Decision № 119746820, 14.06.2024, Donetsk Circuit Administrative Court

Approval Date
14.06.2024
Case No.
200/3113/24
Document №
119746820
Form of court proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Україна

Донецький окружний адміністративний суд

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2024 року Справа№200/3113/24

Донецький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Шувалової Т.О., розглянувши у письмовому провадженні за правилами спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області про визнання дій протиправними, зобов`язання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 через систему «Електронний суд» звернулась до Донецького окружного адміністративного суду з позовною заявою до Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, в якому просить суд:

- визнати протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області щодо відмови в здійсненні перерахунку та виплаті пенсії за віком ОСОБА_1 , призначеної згідно із Законом України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», із застосуванням показника середньої заробітної плати по Україні за 2021-2023 роки, з якої сплачені страхові внески, що передували року звернення за призначенням пенсії, починаючи з 10.01.2024;

- зобов`язати Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області здійснити перерахунок та виплату пенсії за віком ОСОБА_1 , призначеної згідно із Законом України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», із застосуванням показника середньої заробітної плати по Україні за 2021-2023 роки, з якої сплачені страхові внески, що передували року звернення за призначенням пенсії, починаючи з 10.01.2024.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивачка перебуває на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області (далі ГУ ПФУ в Донецькій області) та отримує пенсію за вислугу років, обчислену відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-ХІІ. 11.01.2024 позивачка звернулась до відповідача із заявою про призначення їй пенсії за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування». За результатом розгляду заяви їй було призначено пенсію за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», при цьому показник середньої заробітної плати враховувався за 2014-2016 роки. Позивачка звернулась до відповідача із заявою, в якій просила перерахувати та виплачувати пенсію за віком із застосуванням показника середньої заробітної плати по Україні за 2021, 2022, 2023 роки, з урахуванням раніше виплачених сум. Відповідач у зазначеному перерахунку відмовив, про що повідомив листом від 23.04.2024.

Позивачка вважає дії відповідача протиправними та такими, що суперечать чинному законодавству України, тому і звернулась до суду з цим позовом.

Відповідач заперечуючи проти позову, надав до суду відзив на позовну заяву, в якому зазначив, що ОСОБА_1 звернулась із заявою про перерахунок пенсії від 11 січня 2024 року № 167, а саме про переведення з пенсії за вислугу років на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування». Заяву розглянуто за принципом екстериторіальності та проведено перерахунок пенсії з 11 січня 2024 року. Позивачку переведено з пенсії за вислугу років на пенсію за віком із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески за 2014-2016 роки, тому відсутні підстави для застосуванням показника середньої заробітної плати по Україні за 2021-2023 роки.

На підставі викладеного, відповідач просив відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

Ухвалою Донецького окружного адміністративного суду від 22 травня 2024 року позов прийнято до провадження, призначено до розгляду у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи та визначено відповідачу строк для подання відзиву на позов.

Розглянувши подані документи і матеріали, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, судом встановлено наступне.

Позивачка ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , є громадянкою України, що підтверджується паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , виданим Слов`янським МВ УМВС України в Донецькій області 23.09.1997.

ОСОБА_1 перебуває на обліку в ГУ ПФУ в Донецькій області та отримує пенсію за віком відповідно доЗакону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування».

З 18.12.2014 позивачці призначена пенсія за вислугу років як працівнику освіти, відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-ХІІ, що підтверджується протоколом про призначення пенсії.

11.01.2024 позивачка звернулась до відповідача із заявою про переведення з одного виду пенсії на інший (за віком).

Як убачається з протоколу про перерахунок пенсії від 21.02.2024, позивачку переведено на пенсію за віком відповідно доЗакону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування». При обчисленні пенсії застосовано показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з яких сплачено страхові внески, за 2014-2016 роки.

ГУ ПФУ в Донецькій області листом від 23.04.2024 №0500-0202-8/40436 повідомило представнику позивачки адвокату Хомичу І.О. на його адвокатський запит від 17.04.2024, що ОСОБА_1 з 18.12.2014 перебуває на обліку в ГУ ПФУ в Донецькій області та по 30.09.2017 отримувала пенсію за вислугу років, призначену на підставі пункту 2-1 розділу XV Прикінцеві положення Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» з дотриманням вимог статті 52, 54 та 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-ХІІ. При визначенні середньої заробітної плати для розрахунку пенсії враховано пункт 4-3 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», тобто застосовано показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчисленої як середній показник за 2014, 2015 та 2016 роки - 3764,40 грн. Виплату пенсії ОСОБА_1 припинено у зв`язку з працевлаштуванням на посаду, що дає право на пенсію за вислугу років (стаття 7 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-ХІІ). На підставі заяви ОСОБА_1 від 11.01.2024 № 167 про перехід на інший вид пенсії, відповідно до статті 10 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» та з урахуванням норм статті 45 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», ОСОБА_1 з 11.01.2024 переведено на пенсію за віком з урахуванням страхового стажу по 31.12.2023 - 39 років 11 місяців 25 днів. Таким чином, при переведенні з пенсії за вислугу років на пенсію за віком ОСОБА_1 застосовано середню заробітну плату 7405,03 грн (3764,40 грн 1,17 * 1,11 * 1,11 * 1,14 * 1,197). Здійснення розрахунку пенсії ОСОБА_1 з урахуванням показника середньої заробітної плати (доходу) по Україні за 2021, 2022 та 2023 при переході з пенсії по вислузі років на пенсію за віком відсутні підстави.

Вважаючи протиправними дії відповідача, позивачка звернулась до суду за захистом своїх прав.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини справи, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для її розгляду і вирішення спору по суті, суд дійшов до таких висновків.

Відповідно до частини другоїстатті 19 Конституції Україниоргани державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбаченіКонституцієюта законами України.

Статтею 46 Конституції Українивстановлено, що громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Принципи, засади і механізми функціонування системи загальнообов`язкового державного пенсійного страхування, призначення, перерахунку і виплати пенсій, визначенніЗакону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року № 1058-IV(далі - Закон № 1058).

Відповідно до частини першоїстатті 9 Закону № 1058в солідарній системі призначаються такі пенсійні виплати: 1) пенсія за віком; 2) пенсія по інвалідності; 3) пенсія у зв`язку з втратою годувальника.

Згідно з частиною першоюстатті 10 Закону № 1058особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв`язку з втратою годувальника), призначається один із цих видів пенсії за її вибором.

На підставі частини першоїстатті 27 Закону № 1058розмір пенсії за віком розраховується із заробітної плати (доходу) застрахованої особи, визначеної відповідно достатті 40 цього Закону, з якої обчислюється пенсія, у гривнях; коефіцієнту страхового стажу застрахованої особи, визначеного відповідно достатті 25 цього Закону.

Відповідно до частини першоїстатті 40 Закону № 1058для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами у період до 1 січня 2016 року, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв.

Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається за формулою: Зп = Зс х (Ск: К), де: Зп - заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, у гривнях; Зс - середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.

Порядок визначення показників зазначеної заробітної плати затверджується Пенсійним фондом України за погодженням з центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової політики, державної політики у сферах економічного розвитку, статистики.

Ск - сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний місяць (Кз 1 + Кз 2 + Кз 3 +... + Кз n);

К - страховий стаж за місяці, які враховано для визначення коефіцієнта заробітної плати (доходу) застрахованої особи.

Згідно з частиною першоюстатті 44 Закону № 1058звернення за призначенням (перерахунком) пенсії здійснюється шляхом подання заяви та інших документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсії, до територіального органу Пенсійного фонду або до уповноваженого ним органу чи уповноваженої особи застрахованою особою особисто або через законного представника недієздатної особи, особи, дієздатність якої обмежена, малолітньої або неповнолітньої особи.

На підставі частини третьоїстатті 45 Закону № 1058переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший в пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами ПФУ.

При переведенні з одного виду пенсії на інший за бажанням особи може враховуватися заробітна плата (дохід) за періоди страхового стажу, зазначені в частині першійстатті 40 Закону № 1058-IV, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії.

Тобто, частиною третьоюстатті 45 Закону № 1058встановлено порядок переведення з одного виду пенсії, призначеної за цимЗаконом, на інший.

Отже, показник середньої заробітної плати при переведенні на інший вид пенсії має бути незмінним, тобто таким, яким він був на час призначення пенсії, передбаченоїЗаконом № 1058.

Матеріали справи свідчать, що позивачці призначено пенсію за вислугу років відповідно доЗакону № 1788.

Проте, за призначенням пенсії за віком відповідно доЗакону № 1058позивачка звернулась вперше у 2024 році, тому в даному випадку має місце призначення іншої пенсії за іншимзаконом, а не переведення з одного виду на інший вид пенсії в межах одногоЗаконувідповідно до частини третьоїстатті 45 Закону № 1058.

Зазначені висновки суду узгоджуються із правовою позицією Верховного Суду України, висловленою в постанові від 29 листопада 2016 року у справі № 133/476/15-а (№ 21-6331а15), в якому Суд зазначив, що у випадку призначення особі пенсії за вислугу років відповідно доЗакону України «Про пенсійне забезпечення», який передбачає інші підстави та порядок призначення пенсії, а в подальшому при виявленні такою особою бажання отримувати пенсію за віком відповідно доЗакону № 1058-IV, має місце саме призначення пенсії за віком, а не переведення згідно із частиною третьоюстатті 45 Закону № 1058-IV.

Така правова позиція підтримана Великою Палатою Верховного Суду в постанові від 31 жовтня 2018 року у справі № 876/5312/17, Верховним Судом в постановах від 24 червня 2021 року у справі № 243/8903/16-а, від 19 січня 2022 року у справі № 528/639/17.

Отже, при зверненні особи, якій призначено пенсію за вислугу років в порядкуЗакону № 1788, із заявою про призначення пенсії за віком на підставіЗакону № 1058, має місце саме призначення відповідного виду пенсії, а не переведення з одного виду пенсії на інший згідно з частиною третьоюстатті 45 Закону № 1058.

Оскільки позивачці було призначено пенсію відповідно доЗакону № 1788, який передбачає інші підстави та порядок призначення пенсії, за призначенням пенсії відповідно доЗакону № 1058позивачка звернулась вперше у січні 2024 року, тому при обчисленні її пенсії за віком необхідно застосувати показник середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.

Таким чином, суд доходить до висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню шляхом визнання протиправними дій ГУ ПФУ в Донецькій області щодо відмови позивачці у перерахунку та виплаті за віком пенсії із застосуванням показника середньої заробітної плати по Україні за 2021, 2022, 2023 роки та зобов`язання ГУ ПФУ в Донецькій області здійснити позивачці перерахунок та виплату пенсії за віком відповідно до статті 40 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» із застосуванням показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії за віком, за 2021, 2022, 2023 роки, з урахуванням раніше виплачених сум.

Визначаючись щодо дати з якої слід здійснити перерахунок та виплату позивачці пенсії із застосуванням показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії за віком, за 2021, 2022, 2023 роки, суд зазначає наступне.

Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за № 1566/1 1846.

Пунктом 1.7 Порядку № 22-1 встановлено, що днем звернення за призначенням пенсії вважається день прийняття органом, що призначає пенсію, відповідної заяви. Якщо заява пересилається поштою (крім випадків призначення (поновлення) пенсій), днем звернення за пенсією вважається дата, що зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

Відтак, перерахунок та виплата пенсії позивачці із застосуванням показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії за віком, за 2021, 2022, 2023 роки, має бути проведений з дня звернення позивачки із відповідною заявою, а саме з 11.01.2024, а не 10.01.2024, як помилково зазначає позивачка.

Згідно з частинами першою, другоюстатті 77 Кодексу адміністративного судочинства Україникожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків встановленихстаттею 78 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Враховуючи встановлені обставини, суд дійшов висновку про часткове задоволення позовних вимог.

З матеріалів справи убачається, що, позивачкою за подачу даного адміністративного позову сплачено судовий збір у 968,96 грн.

Відповідно до частин першої, третьої статті 139 КАС України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа. При частковому задоволенні позову судові витрати покладаються на обидві сторони пропорційно до розміру задоволених позовних вимог.

Враховуючи те, що фактично позовні вимоги задоволені, оскільки рішення про відмову в призначенні пенсії визнано протиправним та скасовано, а вимога про зобов`язання вчинити певні дії є похідною, суд дійшов висновку щодо стягнення за рахунок бюджетних асигнувань ГУ ПФУ в Донецькій області судового збору у розмірі 968,96 грн.

Керуючись статтями77,90,139,242-246,250,255,262,263,292,293,295 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ВИРІШИВ:

Адміністративний позов ОСОБА_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) до Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області (код ЄДРПОУ 13486010, місцезнаходження: Донецька область, м. Слов`янськ, пл. Соборна, 3) про визнання дій протиправними, зобов`язання вчинити певні дії задовольнити частково.

Визнати протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області щодо відмови в здійсненні перерахунку та виплаті пенсії за віком ОСОБА_1 , призначеної згідно із Законом України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», із застосуванням показника середньої заробітної плати по Україні за 2021-2023 роки, з якої сплачені страхові внески, що передували року звернення за призначенням пенсії, починаючи з 11.01.2024.

Зобов`язати Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області здійснити перерахунок та виплату пенсії за віком ОСОБА_1 , призначеної згідно із Законом України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», із застосуванням показника середньої заробітної плати по Україні за 2021-2023 роки, з якої сплачені страхові внески, що передували року звернення за призначенням пенсії, починаючи з 11.01.2024, з урахуванням раніше виплачених сум.

У задоволенні решти позовних вимогвідмовити.

Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області (місцезнаходження: Донецька область, м. Слов`янськ, пл. Соборна, 3, код ЄДРПОУ 13486010) судовий збір у розмірі 968 (дев`ятсот шістдесят вісім) гривень 96 копійок на користь ОСОБА_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ).

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Першого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

У разі оголошення судом лише вступної та резолютивної частини рішення, або розгляду справи в порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту рішення.

Повне судове рішення складено та підписано 14 червня 2024 року.

Суддя Т.О. Шувалова

Часті запитання

Який тип судового документу № 119746820 ?

Документ № 119746820 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 119746820 ?

Дата ухвалення - 14.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119746820 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119746820 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 119746820, Donetsk Circuit Administrative Court

The court decision No. 119746820, Donetsk Circuit Administrative Court was adopted on 14.06.2024. The procedural form is Administrative, and the decision form is Decision. On this page, you will find key data about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find useful data easily.

The court decision No. 119746820 refers to case No. 200/3113/24

This decision relates to case No. 200/3113/24. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119746819
Next document : 119746821