Decision № 119747767, 13.06.2024, Mykolayiv Circuit Administrative Court

Approval Date
13.06.2024
Case No.
400/2406/24
Document №
119747767
Form of court proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2024 р. № 400/2406/24 м. Миколаїв

Миколаївський окружний адміністративний суд, у складі судді Брагар В. С. в порядку письмового провадження розглянув адміністративну справу

за позовомОСОБА_1 , АДРЕСА_1 ,

до відповідачаДепартаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, вул. Богомольця Академіка, 10,м. Київ,01024,

провизнання відмови протиправною та зобов`язання вчинити певні дії, ОСОБА_1 звернулась до адміністративного суду до Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України з вимогами: визнати протиправною відмову відповідача у зарахуванні пільгової вислуги років позивачу до її календарної вислуги років та до стажу служби в поліції; зобов`язати Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України здійснити перерахунок та зарахуватипозивачу, відповідно до ст.12 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», та пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.1992 №393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей» до календарної вислуги років, яка дає право на призначення пенсії, вислугу в пільговому обчисленні, сформовану за періоди: з 27.07.2006-18.09.2006; 18.09.2006-31.10.2007; 31.10.2007-20.04.2009; 20.04.2009-17.08.2009; 17.08.2009-30.05.2011; 30.05.2011-27.07.2011 - у загальній кількості 02 роки, 06 місяців.

В обґрунтування позовних вимог, позивач зазначає, що має право на зарахування вислуги років у пільговому обчисленні до календарної вислуги років, яка дає право на призначення пенсії позивача за вислугу років, згідно п. «а» ст.12 Закону України «Про пенсійне забезпечення звільнених з військової служби та деяких інших осіб» та п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.1992р. №393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей».

Ухвалою суду від 18.03.20234 відкрито провадження у справі, справу вирішено розглядати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін (у письмовому провадженні) за наявними у справі матеріалами.

Відповідач позов не визнав, надіслав відзив, в якому просив в його задоволенні відмовити. Свою позицію, відповідач аргументував у відзиві тим, що відповідно до п. «а» ч.1 ст.12 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» пенсія за вислугу років призначається з 1 жовтня 2019 року по 30 вересня 2020 року на день звільнення мають вислугу 24 календарних років та 6 місяців і більше. У ОСОБА_2 вислуга всього 16 календарних років, 04 місяців 17 дні, що не дає йому право на призначення пенсії відповідно до цього Закону. Законодавець розмежовує поняття «вислуга років» та «календарна вислуга років». Для отримання права на пенсію обов`язковою умовою є наявність саме календарної вислуги років у мінімально визначеному законом розмірі. Саме на такій підхід вказує Верховний Суд у своїх постановах від 27.03.2018 у справі №295/6301/17, від 19.09.2018 у справі №725/1959/17 та від 22.11.2018 у справі №161/4876/17. Періоди проходження служби в ОВС на пільгових умовах зараховуються лише для призначення пенсії. Крім того, навіть у разі зарахування до календарної вислуги пільгової вислуги років в кількості 03 роки 02 місяця 13 днів, у позивача все одно не матиме 24 років 6 місяців вислуги років та не матиме право на призначення пенсії відповідно до ст.12 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

З`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, дослідивши матеріали, що містяться у справі, суд

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 з 14.08.2001 по 06.11.2015 та з 07.11.2015 по теперешній час проходить проходить службу в органах поліції.

Згідно довідки Головного управління Національної поліції в Миколаївській області від 15.02.2024р. пільгова вислуга років (без врахування календарної), становить: 02 роки 06 місяців 00 днів.

05.02.2024р. позивач звернулася із заявою до Головного управління Національної поліції в Миколаївській області щодо зарахування пільгової вислуги до календарної вислуги років, що дає право на пенсійне забезпечення відповідно до п.«а» ст.12 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деяких інших осіб».

Листом Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України від 16.02.2024р. відмовлено позивачці в зарахуванні пільгової вислуги років до календарної вислуги років.

Не погоджуючись з діями відповідача щодо відмови в зарахуванні наявної вислуги років у пільговому обчисленні, яка дає право на призначення пенсії позивача за вислугу років, згідно п. «а» ст.12 Закону України «Про пенсійне забезпечення звільнених з військової служби та деяких інших осіб», позивач звернувся до суду з даним позовом.

Перевіривши матеріали справи, колегія суддів не погоджується з висновками суду першої інстанції щодо відмови у задоволенні позовних вимог виходячи з наступного.

Частиною 2 ст.19 Конституції Україні передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Спеціальним законом, який регулює правовідносини у сфері пенсійного забезпечення осіб, які перебували на військовій службі є Закон України від 09.04.1992р. №2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (надалі - Закон України №2262-ХІІ).

Відповідно до п. «б» ч.1 ст.12 Закону України №2262-ХІІ, право на пенсійне забезпечення на умовах цього Закону мають звільнені зі служби особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, поліцейські, особи начальницького складу податкової міліції, особи начальницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України, особи начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту.

Відповідно до п. «а» ч.1 ст.12 Закону України №2262-ХІІ пенсія за вислугу років призначається особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах «б» - «д», «ж» статті 12 цього Закону (крім осіб, зазначених у частині третій статті 5 цього Закону), незалежно від віку, якщо вони звільнені зі служби, зокрема, з 01.10.2016р. по 30.09.2017р. і на день звільнення мають вислугу 23 календарних роки і більше.

Згідно з ч.4 ст.17 Закону України №2262-ХІІ при призначенні пенсій особам, які мають право на пенсію за цим Законом, враховуються тільки повні роки вислуги років або страхового стажу без округлення фактичного розміру вислуги років чи страхового стажу в бік збільшення.

Відповідно до ст.171 Закону України №2262-ХІІ порядок обчислення вислуги років та визначення пільгових умов призначення пенсій особам, які мають право на пенсію за цим Законом, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

На виконання зазначених вимог Закону України №2262-ХІІ постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.1992р. №393 затверджено Порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей (надалі Порядок №393).

Відповідно до абз.8 п. «в» ч.3 Порядку №393 до вислуги років для призначення пенсій особам, зазначеним в абз.1 п.1 цієї постанови, зараховується на пільгових умовах один місяць служби за півтора місяця час проходження служби особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби в установах виконання покарань, призначених для тримання засуджених до довічного позбавлення волі, за переліком посад і в порядку, затверджуваних Міністерством юстиції.

Відповідно до ч.3 ст.23 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» пенсійне забезпечення осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби здійснюється відповідно до Закону України №2262-ХІІ.

При цьому, статтею 1 Закону України №2262-ХІІ передбачено, що особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом, особи, які мають право на пенсію за цим Законом при наявності встановленої цим Законом вислуги на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції, Службі судової охорони і в державній пожежній охороні, службі в Державній службі спеціального зв`язку та захисту інформації України, в органах і підрозділах цивільного захисту, податкової міліції, Державної кримінально-виконавчої служби України мають право на довічну пенсію за вислугу років.

Таким чином, Закон України №2262-ХІІ як єдину, обов`язкову умову призначення пенсії за вислугу років передбачає наявність у особи певної кількості років певного виду служби (вислуги). При цьому, наявність необхідної вислуги років забезпечує право на пенсію за вислугу років безвідносно до віку, стажу та працездатності особи.

Визначення у Законі України №2262-ХІІ вислуги саме в календарних роках передбачає обов`язкову вислугу усіх календарних днів (365), що в такому випадку і буде становити календарний рік і буде відповідати правилу, закріпленому в ч.4 ст.17 цього ж Закону, щодо можливості врахування при призначенні пенсії тільки повних років вислуги.

Таким чином, передбачена Законом України №2262-ХІІ календарна вислуга - це вислуга, яка складається з повної кількості календарних днів відповідного періоду (календарний рік - 365 календарних днів, календарний місяць - 30 календарних днів).

В свою чергу, передбачені ст.17-1 Закону України №2262-ХІІ пільгові умови призначення пенсій відповідно до Порядку №393 полягають в пільговому (кратному) зарахуванні вислуги років.

При цьому, таке зарахування не є самостійним видом вислуги і не конкурує з її календарним обчисленням, а є лише пільговим зарахуванням уже наявної вислуги. Фактична тривалість вислуги при такому зарахуванні не змінюється, а лише зараховується на пільгових (кратних) умовах.

Завдяки такому зарахуванню необхідну кількість років для призначення пенсії за вислугу років особа набуває швидше, порівняно із зарахуванням вислуги на загальних (не пільгових) умовах, що і становить природу пільгових умов призначення пенсій особам, які мають право на пенсію за Законом України №2262-ХІІ.

Дана правова позиція викладена у відповідності до постанов Верховного Суду від 14.04.2021р. у справі №480/4241/18; від 07.09.2021р. у справі №761/28991/17.

Як вбачається з довідки Головного управління Національної поліції в Миколаївській області від 15.02.2024 вислуга років "майор поліції" ОСОБА_1 у Національній поліції України станом на 15.02.2024р. в календарному обчисленні становить: 22 роки 06 місяців 01 день, в пільговому обчисленні становить: 02 роки 06 місяців 00 днів.

Враховуючи вищевикладене, період часу 02 роки 06 місяців 00 днів (пільгова вислуга) є календарною одиницею виміру та повинен бути врахований до «вислуги років», яка підлягає обчисленню та застосуванню в порядку ст.ст.12, 17 та 17-1 Закону №2262-ХІІ та Порядку №393, разом із визначеним періодом часу 22 роки 06 місяців 01 день.

Суд звертає увагу на наявність відмови відповідача у зарахуванні позивачці вислуги років у пільговому обчисленні до календарної вислуги років, яка дає право на призначення пенсії позивача за вислугу років, згідно п. «а» ст.12 Закону України «Про пенсійне забезпечення звільнених з військової служби та деяких інших осіб» та п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.1992р. №393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей».

Такими чином, оскільки відповідачем безпідставно відмовлено Позивачці у зарахуванні наявної вислуги років у пільговому обчисленні до календарної вислуги років, яка дає право на призначення пенсії позивача за вислугу років, згідно п. «а» ст.12 Закону України «Про пенсійне забезпечення звільнених з військової служби та деяких інших осіб» та п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.1992р. №393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей», а тому суд дійшов а висновку про задоволення позовних вимог.

Враховуючи викладене, позовні вимоги підлягають задоволенню.

Згідно з абзацом першим частини першої статті 139 КАС України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Керуючись ст. 2, 19, 139, 241, 244, 242 - 246 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) до Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України (вул. Богомольця Академіка, 10,м. Київ,01024, ідентифікаційний код 43305056) задовольнити.

2. Визнати протиправною відмову Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України (вул. Богомольця Академіка, 10,м. Київ,01024, ідентифікаційний код 43305056) у зарахуванні пільгової вислуги років ОСОБА_1 , начальника 8-го відділу (забезпечення діяльності) УСР в Миколаївській області ДСР НПУ, спеціальне звання «майор поліції» до її календарної вислуги років та до стажу служби в поліції.

3. Зобов`язати Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України (вул. Богомольця Академіка, 10,м. Київ,01024, ідентифікаційний код 43305056) здійснити перерахунок та зарахувати ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), начальника 8-го відділу (забезпечення діяльності) УСР в Миколаївській області ДСР НПУ, спеціальне звання «майор поліції» відповідно до статті 12 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.1992 № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей» до календарної вислуги років, яка дає право на призначення пенсії, вислугу в пільговому обчисленні, сформовану за періоди з 27.07.2006-18.09.2006; 18.09.2006-31.10.2007; 31.10.2007-20.04.2009; 20.04.2009-17.08.2009; 17.08.2009-30.05.2011; 30.05.2011-27.07.2011 - у загальній кількості 02 роки, 06 місяців 00 днів.

4. Стягнути на користь ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) за рахунок бюджетних асигнувань Департамента стратегічних розслідувань Національної поліції України (вул. Богомольця Академіка, 10,м. Київ,01024, ідентифікаційний код 43305056) судовий збір у розмірі 1211 (одна тисяча двісті одинадцять) гривень 20 копійок.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга може бути подана до П`ятого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Датою ухвалення судового рішення в порядку письмового провадження є дата складення повного судового рішення.

Суддя В. С. Брагар

Часті запитання

Який тип судового документу № 119747767 ?

Документ № 119747767 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 119747767 ?

Дата ухвалення - 13.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119747767 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119747767 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 119747767, Mykolayiv Circuit Administrative Court

The court decision No. 119747767, Mykolayiv Circuit Administrative Court was adopted on 13.06.2024. The procedural form is Administrative, and the decision form is Decision. On this page, you will find essential data about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find key data quickly.

The court decision No. 119747767 refers to case No. 400/2406/24

This decision relates to case No. 400/2406/24. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119718057
Next document : 119747768