Court decree № 119743690, 14.06.2024, Slavutytskyi Town Court of Kyiv Oblast

Approval Date
14.06.2024
Case No.
377/234/17
Document №
119743690
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

У Х В А Л А

іменем України

Справа №377/234/17

Провадження №6/377/12/24

14 червня 2024 року Славутицький міськийсуд Київськоїобласті ускладі суддіТеремецької Н.Ф.,за участюсекретаря судовогозасідання Федорчук Г.В.,за відсутностіучасників справита заінтересованихосіб,розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судув м.Славутичі заявуТовариства зобмеженою відповідальністю«ЦИКЛ ФІНАНС», заінтересовані особи: Акціонерне товариство «ОТП БАНК», ОСОБА_1 , приватний виконавець виконавчого округу Київської області Трофименко Михайло Михайлович, про заміну сторони стягувача у виконавчих провадженнях,-

У С Т А Н О В И В:

06 червня 2024 року до суду надійшла заява, в якій Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦИКЛ ФІНАНС» просить замінити стягувача з АТ «ОТП БАНК» на ТОВ «ЦИКЛ ФІНАНС» у виконавчих провадженнях, які здійснюються на підставі виконавчих листів № 377/234/17, виданих Славутицьким міським судом Київської області, про стягнення з ОСОБА_1 на користь АТ «ОТП БАНК» заборгованості за кредитним договором № 2004111090 від 06 червня 2013 року на суму 32567,30 гривень, а також судового збору в розмірі 1600,00 гривень.

Заяву ТОВ «ЦИКЛ ФІНАНС» обґрунтовує тим, що 29 травня 2017 року Славутицьким міським судом Київської області було ухвалено заочне рішення по справі № 377/234/17, яким було стягнуто з ОСОБА_1 на користь АТ «ОТП Банк» заборгованість за кредитним договором № 2004111090 від 06 червня 2013 року на суму 32567,30 гривень, а також судовий збір в розмірі 1600,00 гривень. 20 серпня 2021 року між ТОВ «ЦИКЛ ФІНАНС» та АТ «ОТП Банк» було укладено Договір факторингу № 20/08/21, на підставі якого було відступлено право вимоги за кредитним договором № 2004111090 від 06 червня 2013 року, укладений між Акціонерним товариством «ОТП Банк» та ОСОБА_1 .. На даний момент всі права кредитора за вказаним кредитним договором належать ТОВ «ЦИКЛ ФІНАНС». Згідно з автоматизованою системою виконавчого провадження на виконанні у приватного виконавця виконавчого округу Київської області Трофименка М.М. знаходяться виконавче провадження № 55892141 від 27.02.2018, виконавче провадження № 55891763 від 27.02.2018, щодо боржника ОСОБА_1 , які здійснюються на підставі виконавчих листів № 377/234/17, виданих Славутицьким міським судом Київської області, про стягнення з ОСОБА_1 на користь АТ «ОТП БАНК» заборгованості за кредитним договором № 2004111090 від 06 червня 2013 року на суму 32 567,30 гривень, а також судового збору в розмірі 1 600,00 гривень. Відповідно до частини 5 статті 15 Закону України «Про виконавче провадження» необхідно замінити стягувача у виконавчих провадженнях № 55892141 від 27.02.2018 та № 55891763 від 27.02.2018 з примусового виконання виконавчих листів у цивільній справі № 377/234/17 на його правонаступника ТОВ «ЦИКЛ ФІНАНС».

Заяву було прийнято до розгляду та призначено судове засідання на 14 червня 2024 року.

У призначене судове засідання заявник свого представника не направив, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, в поданій заяві заявник просив розглянути заяву про заміну стягувача у виконавчих провадження без участі ТОВ «ЦИКЛ ФІНАНС».

Боржник ОСОБА_1 в призначене судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином в порядку, передбаченому статтями 128-130 ЦПК України.

Заінтересована особа: Акціонерне товариство «ОТП БАНК» свого представника у призначене судове засідання не направило, про дату, час та місце судового засідання повідомлене належним чином через електронний кабінет.

Приватний виконавець виконавчого округу Київської області Трофименко Михайло Михайлович в призначене судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином в порядку, передбаченому статтями 128-130 ЦПК України.

Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження за правилами частини третьої статті 442 ЦПК України.

Відповідно до частини другої статті 247 ЦПК України у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється. З огляду на викладене, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

Заява підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів цивільної справи № 377/234/17 вбачається, що заочним рішенням Славутицького міського суду Київської області від 29 травня 2017 року, яке набрало законної сили 17 липня 2017 року, стягнуто з ОСОБА_1 на користь публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» заборгованість за кредитним договором № 2004111090 від 06.06.2013 року на суму 32 567 гривень 30 копійок, а також судові витрати по оплаті судового збору в сумі 1600 гривень.

19 січня 2018 року Славутицьким міським судом Київської області було направлено до Товариства з обмеженою відповідальністю «Агентство фінансової безпеки», яке діяло від імені ПАТ «ОТП БАНК» за Додатковою угодою до Договору доручення № 20/11/2017 від 02 січня 2018 року, рекомендованим листом з повідомленням два виконавчі листи по справі № 377/234/17: виконавчий лист про стягнення заборгованості на загальну суму 32567,30 гривень; виконавчий лист на стягнення судових витрат по оплаті судового збору в сумі 1600,00 гривень, які були отримані представником Товариства з обмеженою відповідальністю «Агентство фінансової безпеки» 22 січня 2018 року, про що свідчить копія повідомлення про вручення поштового відправлення, яке знаходиться в матеріалах справи.

20 серпня 2021 року між Акціонерним товариством «ОТП БАНК» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЦИКЛ ФІНАНС» було укладено договір факторингу № 20/08/21, відповідно до пункту 1.1. якого клієнт (первісний кредитор) передає, а фактор (новий кредитор) приймає право грошової вимоги, що належить клієнту, і стає кредитором за кредитними договорами, укладеними між клієнтом і боржниками, в розмірі портфеля заборгованості.

Пунктами 1.2.-1.3. договору факторингу визначено, що фактор передає грошові кошти в розпорядження клієнта за плату відповідно до умов цього договору. За цим договором фактор одержує право (замість клієнта) вимагати від боржників належного виконання всіх зобов`язань за кредитними договорами.

Як зазначено у пункті 6.1. цього договору, у відповідності до умов цього договору фактор передає грошові кошти в розпорядження клієнта за плату, а клієнт відступає факторові право грошової вимоги до боржників в розмірі портфеля заборгованості, яке виникло у клієнта внаслідок укладення з боржниками кредитних договорів та надання клієнтом боржникам кредитних коштів. Загальний розмір портфеля заборгованості, право вимоги за яким відступається факторові, складається з портфеля заборгованості клієнта по кредитних продуктах (Реєстр боржників № 1), що виник внаслідок укладення з боржниками кредитних договорів, та надання клієнтом боржникам кредитних коштів, у сумі 85886217 гривень 81 копійка станом на дату підписання сторонами цього договору.

Згідно з підпунктами 6.2.1.-6.2.3. пункту 6.2. договору факторингу, оформлення відступлення права вимоги відбувається в наступному порядку. За цим договором клієнт передає, а фактор приймає право вимоги в розмірі портфеля заборгованості. Для підтвердження дійсності права вимоги, що відступається, клієнт надає фактору документацію в порядку, передбаченому цим договором. Право вимоги переходить до фактора з моменту підписання сторонами цього договору, після чого фактор стає новим кредитором по відношенню до боржників стосовно їх заборгованості. При цьому виконання фактором та клієнтом умов, що визначені цим пунктом, є необхідною та достатньою підставою для оформлення відступлення права вимоги. Додаткового оформлення відступлення права вимоги у цих випадках не вимагається.

Як зазначено у пункті 7.1 договору факторингу, сторони домовились, що ліміт фінансування по Реєстру Боржників № 1 складає 2,22 % та становить 1906673,81 гривень без ПДВ станом на дату підписання сторонами цього договору.

Відповідно до пункту 7.2 договору факторингу фактор здійснює фінансування клієнта шляхом одноразового перерахування суми, що вказана в пункті 7.1. цього договору протягом одного банківського дня з дати підписання сторонами цього договору.

Згідно з пунктом 8.3. договору факторингу клієнт зобов`язаний в день підписання цього договору підготувати і передати факторові в електронній формі, електронною поштою або кур`єрською доставкою на електронному носієві (флеш карта, компакт диск та інші оптичні носії інформації) Реєстр Боржників в електронному вигляді за формою, встановленою в Додатку № 1 до цього Договору, з усіма заповненими даними про боржників, які обов`язково повинні міститись в Реєстрі Боржників в електронному вигляді. В день підписання цього договору, після отримання фактором Реєстру Боржників в електронному вигляді, фактор формує, підписує та надає клієнту для підписання Реєстр боржників у письмовому вигляді (Додаток № 1 до цього договору) та Акт приймання-передачі реєстру Боржників (Додаток № 2 до цього договору).

За змістом пункту 13.1. договору факторингу договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін та діє до повного його виконання сторонами.

Як вбачається з Реєстру боржників № 1 до Договору факторингу № 20/08/21 від 20 серпня 2021 року, підписаного уповноваженими представниками АТ «ОТП БАНК» та ТОВ «ЦИКЛ ФІНАНС», вимоги за кредитним договором № 2004111090 від 06 червня 2013 року, укладеним між ПАТ «ОТП БАНК» та ОСОБА_1 , перейшли до ТОВ «ЦИКЛ ФІНАНС».

Відповідно до Акту приймання-передачі Реєстру Боржників № 1 по Договору факторингу № 20/08/21 від 20 серпня 2021, укладеного 20 серпня 2021 року між клієнтом Акціонерним товариством «ОТП БАНК», з однієї сторони, та фактором Товариством з обмеженою відповідальністю «ЦИКЛ ФІНАНС», з другої сторони, уклали цей акт про те, що клієнт передав, а фактор прийняв згідно з вимогами пункту 8.3. договору факторингу № 20/08/21 від 20 серпня 2021 року Реєстр боржників № 1, кількість боржників: 8651.

Згідно з платіжним дорученням № 1595 від 20 серпня 2021 року ТОВ «ЦИКЛ ФІНАНС» перерахувало кошти в сумі 1906673,81 гривень АТ «ОТП БАНК» як оплату права грошової вимоги згідно договору факторингу № 20/08/21 від 20.08.2021.

Таким чином,вказаний договірнабув чинності,за якимзгідно зАктом приймання-передачі Реєстру Боржників № 1 по Договору факторингу № 20/08/21 від 20 серпня 2021, укладеного 20 серпня 2021 року між Акціонерним товариством «ОТП БАНК», з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЦИКЛ ФІНАНС», з другої сторони, Реєстру боржників № 1, вимоги за кредитним договором № 2004111090 від 06 червня 2013 року, укладеним між ПАТ «ОТП БАНК» та ОСОБА_1 , перейшли до ТОВ «ЦИКЛ ФІНАНС ».

Питання дійсності договору факторингу № 20/08/21 від 20 серпня 2021 року, укладеного між АТ «ОТП БАНК» та ТОВ «ЦИКЛ ФІНАНС», в установленому законом порядку не оспорено.

Згідно з інформацією з автоматизованої системи виконавчих проваджень приватний виконавець виконавчого округу Київської області Трофименко Михайло Михайлович здійснює примусове виконання рішення суду у справі № 377/234/17 у виконавчих провадженнях № 55892141 від 27.02.2018, № 55891763 від 27.02.2018, де стягувачем є ПАТ «ОТП БАНК», боржник ОСОБА_1 .

Як зазначено у частині першій статті 512 ЦК України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі статтею 514 цього Кодексу, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з вимогами чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу.

За змістом статті 512 ЦК України, статті 442 ЦПК України та статті 15 Закону України «Про виконавче провадження», у разі вибуття кредитора в зобов`язанні він замінюється правонаступником.

Виходячи із цих норм, зокрема, пунктами 1, 2 частини першої статті 512 ЦК України, у разі передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) чи правонаступництва (припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання поділу, перетворення або ліквідації, спадкування) на стадії виконання судового рішення відбувається вибуття кредитора.

Така заміна кредитора відбувається поза межами виконавчого провадження у разі смерті кредитора, припинення юридичної особи чи відступлення права вимоги.

У зв`язку з такою заміною кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження, у зв`язку із чим припиняється її статус сторони виконавчого провадження і її заміна належним кредитором проводиться відповідно до частини п`ятої статті 15 Закону України «Про виконавче провадження», статті 442 ЦПК України.

Відповідно до статті 1Закону України«Про виконавчепровадження» від02.06.2016р.№ 1404-VIII виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Згідно з частинами першої, другої статті 15 Закону № 1404-VIII, сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник. Стягувачем є фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ. Боржником є визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, на яких покладається обов`язок щодо виконання рішення.

Положеннями частини п`ятої статті 15цього Закону передбачено,що у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

У разі якщо сторона виконавчого провадження змінила найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім`я чи по батькові (для фізичної особи), виконавець, за наявності підтверджуючих документів, змінює своєю постановою назву сторони виконавчого провадження.

У контексті наведених положень Закону №1404-VIII слід зазначити, що виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження представляє собою процес, який починається з моменту набрання судовим рішенням законної сили і завершується настанням відповідних обставин, передбачених статтею 39 цього Закону.

При цьому виконавче провадження здійснюється з дотриманням засад верховенства права, за якого кожен з учасників має можливість реалізувати обсяг вимог наданих йому судовим рішенням.

До того ж цей Закон не пов`язує початок реалізації цих прав з ухваленням державним виконавцем рішення про початок примусового виконання рішення на підставі виконавчого документа, а навпаки, прямо передбачає можливість виправлення невідповідності виконавчого документа вимогам, передбаченим цією статтею, судом за заявою стягувача (абзац другий частини четвертої статті 4 Закону № 1404-VIII).

Відповідно до частини першої статті 442 ЦПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.

Частиною другою вказаної статті заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Згідно зчастиною п`ятоюцієї статті положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

У рішенні Європейського суду з прав людини «Матківська проти України» від 12.03.2009 р. зазначено про те, що судовий розгляд і виконавче провадження - це перша та друга стадії загального провадження, які стосуються тривалості провадження; виконання рішення є другим етапом судового провадження, а також що реалізоване право знаходить свою ефективну реалізацію саме у момент виконання.

Отже, заміна сторони чи третьої особи у відносинах, щодо яких виник спір, (процесуальне правонаступництво) можливе на будь-якій стадії цивільного процесу, як на стадії розгляду справи, так і на стадії виконання судового рішення, яке набрало законної, зокрема, і до видання виконавчого листа, і відбувається виключно за відповідним рішенням суду, а не державного виконавця (що стосується заміни сторони виконавчого провадження), незалежно від того виданий судом виконавчий лист на момент звернення із заявою про правонаступництво та чи пред`явлений він (виконавчий лист) до примусового виконання.

У рішенні Європейського Суду з прав людини від 29.06.2004 у справі «Півень про України» визначено, що право на судовий розгляд, гарантоване ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, також захищає і виконання остаточних та обов`язкових судових рішень, які у країні, яка поважає верховенство права, не можуть залишаться невиконаними, завдаючи шкоди одній стороні.

Виходячи з викладеного, виконання судового рішення є складовою частиною судового розгляду та завершальною стадією судового провадження, а неможливість виконати рішення суду призведе до порушення прав, гарантованих ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

У разі заміни кредитора в зобов`язанні саме зобов`язання зберігається повністю, змінюється лише його суб`єктний склад у частині кредитора.

Договір відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги не впливає безпосередньо на права та обов`язки боржника, оскільки в цьому випадку не встановлюється, не припиняється, не змінюється основне зобов`язання боржника, який має виконати свій обов`язок в обсязі і на умовах, що встановлені договором або актом цивільного законодавства.

За таких обставин, необхідно замінити стягувача у виконавчих провадженнях № 55892141 від 27.02.2018, № 55891763 від 27.02.2018 з примусового виконання рішення Славутицького міського суду Київської області від 29 травня 2017 року у справі № 377/234/17 про стягнення з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» заборгованості за кредитним договором № 2004111090 від 06.06.2013 на суму32 567 гривень 30 копійок та судових витрат по оплаті судового збору в сумі 1600 гривень, на правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦИКЛ ФІНАНС».

Керуючись статтею 442 ЦПК України, -

У Х В А Л И В:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦИКЛ ФІНАНС» задовольнити.

Замінити стягувача у виконавчих провадженнях № 55892141, № 55891763 з примусового виконання рішення Славутицького міського суду Київської області від 29 травня 2017 року у цивільній справі № 377/234/17 про стягнення з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» заборгованості за кредитним договором № 2004111090 від 06.06.2013 на суму 32 567 гривень 30 копійок та судових витрат по оплаті судового збору в сумі 1600 гривень, з Акціонерного товариства «ОТП БАНК» на правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦИКЛ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43453613, місцезнаходження: 04112, м. Київ, вулиця Авіаконструктора Ігоря Сікорського, будинок 8), як такий, що набув всі права та обов`язки стягувача згідно з договором факторингу № 20/08/21 від 20 серпня 2021 року.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана до Київського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня складення ухвали.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали.

Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині другій статті 358 ЦПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала підписана та складена 14 червня 2024 року.

Суддя Н. Ф. Теремецька

Часті запитання

Який тип судового документу № 119743690 ?

Документ № 119743690 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119743690 ?

Дата ухвалення - 14.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119743690 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119743690 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 119743690, Slavutytskyi Town Court of Kyiv Oblast

The court decision No. 119743690, Slavutytskyi Town Court of Kyiv Oblast was adopted on 14.06.2024. The procedural form is Civil, and the decision form is Court decree. On this page, you will find essential information about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find useful information quickly.

The court decision No. 119743690 refers to case No. 377/234/17

This decision relates to case No. 377/234/17. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119743689
Next document : 119760145