобіль є ефективним та достатнім захистом поновлення порушених прав позивача і співмірним із заявленими позовними вимогами.

При цьому вказаний захід забезпечення позову не обмежує право відповідача на володіння і користування ним, а лише тимчасово, на час розгляду справи, обмежує його у праві розпорядження вказаним автомобілем, що гарантуватиме реальне виконання майбутнього судового рішення у разі задоволення позову.

Виходячи з викладеного, заява позивача про забезпечення позову шляхом заборони відчуження транспортний засіб JAGUAR, моделі XF, 2012 року випуску, синього кольору, VIN НОМЕР_1 , зареєстрованого за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись, статтями 149-150, 153, 157 ЦПК України, -

У ХВ АЛ ИЛ А :

Заяву про забезпечення позову задовольнити.

Заборонити відчуження транспортного засобу марки JAGUAR, моделі XF, 2012 року випуску, синього кольору, VIN НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_4 зареєстрованого за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

Копію ухвали направити сторонам довідома та Славутицькому відділу державної виконавчої служби у Вишгородському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) до виконання.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана до Київського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня складення ухвали.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали.

Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у ч. 2 ст.358 ЦПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала підлягає негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від її оскарження.

Ухвала складена і підписана 17 червня 2024 року.

Суддя Т. О. Малишенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 119760146 ?

Документ № 119760146 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119760146 ?

Дата ухвалення - 17.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119760146 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119760146 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 119760146, Slavutytskyi Town Court of Kyiv Oblast

The court decision No. 119760146, Slavutytskyi Town Court of Kyiv Oblast was adopted on 17.06.2024. The procedural form is Civil, and the decision form is Court decree. On this page, you will find essential data about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find necessary data conveniently.

The court decision No. 119760146 refers to case No. 377/418/24

This decision relates to case No. 377/418/24. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119760145
Next document : 119760149