Court decree № 119746835, 14.06.2024, Donetsk Circuit Administrative Court

Approval Date
14.06.2024
Case No.
200/3857/24
Document №
119746835
Form of court proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Україна

Донецький окружний адміністративний суд

У Х В А Л А

про відкриття провадження у справі

14 червня 2024 року Справа №200/3857/24

Суддя Донецького окружного адміністративного суду Смагар С.В., ознайомившись з позовною заявою ОСОБА_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 )

до Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області (адреса: 33028, Рівненська область, м. Рівне, вул. Борисенко Олександра, буд. 7, ЄДРПОУ 21084076)

про визнання бездіяльності протиправною, зобов`язання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернулася до Донецького окружного адміністративного суду з позовом до Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області, в якому просить:

-визнати протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області щодо відмови у перерахунку пенсії;

- зобов`язати Головне управління Пенсійного фонду України в Рівненській області (ЄДРПОУ 21084076, місцезнаходження: 33028, Рівненська область, м. Рівне, вул. Борисенко Олександра, буд. 7) повторно розглянути заяву ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 02.05.2024 року № 4657 про перерахунок пенсії відповідно до ч. 2 статті 42 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» із зарахуванням до страхового стажу періодів роботи на Відокремленому підрозділі «Шахта «Котляревська» Державного підприємства «Селидіввугілля» з 01.03.2010 року по 31.12.2010 року та з 01.04.2020 року по 30.04.2024 року.

Вирішуючи питання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, суд виходив з наступного.

Нормами частини першої статті 12 КАС України адміністративне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку позовного провадження (загального або спрощеного). Відповідно до положень частини другої зазначеної статті спрощене позовне провадження призначене для розгляду справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Згідно з вимогами статті 257 КАС України, за правилами спрощеного позовного провадження розглядаються справи незначної складності. За правилами спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка справа, віднесена до юрисдикції адміністративного суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.

При вирішенні питання про розгляд справи за правилами спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) значення справи для сторін; 2) обраний позивачем спосіб захисту; 3) категорію та складність справи; 4) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначати експертизу, викликати свідків тощо; 5) кількість сторін та інших учасників справи; 6) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 7) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до частини першої статті 259 КАС України клопотання позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження подається у письмовій формі одночасно з поданням позовної заяви або може міститися у ній.

Питання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, відповідно до вимог статті 260 КАС України, суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Згідно з вимогами пункту 2 частини першої статті 263 КАС України суд розглядає за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні) справи, зокрема, щодо: оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг.

За таких обставин, суд доходить висновку про відкриття провадження в адміністративній справі № 200/3857/24 за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи. При цьому, суд вважає за необхідне зазначити, що за правилами статті 263 КАС України строк розгляду даної справи визначено не більше тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Згідно правил статті 19 КАС України (предметна юрисдикція) та статей 25-27 КАС України (територіальна юрисдикція), справа підлягає розгляду Донецьким окружним адміністративним судом.

Позовна заява відповідає вимогам, встановленим статтями 160, 161, 172 КАС України, подана особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність та у строк, установлений законом. Підстави для повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі відсутні.

Крім того, в позовній заяві позивачем визначено як третю особу у справі Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

З цього приводу суд зазначає, що відповідно до частини 2 статті 49 КАС України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов`язки. Вони можуть бути залучені до участі у справі також за клопотанням учасників справи. Якщо адміністративний суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до судового розгляду встановить, що судове рішення може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі в справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Вступ третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, не має наслідком розгляд адміністративної справи спочатку.

Згідно з нормами частини 4 статті 49 КАС України у заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.

Суд зазначає, що позивачем у позовній заяві було визначено третю особу у справі - Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, проте не зазначено, на чиїй стороні виступає третя особа, а також відсутнє належне обґрунтування необхідності такого залучення.

Позивачем у позовній заяві не наведено належних обґрунтувань з приводу того, яким чином рішення у даній справі може вплинути на права, свободи, інтереси або обов`язки Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, а отже, необхідність такого залучення позивачем не обґрунтована.

Враховуючи викладене, суд вважає клопотання позивача про залучення Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області до участі у справі в якості третьої особи необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Крім того, відповідно до частини 4 статті 9 КАС України суд вживає визначені законом заходи, необхідні для з`ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

З метою повного та всебічного дослідження усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення у справі, суд вважає за необхідне витребувати у Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області протокол/розпорядження про призначення позивачу пенсії, заяву позивача щодо перерахунку пенсії від 02.05.2024 року, а також Індивідуальні відомості про застраховану особу (Форма ОК-5) та відомості щодо розрахунку стажу (Форма РС-право) ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Згідно з частиною 3 статті 80 КАС України про витребування доказів за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу.

Відповідно до частини 6 статті 80 КАС України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Згідно з частиною 7 статті 80 КАС України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. Відповідно до норм частини 8 статті 80 КАС України у випадку неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, визначені цим Кодексом.

Керуючись статтями 19, 25-27, 49, 162-163, 168, 171, 243, 248, 257-263 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

УХВАЛИВ:

1.Прийняти до розгляду позовну заяву ОСОБА_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) до Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області (адреса: 33028, Рівненська область, м. Рівне, вул. Борисенко Олександра, буд. 7, ЄДРПОУ 21084076) про визнання бездіяльності протиправною, зобов`язання вчинити певні дії.

2.Відкрити провадження в адміністративній справі № 200/3857/24.

3.Розгляд справи проводити за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін (у письмовому провадженні).

4.Відмовити позивачу у задоволенні клопотання про залучення Головного Управління Пенсійного фонду України в Донецькій області до участі у справі у якості третьої особи.

5.Зобов`язати відповідача надати суду належним чином засвідчені копії всіх доказів, які стали підставою для вчинення відповідачем спірних дій.

6.Витребувати у Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області (ЄДРПОУ 21084076) протокол/розпорядження про призначення ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) пенсії, заяву ОСОБА_1 щодо перерахунку пенсії від 02.05.2024 року, а також Індивідуальні відомості про застраховану особу (Форма ОК-5) та відомості щодо розрахунку стажу (Форма РС-право) ОСОБА_1 .

7.Встановити відповідачу п`ятнадцятиденний строк з дня вручення відповідачу даної ухвали про відкриття провадження у справі для подання відзиву на позовну заяву, який повинен бути складений та поданий за правилами, встановленими статтею 162 КАС України, або заяви про визнання позову, а також витребуваних судом доказів.

8.У разі подання відзиву на позов до нього необхідно додати докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем, документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

9.Відзив або заява про визнання позову та витребувані судом докази мають бути подані відповідачем до суду через підсистему «Електронний Суд» або за адресою: 84122, Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Добровольського, буд. 1.

10.Неподання суб`єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову.

11.Роз`яснити учасникам справи, що відповідно до вимог статті 94 КАС України письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не визначено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

12.Копію даної ухвали направити сторонам. Відповідачу направити також копію позовної заяви та доданих до неї матеріалів.

13.Попередити сторін про те, що згідно частини першої статті 149 КАС України, суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід Державного бюджету України з відповідної особи штрафу у сумі від 0,3 до трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу; зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству; неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин суб`єктом владних повноважень.

14.Учасники справи можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України - http://adm.dn.court.gov.ua/sud0570.

15.Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

16.Адміністративна справа розглядатиметься суддею Смагар Світланою Володимирівною одноособово.

Суддя С.В. Смагар

Часті запитання

Який тип судового документу № 119746835 ?

Документ № 119746835 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119746835 ?

Дата ухвалення - 14.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119746835 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119746835 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 119746835, Donetsk Circuit Administrative Court

The court decision No. 119746835, Donetsk Circuit Administrative Court was adopted on 14.06.2024. The procedural form is Administrative, and the decision form is Court decree. On this page, you will find essential information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find useful information easily.

The court decision No. 119746835 refers to case No. 200/3857/24

This decision relates to case No. 200/3857/24. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119746832
Next document : 119746836