Decision № 119745148, 13.06.2024, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
13.06.2024
Case No.
752/22482/21
Document №
119745148
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 752/22482/21

Провадження № 2-др/752/88/24

Д О Д А Т К О В Е Р І Ш Е Н Н Я

Іменем України

13 червня 2024 року м. Київ

Суддя Голосіївського районного суду м. Києва Ольшевська І.О., за участю секретаря судового засідання Крекотень О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва заяву представника позивача ОСОБА_1 - адвоката Невмержицького Сергія Івановича про ухвалення додаткового рішення у справі за позовом ОСОБА_1 до Приватного акціонерного товариства «Марс», третя особа державний реєстратор Філії комунального підприємства Київської обласної ради «Готово» Петришин Василь Михайлович про скасування державної реєстрації та припинення права власності, -

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Голосіївського районного суду міста Києва від 03 червня 2024р. позовні вимоги ОСОБА_1 до Приватного акціонерного товариства «Марс», третя особа державний реєстратор Філії комунального підприємства Київської обласної ради «Готово» Петришин Василь Михайлович про скасування державної реєстрації та припинення права власності задоволено.

10.06.2024р. до суду надійшла заява представника позивача, за якою він просить стягнути з відповідача на користь позивача суму витрат на правову допомогу в розмірі 76 000,00 грн.

Вказана заява надійшла у провадження судді Ольшевської І.О. 11.06.2024 р., що вбачається з протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду.

Станом на 13.06.2024р. заперечень по суті заяви про стягнення витрат на правову допомогу в порядку ч.ч. 5, 6 ст. 137 ЦПК України від сторони відповідача не надходило.

Дослідивши матеріали справи та заяви, з`ясувавши дійсні обставини та перевіривши їх доказами, суд приходить до такого висновку.

Пунктом 3 частиною першою статті 270 ЦПК України передбачено, що суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо судом не вирішено питання про судові витрати .

Відповідно до частин другої, третьої статті 270 ЦПК України заяву про ухвалення додаткового рішення може бути подано до закінчення строку на виконання рішення. Суд, що ухвалив рішення, ухвалює додаткове судове рішення в тому самому складі протягом десяти днів із дня надходження відповідної заяви. Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення.

Згідно зі статтею 137 ЦПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката

підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат. Для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги. Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг на виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи. Обов`язок доведення не співмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: у разі задоволення позову - на відповідача; у разі відмови в позові - на позивача; у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

У постанові Великої Палати Верховного Суду від 27 червня 2018 року у справі №826/1216/16 (провадження № 11-562ас18) зроблено висновок, що склад та розмір витрат, пов`язаних з оплатою правової допомоги, входить до предмета доказування у справі. На підтвердження цих обставин суду повинні бути надані договір про надання правової допомоги (договір доручення, договір про надання юридичних послуг та ін.), документи, що свідчать про оплату гонорару та інших витрат, пов`язаних із наданням правової допомоги, оформлені у встановленому законом порядку (квитанція до прибуткового касового ордера, платіжне доручення з відміткою банку або інший банківський документ, касові чеки, посвідчення про відрядження). Зазначені витрати мають бути документально підтверджені та доведені. Відсутність документального підтвердження витрат на правову допомогу, а також розрахунку таких витрат є підставою для відмови у задоволенні вимог про відшкодування таких витрат.

У разі підтвердження обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, підлягають відшкодуванню незалежно від того, чи їх уже фактично сплачено стороною чи тільки має бути сплачено (постанова Верховного Суду від 03 жовтня 2019 року у справі № 922/445/19).

При визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін (додаткова постанова Великої Палати Верховного Суду від 19 лютого 2020 року у справі № 755/9215/15-ц (провадження № 14-382цс19) та постанова Великої Палати Верховного Суду від 12 травня 2020 року у справі № 904/4507/18 (провадження № 12-171гс19).

Європейський суд з прав людини (далі - ЄСПЛ), присуджуючи судові витрати на підставі статті 41 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, застосовує аналогічний підхід та вказує, що заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, якщо вони були фактичними і неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим (див. mutatis mutandisрішення ЄСПЛ у справі «East/West Alliance Limited» проти України» від 23 січня 2014 року (East/West Alliance Limited v. Ukraine, заява № 19336/04, § 268)).

На підтвердження розміру наданої правової допомоги представником представник позивача вказує, що між позивачем та АО «Авер Лєкс» укладено договір про надання правової допомоги № 29/11/21 від 07.12.2021 та додаткову угоду від 10.10.2023 до вказаного договору про надання правової допомоги.

Відповідно до п. 1 додаткової угоди АО «Авер Лєкс» за дорученням клієнта зобов`язується здійснювати захист, представництво та/або надавати інші види правової допомоги Клієнту у справі № 752/22482/21 у Голосіївському районному суді міста Києва з усіма правами та обов`язками, які мають учасники справи, зокрема, але не виключно: ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень, подавати докази; брати участь у судових засіданнях; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб, а також користуватись усіма іншими правами та обов`язками, які передбачені чинним законодавством України.

Пунктом 2 додаткової угоди встановлено, що за домовленістю сторін вартість професійної правничої допомоги (гонорар), що буде надаватися АО «Авер Лєкс» при розгляді Голосіївським районним судом м. Києва справи № 752/22482/21, складає 76 000,00 гривень.

Згідно з п. 3 додаткової угоди сторони домовилися, що клієнт оплачує всю суму гонорару АО «Авер Лєкс», визначеного в п. 2 цієї додаткової угоди, протягом п`яти робочих днів з дня отримання ним, як стороною у справі особисто або через представника, безпосередньо в суді чи будь-яким іншим засобом зв`язку, повного тексту судового рішення у справі № 752/22482/21.

На виконання умов додаткової угоди АО «Авер Лєкс» була надана професійна правнича допомога, що підтверджується договором про надання правової допомоги № 29/11/21 від 07.12.2021, додатковою угодою № 6 від 10.10.2023 та матеріалами справи № 752/22482/21, з яких безпосередньо вбачається підготовка процесуальних документів, участь у судових засіданнях, ознайомлення з матеріалами справи тощо.

Таким чином витрати на правничу допомогу, які позивач поніс під час розгляду цієї справи, складають 76 000 грн., які суд вважає, необхідними та неминучими, пов`язаними з розглядом справи, її складністю, а їх розмір пропорційним, а тому необхідно врахувати суму в розмірі 76 000,00 грн. як судові витрати, понесені відповідачем у зв`язку у отриманням правової допомоги, та стягнути вказану суму з відповідача на користь позивача.

На підставі викладеного, керуючись статями 137, 141, 264, 270 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

1. Заяву представника позивача ОСОБА_1 - адвоката Невмержицького Сергія Івановича про ухвалення додаткового рішення у справі за позовом ОСОБА_1 до Приватного акціонерного товариства «Марс», третя особа державний реєстратор Філії комунального підприємства Київської обласної ради «Готово» Петришин Василь Михайлович про скасування державної реєстрації та припинення права власності задовольнити.

2. Стягнути з Приватного акціонерного товариства «Марс» на користь ОСОБА_1 судові витрати в розмірі 76 000,00 грн. (сімдесят шість тисяч грн. 00 коп.)

3. Додаткове рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги додаткове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

4. Додаткове рішення може бути оскаржено безпосередньо до Київського апеляційного суду або через Голосіївський районний суд міста Києва протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому додаткове рішення не було вручене у день його проголошення чи складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому додаткового рішення суду.

Відомості про учасників справи:

Позивач: ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ).

Відповідач: Приватне акціонерне товариство «Марс» (адреса: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 101, код ЄДРПОУ 14309379).

Третя особа: Державний реєстратор Філії комунального підприємства Київської обласної ради «Готово» Петришин Василь Михайлович (08150, Київська обл., м. Боярка, вул. Матросова, б. 11).

Суддя І.О. Ольшевська

Часті запитання

Який тип судового документу № 119745148 ?

Документ № 119745148 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 119745148 ?

Дата ухвалення - 13.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119745148 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119745148 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 119745148, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

The court decision No. 119745148, Holosiivskyi District Court of Kyiv City was adopted on 13.06.2024. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find key data about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find necessary data easily.

The court decision No. 119745148 refers to case No. 752/22482/21

This decision relates to case No. 752/22482/21. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119745146
Next document : 119745152